ДСТУ EN 15316-3:2017 Энергоэффективность зданий. Метод расчета энергопотребностей и энергоэффективности системы. Часть 3. Распределительные системы (горячее водоснабжение, отопление и охлаждение). Модули МЗ-6...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 15316-3:2017
(EN 15316-3:2017, IDT)

Енергоефективність будівель
МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЕНЕРГОПОТРЕБИ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ
Частина 3. Розподільні системи (гаряче водопостачання, опалення та охолодження)
Модулі М3-6, М4-6, М8-6

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Енергоефективність будівель і споруд» (ТК 302), Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 08 травня 2023 р. № 94 з 2023-12-01 з урахуванням зміни, внесеної наказом ДП «УкрНДНЦ» від 18 травня 2023 р. № 114

3 Національний стандарт відповідає EN 15316-3:2017 Energy performance of buildings — Method for calculation of system energy requirements and system effi ciencies — Part 3: Space distribution systems (DHW, heating and cooling), Module M3-6, M4-6, M8-6 (Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 3. Розподільні системи (гаряче водопос- тачання, опалення та охолодження). Модулі M3-6, M4-6, M8-6) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (ІDТ)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і розповсюджувати як
офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях
інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 2023

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Познаки та скорочення

4.1 Познаки

4.2 Індекси

5 Загальний опис та кінцеві результати методу

6 Розрахунок тепловтрат та допоміжної енергії розподільної складової системи

6.1 Вихідні дані

6.2 Розрахункові інтервали часу

6.3 Вхідні дані

6.4 Методика розрахунку

7 Контроль якості

8 Перевірка відповідності

Додаток A (обов’язковий) Співвідношення для спрощених вхідних даних

А.1 Загальні положення

A.2 Вхідні співвідношення для довжини трубопроводів у зонах (будівлях)

Додаток В (довідковий) Співвідношення для спрощених вхідних даних

В.1 Загальні положення

В.2 Вхідні співвідношення для довжини трубопроводів у зонах (будівлях)

В.3 Вхідні співвідношення для лінійного коефіцієнта теплопередачі трубопроводів у зонах (будівлях)

В.4 Вхідні співвідношення для сталих насосів розподільної складової

В.5 Вхідні співвідношення для додаткових опорів та коефіцієнтів опору

В.6 Вхідні співвідношення для коефіцієнта додаткової енергії, яку утилізують

Додаток С (довідковий) Вхідні дані. Показники енергоефективності сучасних водяних насосів

С.1 Опис виробу

С.2 Технічні дані виробу

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 15316-3:2017 (EN 15316-3:2017, IDT) «Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 3. Розподільні системи (гаряче водопостачання, опалення та охолодження). Модулі МЗ-6, М4-6, М8-6», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 15316-3:2017 (версія en) «Energy performance of buildings — Method for calculation of system energy requirements and system effi ciencies — Part 3: Space distribution systems (DHW, heating and cooling), Module M3-6, M4-6, M8-6». Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд».

Цей національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 15316-2:2017 (EN 15316-2:2017, IDT) «Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 2. Тепловіддача та холодовіддача (опалення та охолодження), Модулі M3-5, M4-5» та ДСТУ EN 15316-3:2017 (EN 15316-3:2017, IDT) «Енергоефективність будівель.

Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 3. Теплорозподілення та холодорозподілення (гаряче водопостачання, опалення та охолодження), Модулі M3-6, M4-6, M8-6», прийнятих методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, що відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», назву, «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 15316-3:2017 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— виправлено друкарські помилки, а саме:

• у таблиці 1 скасовано затінення позиції цього стандарту 15316-3 в модульній стуктурі, відповідні модулі виділено напівгрубим шрифтом;

• у поясненнях до формули 12 замість «V» надруковано «Vi», а також замість «витрата тепла на довжину (див. формулу 14)» надруковано «витрата тепла на довжину (див. формулу 13)»;

• у формулах 18 та 19 замість «fHCW_dis_rbl» надруковано «fHCW,dis,rbl»;

• у заголовку другої колонки таблиці В.10 замість «faux,rbl» надруковано «fHB»;

• в умовних познаках до рисунків B.1 та B.2, а також у B.2.2.2 та B.2.3.2 замість «LL», «LW» та «Hfl » надруковано «LL», «LW» та «Hfl » відповідно, а також у B.2.2.2 та B.2.3.2 замість «Nlev» надруковано «Nlev»;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 15316-3:2017
(EN 15316-3:2017, IDT)

Енергоефективність будівель
МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЕНЕРГОПОТРЕБИ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ
Частина 3. Розподільні системи (гаряче водопостачання, опалення та охолодження)
Модулі М3-6, М4-6, М8-6

ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS
METHOD FOR CALCULATION OF SYSTEM ENERGY REQUIREMENTS AND SYSTEM EFFICIENCIES
Part 3. Space distribution systems (dhw, heating and cooling)
Module M3-6, M4-6, M8-6

Чинний від 2023–12–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт охоплює розрахунок енергетичних характеристик розподільної складової водяних систем опалення та охолодження та систем гарячого водопостачання.

У цьому стандарті розглядаються витрати тепла від водорозподільної складової до навколишнього середовища та додаткова енергія, що потрібна для відповідних насосів. Витрати тепла та додаткову енергію для насосів можна розраховувати для будь-якого інтервалу часу (година, місяць та рік). Вхідні та вихідні дані є середніми значеннями для розрахункового інтервалу часу. Замість розрахунку енергетичних характеристик водорозподільних систем можна також використовувати вимірювання, які виконані протягом усього розрахункового періоду або у розрахункові інтервали часу. У таблиці 1 наведено розташування цього стандарту в модульній структурі комплексу європейських стандартів з енергоефективності будівель EPB згідно з EN ISO 52000-1:2017.

Примітка 1. У стандарті CEN ISO/TR 52000-2:2017 надана така сама таблиця з номерами всіх стандартів та супроводжувальних технічних звітів з енергоефективності будівель EPB для кожного відповідного модуля , які опубліковані або знаходяться в стані підготовки.

Примітка 2. Модулі потрібно розглядати як елементи нормування та системних розрахунків, що представляють стандарти з енергоефективності будівель.

Кожний стандарт може мати кілька позицій у модульній структурі та відповідно для окремого модуля можуть використовуватися положення кількох стандартів, наприклад, для спрощеного або деталізованого методу розрахунку.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online