Письмо от 30.10.2001 № 20/1-250 Об определении стоимости технического обслуживания объектов благоустройства

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 20/1-250 від 30.10.2001
 
    Про визначення вартості технічного обслуговування
            об'єктів благоустрою
 
   На численні запити організацій про  визначення  вартості
тарифів з оплати утримання об'єктів благоустрою Держбуд України
повідомляє.
   Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" від
21.05.97 N 280/97-ВР 280/97-ВР ) виконавчим органам сільських,
селищних, міських рад надані повноваження щодо встановлення в
порядку і межах, визначених законодавством, тарифів з оплати
побутових,  комунальних  та  інших  послуг,  які  надаються
підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної
територіальної громади, та погодження в установленому порядку цих
питань з підприємствами, установами та організаціями, які не
належать до комунальної власності.
   З огляду на зазначене, тарифи з  оплати  побутових  та
комунальних послуг, в тому числі з технічного обслуговування та
утримання об'єктів благоустрою, розраховуються підприємствами та
організаціями  комунальної  власності  за  калькуляціями  і
затверджуються  місцевими  органами  виконавчої  влади,  яким
підпорядковані зазначені підприємства і організації.
   Калькуляції для  визначення  тарифів   з   технічного
обслуговування та утримання об'єктів благоустрою розраховуються
підприємствами на підставі норм витрат матеріальних та трудових
ресурсів,  наданих нормативними матеріалами з цього питання,
перелік яких надається додатково, та вартості матеріальних і
трудових ресурсів в поточних цінах.
   Ціни на матеріальні  ресурси  враховуються  на  підставі
документально підтверджених фактичних цін, що не перевищують
регіональні поточні ціни підприємств-виробників.
   Вартість однієї  людино-години  для  визначення  вартості
трудових ресурсів враховується згідно з умовами колективного
договору про середню тарифну ставку робітників, зайнятих на
обслуговуванні об'єктів благоустрою, та даних про регіональний
рівень заробітної плати в галузі "комунальне господарство".
 
 Заступник Голови Комітету               Г.М.Семчук
                      Додаток
                 до листа Держбуду України
                 від 30 жовтня 2001 р. N 20/1-250
         Перелік нормативних матеріалів
   Технічні правила ремонту і утримання міських вулиць та доріг.
КТМ 204 України 010-94. Затверджені Держжитлокомунгоспом України
27.12.94. Розроблені НДКТІ МГ. Київ - 1995.
   Типовые нормы обслуживания и нормативы численности рабочих,
занятых на работах по ремонту и содержанию городских дорог.
Введены в действие с 1 июля 1987 года. Утверждены Минжилкомхозом
УССР  31  декабря  1986  года по согласованию с Украинским
республиканским комитетом профсоюза рабочих местной промышленности
и коммунально-бытовых предприятий. Разработаны "Укркоммуноргтруд".
Киев - 1987.
   Рекомендации по технологии уборки проезжей части городских
дорог с применением средств комплексной механизации. Академия
коммунального хозяйства   им.К.Д.Памфилова.   Издание  2-ое,
исправленное и дополненное. Москва - 1990.
   Норми витрат матеріалів на експлуатацію міських вулиць та
доріг. КТМ 204 України 006-92. Затверджені Держжитлокомунгоспом
України 04.03.92. Розроблені НДКТІ МГ. Київ - 1992.
   Інструкція про порядок проведення ремонту  та  утримання
об'єктів міського благоустрою КДП 204-12 Укр.214-92. Затверджені
Держжитлокомунгоспом України 24.12.92 N 75. Розроблені НДКТІ МГ.
Київ - 1992.
   Порядок визначення  вартості  ремонту  житла,  об'єктів
соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, що
виконується  на  території  України.  КДП  204-12  Укр.38-97
. Затверджені Держжитлокомунгоспом України 23.06.97
N 44. Розроблені НДКТІ МГ. Київ - 1997.
   Инструкция по надзору, содержанию и ремонту искусственных
сооружений и набережных в городах и поселках городского типа УССР.
РДИ 204 УССР 049/86. Утверждена Минжилкомхозом УССР 07.07.86.
Розроблені РПІ "Укркоммундорпроект" Киев - 1987.
   Правила утримання зелених насаджень міст та інших населених
пунктів України. Затверджені Держжитлокомунгоспом України 29.07.94
N 70. Розроблені НДІ "Комунекономіка". Київ - 1995.
   Норми часу (виробітку) на роботи з озеленення. Затверджені
наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.01.97 N 6. Розроблені
інститутом  перепідготовки,  підвищення  кваліфікації  кадрів,
наукових досліджень економіки житлово-комунального господарства
"Комунекономіка". Київ - 1997.
   Методичні рекомендації по визначенню відновленої (балансової)
вартості всіх видів зелених насаджень у населених пунктах України.
Затверджені Держжитлокомунгоспом України 12.12.95. Розроблені НДі
"Комунекономіка". Київ - 1996.
 
 Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики
 України. Збірник офіційних документів та роз'яснень
 "Ціноутворення у будівництві", N 11, листопад, 2001 р.,
 К.: "ІНПРОЕКТ"