Постановление от 02.04.2001 № 312 О распределении государственных централизованных и государственных капитальных вложений на реализацию Чернобыльской строительной программы и перечни объектов, которые финанси...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 2 квітня 2001 р. N 312
                Київ
    Про розподіл державних централізованих і державних
    капітальних вкладень на реалізацію Чорнобильської
     будівельної програми та переліки об'єктів, що
       фінансуються за їх рахунок у 2001 році
 
      Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 362 від 18.04.2001 )
     ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Постанови КМ
      N 1468 від 07.11.2001 
      N 1692 від 14.12.2001
      N 1715 від 24.12.2001
      N 1745 від 27.12.2001 
      N 1814 від 28.12.2001 ) 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити розподіл державних централізованих і державних
капітальних вкладень на реалізацію Чорнобильської будівельної
програми та переліки об'єктів, що фінансуються за їх рахунок у
2001 році, згідно з додатками 1-4.
   Міністерству економіки і Міністерству з питань надзвичайних
ситуацій  та  у  справах  захисту  населення  від наслідків
Чорнобильської катастрофи  довести  показники додатків 1-4 до
міністерств, інших органів виконавчої влади, установ і організацій
- головних розпорядників коштів державного бюджету.
   Міністерствам, іншим органам виконавчої влади, установам і
організаціям - головним розпорядникам коштів державного бюджету:
   терміново  довести  зазначені  показники  до відповідних
підприємств, установ і організацій;
   забезпечити залучення для фінансування об'єктів з високим
рівнем будівельної готовності коштів бюджетів усіх рівнів та з
інших джерел, не заборонених законодавством;
   забезпечити здійснення  контролю  за виконанням доведених
згідно з цією постановою показників.
   2. Установити, що виділення коштів на фінансування державних
капітальних  вкладень підприємствам, установам і організаціям
недержавної  форми  власності,  що  здійснюють  будівництво
(реконструкцію) об'єктів виробничого призначення, провадиться з
укладенням ними в установленому законодавством порядку кредитного
договору або договору про передачу підприємствами, установами і
організаціями у державну власність еквівалентних цим коштам акцій
(часток, паїв) у їх статутному фонді.
   3. Головному управлінню Державного казначейства щомісяця до 5
числа наступного періоду інформувати Кабінет Міністрів України,
Міністерство економіки, Міністерство фінансів і Міністерство з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків  Чорнобильської  катастрофи  про  стан фінансування
державних капітальних вкладень.
   4. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади щомісяця до
15 числа наступного місяця інформувати Міністерство економіки і
Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення  від  наслідків Чорнобильської катастрофи про стан
фінансування  та  освоєння державних капітальних вкладень по
об'єктах, що будуються (реконструюються) з їх залученням.
   5. Державному комітетові статистики щокварталу до 25 числа
наступного  місяця  інформувати  Кабінет  Міністрів  України,
Міністерство економіки, Міністерство фінансів і Міністерство з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи про хід виконання робіт, що
фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень.
 
   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
   Інд. 21
 
                     Додаток 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 2 квітня 2001 р. N 312
 
              РОЗПОДІЛ
       державних централізованих і державних
        капітальних вкладень на реалізацію
     Чорнобильської будівельної програми на 2001 рік
                         (тис. гривень)
---------------------------------------------------------------------
         | Державні    | Державні капітальні вкладення
         | централізовані | на реалізацію Чорнобильської
         | капітальні   | будівельної програми
         | вкладення   |---------------------------------
         |        | за рахунок  | за рахунок
         |        |  коштів   |  погашення
         |        | державного  |заборгованості із
         |        | бюджету   |заробітної плати
         |        |       |  працівників
         |        |       |бюджетних установ,
         |        |       |   грошового
         |        |       | забезпечення та
         |        |       |інших соціальних
         |        |       |   виплат
---------------------------------------------------------------------
Усього        360920,1     58800     20000
 
 у тому числі:
 
Мінагрополітики    50600       1526,6     4727,5
 
МВС           2500               49,3
 
Мінекоресурсів,     4300               28
усього
 
 з них Держводгосп   4000
 
Мінекономіки,      4500
усього
 
 з них Держбуд     4000
 
МЗС           500
 
Мінкультури       5500
 
МНС           4700       9680,3     3955,6
 
Міноборони       30000
 
Головне управління   1000
розвідки
Міноборони
 
МОН           5700
 
МОЗ, усього       7300       1500      116,14
 
 з них:
 
Академія медичних    3500
наук
 
Держкоммедбіопром    600
 
Мінпаливенерго     17500       710,2     1041,5
 
Мінпраці, усього    7520,1
 
 з них:
 
Державний        1000
комітет у справах
ветеранів
 
УТОС          1800
 
УТОГ          1700
 
Мінтранс        10500
 
Мінфін         1500
 
Мін'юст         500
 
Конституційний Суд   1500
України
 
Верховний Суд      800
України
 
Вищий арбітражний    300
суд України
 
Генеральна        800
прокуратура
України
 
Державне        17350
управління
справами
 
Господарське      3000
управління
Кабінету
Міністрів
України
 
Державна комісія з   1000
питань
оборонно-
промислового
комплексу
 
Держкоммолодь-
спорттуризм       2900
 
Держкомкордон      2150
 
Держмитслужба      300
 
Держпромполітики    41300
 
Держкомінформ      1000
 
Державна податкова   2000
адміністрація
 
Держпідприємництво    200
 
Державний
департамент з      2000
питань виконання
покарань
 
Державне        1800
лікувально-
оздоровче
управління
 
Державне авіаційне   2500
підприємство
"Україна"
 
Антимонопольний     200
комітет
 
Київський        600
національний
університет
імені Тараса
Шевченка
 
Національна       4350       850      391,4
академія наук
 
НКАУ          3000
 
Рахункова палата     200
 
СБУ           3000
 
Секретаріат       300
Уповноваженого
Верховної Ради
України з прав
людини
 
Управління державної   200
охорони
 
Центральна виборча    200
комісія
 
Рада міністрів     2650
Автономної
Республіки Крим
 
Обласні, Київська   111200      44532,9     9690,56
та Севастопольська
міські
держадміністрації -
усього
 
 у тому числі:
 
Вінницька        1900       803       71,1
 
Волинська        2100       2510,5     957,3
 
Дніпропетровська    2500               96
 
Донецька        7150       904
 
Житомирська       2000      12718      2949
 
Закарпатська      4450
 
Запорізька       2300
 
Івано-Франківська    3000
 
Київська        2000      14755,9     4343,16
 
Кіровоградська     2000       3230
 
Луганська        3600
 
Львівська        2300
 
Миколаївська      1500
 
Одеська         5500
 
Полтавська       1500       538,3
 
Рівненська       2300       4611      576,8
 
Сумська         2300       691,1
 
Тернопільська      1800       100
 
Харківська       10500       1300
 
Херсонська       1500
 
Хмельницька       1500
 
Черкаська        1500       692,1
 
Чернівецька       2000               49,3
 
Чернігівська      3000       1679      647,9
 
Київська міська    39000
 
Севастопольська
міська         2000
                     Додаток 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 2 квітня 2001 р. N 312
               ПЕРЕЛІК
     об'єктів, що фінансуються у 2001 році за рахунок
     державних централізованих капітальних вкладень
                                (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------------------
  Найменування об'єктів  |  Рік   |Проект-|Частка|Буді-|  2001 рік
  та їх місцезнаходження,  | початку і |на по- |дер- |вель-|---------------
    одиниця виміру    |закінчення |туж-  |жавної|на  |вве- |передба-
               |будівництва|ність |(влас-|го- |дення |чено ка-
               |      |(зали- |ності |тов- |потуж-|пітало-
               |      |шок на |у   |ність|ності |вкладень
               |      |1 січня|майні |пус- |в дію |за раху-
               |      |2001  |забу- |ково-|   |нок
               |      |р.)  |довни-|го  |   |коштів
               |      |    |ка на |комп-|   |держав-
               |      |    |1   |лексу|   |ного
               |      |    |січня |на 1 |   |бюджету
               |      |    |2001 |січня|   |
               |      |    |р.,  |2001 |   |
               |      |    |від- |р., |   |
               |      |    |сотків|від- |   |
               |      |    |   |сот- |   |
               |      |    |   |ків |   |
------------------------------------------------------------------------------
Усього                                360920,1
   у тому числі:
 
Міністерства, інші органи                       247070,1
виконавчої влади - усього
   з них:
 
Мінагрополітики                            50600
 
Будівництво                              11000
газопроводів-відводів, усього
   з них:
 
Магістральний газопровід    1992-2002     100          150
с. Глібівка - м. Сімферополь
- м. Севастополь,
кілометрів                175      43
 
Газопровід-відвід с. Широке - 1993-2002     100          200
смт Зуя, Автономна Республіка
Крим,
кілометрів                 35,6     60
 
Газопровід-відвід м. Ялта -  2001-2005     100          200
смт Форос (проектні та
будівельно-монтажні роботи),
кілометрів                 38
 
Газопровід-відвід до      1997-2001     100          150
с. Винокурня Тульчинського
району Вінницької області,
кілометрів                 5,2     81   5,2
 
Газопровід-відвід до смт    1993-2001     100          150
Турбів Липовецького району
Вінницької області,
кілометрів                 15,6     70  15,6
 
Газопровід-відвід до      1992-2001     100          150
смт Літин та с. Івча
Літинського району Вінницької
області,                  13,7     80  13,7
кілометрів
 
Газопровід-відвід до      1994-2001     100          100
с. Новоживотів Оратівського
району Вінницької області,
кілометрів                 0,86     40   0,86
 
Газопровід-відвід       1996-2002     100          250
м. Камінь-Каширський -
смт Любешів Волинської
області,
кілометрів                 22      55
 
Газопровід-відвід до      1995-2001     100          200
с. Голубин Дзержинського
району та с. Василівка
Житомирського району
Житомирської області,
кілометрів                 11,3     72  11,3
 
Газопровід-відвід с. Десятини 1994-2002     100          200
- с. Старий Бобрик
Володарсько-Волинського
району Житомирської області,
кілометрів                 20      35
 
Газопровід-відвід до с. Нові  1997-2003     100          200
Велідники та с. Левковичі
Овруцького району
Житомирської області (друга
черга),
кілометрів                 12      12
 
Газопровід-відвід до      1993-2001     100          250
с. Колочава Міжгірського
району Закарпатської
області,
кілометрів                 5,5     73   5,5
 
Газопровід-відвід до      1992-2002     100          250
смт Великий Березний
Закарпатської області,
кілометрів                 24,7     90
 
Газопровід середнього тиску  1994-2002     100          250
(перша черга) смт Великий
Березний Закарпатської
області,
кілометрів
 
Газопровід до смт Великий   1994-2001     100          300
Березний Закарпатської
області,
кілометрів                 7      60   7
 
Газопровід середнього тиску  1994-2001     100          350
смт Перечин - с. Зарічеве
Перечинського району
Закарпатської області -
газові мережі,
кілометрів                 7      34   7
 
Газопровід-відвід високого   1992-2002     100          200
тиску до смт Степногірськ
Василівського району
Запорізької області,
кілометрів                 20,8     15
 
Газопровід-відвід до смт    1993-2001     100          300
Веселе Запорізької області,
кілометрів                 30,6     70  30,6
 
Газопровід-відвід до      1998-2001     100          200
с. Витвиця Долинського району
Івано-Франківської області,
кілометрів                 0,7     70   0,7
 
Газопровід-відвід до      1999-2003     100          200
с. Долина Тлумацького району
Івано-Франківської області,
кілометрів                 9,6     20
 
Реконструкція Кожанської    1992-2001     100          200
автоматичної газорозподільної
станції, Фастівський район
Київської області,
одиниць                   1      80   1
 
Газопровід-відвід до с. Рівне 1992-2002     100          450
Новоукраїнського району
Кіровоградської області,
кілометрів                 16,3     31
 
Газопровід-відвід с. Софіївка 1999-2002     100          150
- м. Новоукраїнка
Кіровоградської області,
кілометрів                 15
 
Газопровід-відвід до      1993-2001     100          300
с. Новоградівка Бобринецького
району Кіровоградської
області,
кілометрів                 11,5     81  11,5
 
Газопровід-відвід до      1991-2002     100          200
смт Новоархангельськ
Кіровоградської області
(друга черга),
кілометрів                 17,8
 
Газопровід-відвід до      2001-2002     100          350
м. Ульянівка Кіровоградської
області,
кілометрів                 63
 
Газопровід-відвід до      1992-2001     100          200
с. Коноплянівка
Білокуракинського району
Луганської області,
кілометрів                 4,7     90   4,7
 
Газопровід-відвід до      1993-2001     100          150
с. Єфремівка Новобузького
району Миколаївської області,
кілометрів                 0,1     95   0,1
 
Газопровід-відвід до      1991-2001     100          140
с. Великовеселе Врадіївського
району Миколаївської області,
кілометрів                 6      75   6
 
Газопровід-відвід до смт    1992-2001     100          140
Арбузинка Миколаївської
області,
кілометрів                 16,2     70  16,2
 
Газопровід-відвід до      1992-2002     100          120
м. Снігурівка Миколаївської
області,
кілометрів                 39,7     71
 
Газопровід-відвід до смт    1993-2001     100          200
Цебрикове
Великомихайлівського району
Одеської області,
кілометрів                 26      95  26
 
Газопровід-відвід до смт    1993-2001     100          200
Ширяєве та с. Вікторівка
Ширяївського району Одеської
області,
кілометрів                 25,3     75  25,3
 
Газопровід-відвід смт     1993-2003     100          150
Тарутине - м. Арциз -
м. Татарбунари Одеської
області (перепроектування та
будівельно-монтажні роботи),
кілометрів                 66,8     20
 
Газопровід-відвід до      1993-2001     100          200
с. Оболонь Семенівського
району Полтавської області,
кілометрів                 24,6     60  24,6
 
Газопровід-відвід до      1993-2001     100          200
с. Бугаївка Глобинського
району Полтавської області,
кілометрів                 24,4     90  24,4
 
Газопровід-відвід до      1991-2002     100          250
смт Ямпіль - смт Свеса -
м. Середина-Буда Сумської
області,
кілометрів                 24,6     60  15
 
Газопровід-відвід до      1996-2001     100          250
смт Октябрське Путивльського
району Сумської області,
кілометрів                 0,1     85   0,1
 
Газопровід-відвід до      1992-2001     100          200
смт Золотий Потік Бучацького
району Тернопільської
області,
кілометрів                 7,2     87   7,2
 
Газопровід-відвід до      1992-2001     100          200
с. Задарів Монастириського
району Тернопільської
області,
кілометрів                 18      81  18
 
Газопровід-відвід до      1998-2001     100          200
смт Дружба Теребовлянського
району Тернопільської
області,
кілометрів                 3,4     70   3,4
 
Газопровід-відвід до      1993-2001     100          250
с. Роздольне (Краса
Херсонщини) Каховського
району Херсонської області,
кілометрів                 10,2     77  10,2
 
Газопровід-відвід до      1993-2002     100          250
с. Першопокровка
Нижньосірогозького району
Херсонської області,
кілометрів                 24,8     30
 
Газопровід-відвід до      1992-2001     100          150
м. Деражня та смт Летичів
Хмельницької області,
кілометрів                 32,5     76  32,5
 
Газопровід-відвід до      1993-2001                 150
с. Грушка
Кам'янець-Подільського район
Хмельницької області,
кілометрів                 36,6     45  36,6
 
Газопровід-відвід с. Лісовод  1993-2001     100          200
- с. Олександрівка -
смт Сатанів Городоцького
району Хмельницької області,
кілометрів                 22      80  22
 
Газопровід-відвід до
с. Будище Звенигородського   1993-2001     100          150
району Черкаської області,
кілометрів                 1,7     45   1,7
 
Газопровід-відвід до      1994-2001     100          150
с. Чижівка Звенигородського
району Черкаської області,
кілометрів                 10,4     35  10,4
 
Газопровід-відвід до      1995-2001     100          200
смт Шрамківка Драбівського
району Черкаської області,
кілометрів                 14,5     65  14,5
 
Газопровід-відвід до      1992-2001     100          200
с. Мамалига (Стальнівці)
Новоселицького району
Чернівецької області,
кілометрів                 17,7     65  17,7
 
Газопровід-відвід до      1993-2001     100          150
с. Забарівка Корюківського
району Чернігівської області,
кілометрів                 2,2     91   2,2
 
Реконструкція         1995-2001     100          150
Михайло-Коцюбинської
автоматичної
газорозподільної станції,
Чернігівська область,
одиниць                   1      90   1
 
Газопровід-відвід до с. Новий 1992-2001     100          150
Биків Бобровицького району
Чернігівської області,
кілометрів                 21,4     80  21,4
 
Газопровід-перемичка від    2000-2002     100          150
автоматичної газорозподільної
станції смт Куликівка до
автоматичної газорозподільної
станції с. Ковчин
Куликівського району
Чернігівської області,
кілометрів                 6      15
 
Газифікація сільських                         19000
населених пунктів,
усього
   з них:
 
Автономна Республіка Крим                        700
 
Газифікація сіл Побєдине,   1998-2001     100          100
Вишняківка
Красногвардійського району -
газові мережі,
кілометрів                 4,9     80   4,9
 
Автоматична газонаповнювальна 1998-2002     100          100
компресорна станція,
с. Углове Бахчисарайського
району,
об'єктів                  1      20   1
 
Газифікація с. Суворовське   1992-2002     100          150
Сакського району - газові
мережі,
кілометрів                 14,3     65
 
Газифікація с-ща Молочне,   1993-2002     100          150
с. Костянтинівка
Сімферопольського району -
газові мережі,
кілометрів                 15      61   2
 
Газифікація с. Охотникове   1997-2001     100           50
Сакського району - газові
мережі,
кілометрів                 5      50   5
 
Газифікація с. Первомайське  1999-2001     100          100
Сімферопольського району -
газові мережі,
кілометрів                 4,2     98   4,2
 
Газифікація с. Кузнецьке    1998-2001     100           50
Чорноморського району -
газові мережі,
кілометрів                 1,2     50   1,2
 
Вінницька область                            600
 
Газифікація с. Митки      1993-2001     100           40
Барського району - газові
мережі,
кілометрів                 4      80   4
 
Газифікація с. Іванівці    1995-2001     100           40
Барського району - газові
мережі,
кілометрів                 6,2     40   6,2
 
Газифікація с. Черешневе    1997-2002     100           40
Барського району
(Ялтушківська дослідна
станція) - газові мережі,
кілометрів                 9,8     55
 
Газифікація с. Сокиринці    1996-2001     100           40
Вінницького району - газові
мережі,
кілометрів                 5,2     60   5,2
 
Газифікація с. Кордишівка   1999-2001     100           40
Козятинського району - газові
мережі,
кілометрів                 6,3     45   7
 
Газифікація сіл Миколаївка,  1999-2001     100           40
Вівсяники Козятинського
району - газові мережі,
кілометрів                 5      60   5
 
Газифікація с. Самгородок   1997- 2001     100           40
Козятинського району - газові
мережі,
кілометрів                 3,5     75   3,5
 
Газифікація с. Троща      1996-2001     100           40
Липовецького району - газові
мережі,
кілометрів                 17,5     80   2,6
 
Газифікація с. Дашківці    1998-2002     100           40
Літинського району - газові
мережі,
кілометрів                 5,7     80
 
Газифікація с. Очеретня    1994- 2002     100           40
Погребищенського району -
газові мережі,
кілометрів                 8,6     60   2,6
 
Газифікація с. Гопчиця     1994-2001     100           40
Погребищенського району -
газові мережі,
кілометрів                 7,8     35   3,8
 
Газифікація смт Кирнасівка   1999-2001     100           40
Тульчинського району - газові
мережі,
кілометрів                 10,2     60  10,2
 
Газифікація с. Копистирин   1999-2003     100           40
Шаргородського району -
газові мережі,
кілометрів                 34      35   4,9
 
Газифікація с. Мурафа     1995- 2001     100           40
Шаргородського району -
газові мережі,
кілометрів                 3,9     80   3,9
 
Газифікація с. Рахни Лісові  1999-2001     100           40
Шаргородського району -
газові мережі,
кілометрів                 2,8     35   2,8
 
Волинська область                            500
 
Газопровід смт Мар'янівка   2000-2001     100           50
Горохівського району - газові
мережі,
кілометрів                 1,5         1,5
 
Газифікація с. Хотешів     1999-2002     100           90
Камінь-Каширського району -
газові мережі,
кілометрів                 6      38   3
 
 
Газопровід с. Велика Глуша -  1999-2002     100           80
с. Ветли - с. Гірка
Любешівського району,
кілометрів                 7,8     20   4
 
Газифікація с. Романів     1999-2001     100           70
Луцького району - газові
мережі, кілометрів             10,5     81  10,5
 
Газифікація с. Сирники     1999-2001     100           60
Луцького району - газові
мережі,
кілометрів                 1,1     65   1,1
 
Газифікація с. Дубечне     1999-2002     100           50
Старовижівського району -
газові мережі,
кілометрів                 11,5     74   3
 
Газифікація сіл Оволочин,   1996-2002     100           50
Дольськ Турійського району -
газові мережі,
кілометрів                 3,8     65   0,9
 
Газифікація с. Свинарин    1994-2002     100           50
Турійського району - газові
мережі,
кілометрів                 4      78   1,1
 
Дніпропетровська область                         750
 
Газифікація          1999- 2001     100          100
с. Новомилорадівка
Криничанського району -
газові мережі,
кілометрів                 5,7     51   5,7
 
Газифікація с. Бузівка     1999-2002     100           90
Магдалинівського району -
газові мережі,
кілометрів                 20      67   2
 
Підвідний газопровід до    1996- 2001     100           40
с. Богуслав Павлоградського
району,
кілометрів                 3,2     70   3,2
 
Газифікація с. Вербове     1996- 2001     100           40
Павлоградського району -
газові мережі,
кілометрів                 2,3     63   2,3
 
Газифікація с. Вербове     2000-2001     100           60
Покровського району - газові
мережі,
кілометрів                 2,7     19   2,7
 
Газифікація с. Привілля    2000- 2001     100           60
Покровського району - газові
мережі,
кілометрів                 2,3     10   2,3
 
Газифікація с. Новопетрівське 2000- 2001     100           40
Покровського району - газові
мережі,
кілометрів                 3,5     42   3,5
 
Газифікація с. Лобойківка   1997- 2001     100           60
Петриківського району -
газові мережі,
кілометрів                 1,3     90   1,3
 
Газифікація с. Троїцьке    1999- 2001     100           50
Петропавлівського району -
газові мережі,
кілометрів                 2,5     84   2,5
 
Газифікація смт Лихівка    1993-2001     100           50
Пятихатського району - газові
мережі,
кілометрів                 5,7     90   5,7
 
Газифікація с. Сергієвка    1998-2001     100           50
Томаківського району - газові
мережі,
кілометрів                 6      64   6
 
Підвідний газопровід до    1999- 2001     100           60
с. Новостроївка Юр'ївського
району,
кілометрів                 6,2     37   6,2
 
Газифікація с. Чернявщина   1996- 2001     100           50
Юр'ївського району - газові
мережі,
кілометрів                 6,5     64   6,5
 
Донецька область                             600
 
Газифікація с. Многопілля   1991-2002     100          100
Амвросіївського району -
газові мережі,
кілометрів                 18,3     15   4
 
Газифікація с. Рибінське    1997- 2001     100          100
Волноваського району - газові
мережі,
кілометрів                 3,5     35   3,5
 
Газифікація с. Республіка   1997-2002     100          110
Володарського району - газові
мережі,
кілометрів                 25,8     22  23,8
 
Газифікація сіл Новобешеве,  1996-2002     100           90
Новоселівка Старобешівського
району - газові мережі,
кілометрів                 18,4     35   2,4
 
Газифікація с. Золотарівка   1999-2001     100          100
Шахтарського району - газові
мережі,
кілометрів                 4      60   4
 
Газифікація с-ща Красний    1998-2001     100          100
Партизан Ясинуватського району
- газові мережі,
кілометрів                 2      80   2
 
Житомирська область                           900
 
Газифікація с. Ставище     1998-2001     100           40
Брусилівського району -
газові мережі,
кілометрів                 3,5     85   3,5
 
Газифікація          2000-2001     100          180
с. Слобода-Романівська
Новоград-Волинського району -
газові мережі,
кілометрів                 4,9     27   4,9
 
Газифікація сіл Кутище, Липне 1998-2001     100           40
Любарського району - газові
мережі,
кілометрів                 3,7     85   2,5
 
Газифікація с. Заріччя     1998-2001     100           40
Овруцького району - газові
мережі,
кілометрів                 1,3     52   1,3
 
Газифікація с. Кирдани     2000-2002     100           40
Овруцького району - газові
мережі,
кілометрів                 16,7     50   4
 
Газифікація с. Кодня      1995- 2003     100           40
Житомирського району- газові
мережі,
кілометрів                 12,5     50   1,5
 
Газифікація с. Піщаниця    1998-2002     100           40
Овруцького району - газові
мережі,
кілометрів                 10,8     74   2,5
 
Газифікація с. Раківщина    1996-2001     100           40
Овруцького району - газові
мережі,
кілометрів                 4,2     85   4,2
 
Газифікація об'єктів      2000-2001     100           40
соціально-культурного
призначення,
с. Слобода-Шоломківська
Овруцького району,
об'єктів                  1      50   1
 
Підвідний газопровід до    1999-2003     100          100
с. Антоновичі (перша черга),
с. Левковичі Овруцького
району,
кілометрів                 18      52
 
Газифікація с. Осички     1998-2002     100           40
Радомишльського району -
газові мережі,
кілометрів                 6,4     48   1,2
 
Газифікація сіл Мала Рача,   1995- 2002     100           50
Велика Рача Радомишльського
району - газові мережі,
кілометрів                 14      90   7
 
Газифікація сіл Забріддя,   1996-2001     100           90
Високе, Осники, Щеніїв
Черняхівського району -
газові мережі,
кілометрів                 6,2     75   6,2
 
Підвідний газопровід до    1999-2001     100           50
с. Вільшанка Чуднівського
району,
кілометрів                 3,6     80   3,6
 
Підвідний газопровід до    1999-2001     100           70
смт Червоноармійськ,
кілометрів                 9,1     32   9,1
 
Закарпатська область                          2500
 
Газифікація с. Дротинці    1998-2001     100           40
Виноградівського району -
газові мережі,
кілометрів                 3      65   3
 
Газифікація с. Заболоття    1999-2001     100           40
Виноградівського району -
газові мережі,
кілометрів                 2      74   2
 
Газопровід від автоматичної  2000-2001     100           80
газорозподільної станції
с. Терново Тячевського району
до газорозподільного пункту
с. Чорнотисов
Виноградівського району,
кілометрів                 9      54   9
 
Газифікація смт Вилок     1994-2001     100           32
Виноградівського району -
газові мережі,
кілометрів                 7      60   7
 
Газифікація с. Лази та     2000-2001     100          150
с. Нижні Ворота Воловецького
району - газові мережі,
кілометрів                 5      12   5
 
Газифікація с. Верхні Ворота  2000-2001     100          210
Воловецького району - газові
мережі,
кілометрів                 6      13   6
 
Газифікація с. Підполоззя -  2000-2001     100          180
смт Жденієво Воловецького
району - газові мережі,
кілометрів                 4      15   4
 
Газифікація сіл Камянське,   1998-2001     100          100
Хмільник, Багаревиця
Іршавського району - газові
мережі,
кілометрів                 3      78   3
 
Газифікація сіл Загаття    2000-2001     100          110
Іршавського району,
с. Колодне Тячевського району
- газові мережі,
кілометрів                 5      65   5
 
Газифікація с. Бронька     1998-2001     100          150
Іршавського району - газові
мережі,
кілометрів                 3      78   3
 
Газифікація сіл Майдан,    1993-2001     100           57
Буковець Міжгірського району
- газові мережі,
кілометрів                 6      65   6
 
Газифікація сіл Репинне,    1993-2001     100           55
Сухий Міжгірського району -
газові мережі,
кілометрів                 2      78   2
 
Газифікація с. Сойми      1993-2001     100          200
Міжгірського району - газові
мережі,
кілометрів                 7      76   7
 
Газифікація с. Горонда     1998-2001     100           40
Мукачевського району - газові
мережі,
кілометрів                 3      78   3
 
Газифікація с. Ключарки    1999-2001     100           40
Мукачевського району - газові
мережі,
кілометрів                 3      65   3
 
Газифікація с. Нове Давидково 1998-2002     100          107
Мукачевського району - газові
мережі,
кілометрів                 7      60   2
 
Газифікація с. Бобовище    1997-2002     100           75
Мукачевського району - газові
мережі,
кілометрів                 7      60   5
 
Газифікація с. Мала Мартинка  1999-2001     100          104
Свалявського району - газові
мережі,
кілометрів                 6      60   6
 
Газифікація смт Перечин -   1998-2001     100          280
газові мережі,
кілометрів                 7      34   7
 
 
Газифікація сіл Руські     1992-2001     100          100
Комарівці, Холмець
Ужгородського району - газові
мережі,
кілометрів                 15      65  15
 
Газифікація сіл        1992-2002     100          200
Паладь-Комарівці - Галоч
Ужгородського району -
м. Ужгород - газові мережі,
кілометрів                 21      65
 
Газифікація сіл Середнє,    1992-2002     100          150
Чертеж, Худлево Ужгородського
району - газові мережі,
кілометрів                 15      75
 
Запорізька область                            600
 
Газифікація с. Успенівка    1993-2002     100           50
Бердянського району - газові
мережі,
кілометрів                 10      55   5,5
 
Газифікація с. Біляївка    1994-2001     100           40
Вільнянського району - газові
мережі,
кілометрів                 1,5     85   1,5
 
Газифікація с. Новогупалівка  1996-2002     100           50
Вільнянського району - газові
мережі,
кілометрів                 5,8     70   2,8
 
Газифікація сіл Вишневе,    1996-2001     100           40
Спасівка Вільнянського району
- газові мережі,
кілометрів                 1,5     80   1,5
 
Газифікація с. Миролюбівка   1995-2001     100           40
Вільнянського району - газові
мережі,
кілометрів                 1      90   1
 
Газифікація с-ща        1996-2002     100           50
Комсомольське Гуляйпільського
району - газові мережі,
кілометрів                 16      85   5
 
Газифікація с. Північне    1999-2002     100           50
Мелітопольського району -
газові мережі,
кілометрів                 5      30   2
 
Газифікація с. Терпіння    1991-2002     100           40
Мелітопольського району -
газові мережі,
кілометрів                 20,7     80   8
 
Газифікація с. Костянтинівка  2000-2002     100           40
Мелітопольського району -
газові мережі,
кілометрів                 8,4     20   4
 
Газифікація с. Новоандріївка  1994-2002     100           40
Оріхівського району (перша
черга) - газові мережі,
кілометрів                 20,5     80  10
 
Газифікація с. Чубарівка    1998-2002     100           40
Пологівського району - газові
мережі,
кілометрів                 18      70   8
 
Газифікація с. Новоолексіївка 1994-2002     100           40
Приморського району - газові
мережі,
кілометрів                 5,6     70   2
 
Газифікація с. Кутузівка    1994-2002     100           40
Токмацького району - газові
мережі,
кілометрів                 7,5     85   3
 
Газифікація с. Роботине    1992-2002     100           40
Токмацького району - газові
мережі,
кілометрів                 9,4     80   5
 
Івано-Франківська область                        690
 
Газифікація с. Витвиця     1995-2002     100           50
Долинського району - газові
мережі,
кілометрів                 22,6     10   2
 
Газифікація с. Воскресинці   1995-2002     100           40
Коломийського району - газові
мережі,
кілометрів                 10,8     86   2
 
Газифікація с. П'ядики     1999-2001     100           50
Коломийського району - газові
мережі,
кілометрів                 4,5     72   4,5
 
Газифікація с. Глибока     2001-2002     100           30
Коломийського району - газові
мережі,
кілометрів                 6      69   2,3
 
Газифікація с. Старий     1997-2002     100           40
Гвіздець Коломийського району
- газові мережі,
кілометрів                 12,5     11
 
Газифікація с. Ковалівка    1999-2002     100           50
Коломийського району - газові
мережі,
кілометрів                 3      37
 
Газифікація с. Рівня      1993-2002     100           40
Рожнятівського району -
газові мережі,
кілометрів                 11,4     60   2,3
 
Газифікація с. Топільське   1993-2001     100           20
Рожнятівського району -
газові мережі,
кілометрів                 2,5     50   2,5
 
Газифікація сіл Хлібичин,   1999-2002     100           40
Борщів Снятинського району -
газові мережі,
кілометрів                 8,6     60   2
 
Газифікація с. Потічок     1995-2003     100           40
Снятинського району - газові
мережі,
кілометрів                 5      50   1
 
Газифікація с. Підвисоке    1995-2002     100           50
Снятинського району - газові
мережі,
кілометрів                 7,5     40   3,5
 
Газифікація, с. Рудники    1994-2001     100          100
Снятинського району - газові
мережі,
кілометрів                 2,3     69   2,3
 
Газифікація с. Олешів     1999-2002     100           50
Тлумацького району - газові
мережі,
кілометрів                 17      85   1,7
 
Газифікація с. Нижнів     1999-2003     100           50
Тлумацького району - газові
мережі,
кілометрів                 21,6     29   1
 
Газифікація с. Пужники     1999-2002     100           40
Тлумацького району - газові
мережі,
кілометрів                 9,2     16
 
Київська область                            1270
 
Газифікація с. Яблунівка    1998-2001     100           40
Білоцерківського району -
газові мережі,
кілометрів                 7      85   7
 
 
Газифікація с. Клочки     1998-2001     100           50
Білоцерківського району -
газові мережі,
кілометрів                 6      73   6
 
Газифікація сіл Киданівка,   1999-2002     100           50
Половецьке, Дмитренки,
Москаленки, Лютарі
Богуславського району -
газові мережі,
кілометрів                 10,8     20   4
 
Газифікація с. Мисайлівка   1997-2002     100          150
Богуславського району -
газові мережі,
кілометрів                 6,4     70
 
Газифікація с. Сошників    1996-2002     100           40
Бориспільського району -
газові мережі,
кілометрів                 16      16   4
 
Газифікація с. Рубченки    1994-2002     100          100
Володарського району - газові
мережі,
кілометрів                 6,8     75   2,1
 
Газифікація с. Жовтневе    1999-2001     100           40
Кагарлицького району - газові
мережі (друга черга),
кілометрів                 10,2     30  10,2
 
Газифікація с. Мирівка     1999-2001     100          150
Кагарлицького району - газові
мережі,
кілометрів                 1,3     90   1,3
 
Газифікація с. Новосілки    2000-2001     100           50
Києво-Святошинського району -
газові мережі,
кілометрів                 5,1     30   5,1
 
Газифікація с. Музичі     2000-2001     100           80
Києво-Святошинського району -
газові мережі,
кілометрів                 0,9     80   0,9
 
Газифікація с. Мотижин     1998-2002     100           80
Макарівського району - газові
мережі,
кілометрів                 18,6     30   5,6
 
Газифікація с. Зеленьки    1995-2001     100           45
Миронівського району - газові
мережі,
кілометрів                 4      90   4
 
Газифікація с. Верем'я     1998-2002     100           40
Обухівського району - газові
мережі,
кілометрів                 10,1     16   2,1
 
Газифікація с. Телешівка    1999-2002     100           40
Рокитнянського району -
газові мережі,
кілометрів                 26,8     20   4
 
Газифікація с. Косяківка    1996-2001     100           85
Таращанського району - газові
мережі,
кілометрів                 4      77   4
 
Газифікація с. Веселий Кут   1995-2001     100           90
Таращанського району - газові
мережі,
кілометрів                 3,8     65   3,8
 
Газифікація с. Ставки     1999-2002     100           40
Фастівського району - газові
мережі,
кілометрів                 6      35   3
 
Газифікація с. Червоне     1997-2002     100           40
Фастівського району - газові
мережі,
кілометрів                 3      80   3
 
Газифікація с. Малополовецьке 1996-2001     100           60
Фастівського району - газові
мережі,
кілометрів                 3      68   3
 
Кіровоградська область                          800
 
Газифікація с. Костомарівка  1995-2002     100           30
Бобринецького району - газові
мережі,
кілометрів                 17,2     80  10,5
 
Газифікація с. Витязівка    1995-2001     100
Бобринецького району - газові
мережі,
кілометрів                 1,3     70        20
 
Газифікація с. Митрофанівка  1996-2002     100           30
Бобринецького району - газові
мережі,
кілометрів                 20,4     60
 
Газифікація сіл Лозуватка,   1996-2001     100           30
Осикувате, Лісне
Кіровоградського району -
газові мережі,
кілометрів                 12,5     70
 
Газифікація смт Вільшанка -  1997-2002     100          110
газові мережі,
кілометрів                 11      70   3
 
Газифікація сіл Антонівка,   1995-2001     100           40
Роздільне Долинського району
- газові мережі,
кілометрів                 6,8     60   6,8
 
Газифікація с. Ганновка    1999-2001     100           40
Долинського району - газові
мережі,
кілометрів                 6      45   6
 
Газифікація с. Диківка     1992-2001     100           40
Знам'янського району - газові
мережі,
кілометрів                 5,1     85   5,1
 
Газифікація с. Цибулеве    1996-2001     100           40
Знам'янського району - газові
мережі,
кілометрів                 1,6     87   1,6
 
Газифікація с. Оситняжка    1998-2001     100           40
Кіровоградського району -
газові мережі,
кілометрів                 2,7     25   2,7
 
Газифікація с. Грузьке     1999-2002     100           50
Кіровоградського району -
газові мережі,
кілометрів                 13      21   7
 
Газифікація с. Живанівка    1999-2001     100           40
Компаніївського району -
газові мережі,
кілометрів                 3,8     19   3,8
 
Газифікація с. Тарасівка    1999-2003     100           30
Новгородківського району -
газові мережі,
кілометрів                 21      15
 
Газифікація          1999-2002     100           30
с. Вершино-Кам'янка
Новгородківського району -
газові мережі,
кілометрів                 8,7     22   2
 
Газифікація с. Надлак     1996-2002     100           60
Новоархангельського району -
газові мережі,
кілометрів                 5      70   1,5
 
Газифікація с. Камянече    1998-2002     100           50
Новоархангельського району -
газові мережі,
кілометрів                 4,4     27   3,2
 
Газифікація с. Звенигородка  1999-2001     100           30
Олександрійського району -
газові мережі,
кілометрів                 1,5     27   1,5
 
Газифікація с. Олександрівка  1999-2001     100           40
Олександрійського району -
газові мережі,
кілометрів                 3,7     70   3,7
 
Газифікація с. Димитрове    1999-2002     100           30
Устинівського району - газові
мережі,
кілометрів                 9,5     20
 
Газифікація с. Криничне    1999-2001     100           20
Устинівського району - газові
мережі (третя черга),
кілометрів                 6,8     82   1,2
 
Луганська область                            600
 
Газифікація с. Бараниківка   1999-2001     100           50
Біловодського району - газові
мережі,
кілометрів                 4,6     71   4,6
 
Газифікація с. Зелеківка    1999-2001     100           50
Біловодського району - газові
мережі,
кілометрів                 4,1     75   4,1
 
Газифікація с. Вітрогон    1999-2001     100           50
(конезавод N 63)
Біловодського району - газові
мережі,
кілометрів                 8,7     16   8,7
 
Газифікація с. Новолимарівка  1999-2001     100           50
(конезавод N 61)
Біловодського району - газові
мережі,
кілометрів                 3      19   3
 
Газифікація с. Степове     1999-2001     100           50
(конезавод N 64)
Біловодського району - газові
мережі,
кілометрів                 6,7     25   6,7
 
Газифікація с. Шуліківка    1999-2001     100           50
Біловодського району - газові
мережі,
кілометрів                 6,2     36   6,2
 
Газифікація          1998-2001     100           50
смт Лозно-Олександрівка
Білокуракинського району -
газові мережі,
кілометрів                 0,7     64   0,7
 
Газифікація с. Лизине     1999-2001     100           50
Білокуракинського району -
газові мережі,
кілометрів                 0,5     90   0,5
 
Газифікація с. Новоганнівка  2000-2001     100           50
Краснодонського району -
газові мережі,
кілометрів                 1,4     70   1,4
 
Газифікація с. Півнівка    1999-2002     100           50
Міловського району - газові
мережі,
кілометрів                 5,8     19   2,8
 
Газифікація с. Стрільцівка   1999-2002     100           50
(конезавод N 60) Міловського
району - газові мережі,
кілометрів                 10      18   3,8
 
Газифікація с. Петровеньки   1998-2002     100           50
Слов'яносербського району -
газові мережі,
кілометрів                 13,2     38   9,6
 
Львівська область                            500
 
Газифікація смт Підкамінь   1999-2002     100           70
Бродівського району - газові
мережі,
кілометрів                 11,5     40   3,5
 
Газифікація с. Черемхів    1998-2001     100           80
Жидачівського району - газові
мережі,
кілометрів                 7,3     92   7,3
 
Газифікація с. Перемивки    1998-2001     100           70
Жовківського району - газові
мережі,
кілометрів                 3      20   3
 
Газифікація с.         1999-2002     100           70
Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівського району -
газові мережі,
кілометрів                 6      65   3
 
Газифікація с. Кам'янопіль   1999-2002     100           70
Пустомитівського району -
газові мережі,
кілометрів                 8,7     30   2,7
 
Газифікація с. Стрільбичі   1995-2001     100           70
Старосамбірського району -
газові мережі,
кілометрів                 7,5     56   7,5
 
Газифікація с. Нове Село    1997-2001     100           70
Жовківського району - газові
мережі,
кілометрів                 4      56   4
 
Миколаївська область                           500
 
Газифікація с. Тузли      1989-2002     100           50
Березанського району - газові
мережі,
кілометрів                 14      65
 
Газифікація с. Новомар'ївка  1998-2002     100           50
Братського району - газові
мережі,
кілометрів                 11,7     80
 
Газифікація с. Сергіївка    1999-2002     100           50
Братського району - газові
мережі,
кілометрів                 11,9     26
 
Газифікація с. Бондарівка   1999-2001     100           40
Веселинівського району -
газові мережі,
кілометрів                 2,5     35   2,5
 
Газифікація с-ща Коларівка   1993-2001     100           40
Жовтневого району - газові
мережі,
кілометрів                 4,3     41   4,3
 
Газифікація с. Мигія      1998-2001     100           40
Первомайського району -
газові мережі,
кілометрів                 3      45   3
 
Міжселищний газопровід від   2000-2001     100          230
автоматичної газорозподільної
станції с-ща Рівне до
с. Парутине Очаківського
району, ЗАТ "Ольвія"-
газопровід,
кілометрів                 35,2     60  35,2
 
Одеська область                             600
 
Газифікація с. Зброжківка   1999-2002     100           40
Березівського району - газові
мережі,
кілометрів                 11      30
 
Газифікація сіл Майори,    1999-2002     100           40
Василівка Біляївського району
- газові мережі,
кілометрів                 6,6     59
 
Газифікація сіл Білка,     1999-2002     100           40
Щорсове Іванівського району -
газові мережі (друга черга),
кілометрів                 13,2     92   4
 
Газифікація с. Петрівка    1998-2002     100           40
Комінтернівського району
(агротехнікум) - газові
мережі,
кілометрів                 13,5     25   3,5
 
Газифікація с. Аниськове    1998-2001     100           70
Комінтернівського району
(друга черга) - газові
мережі,
кілометрів                 3,7     92   3,7
 
Газифікація с. Фонтанка    1999-2002     100           70
Комінтернівського району
(друга черга) - газові
мережі,
кілометрів                 10,5     78   5,5
 
Газифікація          1998-2002     100           70
с. Доброолександрівка
Овідіопольського району -
газові мережі,
кілометрів                 4,7     28
 
Газифікація сіл Йосипівка,   1999-2001     100           60
Петродолинське
Овідіопольського району -
газові мережі,
кілометрів                 4,5     57   4,5
 
Газифікація с. Бурдівка    1999-2001     100           50
Роздільнянського району -
газові мережі,
кілометрів                 6,2     52   6,2
 
Газифікація с. Єреміївка    1998-2002     100           60
Роздільнянського району -
газові мережі,
кілометрів                 12      90   6
 
Газифікація с. Степанівка   1999-2002     100           60
Роздільнянського району -
газові мережі,
кілометрів                 2      50   1
 
Полтавська область                            500
 
Газифікація с. Семенівка    1997-2001     100           40
Великобагачанського району -
газові мережі,
кілометрів                 1,7     60   1,7
 
Газифікація с. Липове     1998-2001     100           45
Глобинського району - газові
мережі,
кілометрів                 5,1     80   5,1
 
Газифікація с. Бесідівщина   1998-2001     100           50
Гребінківського району -
газові мережі,
кілометрів                 3,1     65   3,1
 
Газифікація с. Оржиця     1998-2001     100           45
Гребінківського району -
газові мережі,
кілометрів                 4,4     35   4,4
 
Газифікація с. Мар'янівка   1996-2001     100           40
Гребінківського району -
газові мережі,
кілометрів                 11,7     95  11,7
 
Газифікація с. Грицаївка    1996-2001     100           50
Кобеляцького району - газові
мережі,
кілометрів                 3,1     51   3,1
 
Газифікація сіл Пісочки,    1998-2001     100           40
Хрулі Лохвицького району -
газові мережі,
кілометрів                 5      41   5
 
Газифікація с. Зелений Кут   1999-2002     100           50
Миргородського району -
газові мережі,
кілометрів                 11,1     49
 
Газифікація с. Ярмаки     1999-2001     100           45
Миргородського району
(підсобне господарство
Державного управління
справами) - газові мережі,
кілометрів                 5,8     57   5,8
 
Газифікація сіл Лукім'я,    1998-2001     100           45
Лазірки Оржицького району -
газові мережі,
кілометрів                 6      70   6
 
Газифікація сіл Мелехи,    1995-2001     100           50
Городище Чорнухинського
району - газові мережі,
кілометрів                 6      68   6
 
Рівненська область                            600
 
Газифікація с. Красносілля   1998-2002     100           60
Гощанського району - газові
мережі,
кілометрів                 3,1     72   1
 
Газифікація с. Дорогобуж    1998-2002     100           60
Гощанського району - газові
мережі,
кілометрів                 4,6     50   1
 
Газифікація с. Тараканів    1996-2002     100           40
Дубенського району - газові
мережі,
кілометрів                 7,9     90   1
 
Газифікація сіл Верба,     1997-2002     100           50
Білогородка Дубенського
району - газові мережі,
кілометрів                 8,1     90   1
 
Газифікація с. Птича Дубенськ- 1995-2002     100          100
ого району - газові мережі,
кілометрів                 8      65
 
Газифікація сіл Бортниця,   1999-2001     100           50
Іванне Дубенського району -
газові мережі,
кілометрів                 5      81   5
 
Газифікація с. Копитів     2000-2002     100          100
Корецького району - газові
мережі,
кілометрів                 5,7      9   2
 
Газифікація с. Посників    1999-2002     100           50
Млинівського району - газові
мережі,
кілометрів                 2      38
 
Газифікація сіл Ситне, Карпил 1995-2002     100           50
івка Радивилівського району -
газові мережі,
кілометрів                 11,6     90   1,2
 
Газифікація с. Жобрин     1996-2002     100           40
Рівненського району,
кілометрів                 15      82   1
 
Сумська область
                                     600
 
Газифікація с. Верхосулка   1995-2001     100           50
Білопільського району -
газові мережі,
кілометрів                 5,1     70   5,1
 
Газифікація с.Катанське    1994-2001     100           50
Великописарівського району -
газові мережі,
кілометрів                 3,5     60   3,5
 
Газифікація с. Новомутин    2000-2001     100           50
Конотопського району - газові
мережі,
кілометрів                 2      40   2
 
Газифікація с. Реутинці    1998-2001     100           40
Кролевецького району - газові
мережі,
кілометрів                 1,7     10   1,7
 
Газифікація с. Макіївське   1999-2001     100           60
Липоводолинського району -
газові мережі,
кілометрів                 5,1     20   5,1
 
Газифікація с. Московське   1999-2002     100          100
Липоводолинського району -
газові мережі (друга черга),
кілометрів                 17,4     30   2
 
Газифікація с. Побиванка    1997-2001     100          100
Липоводолинського району -
газові мережі,
кілометрів                 4      30   4
 
Газифікація с. Яганівка    1999-2001     100          100
Липоводолинського району -
газові мережі,
кілометрів                 4,7     80   4,7
 
Газифікація с. Лучка      1998-2002     100           50
Тростянецького району -
газові мережі,
кілометрів                 5      20   2
 
Тернопільська область                          700
 
Газифікація с. Пишківці    1999-2001     100           30
Бучацького району
(агротехнікум) - газові
мережі,
кілометрів                 5,7     35   5,7
 
Газифікація смт Золотий    1999-2002     100           40
Потік Бучацького району -
газові мережі,
кілометрів                 16,5     56   8
 
Газифікація с. Яблунів     1999-2001     100           50
Гусятинського району - газові
мережі,
кілометрів                 6,3     44   6,3
 
Газифікація с. Гримайлів    1997-2003     100           20
Гусятинського району - газові
мережі,
кілометрів                 9,8     75   4,3
 
Газифікація с. Гадинківці   1995-2003     100           20
Гусятинського району - газові
мережі,
кілометрів                 15,4     75   7,2
 
Газифікація с. Старий Збараж  1999-2001     100           30
Збаразького району - газові
мережі,
кілометрів                 2      75   2
 
Газифікація с. Іванчани    1997-2001     100           40
Збаразького району - газові
мережі,
кілометрів                 6      80   6
 
Газифікація с. Івашківці    1998-2001     100           40
Збаразького району - газові
мережі,
кілометрів                 3,3     70   3,3
 
Газифікація с. Малий Кунинець 1997-2002     100           40
Збаразького району - газові
мережі,
кілометрів                 9      65
 
Газифікація с. Гаї-За-Рудою  1999-2001     100           50
Зборівського району - газові
мережі,
кілометрів                 2      80   2
 
Газифікація с. Колодіївка   1999-2002     100           50
Підволочиського району -
газові мережі,
кілометрів                 5,2     35
 
Газифікація с. Нове Село    1992-2003     100           40
Підволочиського району -
газові мережі,
кілометрів                 39      65
 
Газифікація сіл Вербів, Галич 1998-2002     100           50
Підгаєцького району - газові
мережі,
кілометрів                 15,9     52   5
 
Газифікація с. Сільце     1998-2002     100           50
Підгаєцького району (сільська
рада) - газові мережі,
кілометрів                 10      51   5
 
Газифікація          1999-2002     100           50
с. Гаї-Шевченківські
Тернопільського району -
газові мережі,
кілометрів                 2      41
 
Газифікація с. Пробіжна    1998-2002     100           50
Чортківського району - газові
мережі,
кілометрів                 10      50   5
 
Газифікація с. Біла      1998-2002     100           50
Чортківського району - газові
мережі,
кілометрів                 12,6     90
 
Харківська область                            500
 
Газифікація с. Огульці     1999-2001     100           50
Валківського району - газові
мережі,
кілометрів                 6      35   6
 
Газифікація смт Козача Лопань 1997-2001     100          140
Дергачівського району -
газові мережі,
кілометрів                 8      90   8
 
Газифікація с. Браїлівка    1993-2001     100           20
Лозівського району - газові
мережі,
кілометрів                 2,8     80   2,8
 
Газифікація с. Бердянка    1998-2003     100           30
Зачепилівського району -
газові мережі,
кілометрів                 14,1     55
 
Газифікація с-ща Перемога   1999-2001     100           40
Золочівського району - газові
мережі,
кілометрів                 5      63   5
 
Газифікація с-ща Пролетар   1999-2001     100           30
Золочівського району - газові
мережі,
кілометрів                 12,3     88  12,3
 
Газифікація с. Піщанка     1999-2001     100           30
Красноградського району -
газові мережі,
кілометрів                 5,8     55   5,8
 
Газифікація с-ща Нижня     1997-2001     100           20
Краснопавлівка Лозівського
району - газові мережі
кілометрів                 6,8     65   6,820
 
Газифікація сіл Калюжине,   1999-2003     100           30
Комунарка Кегичівського
району - газові мережі,
кілометрів                 11,1     55
 
Газифікація с. Роздолля    1999-2001     100           40
Первомайського району -
газові мережі,
кілометрів                 11      39  11
 
Газифікація с. Огіївка     1998-2002     100           30
Сахновщинського району -
газові мережі,
кілометрів                 8,7     30
 
Газифікація с. Миропілля    1999-2001     100           50
Шевченківського району -
газові мережі,
 
кілометрів                 2      65   2
 
Херсонська область                            600
 
Газифікація с. Новоберислав  1999-2001     100          100
Бериславського району -
газові мережі,
кілометрів                 4,5     60   4,5
 
Газифікація с. Велетенське   1999-2001     100           40
Білозерського району - газові
мережі,
кілометрів                 4,4     90   4,4
 
Газифікація с. Давидів Брід  1992-2001     100          100
Великоолександрівського
району - газові мережі,
кілометрів                 13      80  13
 
Газифікація с. Заградівка   1994-2001     100           30
Високопіль-ського району -
газові мережі,
кілометрів                 6,8     85   6,8
 
Газифікація с. Пригір'я    1996-2001     100           50
Високопіль-ського району -
газові мережі,
кілометрів                 4,3     86   4,3
 
Газифікація с. Любимівка    1998-2001     100          100
Каховського району - газові
мережі,
кілометрів                 6      52   6
 
Газифікація с. Новокам'янка  1993-2001     100          100
Каховського району - газові
мережі,
кілометрів                 10,2     85  10,2
 
Газифікація с. Птахівка    1994-2001     100           80
Скадовського району - газові
мережі,
кілометрів                 9,9     85   9,9
 
Хмельницька область                           800
 
Газифікація с. Воробіївка   1996-2001     100           50
Білогірського району - газові
мережі,
кілометрів                 5      70   5
 
Газифікація с. Адамівка    1997-2002     100           60
Віньковецького району -
газові мережі,
кілометрів                 10      84   1
 
Газифікація с. Дашківці    1999-2001     100           50
Віньковець-кого району -
газові мережі,
кілометрів                 1,7     85   1,7
 
Газифікація с. Війтівці    1998-2001     100           50
Волочиського району - газові
мережі,
кілометрів                 6      75   6
 
Газифікація с. Зелена     1994-2001     100           50
Волочиського району - газові
мережі,
кілометрів                 8      80   8
 
Газифікація с. Соломна     1998-2001     100           50
Волочиського району - газові
мережі,
кілометрів                 11      62  11
 
Газифікація с. Завадинці    1999-2001     100           60
Городоцького району - газові
мережі,
кілометрів                 1,5     75   1,5
 
Газифікація с. Балин      1998-2002     100           70
Дунаєвецького району - газові
мережі,
кілометрів                 12,4     31
 
Газифікація с. Рахнівка    1999-2002     100           50
Дунаєвецького району - газові
мережі,
кілометрів                 12,4     29
 
Газифікація с. Чечельник    1998-2002     100           50
Дунаєвець-кого району -
газові мережі,
кілометрів                 12,9     34   4
 
Газифікація с. Вербка     1998-2001     100           60
Кам'янець-Подільського району
- газові мережі,
кілометрів                 7,3     37   1
 
Газифікація с. Устя      1997-2002     100           50
Кам'янець-Подільського району
- газові мережі,
кілометрів                 9,3     38
 
Газифікація с. Довжок     1998-2002     100           50
Кам'янець-Подільського району
- газові мережі,
кілометрів                 2,4     92   1,5
 
Газифікація с. Глибочок    1998-2002     100           50
Новоушицького району - газові
мережі,
кілометрів                 14      27
 
Газифікація сіл Новий Глібів, 1999-2001     100           50
Глібів Новоушицького району
- газові мережі,
кілометрів                 3,9     50   3,9
 
Черкаська область                            750
 
Газифікація с. Валява     1998-2002     100           20
Городищенського району -
газові мережі,
кілометрів                 6,6     60
 
Газифікація с. В'язівок    1999-2002     100           30
Городищенського району -
газові мережі,
кілометрів                 13,2     34   3,2
 
Газифікація с. Набоків     1998-2001     100           30
Городищенського району -
газові мережі,
кілометрів                 3,5     32   3,5
 
Газифікація с. Хлистунівка   1999-2001     100           30
Городи-щенського району -
газові мережі,
кілометрів                 4,8     58   4,8
 
Газифікація сіл Ксаверове,   1999-2001     100           30
Петрики Городищенського
району - газові мережі,
кілометрів                 4      80   4
 
Газифікація смт Шрамківка   1999-2003     100           30
Драбівського району
(цукрозавод) - газові мережі,
кілометрів                 27      36
 
Газифікація с. Баштечки    1999-2001     100           30
Жашківського району - газові
мережі,
кілометрів                 3      85   3
 
Газифікація с. Бузівка     1999-2001     100           50
Жашківского району - газові
мережі,
кілометрів                 4      90   4
 
Газифікація сіл Будище,    1999-2002     100           40
Шевченкове, Моринці,
Майданівка Звенигородського
району - газові мережі,
кілометрів                 16,3     15
 
Газифікація с. Будище     1999-2001     100           30
Лисянського району - газові
мережі,
кілометрів                 2,3     32   2,3
 
Газифікація с. Петрівська   1999-2002     100           30
Гута Лисянського району -
газові мережі,
кілометрів                 9,6     28   3,6
 
Газифікація с. Боярка     2000-2001     100           70
(Порадівка) Лисянського
району - газові мережі,
кілометрів                 15,1     87  15,1
 
Газифікація с. Боярка     2000-2001     100           30
(Брідок) Лисянського району -
газові мережі,
кілометрів                 5      80   5
 
Газифікація с. Боярка     2000-2002     100           30
(Харченкове) Лисянського
району - газові мережі,
кілометрів                 7      80   5
 
Газифікація с. Чаплинка    2000-2001     100           70
Лисянського району - газові
мережі,
кілометрів                 8      80   8
 
Газифікація с. Шушківка    2000-2001     100           40
Лисянського району - газові
мережі,
кілометрів                 9,7     87   9,7
 
Газифікація с. Дашуківка    1999-2001     100           30
Лисянського району - газові
мережі,
кілометрів                 3      50   3
 
Газифікація с. Орли      1998-2003     100           20
Лисянського району - газові
мережі,
кілометрів                 7      30   2
 
Газифікація с. Почапинці    1997-2002     100           20
Лисянського району - газові
мережі,
кілометрів                 6      10   1
 
Газифікація с. Матусів     1999-2002     100           30
Шполянського району - газові
мережі,
кілометрів                 9      57
 
Газифікація с. Станіславчик  1998-2002     100           60
Шполянського району - газові
мережі,
кілометрів                 3      30
 
Чернівецька область                           540
 
Газифікація с. Бузовиця    1999-2001     100          100
Кельменецького району -
газові мережі,
кілометрів                 3      40   3
 
Газопровід від автоматичної  1992-2002     100          150
газорозподільної станції
"Мамалига" до с. Подвірне
Новоселицького району,
кілометрів                 17,7     90   5
 
Газифікація с. Білоусівка   1997-2001     100           60
Сокирянського району - газові
мережі,
кілометрів                 3,2     38   3,2
 
Газифікація с. Панка      1999-2001     100           60
Сторожинецького району -
газові мережі,
кілометрів                 2,6     37   2,6
 
Газифікація с. Долиняни    1994-2001     100           80
Хотинського району - газові
мережі,
кілометрів                 8      90   8
 
Газифікація с. Клішківці    1999-2001     100           90
Хотинського району - газові
мережі,
кілометрів                 4,5     55   4,5
 
Чернігівська область                          1300
 
Газифікація с. Григорівка   1998-2001     100          150
Бахмацького району - газові
мережі,
кілометрів                 10,9     65  10,9
 
Газифікація с. Марківці    1998-2001     100           30
Бобровицького району - газові
мережі,
кілометрів                 8,4     85   8,4
 
Газифікація м. Борзна - газові 2000-2001     100          200
мережі,
кілометрів                 0,4     10   0,4
 
Газифікація с. Іваниця     1992-2002     100           50
Ічнянського району - газові
мережі,
кілометрів                 14      36   5
 
Газифікація с. Гужівка     1994-2001     100           50
Ічнянського району - газові
мережі,
кілометрів                 4,9     75   4,9
 
Газифікація с. Качанівка    1992-2001     100           50
Ічнянського району - газові
мережі,
кілометрів                 8,9     95   0,5
 
Газифікація с. Іржавець    1992-2002     100           50
Ічнянського району - газові
мережі,
кілометрів                 12,6     83   7,7
 
Газифікація с. Атюша      1998-2001     100           50
Коропського району - газові
мережі,
кілометрів                 3      80   3
 
Газифікація с. Риботин     1993-2002     100           50
Коропського району - газові
мережі,
кілометрів                 25      61   2,5
 
Газифікація с. Колісники    1989-2003     100           20
Ніжинського району - газові
мережі,
кілометрів                 15,2     91   1,9
 
Газифікація с. Полюшкине    1999-2001     100          100
Новгород-Сіверського району -
газові мережі,
кілометрів                 4,5     40   4,5
 
Газифікація с. Вороб'ївка   1998-2002     100           50
Новгород-Сіверського району -
газові мережі,
кілометрів                 7,5     43   3
 
Газифікація с. Блистова    1999-2002     100          120
Новгород-Сіверського району -
газові мережі,
кілометрів                 12,5     60  10
 
Газифікація с. Козари     1999-2002     100           50
Носівського району - газові
мережі,
кілометрів                 8,7     25
 
Газифікація с. Червоні     1998-2001     100           50
Партизани Носівського району
- газові мережі,
кілометрів                 2      60   2
 
Газифікація с. Вербичі     1994-2002     100           70
Ріпкинського району - газові
мережі,
кілометрів                 16,2     90
 
Газифікація с. Савинці     1993-2001     100          100
Срібнянського району - газові
мережі,
кілометрів                 9,1     20   9,1
 
Газифікація с. Рудка      1997-2001     100           60
Чернігівського району -
газові мережі,
кілометрів                 2,1     83   2,1
 
Водопостачання сільських                        5000
населених пунктів
 
Автономна Республіка Крим                        160
 
Реконструкція водопровідних  1993-2002     100           80
мереж с. Октябрське
Первомайського району,
кілометрів                 11,2     30
 
Реконструкція водопровідних  1993-2002     100           80
мереж, с. Алексєєвка
Білогірського району,
кілометрів
                      18      35
Області, усього
                                    4840
  у тому числі:
 
Вінницька                                502
 
ТОВ "Баланівка", с. Баланівка 2000-2001     100           40
Бершадського району -
водопровід,
кілометрів                 1      80   1
 
СТОВ "Світанок ",       2000-2001                 40
с. Дмитрашківка Піщанського
району - водопровід,
кілометрів                 1,5     85   1,5
 
ТОВ "Куренівка", с. Куренівка 1999-2001     100           30
Чечельницького району -
водопровід,
кілометрів                 1,9     75   1,9
 
ТОВ "Ольгопіль", с. Ольгопіль 1999-2001     100           25
Чечельницького району -
водопровід,
кілометрів                 2,5     80   2,5
 
ТОВ "Довіра", с. Гальжбіївка  2000-2001     100           25
Ямпільського району -
водопровід,
кілометрів                 3      60   3
 
СТОВ "Дністр", с. Цекинівка  2000-2001     100           25
Ямпільського району -
водопровід,
кілометрів                 3,2     60   3,2
 
СТОВ "Хлібороб", с. Бабчинці  1996-2002     100           40
Чернівецького району -
водопровід,
кілометрів                 10,7     70
 
ТОВ "Стратіївка", с.      1999-2001     100           30
Стратіївка Чечельницького
району - водопровід,
кілометрів                 2      80   2
 
ТОВ "Горизонт", с. Голинчинці 1998-2002     100           40
Шаргородського району -
водопровід,
кілометрів                 5,2     50
 
ТОВ "Писарівка", с. Писарівка 2000-2001     100           40
Ямпільського району -
водопровід,
кілометрів                 2,4     65   2,4
 
СТОВ "Буша", с. Буша      2000-2001     100           25
Ямпільського району -
водопровід,
кілометрів                 3,5     65   3,5
 
Агрокооператив "Племзавод   2000-2001     100          102
Дружба", с. Гордіївка
Тростянецького району -
водопровід,
кілометрів                 2,1     52   2,1
 
СТОВ "Поділля", с. Бабчинці  1995-2002     100           40
Чернівецького району -
водопровід,
кілометрів                 6,7     75
 
Волинська                                277
 
Водопостачання с.       1998-2001     100           80
Сенкевичівка Горохівського
району - водопровідні мережі,
кілометрів                 2,2     40   2,2
 
Водопостачання с. Гірка    1999-2001     100           47
Полонка Луцького району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 3      38   3
 
Водопостачання с. Щурин    1998-2001     100           70
Рожищенського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 2,8     48   2,8
 
Водопостачання с. Бобли    1997-2001     100           80
Турійського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 4,2     52   4,2
 
Дніпропетровська                             100
 
Водопостачання         1995-2002     100          100
с. Вищетарасівка
Томаківського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 41,5     85
 
Донецька                                 200
 
СТОВ "Привілля", с. Міньківка 1997-2001     100           95
Артемівського району - очисні
споруди,
тис. куб. метрів за добу          0,25     80   0,25
 
Агрофірма "Бешівський",    1991-2001     100           65
с. Новозар'ївка
Старобешівського району -
очисні споруди,
тис. куб. метрів за добу          0,4     61   0,4
 
Водопостачання с. Іванопілля  2000-2001     100           40
Костянтинівського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 1       8
 
Житомирська                               150
 
Водогін,             2001       100          150
с. Слобода-Романівська
Новоград-Волинського району,
кілометрів                 8          8
 
Запорізька                                270
 
СВК "Полянівський",      1993-2001     100           70
водопостачання с. Полянівка
Мелітопольського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 5      85   5
 
ТОВ "Дружба",         1992-2002     100          100
водопостачання с. Зелене
Новомиколаївського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 42      25
 
ДП "Запорізький кінний     1992-2002     100          100
завод", водопостачання
с. Трудове Новомиколаївського
району - водопровідні мережі,
кілометрів                 39      70  17
 
Київська                                 308
 
Сільськогосподарське      1999-2001     100           70
фермерське підприємство
"Брилівка", водопостачання
с. Брилівка Ставищенського
району - водопровідні мережі,
кілометрів                 3      69   3
 
Приватне сільськогосподарське 1999-2001     100           50
підприємство "Кривець",
водопостачання с. Кривець
Ставищенського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 1      78   1
 
ТОВ агрофірма "Дружба",    1999-2001     100           18
водопостачання с. Юрківка
Ставищенського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 1      82   1
 
Водозаборний вузол смт Калита 2001-2002     100          170
Броварського району -
реконструкція,
об'єктів                  1
 
Кіровоградська                              92
 
Водопостачання           2001      100           32
с. Олександрівка
Устинівського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 0,45        0,45
 
Водопостачання         2000-2001     100           30
с. Виноградівка
Компаніївського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 1,4     10
 
Водопостачання с. Покровське  2001-2002     100           30
Кіровоградського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 3,1     10
 
Луганська                                 4
 
Водопровід КСП         1995-2001     100           4
"Першотравневе", с. Поріччя
Краснодонського району
Луганської області -
реконструкція,
кілометрів                 1,7     90   1,7
 
Львівська                                267
 
Водопровід с. Конюшків     2000-2001     100           40
Бродівського району,
кілометрів                 3,2     18   3,2
 
Водопровід с. Почаєвичі    2000-2001     100           62
Дрогобицького району,
кілометрів                 3,6     21   3,6
 
Водопровід с. Тужанівці    2000-2001     100           45
Миколаївського району,
кілометрів                 3      10   3
 
Водопровід с. Шегині      1999-2001     100           45
Мостиського району,
кілометрів                 3      25   3
 
Водопровід с. Гончари     2000-2001     100           25
Пустомитівського району,
кілометрів                 1,5     10   1,5
 
Водопровід с. Стрява      2000-2002     100           50
Старосамбірського району,
кілометрів                 5      15   3
 
Одеська                                 476
 
Артезіанська свердловина,     2001      100           42
с. Нова Іванівка Арцизького
району,
об'єктів                  1          1
 
Артезіанська свердловина,     2001      100           42
с. Бузинове Іванівського
району,
об'єктів                  1          1
 
Артезіанська свердловина,     2001      100           35
с. Баштанків Кодимського
району,
об'єктів                  1          1
 
Артезіанська свердловина,     2001      100           46
с. Чорна Красноокнянського
району,
об'єктів                  1          1
 
Артезіанська свердловина,     2001      100           45
с. Новоолександрівка
Любашівського району,
об'єктів                  1          1
 
Артезіанська свердловина,     2001      100           68
с. Забари Саратського району,
об'єктів                  1          1
 
Артезіанська свердловина,     2001      100           72
с. Плахтіївка Саратського
району,
об'єктів                  1          1
 
Артезіанська свердловина,     2001      100           85
с. Новоселівка Тарутинського
району,
об'єктів                  1          1
 
Артезіанська свердловина,     2001      100           41
с. Дмитрівка Татарбунарського
району,
об'єктів                  1          1
 
Полтавська                                50
 
Водопостачання с.         2001      100           30
Круподеринці Оржицького
району - водопровідні мережі,
кілометрів                 3      10
 
Водопостачання с. Солониця
Козельщинського району -      2001      100           20
водопровідні мережі,
кілометрів
                      1,5     10
Рівненська                                230
 
Водопровід с. Велюнь      1996-2001     100          130
Дубровицького району,
кілометрів                 5      30   5
 
Водопостачання с. Андрусіїв  1996-2002     100          100
Гощанського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 2      40
 
Сумська                                 382
 
КСП "Кролевецьке",       1996-2001     100           26
водопостачання с. Буйвалове
Кролевецького району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 3,5     37   3,5
 
Сумський державний аграрний  1995-2001     100           35
університет, водопостачання
с. Постольне Сумського району
- водопровідні мережі,
кілометрів                 1,5     65   1,5
 
Водопостачання с. Ображіївка  1999-2001     100          321
Шосткинського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 17,8     17  17,8
 
Тернопільська                              139
 
Водопостачання с. Коршилів   1999-2001     100           49
Зборівського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 2,6     30   2,6
 
Водопостачання с. Слов'ятин  1998-2001     100           30
Бережанського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 3,6     26
 
Водопостачання с. Рублин    1998-2001     100           30
Бучацького району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 3,5     27
 
Водопостачання с. Паївка    1999-2001     100           30
Гусятинського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 5,3     28
 
Харківська                                36
 
ВАТ "По насінництву цукрових  1998-2001     100           36
буряків", водопостачання
смт Чапаєве Кегичівського
району,
кілометрів                 5,5     78   5,5
 
Херсонська                                362
 
Водопостачання с. Мирне    1994-2001     100           20
Іванівського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 1      61   1
 
Водопостачання с. Мала     1993-2001     100           70
Олександрівка
Великоолександрівського
району - водопровідні мережі,
кілометрів                 12,4     60  12,4
 
Артезіанська свердловина,   1998-2001     100           50
с. Дмитрівка Каховського
району,
об'єктів                  1      40   1
 
Артезіанська свердловина,   1998-2001     100           72
с. Каїри Горностаївського
району,
об'єктів                  4      40   4
 
Водопостачання с. Золота    1995-2001     100           50
Балка Нововоронцовського
району - водопровідні мережі,
кілометрів                 11,3     77  11,3
 
Водопостачання с. Кам'яне   1998-2001     100           50
Великоолександрівського
району - водопровідні мережі,
кілометрів                 12      23  12
 
Водопостачання с. Катеринівка 1997-2001     100           50
Великолепетиського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 12      37  12
 
Хмельницька                                62
 
Укрплемоб'єднання, ТОВ     2000-2001     100           62
"Квітневе" Білогірського
району - водопровід,
кілометрів                 4,7     56   4,7
 
Черкаська                                253
 
Водопостачання с. Козацьке   1999-2001     100           41
Звенигородського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 0,54     32   0,54
 
Водопостачання с. Озірна    1998-2001     100           21
Звенигородського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 0,3     80   0,3
 
Водопостачання с. Озерище   1994-2001     100           50
Канівського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 8      80   8
 
Водопостачання с. Савківка   1990-2001     100           52
Чорнобаївського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 2,6     37   2,6
 
Водопостачання,        1999-2001     100           39
с. Першотравневе
Чорнобаївського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 3,8     51   3,8
 
Водопостачання с. Васютинці  1998-2001     100           50
Чорнобаївського району -
водопровідні мережі,
кілометрів                 3      60   3
 
Чернігівська                               680
 
Кооператив "Рекорд",      1995-2001     100           80
водопостачання с. Білошицька
Слобода Корюківського району
- водопровідні мережі,
кілометрів                 11,5     65  11,5
 
Водогін, с. Чайкіне      2000-2001     100          300
Новгород-Сіверського району
- реконструкція,
кілометрів,                 2,5         2,5
об'єктів                  2          2
 
Водогін, с. Орлівка      1999-2001     100          300
Новгород-Сіверського району,
кілометрів                 8,5     60   8,5
 
Будівництво обєктів                           5000
виробничого призначення
   у тому числі:
 
Східно-Український центр    1996-2002                1000
племінного м'ясного
птахівництва
 
 у тому числі:
 
ВАТ ВН "Перевальський"                          200
СТОВ "Зугреська                             300
птахофабрика"
СТОВ НВК "Єнакіївська                          500
птахофабрика"
 
Агрокомбінат "Пуща-Водиця",  1996-2002     100          300
м. Київ - комплексне
вирощування грибів
шампіньйонів,
тонн за рік                400      80
 
Солотвинський солерудник,   1992-2005     100          300
смт Солотвино Тячевського
району Закарпатської
області - реконструкція
сольової шахти N 9,
головний та вентиляційний
стволи, 
об'єктів                  1      55   1
 
Цех дитячого харчування    1998-2002     Менше         100
ВАТ "Коломийський консервний           100
завод", Івано-Франківська
область - будівництво,
консерви плодоовочеві для
дитячого харчування,            
млн. умовних банок             6      48
 
Цех дитячого харчування    1989-2002     100          840
ВАТ "Хорольський
молочно-консервний комбінат
дитячих продуктів",
Полтавська область
реконструкція
сухі молочні суміші,            
тонн за зміну                4      90
 
Маслоробний комбінат,     1991-2002     100          300
м. Дунаївці Хмельницької
області
продукція з незбираного
молока, тонн за зміну,           15
у тому числі сухе
незбиране молоко для
дитячого
харчування,                 6,3     85
тонн за зміну
 
Молокозавод (розширення),   1992-2001     100          300
смт Ратне Волинської
області -
очисні споруди,
об'єктів                  1      80   1
 
Ветсанзавод, м. Лебедин    1994-2001     100           60
Сумської області -
реконструкція,
обєктів                   1      80   1
 
Головний селекційний центр,  1993-2002     100          100
м. Переяслав-Хмельницький
Київської області -
виробнича база школи
підвищення кваліфікації
спеціалістів
тваринництва,
тис. кв. метрів               3,42     40
 
Українська академія      2001        100          200
аграрних наук,
Науково-експериментальний
фітоцентр,
протизсувні роботи
 
Укрдержрибгосп,                             1500
(на спорудження суден для
органів рибоохорони)
 
Будівництво об'єктів                          10600
соціального призначення
 
Пайова участь у будівництві                       500
житла, у тому числі для                         200
Укрдержрибгоспу
 
Школа, с. Писарівка      1995-2001     100          150
Калинівського
району Вінницької області,
учнівських місць             108      60  108
 
Школа, с. Михайлівка      1994-2001     100          100
Гайсинського району
Вінницької області,            162      60  162
учнівських місць
 
Школа, с. Курилівці                100          100
Жмеринського району      1992-2001
Вінницької області,
учнівських місць             162      65  162
 
Школа, с. Скобелка       1992-2002     100          150
Горохівського району
Волинської області,
учнівських місць             366      55
 
Школа, с. Ворончин       1993-2002     100          150
Рожищенського району
Волинської області,
учнівських місць             162      30
 
Школа, с. Грузьке       1992-2001     100          150
Криворізького району
Дніпропетровської області,
учнівських місць             700         80
 
Школа, с. Сусли        1993-2002     100          100
Новоград-Волинського району
Житомирської області,
учнівських місць             162         70
 
Школа, с. Велика Горбаша    1992-2001     100          192
Новоград-Волинського району
Житомирської області,
учнівських місць             108      35  108
 
Школа, с. Заріччя       1997-2003     100           50
Овруцького району
Житомирської області,
учнівських місць             198      55
 
Школа, с. Тернівка       1992-2002     100           80
Новоград-Волинського
району Житомирської
області,
учнівських місць             108      30
 
Школа, с. Оноківці       1992-2002     100          150
Ужгородського району
Закарпатської області
учнівських місць             198      60
 
Амбулаторна лікарня,      1998-2002     100  65        55
с. Порошково
Перечинського району
Закарпатської області
 
Районна поліклініка,     1999-2002     100  68        40
смт Великий Березний
Закарпатської області
 
Туберкульозна лікарня,     1999-2002     100  68        70
с. Жорнава
Великоберезнянського району
Закарпатської області
 
Дільнична лікарня, с. Люта   1998-2002     100  65        35
Великоберезнянського району
Закарпатської області,
 
Дільнична лікарня,       1998-2002     100  65        25
с. Волосянка
Великоберезнянського району
Закарпатської області
 
Школа, с. Ужок         1998-2002     100  68        60
Великоберезнянського району
Закарпатської області,
учнівських місць             198
 
Школа, с. Волосянка      1998-2002     100  70        50
Великоберезнянського району
Закарпатської області,
учнівських місць             198
 
Школа, с. Лисичеве       1998-2002     100  75       108
Іршавського району
Закарпатської області,
учнівських місць             198
 
Школа, с. Великий Раковець   1998-2002     100  75       600
Іршавського району
Закарпатської області,
учнівських місць             198
 
Амбулаторна лікарня,      1999-2002     100  70        85
с. Колочава Міжгірського
району Закарпатської
області - реконструкція
 
Школа, с. Синевир       1999-2002     100  70       150
Міжгірського району
Закарпатської області,
учнівських місць             198
 
Школа, с. Княгиничі      1988-2002     100          150
Рогатинського району
Івано-Франківської
області, учнівських місць         270      62
 
Школа, с. Бабче        1989-2002     100          150
Богородчанського району
Івано-Франківської області,
учнівських місць             689      10
 
Школа, с. Нижній Вербіж    1989-2002     100          100
Коломийського району
Івано-Франківської області,
учнівських місць
 
Школа, смт Чабани Києво-    2001                   100
Святошинського району
Київської області,
учнівських місць
 
Школа, с. Бузникувате     1988-2002     100          250
Вільшанського району
Кіровоградської області,
учнівських місць             198      85
 
Школа, с. Ганнівка       1992-2003     100          100
Новоукраїнського району
Кіровоградської області,
учнівських місць             162      80
 
Школа, с. Жовтневе       1991-2002     100          100
Пустинівського району
Кіровоградської області,
учнівських місць             198      50
 
Дільнична лікарня,       1992-2002     100          200
с. Піщаний Брід
Добровеличківського району
Кіровоградської області,
ліжок                   25      40
 
Школа, с. Модричі       1993-2002     100          150
Дрогобицького району
Львівської області,
учнівських місць             264      55
 
Школа, с. Нижня Яблунька    1998-2003     100          100
Турківського району
Львівської області,
учнівських місць             528       5
 
Школа, с. Комишівка      1991-2002     100          100
Ізмаїльського району
Одеської області,
учнівських місць             864      85
 
Школа, с. Мезенівка      1992-2001     100          150
Краснопільського району
Сумської області,
учнівських місць             306      75  306
 
Школа, с. Стрілків       1991-2002     100          150
Стрийського району
Львівської області,
учнівських місць             216      60
 
Школа, с. Золотолин      1991-2002     100          100
Костопільського району
Рівненської області,
учнівських місць             366      60
 
Школа, с. Кривче        1990-2002     100          100
Борщівського району
Тернопільської області,
учнівських місць             366      80
 
Школа,             1991-2002     100          100
с. Олександрівка
Валківського району
Харківської області,
учнівських місць             264      85
 
Школа, с. Старовірівка     1991-2002     100          100
Нововодолазького району
Харківської області,
учнівських місць             192      52
 
Школа, с. Подільське      1992-2002     100          150
Камянець-Подільського
району Хмельницької
області,
учнівських місць             162      30
 
Школа, с. Мамаївці       1997-2002     100          150
Кіцманського району
Чернівецької області,
учнівських місць             834       5
 
Лікарня, с. Боярка       1999-2002     100          150
Лисянського району
Черкаської області
 
Дільнична лікарня, села    1992-2002     100          150
Чаплинка, Шушківка
Лисянського району
Черкаської області,
 
Школа, с. Чаплинка       1992-2002     100          150
Лисянського району
Черкаської області
 
Школа, с. Бахмач        1991-2002     100          150
Бахмацького району
Чернігівської області,
учнівських місць             306      56
 
Школа, с. Нова Басань     1991-2002     100          150
Бобровицького району
Чернігівської області,
учнівських місць             306      36
 
Школа, с. Озеряни       1993-2002     100          150
Бобровицького району
Чернігівської області,
учнівських місць             198      13
 
Два одноквартирних житлових  2001-2002     100          200
будинки, с. Олександрівка
Семенівського району
Чернігівської області,
тис. кв. метрів              150         100
 
Поліклініка, с. Петрівка    1991-2001     100          150
Щорського району
Чернігівської області,
відвідувань за зміну           150      41  150
 
Дільнична лікарня,       1996-2002     100          300
с. Комарівка
Борзнянського  району
Чернігівської області,
ліжок                   50      28
 
Дитячий садок, с. Чайкине   1999-2001     100          200
Новгород-Сіверського району
Чернігівської області,
місць                   50      20  50
 
24-квартирний житловий     1997-2002     100          250
будинок з магазином,
с. Чайкине Новгород-
Сіверського району
Чернігівської області,
тис. кв. метрів               1,348    28
 
Одноквартирні житлові     2000-2002     100          250
будинки , с. Чайкине
Новгород-Сіверського
району Чернігівської
області,
тис. кв. метрів                     20
 
Школа, с. Шептаки       2001-2003     100          150
Новгород-Сіверського району
Чернігівської області,
учнівських місць             156
 
Школа, с. Сокиринці      2001-2002     100          150
Срібнянського району
Чернігівської області,
учнівських місць             264      18
 
Очисні споруди,        2001-2002     100          150
с. Свердловка Коропського
району Чернігівської
області,
тис. куб. метрів за добу          1,5
 
Національний аграрний     1990-2001     100          200
університет,
павільйон навчальних машин,
м. Київ, 
тис. кв. метрів               3,2     76   3,2
 
Національний аграрний     2000-2001     100          200
університет,
с. Новосілки
Києво-Святошинського
району Київської області -
підстанція на 400 кВА,
обєктів                   2
 
На будівництво житла
індивідуальним сільським
забудовникам за програмою                        2000
"Власний дім"( на умовах
кредиту), у тому числі по
обласних фондах підтримки
індивідуального житлового
будівництва на селі:
Вінницький                                200
Житомирський                               100
Запорізький                               300
Івано-Франківський                            50
Київський                                 50
Кіровоградський                              50
Луганський                                400
Полтавський                               100
Сумський                                 350
Харківський                               100
Херсонський                                50
Хмельницький                               100
Черкаський                                100
Чернігівський                               50
 
МВС                                   2500
 
Національна академія      1989-2002     100          500
внутрішніх справ,
м. Київ - гуртожиток
казарменого типу,
місць                   704      65  320
 
Адміністративний будинок    1992-2001     100          350
районного відділу внутрішніх
справ, м. Підволочиськ
Тернопільської області,
тис. кв. метрів               2,02     21   2,02
 
52-квартирний житловий     1990-2001     100          100
будинок по вул. Трамвайній,
м. Донецьк,
тис. кв. метрів               3,88     77   3,88
 
Санаторій "Буревісник",    2000-2001     100          200
м. Євпаторія Автономної
Республіки Крим -
реконструкція корпусу
з їдальнею,
посадкових місць             320      37  320
 
Університет внутрішніх     1993-2002     100          350
справ, м. Харків -
навчально-лабораторний
корпус,
тис. кв. метрів               6,8     37
 
Житлові будинки N 1-3 по    1997-2002     100          1000
вул. Сосницькій та
вул. Лохвицькій
м. Київ,
тис. кв. метрів              35,5      6
 
Мінекоресурсів                             4300
 
Пайова участь у будівництві  2001                   300
житла
 
Держводгосп                               4000
 
Водопостачання сільських                        4000
населених пунктів -
   у тому числі:
 
Нікопольський груповий     1993-2010     100          800
водопровід, Дніпропетровська
область - водопроводи
сільськогосподарського
призначення, кілометрів          610,5     70   5
   у тому числі:
 
магістральні водопроводи,         265,3         5
кілометрів розвідна
мережа, кілометрів            345,2
 
Пістрялівський сільський    1998-2002     100          1200
груповий водопровід з
водозабором Верхній
Коропець, Мукачівський
район Закарпатської
області - водопроводи
сільськогосподарського
призначення, кілометрів          52,4     27  15
   у тому числі:
 
магістральні водопроводи,         26,8         5
кілометрів
розвідна мережа, кілометрів        25,6        10
 
Кілійський і          1989-2004     100          1600
Татарбунарський групові
водопроводи (перша
черга), Одеська область -
водопроводи
сільськогосподарського
призначення, кілометрів          366,4     84
   у тому числі:
 
магістральні водопроводи,         85,9
кілометрів
розвідна мережа, кілометрів        280,5
очисні споруди,
тис. куб. метрів за добу          10,1        10,1
 
Іванівський груповий      1988-2005     100          400
водопровід,
Херсонська область -
водопроводи
сільськогосподарського
призначення, кілометрів          216,3     81   3
   у тому числі:
 
магістральні водопроводи,         39,9         3
кілометрів
розвідна мережа,
кілометрів                176,4
очисні споруди,
тис. куб. метрів за добу         22,03        10,1
 
Мінекономіки                              4500
 
Пайова участь у будівництві  2001                   500
житла
 
Держбуд                                 4000
 
Пайова участь у будівництві  2001                   500
житла
 
 
Генеральна схема планування  1998-2002     100          100
території України
 
Національний заповідник    2000-2001     100          2000
"Софія Київська", м. Київ -
першочергові
ремонтно-реставраційні
роботи,
   у   тому    числі
відселення мешканців з
території заповідника                          1350
 
Дніпровська водопровідна    1993-2002     100          300
станція, м. Київ -
озонаторний комплекс,
кілограмів за годину            30      75
 
Дніпровська агрофірма "Квіти  1990-2002     100          500
України", м. Київ -
розширення тепличного
комбінату,
гектарів                  1,8     23   0,3
 
Реконструкція цеху з      1998-2002                 600
виробництва технічних
крейд, ЗАТ "Новгород-
Сіверське заводоуправління
будівельних матеріалів",
м. Новгород-Сіверський
Чернігівської області -
заміна критичного імпорту,
тис. тонн                 20      83
 
МЗС                                   500
 
Пайова участь у
будівництві житла       2001                   500
 
Мінкультури                               5500
 
Пайова участь у будівництві  2001                   500
житла,
   у тому числі:                            150
 
Національний академічний
театр опери та балету імені
Т.Г. Шевченка
 
Національний художній музей,  1997-2005     100          3100
м. Київ,
тис. кв. метрів               7,45
 
Державний центр театрального  1999-2001     100          300
мистецтва імені Л. Курбаса
по вул. Володимирській, 23в,
м. Київ - реконструкція,
тис. кв. метрів               1,083    16
 
Шевченківський національний  2001        100          600
історико-культурний
заповідник,
м. Канів Черкаської
області - котельня,
Гкал за годину               1,2         1,2   500
газопровід, кілометрів           6          6
пайова участь у будівництві
житла                                  100
 
Національний академічний    1989-2002     100          500
драматичний театр імені
І. Франка,
м. Київ - творчо-виробничий
корпус,
тис. кв. метрів               2,378    66
 
Національний академічний    2001-2003     100          500
драматичний театр
імені М. Заньковецької,
м. Львів - проектні
та протиаварійні роботи,
місць                  1065
 
МНС                                   4700
 
Пайова участь у будівництві  2001                   500
житла
 
Державна резиденція N 11,   1999-2002     100          600
смт Форос Автономної
Республіки Крим -
протизсувні роботи
 
71-квартирний житловий     1997-2001     100          250
будинок по вул. Строкова, 5,
м. Фастів
Київської області,
тис. кв. метрів               4,21     70   4,21
 
Реконструкція кафе під     1995-2002     100          350
гуртожиток військової
частини Д-0050,
м. Мерефа Харківської
області,
тис. кв. метрів               0,3     50
 
Військове містечко Д-0140,   1995-2001     100          308
м. Верхівцеве
Дніпропетровської області -
каналізаційні мережі з
каналізаційною насосною
станцією,
тис. куб. метрів за добу          5,8     70   5,8
 
Автопарк, м. Хмельницький -  1999-2002     100          692
будівництво боксів,
машин                   120      15
 
Державне спеціалізоване    1997-2002     100          1800
підприємство "Центр з
переробки та захоронення
техногенних відходів
"Техноцентр" - комплекс
виробництв з дезактивації,
транспортування, переробки
та захоронення радіоактивних
відходів "Вектор",
обєктів                   1      70
 
Одеський державний       1997-2001     100          200
міжобласний спецкомбінат,
м. Одеса - газопровід до
пункту захоронення відходів,
кілометрів                 2,5     90   2,5
 
Міноборони                               30000
 
Будівництво житла для
військовослужбовців      2001                   5000
 
 
Газопровід для газифікації   1995-2001     100          2000
гарнізону Саки - 4,
с. Новофедорівка Автономної
Республіки Крим,
кілометрів                 4,5     1   4,5
 
Військова частина А-0660,   2001-2002     100          3000
с. Чорноморське
Комінтернівського району
Одеської області -
газифікація військових
містечок N 1 і 3,
кілометрів                 16,2
 
Закупівля озброєння,      2001        100         20000
проведення науково-дослідних
і дослідно-конструкторських
робіт у сфері національної
оборони,
   у тому числі:
 
закупівля Т-84 УД                            5000
 
продовження будівництва                         5000
ракетного крейсера "Україна"
 
проведення льотних
випробувань та підготовка                       10000
серійного випуску
військово-транспортного
літака Ан-70
 
Головне управління розвідки                       1000
Міноборони
 
Пайова участь у будівництві  2001                   500
житла
 
Газифікація військового    2001-2002                 250
містечка, с. Любахи
Рівненської області
 
Командний пункт                             250
 
МОН                                   5700
 
Пайова участь у будівництві  2001                   500
житла
 
Київський національний     1998-2002     100          1000
економічний університет,
м. Київ -
навчально-лабораторні
корпуси, 
тис. кв. метрів               9      40
 
Київський державний      1988-2002     100          400
лінгвістичний університет,
м. Київ - навчально-
лабораторний корпус,
тис. кв. метрів               7,7     75
 
Луганський педагогічний    1988-2002     100          200
університет, м. Луганськ -
навчальний корпус,
тис. кв. метрів              11,2     75
 
Харківський національний    1996-2002     100          500
університет імені
В.Н. Карамзіна,
м. Харків - невідкладні
роботи з реконструкції
головного корпусу,
тис. кв. метрів              60      20
 
Таврійський національний    2001        100          200
університет
імені В.І. Вернадського,
м. Сімферополь -
техніко-економічне
оборунтування
 
Технічний університет     1990-2002     100          500
"Поділля", м. Хмельницький -
навчально-лабораторний
корпус,
тис. кв. метрів               9      30
 
Професійно-технічне училище  1998-2001     100          400
N 20, м. Хмельник Вінницької
області - реконструкція
гуртожитку,
тис. кв. метрів               1,6     80   1,6
 
Міжрегіональний центр     1999-2001     100          500
підготовки та перепідготовки
спеціалістів автосервісу,
м. Київ - котельня,
Гкал за годину               1,8     80   1,8
 
Кам'янець-Подільський     1990-2002     100          300
педагогічний університет,
м. Кам'янець-Подільський
Хмельницької області -
навчально-спортивний корпус,
тис. кв. метрів               5,4     70
 
Національна гірнича академія, 1996-2002     100          400
м. Дніпропетровськ -
навчально-дослідний корпус,
тис. кв. метрів              9,5     45
 
Державний технічний      1992-2002     100          400
університет,
м. Тернопіль -
спортивно-оздоровчий
комплекс,
тис. кв. метрів               7,2     65
 
Державний науково-дослідний  1995-2002     100          400
центр "Фонон", м. Київ -
реконструкція дослідно-
експериментальної бази,
тис. кв. метрів               3,5     70
 
МОЗ                                   7300
 
Пайова участь у будівництві  2001                   500
житла
 
Програма розвитку медичного  2001                   1500
приладобудування
 
 
Український державний медико- 2000-2002     100          300
соціальний центр ветеранів
війни, с. Циблі Переяслав-
Хмельницького району
Київської області -
каналізаційна насосна
станція,
тис. куб. метрів за добу          0,8     30
 
Дитячий санаторій "Затока",  2001-2002     100          500
Білгород-Дністровський район
Одеської області -
берегоукріплювальні споруди,
погонних метрів              440
 
Прикарпатський центр      1986-2002     100          300
репродукції людини,
м. Івано-Франківськ -
перепрофілювання лікувально-
оздоровчого центру в
ендокринологічний санаторій,
урочище Кагава Тлумацького
району Івано-Франківської
області,
ліжок                   120      75
 
Лічильники тепло- та      2001                   100
електроенергії для закладів
охорони здоров'я
 
Академія медичних наук                         3500
 
Науковий центр радіаційної   1986-2002     100          500
медицини (перша черга),
м. Київ,
тис. кв. метрів               5,407    80
 
Український науково-дослідний 1992-2002     100          1000
інститут онкології та
радіології, м. Київ -
реконструкція та розширення,
ліжок                   160      65
 
Інститут невідкладної і    1998-2002     100          1000
відновної хірургії,
м. Донецьк,
тис. кв. метрів               2,067    15
 
Інститут ендокринології та   1998-2002     100          500
обміну речовин (розширення),
м. Київ - корпус променевої
терапії,
тис. кв. метрів               2,95     40
 
Інститут фтизіатрії і     1988-2002     100          500
пульмонології імені
Ф.Г. Яновського,
м. Київ - дитячий корпус з
поліклінікою,
ліжок                   200      70
відвідувань за зміну           400
 
Держкоммедбіопром                            600
 
Державна фірма "Дніпромед",  1993-2002     100          300
м. Дніпропетровськ,
Дніпродзержинське дослідно-
промислове виробництво
ін'єкційних розчинів,
ентеросорбентів та
готових лікарських засобів -
інфекційні розчини,
млн. флаконів                3,8     98
ентеросорбенти, тонн            5
готові лікарські засоби,          3
млн. штук
 
ДП "Львівлікпрепарати",    1988-2002     100          300
м. Винники Львівської
області - виробництво вакцин,
вакцина БЦЖ, тис. ампул         1080      60
млн. доз                  10,8
супрастин, тис. ампул          3996
 
Мінпаливенерго                             17500
 
Реконструкція ГЕС       1997-2004     100          3000
Дніпровського каскаду
(перша черга) -
гідроагрегати,
тис. кВт                  68,3     55    37,4
 
Дністровська ГАЕС,       1983-2010     100          1000
Чернівецька область -
турбіни,
тис. кВт                 2308      22
 
Гірничо-переробне       1997-2007     100          500
підприємство на базі
Ново-Костянтинівського
родовища, Кіровоградська
область,
тис. тонн за рік             500      20
 
Переселення жителів с. Лісне  2001                   2500
Києво-Святошинського району
Київської області
 
Шахта N 10 "Нововолинська",  1989-2002     100         10000
м. Нововолинськ Волинської
області - вугілля,
тис. тонн                 900      60
 
Освоєння            2001                   500
Північноказантипського та
Східноказантипського
газових родовищ
 
Мінпраці                                7520,1
 
Пайова участь у будівництві
житла             2001                   500
 
Львівське казенне       1994-2001     100          700
підприємство засобів
пересування і протезування -
реконструкція, інвалідні
коляски                 5000      60 5000
 
Кам'янець-Подільський     1991-2001     100           21,6
планово-економічний
технікум-інтернат,
Хмельницька область -
гуртожиток, погашення
заборгованості за фактично
виконані роботи
на 1 січня 2001 р.
 
Харківський обліково-     1994-2002     100          498,5
економічний технікум-інтернат
імені Ф.Г. Ананченка -
гуртожиток, місць             320      20
 
Науково-дослідний інститут з  1994-2002     100          1300
проблем соціального захисту
населення,
м. Харків - реконструкція
лабораторного корпусу,
тис. кв. метрів               3      66
 
Державний комітет у справах
ветеранів                                1000
 
Будівництво та придбання                        1000
житла для ветеранів війни та
воєнних конфліктів в
іноземних державах,
  у тому числі:
 
Житловий будинок по      1999-2001     100          400
вул. Незалежній, 16,
м. Рожище Волинської області,
тис. кв. метрів               0,4     80     0,4
 
Житловий будинок по      1999-2003     100          300
вул. Підвисоцького, 16,
м. Київ,
тис. кв. метрів               1,8     80
 
Житловий будинок по      1999-2002     100          300
вул. Героїв Дніпра, 44,
м. Черкаси,
тис. кв. метрів               0,4     80
 
УТОС                                  1800
 
Придбання житла для      2001                   1000
інвалідів-сліпих
 
Спеціалізований санаторій   1995-2002                 400
імені І.А. Наговіцина,
м. Євпаторія Автономної
Республіки Крим -
реконструкція,
тис. кв. метрів               1,2     50
 
Будинок відпочинку,      199 -2002                 400
м. Боярка Київської
області - реконструкція,
тис. кв. метрів               1,15     50
 
УТОГ                                  1700
 
Придбання житла для      2001                   1000
інвалідів-глухих
 
Кіровоградське учбово-     1987-2002         80       500
виробниче підприємство
(перша черга),
 
робочих місць               200
 
Харківське учбово-виробниче  2001                   200
підприємство N 1,
робочих місць               90
 
Мінтранс                                10500
 
Пайова участь у будівництві  2001                   500
житла
 
Будівництво метрополітену   1981-2004     100          2500
(перша черга),
м. Дніпропетровськ,
кілометрів                 4,7     13
 
Державного міжнародного    1996-2004     100          1000
аеропорту "Бориспіль" -
реконструкція льотної
зони N 1, 
загальна площа, 
тис. кв. метрів              518      93
 
Реконструкція трикамерного  1992-2004     100          1700
Запорізького шлюзу,
шлюзувань за добу             24       5,2
 
Відновлення судноплавства на  1997-2002     100          1000
українській ділянці р. Дунай
по каналу "Прорва"
 
Модернізація Бескидського   2000-2001     100          500
тунелю на ділянці
залізничної колії м. Львів -
м. Чоп,
погонних метрів             1800
 
Залізничний міст через     1996-2006     100          800
р. Десна на перегоні
м. Новгород-Сіверський -
с. Пирогівка,
погонних метрів              500      2,2
 
Протизсувні роботи на     1996-2002     100          500
1524 км залізничної колії
м. Сімферополь -
м. Севастополь,
погонних метрів              500      36,8
 
Будівництво танкерів на    2000-2005     100          2000
Кілійському суднобудівному-
судноремонтному заводі для
судноплавної компанії
"Українське Дунайське
пароплавство",
одиниць                   9      15
 
Мінфін                                 1500
 
Пайова участь у будівництві  2001                   500
житла
 
Інформаційно-обчислювальний  1994-2002     100          1000
центр,
м. Київ, вул. Межигірська,
11 - інженерно-лабораторний
корпус,
тис. кв. метрів               5      50
 
Мін'юст                                 500
 
Пайова участь у будівництві  2001                   500
житла
 
Конституційний Суд України                       1500
 
Пайова участь у будівництві  2001                   500
житла для суддів
 
Адміністративний будинок    1987-2001     100          1000
Суду по вул. Жилянській, 14,
м. Київ,
тис. кв. метрів              11,2     70  11,2
 
Верховний Суд України                          800
 
Пайова участь у будівництві  2001                   300
житла для суддів
 
Реконструкція приміщень    1995-2002     100          500
адміністративного будинку
Суду по вул. П. Орлика, 8,
м. Київ,
тис. кв. метрів               7,03     63
 
Вищий арбітражний суд
України                                 300
 
Пайова участь у будівництві  2001                   300
житла для суддів
 
Генеральна прокуратура
України                                 800
 
Пайова участь у будівництві  2001                   300
житла
 
 
Інститут Генеральної      1999-2002     100          500
прокуратури України по
підвищенню кваліфікації
прокурорсько-слідчих кадрів
та науково-практичних
розробок з питань
організації роботи на
основних напрямах
прокурорської діяльності,
м. Київ - реконструкція,
тис. кв. метрів              16      10
 
Державне управління справами                      17350
(за погодженим списком)
   з них:
 
Національний університет                         800
"Києво-Могилянська академія",
м. Київ - реставрація                          500
пам'яток історії та
архітектури, гімназія
"Києво-Могилянський
колегіум"                                300
 
Університет "Острозька                         1500
академія", м. Остріг
Рівненської області
- реставрація пам'яток
історії і архітектури
 
Господарське управління                         3000
Секретаріату Кабінету
Міністрів України
(за погодженим списком)
 
Державна комісія з питань                        1000
оборонно-промислового
комплексу
 
Адміністративний будинок по  2000-2002     100          1000
вул. Московській, 45,
м. Київ - реконструкція,
тис. кв. метрів               1,2     15
 
Держкоммолодьспорттуризм                        2900
 
Пайова участь у будівництві  2001                   300
житла
 
Національний спортивний    2001-2002                1700
комплекс "Олімпійський",
м. Київ - аварійно-відновні
роботи
 
Державне підприємство     2001-2002                 300
"Готель"Дніпро", м. Київ -
проектні роботи
 
Льодовий стадіон, м. Київ -  2001                   200
проектні роботи
 
Навчально-спортивна база                         400
"Тисовець",
м. Сколе Львівської
області - погашення
заборгованості за фактично
виконані роботи
на 1 січня 2001 р.
 
Держкомкордон                              2150
 
Пайова участь у будівництві  2001                   150
житла
 
Центральний учбовий загін
Прикордонних військ,                          1622
смт Оршанець Черкаської
області,
  у тому числі:
 
каналізаційна насосна     1997-2001     100          775
станція з напірним
колектором,
кілометрів                 9      40   9
 
прибудова медпункту,      1997-2001     100           5
рентгенологічний кабінет,
тис. кв. метрів               0,1     98   0,1
 
котельня, реконструкція,    1995-2001     100          842
котлів                   2      35   2
 
Водозабезпечення        2001        100           90
прикордонних застав на
державному кордоні з
Республікою Молдова
 
Газифікація військової     2000-2001     100           10
частини 2418,
с. Великі Мости Сокальського
району Львівської області -
газові мережі,
кілометрів                 1,34     94   1,34
 
Житлове будівництво на     2001                   278
прикордонних заставах
 
Держмитслужба                              300
 
Пайова участь у будівництві  2001                   300
житла
 
Держпромполітики                            41300
 
Державна програма проведення
випробувань та випуску
унікальних зразків
вітчизняних літаків
Ан-70 Авіаційний        1997-2002     100  90      20000
науково-технічний комплекс
імені Антонова, м. Київ -
проведення льотних
випробувань, підготовка
серійного виробництва та
побудова першого серійного
літака Ан-70
 
ДП "Чорноморський       1999-2002     100  20       600
суднобудівний завод",
м. Миколаїв - будівництво
танкерів на експорт
 
ДП "Суднобудівний завод    1997-2002     100  45-93     1500
імені 61 комунара",
м. Миколаїв - будівництво
транспортних рефрижераторних
суден на експорт
 
Херсонський суднобудівний   1996-2005     100  47-75     1500
завод - будівництво танкерів
на експорт
 
Херсонський державний завод  1994-2002     100  50       500
"Палада" - будівництво
плавучих доків на експорт
 
Херсонський державний завод  2000-2002     100  55       500
суднового обладнання та
суднової арматури -
виготовлення суднового
обладнання та арматури для
танкерів, рефрижераторів
і балкерів
 
Дочірнє підприємство      1992-2002      26  69       300
"Севморверф" ВАТ
"Севастопольський морський
завод" - будівництво
плавучого крана на експорт
 
Науково-виробниче       1986-2002     100          700
підприємство "Машпроект",
м. Миколаїв - завершення
реконструкції першої черги
стенду для створення
дослідно-промислової
електростанції  ПГУ-160,         110      80
   МВт
 
Дніпропетровське науково-   1994-2005     100          500
виробниче об'єднання
"Електровозобудування" -
розширення та реконструкція
потужностей під випуск
магістральних вантажних та
пасажирських електровозів,
магістральні електровози,
штук                    10      30
 
ТОВ "Львів-Електроніка",    2001                   100
м. Львів - організація
виробництва електронної
(лазерної) техніки
 
ВАТ "Дніпровський       1995-2002     100          1000
машинобудівний завод",
м. Дніпропетровськ -
реконструкція цехів
N 1 і 48 з виготовлення
автоматичних телефонних
станцій системи С-32,
абонентські номери,
тис. штук                 600      40
 
Науково-технічний центр    1996-2002     100          500
артилерійсько-стрілецького
озброєння,
м. Київ - реконструкція
бази, загальна площа,
тис. кв. метрів              20      20
 
ВАТ "Укравтобуспром",     2001-2002      26          500
м. Львів - організація
виробництва промислово-
дослідних партій міських
автобусів для інвалідів
 
ДП "Кривбасводопостачання",  1991-2002     100          1000
м. Кривий Ріг -
реконструкція Радушненського
складу хлору, розлив хлору,
тис. тонн на добу              2      31
 
Тернопільське науково-     2001-2004     100          1000
виробниче підприємство
"Промінь" - технічне
переоснащення діючих
виробництв під випуск
професійних антен з
діаметром рефлекторів
від 2,4 до 12 метрів та
антен індивідуального
користування
 
Криворізький гірничо-     1986-2004     100          1900
збагачувальний комбінат
окислених руд, м. Долинська
Кіровоградської області -
руда залізна сира, тис. тонн      26000     68
концентрат, тис. тонн          10990
котуни, тис. тонн            10020
 
Яворівське гірничо-хімічне                       5000
підприємство "Сірка"
        з них:
відселення мешканців з     1998-2002     100          1000
карстопровальної зони
Яворівського району
Львівської області,
загальна площа, кв. метрів       4256     68
 
ліквідація сірчаного кар'єру  1993-2010     100 5        4000
 
Програма розвитку       2001                   2800
машинобудування для
агропромислового комплексу -
створення нових видів
техніки та технічне
переоснащення виробництва
 
ВО "Полярон" , м. Львів -
реконструкція та технічне   2001-2003     100          900
переоснащення виробництва
 
ВАТ "Володарка",
м. Вінниця - реконструкція   2001-2003     100          500
та технічне переоснащення
виробництва
 
Держкомінформ                              1000
 
Республіканський апаратно -  1983-2002     100          1000
студійний комплекс
телебачення (другий
пусковий комплекс),
м. Київ,
тис. кв. метрів              20      83
 
Державна податкова
адміністрація                              2000
 
Академія державної       1998-2002     100          2000
податкової служби,
м. Ірпінь Київської
області - навчально-
лабораторні приміщення,
тис. кв. метрів              35,26
 
Держпідприємництва                            200
 
Пайова участь у будівництві  2001                   200
житла
 
Державний департамент з                         2000
питань виконання покарань
 
Пайова участь у будівництві  2001                   300
житла
 
Тюрма, м. Вінниця -      2000-2002     100          300
спеціальна установа з
максимальним рівнем безпеки
для утримання осіб,
засуджених до довічного
позбавлення волі,
місць                   286      40
 
Установа закритого типу,    2000-2002     100          100
смт Літин Вінницької
області - перепрофілювання
лікувально-трудового
профілакторію, 
місць                   750      30
 
Дніпропетровський слідчий   2001-2002     100           50
ізолятор,
м. Дніпропетровськ -
режимний корпус (5 поверх),
місць                   50
 
Виправна колонія N 120,    2000-2002     100           50
с-ще Молодіжне Волноваського
району Донецької області -
гуртожиток для засуджених,
місць                   200      30
 
Тюрма, м. Житомир -      2000-2002     100          500
спеціальна установа з
максимальним рівнем безпеки
для утримання осіб,
засуджених до довічного
позбавлення волі,
місць                   176      40
 
Вільнянський слідчий      2000-2002     100          200
ізолятор, смт Кам'яне
Вільнянського району
Запорізької області -
режимний корпус,
місць                   400      60
 
Установа закритого типу,    2000-2002     100           50
с. Городок Рівненського
району Рівненської області -
перепрофілювання лікувально-
трудового профілакторію,
місць                   500      20
 
Установа закритого типу,    2001        100          150
м. Конотоп Сумської
області - перепрофілювання
лікувально-трудового
профілакторію,
місць                   650
 
Харківський слідчий      2000-2002     100          300
ізолятор, м. Харків -
режимний корпус,
місць                  1000      10
 
Державне лікувально-                          1800
оздоровче управління
 
124-квартирний житловий    1996-2002     100          500
будинок для працівників
клінічної лікарні "Феофанія",
м. Київ,
тис. кв. метрів               7,22     22
 
Клінічна лікарня "Феофанія",  1999-2003     100          1000
м. Київ - реконструкція
лікувального корпусу N 1,
ліжок                   120       5
 
Санаторій "Кришталевий     1999-2002     100          300
палац", м. Трускавець
Львівської області -
реконструкція спального
корпусу N 1,
місць                   79      12
 
Державне авіаційне                           2500
підприємство "Україна"
 
Вагони-будинки для       2001        100           80
розміщення працівників
інженерно-технічної служби
 
Облаштування технічної бази  2001                   180
колони спецтранспорту служби
спецтранспорту
 
Аеровокзал "Бориспіль - 2" -  2001-2006     100          100
проектні роботи
 
Роботи з продовження      2001        100          2140
термінів служби повітряних
суден, модернізація їх
обладнання, придбання
обладнання вітчизняного та
іноземного виробництва
 
Антимонопольний комітет                         200
 
Пайова участь у будівництві  2001                   200
житла
 
Київський національний                          600
університет імені
Тараса Шевченка
 
Їдальня університету по    1992-2001     100          600
вул. Ломоносова, 38,
м. Київ,
тис. кв. метрів               1,95     95   1,95
місць                   300         300
 
Національна академія наук                        4350
 
Технологічний    парк   2001        100          500
"Напівпровідникові технології
і матеріали, оптоелектроніка
та сенсорна техніка",
м. Київ - формування
дослідно-експериментальної
бази
 
Технологічний парк "Інститут  2001                   1750
монокристалів", м. Харків -
виробництво монокристалів
сапфіра
(друга черга)
 
Інститут металофізики споруд,                      500
м. Київ - джерело
синхротронного
випромінювання ДСВ-800
 
Будівництво службового житла  2001                   500
для молодих вчених
 
Центральний ботанічний сад   1985-2002     100          1100
імені М.М. Гришка, м. Київ -
купольна та секційні
оранжереї,
тис. кв. метрів               3,17     90
   НКАУ                                3000
 
Пайова участь у будівництві  2001                   300
житла
 
ВО "Південний машинобудівний           100          2510
завод",
м. Дніпропетровськ,
   у тому числі:
 
створення нових зразків    2001                   1000
тролейбусів та виробництво
нових зразків тракторів
 
реконструкція корпусу під   2001                   587
виробництво космічних
апаратів нового покоління,
тис. кв. метрів               4,674        4,674
 
гідротехнічні споруди     1998-2002                 923
комплексу очистки у балці
Росоховата,
тис. куб. метрів за добу         560      46
 
ДП "Харківський завод     2001        100          190
електроапаратури" -
реконструкція корпусу N 40,
тис. кв. метрів               1,944    32   1,944
 
Рахункова палата                             200
 
Пайова участь у будівництві  2001                   200
житла
 
СБУ                                   3000
 
Житловий будинок N 6 на    1987-2001     100          600
житловому масиві Оболонь,
мікрорайон III-Б,
м. Київ,
тис. кв. метрів               7,8     76
 
68-квартирний житловий     1996-2001     100          400
будинок, м. Ялта Автономної
Республіки Крим,
тис. кв. метрів               4,6     50
 
Службово-технічна будівля,   1988-2001     100          600
м. Вінниця,
тис. кв. метрів              10,6     60
 
Національна академія Служби  2001-2004     100          400
безпеки України -
реконструкція навчального
корпусу,
тис. кв. метрів               6,4
 
Навчально-тренувальний центр  1999-2002     100          400
"Білогородка" (третя черга),
м. Київ,
тис. кв. метрів               3      70
 
Прибудова до технічної     1995-2001     100          200
будівлі станції урядового
зв'язку, м. Феодосія
Автономної Республіки Крим,
тис. кв. метрів               1,12     70
 
Інженерний захист території  1997-2001     100          200
військового містечка
військової частини А-1245,
м. Ялта Автономної
Республіки Крим,
анкерні ростверки, штук           7      30
 
Підсобне господарство,     1998-2002     100          200
с. Мархалівка
Васильківського району
Київської області -
ЛЕП 10 КВ,
кілометрів                 3,7     53
 
Секретаріат Уповноваженого                        300
Верховної Ради України з
прав людини
 
Пайова участь у будівництві  2001                   300
житла
 
Управління державної охорони                       200
 
Пайова участь у будівництві  2001                   200
житла
 
Центральна виборча комісія                        200
 
Пайова участь у будівництві  2001                   200
житла
 
Рада міністрів Автономної                        2650
Республіки Крим
 
Лівадійський палацо-парковий  1999-2003     100          1800
комплекс, м. Ялта -
інженерний захист території,
гектарів                  4,6     10
 
Тролейбусне депо і контактні  1979-2001     100          350
лінії, м. Керч,
кілометрів                 14,3
машин                   100
 
Каналізаційний колектор від  2001-2003     100          500
каналізаційної насосної
станції морського порту до
камери гашення,
м. Євпаторія -
реконструкція,
кілометрів                 4,02
 
Обласні, Київська та
Севастопольська міські                        111200
держадміністрації - усього
  з них обласні:
 
Вінницька                                1900
 
Госпіталь для інвалідів    1993-2002     100          315
війни, м. Вінниця (друга
черга) - службові приміщення,
тис. кв. метрів               2,36     80
 
Обласний радіаційний
діагностичний центр,      1992-2002     100          300
м. Вінниця - дитяче
онкологічне відділення
 
Дюкерний перехід водоводу   1996-2002     100          400
через річку Південний Буг,
м. Вінниця,
кілометрів                 0,46     10
 
Міст через річку Південний   2001-2002     100          400
Буг, м. Вінниця - аварійно-
відновні роботи,
кілометрів                 0,191
 
Центральна районна лікарня,  1996-2002     100          150
м. Бершадь - акушерський
корпус,
ліжок                   40       42
 
Школа, смт Тростянець     1991-2002     100          235
(перший пусковий комплекс),
учнівських місць             1296      65
 
Школа, смт Турбів       1989-2002     100          100
Липовецького району,
учнівських місць                     20
 
Волинська                                2100
 
Обласне дитяче територіальне  2000-2002     100          500
медичне об'єднання,
м. Луцьк - перинатальний
центр, 
ліжок                   60       5
відвідувань за зміну           200
 
Школа-інтернат для       1999-2002     100          200
глухонімих дітей,
м. Володимир-Волинський,
місць                   145
 
Школа, с. Ветли        1998-2002     100          150
Любешівського району,
учнівських місць             386         30
 
Центральна районна лікарня з  1989-2002     100          150
поліклінікою, м. Любомль,
ліжок                   119      72
відвідувань за зміну           600
 
Поліклініка (друга черга),   1999-2002     100          100
м. Ківерці,
відвідувань за зміну           175      60
 
Історико-культурний      2001        100          1000
заповідник, м. Луцьк -
реконструкція об'єктів
 
Дніпропетровська                            2500
 
Двоярусний міст через     2001-2004     100          1000
р. Дніпро,
м. Дніпропетровськ -
реконструкція автодорожньої
частини,
кілометрів                 2,405
 
Радушанський водогін (друга  1992-2003     100          300
черга),
м. Кривий Ріг,
кілометрів                 13,7     60
 
Інженерний захист територій  1994-2004     100  54       300
житлової забудови від
небезпечних геологічних
процесів у районі Шамишеної
балки,
м. Дніпродзержинськ
 
Суміщений мостовий перехід   1982-2002     100          300
для автомобільного
транспорту через р. Дніпро
(перша черга),
м. Дніпропетровськ,
кілометрів                 1,248    60
 
Лікувально-оздоровчий     1981-2007     100          300
комплекс "Солоний лиман",
с. Новотроїцьке
Новомосковського району -
дитяче відділення, ліжок         220      43
 
Очисні споруди каналізації,  1998-2002     100          300
м. Павлоград -
реконструкція,
тис. куб. метрів за добу          45      51
 
Донецька                                7150
 
Будівництво метрополітену,   1991-2003     100          4000
м. Донецьк
(перший пусковий комплекс
першої черги),
кілометрів                 10,3     25
 
Дитячий оздоровчий табір для  1991-2002     100          500
дітей-сиріт "Смарагдове
містечко",
м. Слов'яногірськ - житловий
будинок,
тис. кв. метрів               0,63     73
 
Госпіталь для інвалідів    1999-2002     100          300
Великої Вітчизняної війни,
м. Слов'яногірськ -
реконструкція будинків та
споруд,
місць                   168      80
 
Газопровід-відвід       1989-2002     100          500
м. Дружківка -
м. Добропілля,
кілометрів                 43,2     67
 
Будинок-інтернат для      1989-2002     100          500
пристарілих та інвалідів
(перший пусковий комплекс),
м. Горлівка,
місць                   145      68
 
Водопровідні мережі      2001                   500
шахтарських міст-супутників
і селищ м. Єнакієва -
реконструкція
 
Газопровід м. Дебальцеве -   1997-2003     100          200
м. Вуглегірськ
(перша черга),
кілометрів                 6,5     20
 
Міська лікарня,        1996-2002     100  60       300
м. Кіровськ - реконструкція
дитячої поліклініки та
пологового відділення
 
Міська лікарня,        2001-2002     100           50
м. Жданівка - реконструкція
інфекційного відділення
 
Напірно-самопливний      1999-2003     100  30       150
каналізаційний колектор
Кіровсько-Жданівського
промвузла - реконструкція
 
Магістральний водовід     2001-2003     100          150
м. Кіровськ -
м. Жданівка,
кілометрів                 3
 
Житомирська                               2000
 
Районна поліклініка,      1992-2002     100          200
м. Радомишль,
відвідувань за зміну           600      52
 
Гребля на р. Тетерів,     1999-2002     100          300
м. Житомир - ліквідація
аварійного стану
 
Радіотелевізійна станція,   1993-2002     100          550
м. Овруч,
тис. кв. метрів               8,86     85
 
Фізкультурно-оздоровчий    1989-2002     100          200
комплекс,
м. Овруч,
тис. кв. метрів               0,54     75
 
Водопостачання,        1998-2002     100          200
водовідведення та очисні
споруди, м. Бердичів -
розширення,
тис. куб. метрів за добу          12      75
 
Школа, с. Левковичі      1993-2003     100          200
Овруцького району,
учнівських місць             162      10
 
Школа, с. Слобода-       2001-2004     100          200
Романівська Новоград-
Волинського району,
учнівських місць             190
 
Дільнична лікарня,       1999-2002     100          150
смт Чоповичі Малинського
району,
ліжок                   40      20
 
Закарпатська                              4450
 
Школа, м. Свалява,      1992-2001     100          317
учнівських місць             332      78  332
 
Водопровідні очисні      1992-2001     100          180
споруди (друга черга),
м. Берегове,
кілометрів                 3,4     85   3,4
 
Центральна районна лікарня,  1988-2002     100          200
м. Берегове,
ліжок                   250      87
 
Блок водопровідних споруд,   1989-2001     100          152
смт Міжгір'я,
тис. куб. метрів за добу          4      93   4
 
Обласна лікарня, м. Ужгород - 1997-2002     100          1001
кардіологічний корпус,
ліжок                   90      70
 
Водопостачання (перша черга), 1990-2002     100          300
м. Свалява,
тис. куб. метрів за добу          4,0     75
 
Водозабірні споруди,      2001                   100
смт Вишково Хустського
району - реконструкція,
тис. куб метрів за добу
 
Реконструкція історичного   2001-2005     100          2000
центру
м. Ужгорода - розроблення
та початок реалізації
програми
 
Памятка архітектури XIV    2001                   200
століття "Ужгородський
замок" - реконструкція
 
Запорізька                               2300
 
Автодорожній перехід греблі  1997-2002     100          400
ДніпроГЕСу - реконструкція,
опор                    41      45
 
Водопостачання м. Бердянська  1984-2002     100          1000
з Каховського магістрального
каналу (перший пусковий
комплекс),
тис. куб. метрів за добу          25      93
кілометрів                134
 
Будівництво об'єктів      1984-2002     100          400
групового господарсько-
питного та зовнішнього
водопостачання
південно-західної частини
області - водопровід,
кілометрів                 74      97
тис. куб. метрів за добу         100
 
Онкологічний диспансер,    1995-2001     100          300
м. Мелітополь,
тис. кв. метрів               2,89     50
 
106-квартирний житловий    2000-2002     100          200
будинок
по вул. Воїнів-
інтернаціоналістів, 2,
м. Мелітополь,
тис. кв. метрів               4,2     35
 
Івано-Франківська                            3000
 
Спецшкола-інтернат для     1996-2002     100          150
сліпих і слабозорих дітей
(другий пусковий комплекс),
смт Вигода Долинського
району, 
учнівських місць             140      75
 
Водогін м. Тисмениця -     1994-2001     100          800
м. Івано-Франківськ -
реконструкція (друга
черга),
кілометрів                 6,6     35   6,6  
 
Ліквідація та запобігання   2001-2003                 500
аварійного стану старовинних
будівель і споруд в
м. Івано-Франківську -
розроблення та початок
реалізації програми
 
Очисні споруди (перший     1992-2002     100          150
пусковий комплекс),
м. Івано-Франківськ -
реконструкція мулового
господарства,
гектарів                  0,3     30
 
Каналізаційний колектор    1999-2002     100          300
по вул. Максимовича-
Сагайдачного (перший
пусковий комплекс),
м. Івано-Франківськ-
реконструкція,
кілометрів                 1,03     20
 
Станція біологічного      1991-2001     100          200
очищення стічних вод,
м. Тлумач,
тис. куб метрів за добу           0,9         0,9
 
Інфекційна лікарня по     1999-2003     100          200
вул. Сагайдачного
(перший пусковий комплекс),
м. Івано-Франківськ,
ліжок                   42      70
 
Лікарня (перший пусковий   1988-2002        100       200
комплекс),
смт Верховина,
ліжок                       100      57
 
Кістково-туберкульозний    2000-2002     100          100
санаторій "Смерічка",
смт Ворохта - розширення
і реконструкція,
ліжок                   160      15
 
Школа (перший пусковий    1991-2002     100          250
комплекс),
с. Чорнолізці Тисменицького
району,
учнівських місць             120      55
 
Школа (перший пусковий    1991-2002     100          150
комплекс),
с. Цінева Рожнятівського
району,
учнівських місць             144      67
 
Київська                                2000
 
Національний історико-     1985-2002     100          500
етнографічний заповідник
"Переяслав", м. Переяслав-
Хмельницький - історичний
музей,
тис. кв. метрів               2,082    45
 
Магістральний водопровід    1993-2002     100          470
м. Узин - м. Біла Церква,
кілометрів                 18,6     80
 
Школа (друга черга),      1991-2002     100          100
м. Васильків,
учнівських місць             450      80
 
Санітарно-епідеміологічна   1993-2001     100          130
станція, смт Іванків,
об'єктів                  1      90   1
 
Обласний онкологічний     1999-2001     100          300
диспансер (друга черга),
м. Київ - реконструкція
гінекологічного відділення,
ліжок                   60      50  60
 
Дитяча лікарня,        1993-2002     100          200
м. Біла Церква (друга черга),
ліжок                   60      70
 
Житлові будинки для      2001                   300
потерпілих внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС
 
Кіровоградська                             2000
 
Каналізаційні очисні споруди  1991-2002     100          200
(друга черга), м. Кіровоград,
тис. куб. метрів за добу          98      91
 
Радіотелепередавальна     1987-2001     100          500
станція,
м. Ульянівка-
телерадіопередавачі,
кВт                     4      60   4
 
Районний водопровід Дніпро -  1986-2003     100          350
Кіровоград (перша черга),
тис. куб. метрів за добу         250      50
кілометрів                 18,4
 
Центральна районна лікарня,  1988-2002     100          300
смт Вільшанка,
відвідувань за зміну           375      60
 
Школа, с. Велика Северинка   1989-2002     100          150
Кіровоградського району,
учнівських місць             150      64
 
Школа, с. Шамраїве       1991-2002     100          462
Ульяновського району,
учнівських місць             345      29
 
Школа N 3, м. Бобринець -   1999-2002     100           18
газифікація котельні,
об'єктів                  1      10   1
 
Школа N 4, м. Бобринець -   2000-2001     100           20
газифікація котельні,
об'єктів                  1      10   1
 
Луганська                                3600
 
Західна фільтрувальна     1981-2002     100          400
станція (перша черга),
тис. куб. метрів за добу          50      60
 
Водопостачання (вузол     1991-2002     100          400
водопровідних споруд),
м. Кіровськ - реконструкція,
тис. куб. метрів за добу          3      20
 
Водовід            1994-2003     100          500
м. Молодогвардійськ-
м. Свердловськ,
кілометрів                 24      25
 
Очисні споруди
водопостачання,        1989-2002     100          200
смт Слов'яносербськ,
тис. куб. метрів              1,5     20
 
Школа, м. Новодружеськ,    1991-2001     100          300
учнівських місць             689      67
 
Водопровідні та каналізаційні 2001        100          1400
мережі,
м. Суходільськ -
реконструкція
 
Урологічний центр
лікарні N 2,          1995-2002     100          400
м. Луганськ,
ліжок                   120      15
 
Львівська                                2300
 
Онкологічний диспансер,    1990-2001     100          200
м. Львів - розширення,
ліжок                   260      60
 
Водопровідні споруди      1997-2002     100          700
Ванівського водозабору для
водопостачання міст
Червонограда, Соснівки та
смт Гірник (перший пусковий
комплекс),
тис. куб. метрів за добу          21      12
 
Водопровідні очисні споруди,  2000-2002     100          400
м. Трускавець -
реконструкція,
тис. куб. метрів за добу          9       2
 
Школа, с. Оброшине       1991-2002     100          300
Пустомитівського району,
учнівських місць             640      65
 
Школа, м. Борислав,      1994-2002     100          300
учнівських місць             1260      39
 
Реконструкція військового   1995-2001     100          200
містечка під центральну
районну лікарню,
м. Турка,
ліжок                   160      70
 
Шляхопровід на перетині    1988-2003     100          200
проспекту Червоної Калини
із залізничними коліями
станції Персенківка,
м. Львів,
довжина, метрів              370      68
 
Миколаївська                              1500
 
Аварійні відстійники на    1996-2001     100          1200
майдані першої черги
Верхньо-Інгулецьких очисних
споруд водопостачання,
м. Миколаїв - реконструкція,
тис. куб. метрів за добу          50      50
 
Насосна станція III підйому з 1989-2001     100          300
резервуаром запасу води по
вул. Гагаріна,
м. Первомайськ,
тис. куб. метрів за добу          5,57     41   5,57
 
Одеська                                 5500
 
Стаціонарний причал на     1996-2001     100          5500
острові Зміїний,
метрів                   53      34
 
Полтавська                               1500
 
Обласний діагностичний     2000-2002     100          300
центр, 
м. Полтава,
відвідувань за зміну           1000      67
 
Районна лікарня, 
смт Козельщина - пологове   1989-2002     100          400
відділення,
ліжок                   20      30
 
Школа N 1, м. Миргород,    1992-2002     100          300
учнівських місць             864      55
 
Школа,             2000-2002     100          250
м. Червонозаводське
Лохвицького району,
учнівських місць             640
 
Протитуберкульозний      1993-2002     100          250
диспансер по
вул. Шиловській, м. Полтава,
відвідувань за зміну           240      59
ліжок                   210
 
Рівненська                               2300
 
Комплекс соціально-медичної  1993-2002     100          200
реабілітації інвалідів з
дитинства,
м. Кузнецовськ - спальні
корпуси,
місць                   100      15
 
Радіорелейна лінія Сарни -   2000-2002     100          1900
Дубровиця - Зарічне,
кілометрів                 67,3     28
 
 
Школа, с. Балашівка      1995-2002     100          200
Березнівського району,
учнівських місць             489      13
 
Сумська                                 2300
 
Очисні споруди каналізації   1996-2002     100          500
із самопливним колектором
(перша черга),
м. Лебедин-встановлення
компактних споруд нового
покоління (екокомпакт),
тис. куб. метрів за добу          2,2     55
 
Самопливний каналізаційний   1988-2002     100          800
колектор та каналізаційна
насосна станція,
м. Лебедин,
кілометрів                 3      86
 
Центральна районна лікарня,  1990-2002     100          600
смт Недригайлів - палатний
корпус,
ліжок                   120      75
 
Школа N 29, м. Суми -     1990-2002     100          400
спортивний корпус,             0,9     89
тис. кв. метрів
їдальня, посадкових місць        174
 
Тернопільська                              1800
 
Районна лікарня,        1987-2002     100          400
м. Кременець,
ліжок                   400      75
 
Обласна лікарня,        1989-2002     100          300
м. Тернопіль,
ліжок                   220      80
 
Районна лікарня,        1990-2002     100          200
смт Гусятин -
хірургічний корпус,
ліжок                   150      60
 
Школа, с. Іванківці      1989-2002     100          150
Лановецького району,
учнівських місць             108      80
 
Школа, с. Кушлин        1991-2002     100          150
Кременецького району,
учнівських місць             198      53
 
Школа-інтернат для       1994-2002     100          200
слабочуючих дітей,
м. Тернопіль - спортивний
корпус,
тис. кв. метрів               0,5     60
 
Водопровідні споруди,     1995-2003     100          100
смт Мельниця - Подільська
Борщівського району,
тис. куб метрів за добу           1      20
 
Збереження історичної     2001-2005     100          300
забудови центральної частини
м. Збаража
 
Харківська                               10500
 
Будівництво метрополітену,   1992-2005     100          7500
м. Харків - ділянка від
станції "Наукова" до станції
"Проспект Перемоги" (третя
черга),
кілометрів                 5,66     20
 
Харківський державний     1995-2002     100          300
академічний російський
драматичний театр
імені О.С. Пушкіна,                   40
реконструкція
 
Магістральний водогін від   1981-2002     100          500
каналу Дніпро - Донбас до
м. Харкова (перша черга),
тис. куб. метрів за добу         550      95
 
Гідротехнічні споруди на    2000-2005     100          350
р. Сіверський Донець і
р. Бабця з облаштуванням
променевих та
інфільтраційних водозаборів
для підвищення якості
вихідної води
I, II, III блоків
Кочетоцької водопровідної
станції - водозабірні
споруди,
тис. куб. метрів за добу         450       1
 
Центральна районна лікарня,  1988-2002     100          200
м. Богодухів,
ліжок                   245      90
 
Панютинська загальноосвітня  1992-2001     100          150
школа, м. Лозова -
реконструкція,
учнівських місць             780      80
 
Школа, смт Краснокутськ,    1993-2003     100          150
учнівських місць             1176      23
 
П'ятиповерховий житловий    1997-2003     100          1350
будинок по
пр. Маршала Жукова, 21,
м. Харків - пілотний проект
реконструкції,
тис. кв. метрів             1160      49
 
Херсонська                               1500
 
Обласний онкологічний     1989-2003     100          600
диспансер, м. Херсон,
ліжок                   240      48
відвідувань за зміну           300
 
Господарсько-побутова     1990 - 2002    100          400
каналізація, м. Скадовськ -
реконструкція, 
об'єктів                  6      50   6
кілометрів                 5,5
тис. куб. метрів за добу          15
 
Каналізація,          1994-2002     100          300
смт Новотроїцьке,
кілометрів                 2,5         0,54
тис. куб. метрів за добу          5      11
 
Школа, смт Каланчак,      1991-2003     100          200
учнівських місць             837      60
 
Хмельницька                               1500
 
Школа-інтернат для дітей-   1989-2002     100          200
сиріт, м. Хмельницький,
учнівських місць             380      65
 
Водогін с. Чернелівка -    2000-2002     100          500
м. Хмельницький (друга
нитка) - обвідний водогін,
кілометрів                 8,4     40
 
Очисні споруди каналізації,  1993-2002     100          210
м. Шепетівка-
реконструкція,
тис.куб. метрів за добу          20      60
 
Очисні споруди каналізації,  1993-2002     100           90
м. Городок - реконструкція,
тис. куб. метрів за добу          1,5     61
 
Водопостачання         1997-2002     100          100
смт Білогір'я -
реконструкція,
тис. куб. метрів за добу          1,5     65
кілометрів                 1,3
 
Очисні споруди каналізації,  2001-2003     100          100
смт Білогір'я,
тис. куб метрів за добу           1,4
 
Водопостачання м. Полонне,   1992-2002     100          150
тис. куб. метрів за добу          10      40
 
Очисні споруди,        1993-2001     100          150
смт Чемерівці,
тис. куб. метрів за добу          1      32
 
Черкаська                                1500
 
Обласна дитяча лікарня,    1991-2003     100          250
м. Черкаси,
відвідувань за зміну,           240      60
ліжок                   300
 
Центральна районна лікарня,  1991-2002     100          200
с. Червона Слобода
Черкаського району,
ліжок                   260      80
 
Майданчик господарчо-питного  1987-2002     100          250
водопостачання м. Умані з
м. Білої Церкви (пусковий
комплекс),
тис. куб. метрів за добу          40      90
 
Житловий будинок для сімей з  1996-2002     100          500
дітьми-інвалідами,
м. Черкаси,
тис. кв. метрів               7,2     30
 
Районна лікарня,        1991-2002     100          100
смт Буки Маньківського
району,
ліжок                   30      65
 
Школа, смт Драбів,       1992-2002     100          100
учнівських місць             860      70
 
Школа, с. Кропивна       2001        100          100
Золотоніського району -
погашення заборгованості за
фактично виконані роботи на
1 січня 2001 р.
 
Чернівецька                               2000
 
Реконструкція історичного   2001-2005     100          1000
центру міста Чернівці -
розроблення та початок
реалізації програми
 
Школа, с. Ванчиківці      1990-2002     100          600
Новоселицького району,
учнівських місць             366      69
 
Школа, с. Грозинці       1991-2002     100          200
Хотинського району,
учнівських місць             504      65
 
Онкологічний диспансер з    1992-2002     100          200
поліклінікою та лікувальним
комплексом,
м. Чернівці - радіологічний
корпус, відвідувань за
зміну                   200      65
ліжок                   200
 
Чернігівська                              3000
 
Районна гімназія N 1,     1999-2002     100          350
м. Новгород-Сіверський -
спортивний зал,
об'єктів                  1
 
Водопостачання м. Новгород -  2001-2003     100          500
Сіверський - реконструкція
водопровідних мереж та
будівництво водонапірної
башти, 
кілометрів                 2,4
тис. куб метрів за добу           1,44
 
Психоневрологічний інтернат,  1998-2003     100          300
с. Орлівка Корюківського
району - спальний корпус,
місць                   120      25
 
Дільнича лікарня,       1998-2001     100          300
с. Костобобрів
Семенівського району -
реконструкція,
ліжок                   10         10
 
Центральна районна лікарня,  1999-2002     100          300
м. Бахмач - кардіологічне
відділення,
ліжок                   37      55
 
Телевежа і телестудія,     1996-2002     100  10       700
м. Новгород-Сіверський
 
Школа N 2, смт Козелець,    1999-2001     100          150
учнівських місць             834      10
 
Школа, с. Олександрівка    1998-2002     100          200
Семенівського району
реконструкція,
учнівських місць             108      60
 
Школа N 5, м. Носівка     1991-2003     100          200
учнівських місць             1296      48
 
Київська
міськдерадміністрація                         39000
 
Спорудження та придбання                        4500
будинків для посольств і
представництв,
  у тому числі:
 
Посольство Республіки     1996-2002     100          4500
Узбекистан - реконструкція
будинку по
вул. Володимирській, 16,
м. Київ,
тис. кв. метрів               3,57     35
 
Будівництво метрополітену -  1997-2002     100         11000
продовження Святошинсько-
Броварської лінії (ділянка
від станції "Святошин" до
станції " Проспект
Палладіна"),                2,85
кілометрів
 
Відтворення комплексу     1996-2004                1500
Михайлівського Золотоверхого
монастиря
 
Відтворення інтер'єрів     1996-2004                1500
Успенського собору
Національного
Києво-Печерського
історико-культурного
заповідника
 
Протизсувні заходи для     1999-2001     100          2000
припинення руйнівних
процесів на ділянці від
стадіону "Динамо" до
Аскольдової могили
 
Головний каналізаційний    1994-2003     100          2000
колектор (друга нитка),
кілометрів                 9,7
 
Каналізаційний колектор    1998-2001     100          3000
уздовж проспекту 40-річчя
Жовтня - реконструкція,
кілометрів                 5,3         5,3
 
Південно-Західний       1990-2004     100          1500
каналізаційний колектор,
кілометрів                 4,9     12
 
Каналізаційний колектор від  2001-2005     100          2000
Мостицького до Головного
каналізаційного колектору,
кілометрів                 4,5
 
Монумент Незалежності     2001        100          2000
України
 
Дитячий клінічний заклад по  2001-2003     100          8000
вул. професора
Підвисоцького,
ліжок                   300
відвідувань за зміну           150
 
Севастопольська                             2000
міськдержадміністрація
 
Мартинівський каналізаційний  1997-2001     100          600
колектор (перша черга),
м. Севастополь,
кілометрів                 2,7     10
 
Воронцовський каналізаційний  1995-2001     100          650
колектор, м. Севастополь,
кілометрів                 2,2     77
 
Газопровід - відвід ГРС-2   1999-2001     100          500
Мекензієві гори - Інкерман,
кілометрів                 3,2
 
Газопровід "Північна      2000-2004     100          250
сторона-Центр" через
Севастопольську бухту,
кілометрів                 13
 
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 362
від 18.04.2001 )
                     Додаток 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 2 квітня 2001 р. N 312
               ПЕРЕЛІК
  об'єктів, що фінансуються у 2001 році за рахунок державних
    капітальних вкладень на реалізацію Чорнобильської
            будівельної програми
                          (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------------------
  Найменування об'єктів  |Рік    |Прое- |Частка|Будіве-|  2001 рік
 та їх місцезнаходження, |початку і |ктна |дер- |льна  |-----------------
   одиниця виміру    |закінчення|потуж-|жавної|готов- |введе-|передба-
              |будів-  |ність |влас- |ність |ння  |чено
              |ництва  |(зали-|ності |пуско- |потуж-|капітало-
              |     |шок на|у май-|вого  |ності |вкладень
              |     |1   |ні за-|комп- |в дію |за рахунок
              |     |січня |будов-|лексу |   |коштів
              |     |2001 |ника |на 1  |   |державного
              |     |р.)  |на 1 |січня |   |бюджету
              |     |   |січня |2001  |   |
              |     |   |2001 |р.,  |   |
              |     |   |р.,  |від-  |   |
              |     |   |відсо-|сотків |   |
              |     |   |тків |    |   |
------------------------------------------------------------------------------
Усього                                58800
 
 у тому числі:
 
Міністерства, інші органи                       14267,1
виконавчої влади - усього
 
 з них:
 
МОЗ                                  1500
Академія медичних наук
 
Науковий центр        1986-2001     100           500
радіаційної медицини
(енергозабезпечення),
м. Київ
кілометрів                3       85   3
 
Український науково-     1992-2003     100           1000
дослідний інститут
онкології та радіології,
м. Київ - реконструкція та
розширення,
ліжок                  160      45
 
Національна академія наук                        850
 
Інститут сорбції та проблем 1990-2001     100           850
ендоекології, м. Київ,
тис. кв. метрів             4,02      85   4,02
 
МНС                                  9680,3
 
Першочергові водоохоронні  1998-2002     100           800
заходи в зоні відчуження
Чорнобильської АЕС -
спорудження правобережної
земляної дамби,
кілометрів                4,1      40
 
Тампонаж свердловин у зоні  1996-2002     100           100
відчуження Чорнобильської
АЕС,
штук                   32      35
 
238-квартирний житловий   1995-2002     100           2500
будинок (друга черга) для
ліквідаторів аварії на
Чорнобильській АЕС,
м. Вишгород Київської
області,
тис. кв. метрів             13,8      70   6,9
 
Житловий будинок, м. Фастів 1997-2001     100           300
Київської області,
тис. кв. метрів             4,51      70   4,51
 
Швейна фабрика, смт     1996-2001     100           1000
Брусилів Житомирської
області - створення робочих
місць для переселенців,
місць                   77      75   77
 
Газифікація с. Рудня-    1999-2001     100           420
Тальська Іванківського
району Київської області -
газові мережі,
кілометрів                6,9      80   6,9
 
Інститут ендокринології та  1998-2002     100           310
обміну речовин
(розширення), м. Київ -
корпус променевої терапії,
тис. кв. метрів             2,95      47
 
Придбання житла для       2001      100           1130
переселенців із другої зони
радіоактивного забруднення
Житомирської області
до Київської області,
тис. кв. метрів             1,56      70   1,56
 
Погашення заборгованості                        2120,3
за фактично виконані
роботи на 1 січня
2001 року - усього
 
 у тому числі:
 
Інститут ендокринології та                       751,4
обміну речовин
(розширення), м. Київ -
корпус променевої терапії
 
Житлові будинки,                            100
м. Березань Баришівського
району Київської області
 
Житлові будинки, с. Старе                        100
Бориспільського району
Київської області
 
Газифікація с. Шпилі                           31,8
Іванківського району
Київської області
 
Державне підприємство                          156,3
"Центр з переробки та
захоронення техногенних
відходів "Техноцентр" в
зоні відчуження
Чорнобильської АЕС -
комплекс виробництв з
дезактивації,
транспортування, переробки
та захоронення
радіоактивних відходів
"Вектор"
 
Завод "Цеоліт", м. Хуст                         111,8
Закарпатської області
(перший пусковий комплекс)
- виробництво цеолітової
продукції
 
Збільшення пропускної                          334,2
здатності річки Прип'ять в
зоні відчуження
Чорнобильської АЕС
 
Запобігання розмиву правого                       340,6
берега річки Прип'ять в
зоні відчуження
Чорнобильської АЕС
 
Розширення каналізаційних                        194,2
очисних споруд в зоні
відчуження Чорнобильської
АЕС
 
Непередбачені витрати      2001                  1000
 
Мінпаливенерго                             710,2
 
ДК "Укртрансгаз"
 
Газопровід-відвід до смт                        710,2
Соснове Березнівського
району Рівненської області,
погашення заборгованості за
фактично виконані роботи на
1 січня 2001 року
 
Мінагрополітики                            1526,6
 
Погашення заборгованості за
фактично виконані роботи на
1 січня 2001 року
 
Молочно-товарна ферма,                          20,1
с. Самчинці Немирівського
району Вінницької області
 
Газифікація с. Уяринці                          22,9
Тиврівського району
Вінницької області
 
Дитячий садок, с. Вербка                         16,2
Чечельницького району
Вінницької області
 
Газифікація с. Юрківка                          25
Тульчинського району
Вінницької області
 
Газифікація с. Рахни-                          30
Лісові Шаргородського
району Вінницької області
 
Котельня м. Камінь-                           20,3
Каширський Волинської
області - переведення
на газ
 
Підвідний газопровід,                          56
с. Черче Камінь-
Каширського району
Волинської області
 
Підвідний газопровід,                          31,3
с. Добре Камінь-
Каширського району
Волинської області
 
Цех молочної продукції,                         19,6
смт Любешів Волинської
області
 
Підвідний газопровід,                          10,6
с. Бірки Любешівського
району Волинської області
 
Школа-дитячий садок,                           6
с. Витуле Любешівського
району Волинської області
 
Водопровід, с. Велика                          10
Ведмежка Маневицького
району Волинської області
 
Дорога, с. Галузія                            18,3
Маневицького району
Волинської області
 
Шкільна їдальня, с. Колодії                        7,6
Маневицького району
Волинської області
 
Корівник з молочним блоком,                       10
с. Зеремля Баранівського
району Житомирської області
 
Машинно-тракторний стан,                         9,17
смт Брусилів Житомирської
області
 
Ремонтна майстерня,                            6,5
с. Головенка Житомирського
району Житомирської області
 
Котельня, с. Грозине                           10,1
Коростенського району
Житомирської області -
газифікація
 
Житловий будинок, м.Житомир                       136,4
 
Газифікація с. Піщаниця                         14,93
Овруцького району
Житомирської області
 
Водопостачання, с. Городець                       33
Овруцького району
Житомирської області
 
Водопостачання, с. Старі                         13,5
Велідники Овруцького району
Житомирської області
 
Водопостачання, с. Словечне                       12,5
Овруцького району
Житомирської області
 
Котельня, с. Липники                           30,5
Лугинського району
Житомирської області -
переведення на газ
 
Котельня, с. Білокоровичі                        10,2
Олевського району
Житомирської області -
переведення на газ
 
Котельня, с. Варварівка                          8
Олевського району
Житомирської області -
переведення на газ
 
Підвідний газопровід,                          26,4
с. Підвисоке Снятинського
району Івано-Франківської
області
 
Підвідний газопровід,                           8
с. Потічок Снятинського
району Івано-Франківської
області
 
Підвідний газопровід,                          20,6
с. Стецева Снятинського
району Івано-Франківської
області
 
Школа, с. Потічок                            38,8
Снятинського району
Івано-Франківської
області - реконструкція
 
Житлові будинки, с. Бронне                        4,8
Березнівського району
Рівненської області -
газифікація
 
Газифікація с. Вітковичі                         27,6
Березнівського району
Рівненської області
 
Дорога, с. Городець                           61,5
Володимирецького району
Рівненської області
 
Дорога, с. Красносілля                          23
Володимирецького району
Рівненської області
 
Дорога, с. Хиночі                            40,6
Володимирецького району
Рівненської області
 
Цех з переробки                              3,6
сільськогосподарської
продукції, с. Висоцьк
Дубровицького району
Рівненської області
 
Школа, с. Заслуччя                            4,7
Дубровицького району
Рівненської області
 
Водопостачання, с. Велюнь                        37,8
Дубровицького району
Рівненської області
 
Дитячий оздоровчий табір                         29
"Вогник", с. Олександрія
Рівненського району
Рівненської області
 
Лікарня, смт Степань                           63,8
Сарненського району
Рівненської області -
господарський блок
 
Котельня, с. Зносичі                           16,8
Сарненського району
Рівненської області -
газифікація
 
Дорога, с. Кричильськ                          64,5
Сарненського району
Рівненської області
 
Школа, с. Ремчиці                            21,5
Сарненського району
Рівненської області -
реконструкція під клуб
 
Будівництво електроліній в                        15,6
Рівненській області
 
Газифікація с. Семенівка                         16,7
Липоводолинського району
Сумської області
 
Газифікація с. Бацмани                          41,8
Роменського району
Сумської області
 
Житлові будинки,                             32,7
с. Гребениківка
Тростянецького району
Сумської області
 
Газифікація с. Гребениківка                       22
Тростянецького району
Сумської області
 
Підвідний газопровід,                          30,8
с. Коцюбинчики
Чортківського району
Тернопільської області
 
Підвідний газопровід,                          16,9
с. Сокиринці Чортківського
району Тернопільської
області
 
Підвідний газопровід,                          37,3
с. Шманьківці Чортківського
району Тернопільської
області
 
Дороги, с. Шманьківці                          106,9
Чортківського району
Тернопільської області
 
Школа-дитячий садок,                           24,6
с. Чичиркозівка
Звенигородського району
Черкаської області
 
Підвідний газопровід,                          18
с. Чичиркозівка
Звенигородського району
Черкаської області
 
Школа, с. Вікнине                             6,6
Катеринопільського району
Черкаської області
 
Школа, смт Лисянка                            30
Черкаської області -
газифікація котельні
 
Підвідний газопровід,                          15
с. Журжинці Лисянського
району Черкаської області
 
Підвідний газопровід,                          30
с. Павлівка Перша
Тальнівського району
Черкаської області
 
Обласні, Київська та                         44532,9
Севастопольська міські
державні адміністрації -
усього
 
 з них:
 
Вінницька                                803
 
Пайова участь у будівництві 1997-2003     100           400
газопроводу - відводу до
с. Вербка Чечельницького
району,
кілометрів               40,9      20
 
Пайова участь у будівництві 1992-2001     100           403
центру радіаційного захисту
населення, м. Вінниця -
дитяче відділення,
ліжок                   60      60   60
 
у тому числі погашення                          63
заборгованості за фактично
виконані роботи на 1 січня
2001 р.
 
Волинська                               2510,5
 
Обласний центр радіаційного 1994-2002     100           500
захисту населення,
м. Луцьк - блок "Б",
тис. кв. метрів             1,46      55
 
Пайова участь у будівництві 1998-2002     100           500
школи, с. Бережниця
Маневицького району,
учнівських місць             100      40
 
Газопровід-відвід від смт  1995-2003     100           400
Голоби Ковельського району
до смт Маневичі,
кілометрів               49,2      45
 
Пайова участь у будівництві 1992-2002     100           200
газопроводу - відводу до
Зарудчівського цегельного
заводу Любешівського
району,
кілометрів               55,5      46
 
Погашення заборгованості за                       910,5
фактично виконані роботи на
1 січня 2001 року - усього
 
 у тому числі:
 
Онкодиспансер (проектні                         24,3
роботи), м. Луцьк
 
42 - квартирний житловий                         42,1
будинок, м. Камінь-
Каширський
 
Відновлення доріг,                            40,8
м. Камінь-Каширський
 
Школа, с. Раків Ліс                           66,4
Камінь-Каширського району
 
Школа, с. Підцир'я Камінь-                       416,7
Каширського району
 
Ліквідація наслідків                          178,1
стихії у Камінь-Каширському
районі
 
Школа, с. Зарудчі                            99,9
Любешівського району
 
Школа, с. Проходи                            11,7
Любешівського району
 
Поліклініка, смт Колки                          30,5
Маневицького району
 
Донецька                                904
 
Регіонально-діагностичний  1993-2001     100           904
центр, м. Костянтинівка,
ліжок                   20      85   20
 
у тому числі на погашення                        544
заборгованості за фактично
виконані роботи на 1 січня
2001 р.
 
Житомирська                              12718
 
Центральна районна лікарня, 1994-2001     100           3000
смт Брусилів (перший
пусковий комплекс),
ліжок                   20      75   20
 
Районна лікарня, смт Лугини 1991-2001     100           1000
(перший пусковий комплекс),
ліжок                  160      80   75
 
Пайова участь у будівництві 1997-2001     100           720
46-квартирного будинку по
пров.Червоному, м. Житомир,
тис. кв. метрів             2,3      80   2,3
 
Центр соціально-       1999-2001     100           120
психологічної реабілітації
потерпілого населення,
м. Коростень,
тис. кв. метрів             0,47      80   0,47
 
Пайова участь у будівництві 1999-2001     100           500
газопроводу-відводу від
с. Чижівка до с. Федорівка
Новоград-Волинського
району,
кілометрів                12      60   12
 
Газові мережі по вул.    1998-2001     100           250
Жовтневій, вул. Ватутіна,
м. Коростень,
кілометрів                1,5      70   1,5
 
Житлові будинки для     1997-2001     100           100
пільгових категорій
населення, м. Коростень -
газифікація
об'єктів                 45      70   45
 
Житлові будинки для     1998-2001     100            50
пільгових категорій
населення, села Бехи,
Чигирі, Чолівка, Поліське,
с-ще Мирний Коростенського
району - газифікація
об'єктів                 20      55   20
 
Житлові будинки для     1995-2001     100            50
пільгових категорій
населення, м. Овруч -
газифікація
об'єктів                 20      55   20
 
Житлові будинки для     1993-2001     100            50
пільгових категорій
населення, смт Народичі -
газифікація
об'єктів                 20      60   20
 
Житлові будинки для     1995-2001     100            50
пільгових категорій
населення, смт Лугини -
газифікація
об'єктів                 20      70   20
 
Житлові будинки садибного  1996-2001     100           600
типу з благоустроєм для
переселенців із другої зони
радіоактивного забруднення,
с. Слобода-Романівська
Новоград-Волинського
району,
тис. кв. метрів             1,05      70   1,05
 
Придбання житла для       2001      100           300
переселенців із другої зони
радіоактивного забруднення,
тис. кв. метрів             0,75         0,75
 
Школа, с. Красилівка     1998-2001     100           210
Новоград-Волинського району
- газифікація котельні,
об'єктів                  1      75   1
 
Пайова участь у будівництві 2001-2002     100           500
школи, с. Слобода-
Романівська Новоград-
Волинського району,
учнівських місць             190      45
 
Школа, смт Олевськ, перший  1993-2002     100           500
пусковий комплекс,
учнівських місць             866      55
 
Водопостачання, смт     1993-2001     100            60
Першотравневе Овруцького
району - водопровідні
мережі,
кілометрів                10      85   10
 
Водопостачання, с. Городець 1995-2001     100            80
Овруцького району -
водопровідні мережі,
кілометрів               14,1      80   8
 
Підвідний газопровід,    1999-2002     100            50
с. Антоновичі Овруцького
району - газові мережі,
кілометрів                21      40
 
Погашення заборгованості                        4528
за фактично виконані роботи
на 1 січня 2001 року -
усього
 
 у тому числі:
 
Центральна районна лікарня,                       182,6
смт Брусилів
(перший пусковий комплекс)
 
Районна лікарня, смт Лугини                       131
(перший пусковий комплекс)
 
Пайова участь у будівництві                       208
46-квартирного будинку по
пров. Червоному, м. Житомир
 
Житлові будинки, с. Івниця                       123
Андрушівського району -
благоустрій
 
Житлові будинки, с. Бровки                        11,8
Перші Андрушівського
району - газифікація
 
Житлові будинки,                             4,2
с. Володимирівка
Баранівського району
 
Фельдшерсько-акушерський                         3,9
пункт, с. Володимирівка
Баранівського району
 
Житлові будинки,                             3,8
с. Озадівка Бердичівського
району
 
Лікарня, с. Озадівка                           1
Бердичівського району
 
Каналізаційні споруди,                          6
смт Брусилів
 
Швейна фабрика "Полум'я",                        38
смт Брусилів
 
Стрічкоткацька фабрика,                         159
смт Брусилів
 
Хлібозавод, смт Брусилів -                        79,9
реконструкція
 
Житлові будинки,                            134,8
смт Брусилів
 
Школа, смт Брусилів -                          74,6
благоустрій
 
Санепідстанція,                             22,7
смт Брусилів
 
Будинок районного                            27,1
військового комісаріату,
смт Брусилів
 
Телефонізація, смт Брусилів                       53,3
 
Зерносховище, с. Приворіття                       34
Брусилівського району
 
Житлові будинки,                             22,4
с. Хомутець Брусилівського
району - дороги
 
Школа, с. Хомутець                           119,1
Брусилівського району
 
Житлові будинки,                             94,2
с. Малинівка
Брусилівського району
 
Автодороги, с. Малинівка                        144,3
Брусилівського району
 
Школа, с. Малинівка                           28,6
Брусилівського району -
благоустрій
 
Житлові будинки, с. Осівці                        1
Брусилівського району
 
Школа, с. Осівці                             4,4
Брусилівського району
 
Фельдшерсько-акушерський                         3,7
пункт, с. Осівці
Брусилівського району
 
Дороги, с. Осівці                             2,4
Брусилівського району -
благоустрій
 
Газифікація с. Осівці                          13,8
Брусилівського району
 
Дороги, с. Нові Озеряни                         224,63
Брусилівського району
 
Житлові будинки, с. Биків                         0,5
Брусилівського району
 
Газифікація с. Биків                           2,8
Брусилівського району
 
Центральна районна лікарня,                        3,8
смт Володарськ-Волинський,
лікувальний корпус
 
Газифікація квартир,                           43
смт Ємільчине
 
Підстанція 110/35/10 кВ                         18
"Садки", с. Садки
Житомирського району
 
Житлові будинки, с. Садки                        71,8
Житомирського району
 
Газифікація с. Садки                           67,7
Житомирського району
 
Житлові будинки,                             10,3
с. Головенка
Житомирського району
 
Автошляхи, с. Головенка                          3,8
Житомирського району
 
Газифікація с. Головенка                         47,5
Житомирського району
 
Житлові будинки,                             66,3
с. Василівка
Житомирського району
 
Фельдшерсько-акушерський                         1
пункт, с. Василівка
Житомирського району
 
Очисні споруди каналізації,                       137,2
с. Глибочиця Житомирського
району
 
Житлові будинки, с. Лука                         41
Житомирського району
 
Дитячий садок, с. Лука                          1,6
Житомирського району
 
Автошляхи, с. Вигода                           29,7
Житомирського району
 
Онкодиспансер,                              0,1
с. Станишівка
Житомирського району
 
Школа, с. Поліське                            1,4
Коростенського району
 
Очисні споруди каналізації,                       23
смт Лугини
 
Газифікація квартир,                           46
смт Лугини
 
Газифікація смт Лугини                          33,6
 
Газифікація с. Гамарня                          4,86
Малинського району
 
Школа, смт Чоповичі                            9,2
Малинського району
 
Центральне                                30
водозабезпечення, смт
Броницька Гута Новоград-
Волинського району
 
Школа, смт Броницька Гута                        83,9
Новоград-Волинського району
 
Газифікація смт Городниця                        29,24
Новоград-Волинського району
 
Школа, с. Гульськ                            34,2
Новоград-Волинського району
 
Водопровідні мережі зі                          74
станцією знезалізнення,
м. Овруч
 
Котельні, м. Овруч -                          192
реконструкція з
переведенням на газ
 
Газифікація квартир,                           80
м. Овруч
 
Газифікація смт                              9,25
Першотравневе Овруцького
району
 
Школа, с. Заріччя                            54,1
Овруцького району
 
Школа, с. Левковичі                           54
Овруцького району
 
Газифікація смт Олевськ                          6,62
 
Школа, с. Сущани                             0,6
Олевського району
 
Школа, смт Олевськ - перший                       90,6
пусковий комплекс
 
Школа, с. Зубковичі                           29,2
Олевського району
 
Амбулаторія з аптекою,                          23,7
с. Жубровичі Олевського
району
 
Котельня, смт Бучмани                          43,2
Олевського району -
реконструкція
 
Газифікація с. Білокоровичі                       30
Олевського району
 
Житлові будинки, смт Корнин                       20,2
Попільнянського району
 
Житлові будинки,                             10,9
с. Кам'янка Попільнянського
району
 
Дороги, с. Кам'янка                           20
Попільнянського району
 
Очисні споруди каналізації,                       12
с. Потіївка Радомишльського
району
 
Житлові будинки,                             7,3
с. Потіївка Радомишльського
району - газифікація
 
Газифікація с. Краснобірка                        10,1
Радомишльського району
 
Молочно - товарна ферма,                         0,8
с. Облітки Радомишльського
району
 
Газифікація с. Облітки                          16,1
Радомишльського району
 
Газифікація с. Городище                          1,1
Черняхівського району
 
Школа, с. Городище                            18
Черняхівського району
 
Котельні, м. Коростень -                         30
реконструкція
 
Газифікація вул. Ватутіна -                       744,1
вул. Свердлова,
м. Коростень
 
Спортивна школа,                             2,5
м. Коростень - внутрішні
дезактиваційні роботи
 
Кондитерський цех, м.                           4,6
Коростень - реконструкція
 
Житло для пільгових                           48,3
категорій населення,
м. Коростень - газифікація
 
Школа, м. Новоград-                           96
Волинський - реконструкція
котельні
 
Київська                               14755,9
 
Обласний онкологічний    1999-2001     100           3200
диспансер (друга черга),
м. Київ - реконструкція
гінекологічного
відділення,
ліжок                   60      50   60
 
Обласна психоневрологічна  1992-2001     100           1900
лікарня, смт Глеваха
Васильківського району -
лікувально-діагностичний
корпус,
відвідувань за зміну           300      65  300
 
Пайова участь у будівництві 1993-2001     100           400
дитячої лікарні (перша
черга), м. Біла Церква,
ліжок                  120      70   60
 
Фельдшерсько-акушерський   1992-2001     100            60
пункт, с. Ничипорівка
Яготинського району,
відвідувань за зміну           20      85   20
 
Центральна районна лікарня, 1993-2001     100            75
смт Іванків - реконструкція
пральні,
кілограмів білизни за добу        985      47  985
 
Школа (друга черга),     1992-2001     100           390
с. Данилівка
Васильківського району,
учнівських місць             360      65  360
 
Школа та дитячий садок,   1995-2001     100           310
с. Володарка
Поліського району,
учнівських місць             138         138
місць                   45      60
 
Школа, с. Мусійки      1999-2001     100            75
Іванківського району,
учнівських місць             50      80   50
 
Пайова участь у будівництві 2001-2002     100           100
школи, смт Козин
Обухівського району,
учнівських місць             300      30
 
Житловий будинок садибного  1992-2001     100            76
типу, м. Тетіїв - дороги,
кілометрів                1,1      85   1,1
 
Пайова участь у будівництві 1993-2001     100            95
каналізації, смт Гостомель,
тис. куб. метрів за добу         0,13      65   0,13
 
Центральна районна лікарня, 1999-2001     100            75
м. Тараща - реконструкція
котельні,
Гкал за годину              0,6      70   0,6
 
Житлові будинки садибного  1997-2001     100            92
типу, м. Ржищів - дороги,
кілометрів                0,3      45   0,3
 
Житловий будинок,      1995-2001     100            29
с. Красятичі Поліського
району - благоустрій,
тис. кв. метрів             0,8      95   0,8
 
 
Пайова участь у будівництві 2001-2002     100           200
18-квартирного житлового
будинку, с. Красятичі
Поліського району,
тис. кв. метрів             0,83
 
Житловий будинок садибного  1992-2001     100            49
типу, м. Переяслав-
Хмельницький, відділення
"Борисівське" радгоспу
"Переяслівський" -
благоустрій, відновлення
доріг,
кілометрів                0,6      70   0,6
 
Житловий будинок садибного  1998-2001     100            45
типу, с. Пасічна
Баришівського району -
благоустрій та
водозниження,
об'єктів                 1           1
тис. кв метрів              1,2      60   1,2
 
Санепідстанція, смт     1993-2001     100           125
Іванків,
тис. кв. метрів             1,1      90   1,1
 
Житловий будинок садибного  1992-2001     100            66
типу, с. Корніївка
Баришівського району -
благоустрій та відновлення
доріг,
кілометрів                0,7      85   0,7
 
Придбання житла для       2001      100           500
відселення громадян із
30-кілометрової зони,
тис. кв. метрів             1,38         1,38
 
Житловий будинок садибного  1992-2001     100           153
типу, с. Велика Солтанівка
Васильківського району -
благоустрій та відновлення
доріг,
кілометрів                1,2      80   1,2
 
Підвідний газопровід,    1997-2001     100           295
с. Черняхів - с. Леонівка
Кагарлицького району,
кілометрів               12,7      74  12,7
 
Котельня, с.Черняхів      2001      100            60
Кагарлицького району -
переведення на газ,
кал/г за добу              0,8          0,8
 
Газифікація с. Великі    1996-2001     100           147
Дмитровичі Обухівського
району - газові мережі,
кілометрів                1,5      60   1,5
 
Газифікація с. Литвинівка  1999-2001     100           113*
Вишгородського району -
газові мережі,
кілометрів                1       60   1
_______________
   * У тому числі 50 тис. гривень за рахунок коштів, що
надійдуть  від  приватизації (продажу) об'єктів незавершеного
будівництва.
 
Газифікація с. Трипілля     1993      100            53
Обухівського району -
газові мережі,
кілометрів                1       55   1
 
Газифікація с. Копачів     2001      100            97
Обухівського району -
газові мережі,
кілометрів                1,5          1,5
 
Газифікація с. Мирівка     2001      100           193
Кагарлицького району -
газові мережі,
кілометрів                3           3
 
Газифікація с. Макарівка    2001      100            67
Іванківського району -
газові мережі,
кілометрів                1,1          1,1
 
Газифікація с. Воропаївка  1996-2001     100            51
Іванківського району -
газові мережі,
кілометрів                1,2      47   1,2
 
Газифікація с. Феневичі   1996-2001     100            54
Іванківського району -
газові мережі,
кілометрів                0,9      48   0,9
 
Газифікація с. Мусійки    1996-2001     100            80
Іванківського району -
газові мережі,
кілометрів                1       52   1
 
Газифікація с. Нові     1996-2001     100            47
Соколи Іванківського
району - газові мережі,
кілометрів                0,8      47   0,8
 
Газифікація с. Королівка   1996-2001     100            28
Макарівського району -
газові мережі,
кілометрів                1       50   1
 
Підвідний газопровід до   1994-2001     100           282*
с. Борівка Макарівського
району,
кілометрів                12       40   12
_______________
   * У тому числі 150 тис. гривень за рахунок коштів, що
надійдуть  від  приватизації (продажу) об'єктів незавершеного
будівництва.
 
Кільцювання газових мереж,  1996-2003     100           100
с. Новосілки - с. Яблунівка
Макарівського району,
кілометрів                6       20   1,8
 
Газифікація с. Яцьки     1995-2001     100            68
Васильківського району -
газові мережі,
кілометрів                1,3      60   1,3
 
Газифікація с. Червоне Поле   2001      100            59
Васильківського району -
газові мережі,
кілометрів                0,9          0,9
 
Газифікація с. Рудня-    1995-2003     100            56
Димерська Вишгородського
району - газові мережі,
кілометрів               15,3      60   4
 
Підвідний газопровід до   1993-2002     100            80
с. Щербашинці
Богуславського району,
кілометрів                8       40
 
Підвідний газопровід до   1998-2001     100            87
с. Лук'янівка Баришівського
району,
кілометрів                1,8      40   1,8
 
Газифікація сіл Йосипівка і 1995-2001     100            80
Павлівка Білоцерківського
району - газові мережі,
кілометрів               16,5      80  16,5
 
Газифікація с. Борщів      2001      100           100
Баришівського району -
газові мережі,
кілометрів                2,5          2,5
 
Погашення заборгованості за                      4543,9
фактично виконані роботи на
1 січня 2001 року - усього
 
 у тому числі:
 
Обласна психоневрологічна                        24,1
лікарня, смт Глеваха
Васильківського району -
лікувально-діагностичний
корпус
 
Пайова участь у будівництві                        1
18-квартирного житлового
будинку, с. Красятичі
Поліського району
 
Житловий будинок садибного                        6,6
типу, с. Пасічна
Баришівського району -
благоустрій та водозниження
 
Обласний онкологічний                          12,4
диспансер (перша черга), м.
Київ - радіологічний корпус
 
Обласна лікарня N 2, м.Київ                       52,6
 
90-квартирний житловий                          34
будинок, м. Березань
Баришівського району
 
Житлові будинки садибного                       1211,9
типу, м. Березань
Баришівського району
 
Школа, м. Березань                           150
Баришівського району
 
Котельня, м. Березань                           5,7
Баришівського району
 
Магазин, м. Березань                           26,3
Баришівського району
 
Центральна районна лікарня,                       44
смт Баришівка
 
Каналізація, смт Баришівка                        32,3
 
Житлові будинки садибного                        79
типу, с. Корніївка
Баришівського району
 
Житлові будинки садибного                        195,1
типу, с. Борщів
Баришівського району
 
Житлові будинки садибного                        46
типу, с. Веселинівка
Баришівського району
 
Газифікація с. Лукаші                          29,8
Баришівського району
 
Житлові будинки, с. Селище                        22,2
Баришівського району
 
Газифікація с. Селище                          17,9
Баришівського району
 
Будинок-інтернат для людей                        2
похилого віку, с. Луб'янка
Бородянського району -
газифікація
 
Житлові будинки,                             87
с. Петрівське
Бориспільського району
 
Житлові будинки садибного                         6,6
типу, с. Велика Вільшанка
Васильківського району
 
Станція знезалізнення води,                       14,3
смт Володарка
 
Артезіанські свердловини,                        113,4
м. Вишгород
 
80-квартирний житловий                          24
будинок, смт Згурівка
 
Житлові будинки садибного                        53,3
типу, смт Згурівка
 
Санепідстанція,                              3,2
смт Згурівка
 
Центральна районна лікарня,                       97
смт Згурівка
 
Станція знезалізнення води,                       16,9
смт Згурівка
 
Каналізація, смт Згурівка                        75,3
 
Газифікація с. Усівка                          10
Згурівського району
 
Артезіанські свердловини,                        18,5
смт Іванків
 
Каналізаційні очисні                           6,1
споруди, смт Іванків
 
Церква, смт Іванків                            4,4
 
Житлові будинки садибного                         1
типу, с. Дитятки
 
Школа, м. Ржищів                             7,6
 
Дитяча лікарня, м. Боярка                        158
 
Водопостачання, с. Зурівка                        10
Макарівського району
 
Житлові будинки садибного                        43
типу, с. Маковище
Макарівського району
 
Житлові будинки садибного                         8,4
типу, с. Соснівка
Макарівського району
 
Житлові будинки садибного                        16,1
типу, с. Березівка
Макарівського району
 
Водопостачання, с. Трипілля                        2
Обухівського району
 
Житлові будинки садибного                        22,3
типу, с. Сомкова Долина
Переяслав-Хмельницького
району
 
Житлові будинки садибного                        159
типу, с. Пристроми
Переяслав-Хмельницького
району
 
Газифікація с. Стовп'яги                         0,9
Переяслав-Хмельницького
району
 
Житлові будинки садибного                        577,6
типу, м. Переяслав-
Хмельницький, відділення
"Борисівське" радгоспу
"Переяслівський"
 
Житлові будинки садибного                         3
типу, с. Переяславське
Переяслав-Хмельницького
району
 
Автоматична телефонна                          254,6
станція, с. Красятичі
Поліського району
 
Ремонтно-виробнича база                         13
Поліських районних
електромереж, с. Красятичі
Поліського району
 
Житлові будинки садибного                         1,6
типу, м. Сквира
 
Станція знезалізнення води,                       32,4
м. Сквира
 
Газифікація с. Розкішна                          3
Ставищенського району
 
Водопровідна станція II                         51,2
підйому, м. Тетіїв
 
Автоматична телефонна                          124
станція, м. Тетіїв
 
Газифікація с. Скибинці                          6,7
Тетіївського району
 
Житлові будинки садибного                        64,1
типу, с. Томашівка
Фастівського району
 
Житлові будинки садибного                        12
типу, с. Добраничівка
Яготинського району
 
159-квартирний житловий                         59,1
будинок, м. Бориспіль
 
189-квартирний житловий                         112,9
будинок, м. Бровари
 
Поліклініка, м. Бровари                         43,2
 
Житлові будинки садибного                        59,8
типу, м. Переяслав-
Хмельницький
 
Школа, м. Переяслав-                           12,4
Хмельницький
 
Очисні споруди каналізації,                       65,1
м. Переяслав-Хмельницький
 
Дитячий садок, смт                            97
Гостомель - реконструкція
 
Кіровоградська                             3230
 
Реконструкція дитячого    1993-2001     100           560
садка під громадський
центр, с. Несваткове
Олександрівського району,
тис. кв. метрів             0,54      80   0,54
 
Пайова участь у будівництві 1988-2001     100           800
обласного онкодиспансеру,
м. Кіровоград,
ліжок                   72      80   72
 
Погашення заборгованості за                      1870
фактично виконані роботи на
1 січня 2001 року - усього
 
 у тому числі:
 
Реконструкція дитячого                          24,9
садка під громадський
центр, с. Несваткове
Олександрівського району
 
Пайова участь у                             404,3
будівництві обласного
онкодиспансеру,
м. Кіровоград
 
Житлові будинки,                            230,4
с. Несваткове
Олександрівського району
 
Реконструкція молочно-                          89
товарної ферми під
свиноферму, с. Несваткове
Олександрівського району
 
Станція знезалізнення води,                       12,2
с. Несваткове
Олександрівського району
 
Середня школа,                              11,1
с. Несваткове
Олександрівського району
 
Магазин, с. Несваткове                          69,4
Олександрівського району
 
Консервний завод,                            72
с. Несваткове
Олександрівського району
 
Житлові будинки,                            307,5
с. Голубієвичі
Компаніївського району
 
Молочно-товарна ферма,                         270,9
с. Голубієвичі
Компаніївського району
 
Магазин, с. Голубієвичі                         13,5
Компаніївського району
 
Дитячий садок з конторою                        165,4
колективного
сільськогосподарського
підприємства,
с. Голубієвичі
Компаніївського району
 
Критий тік, с. Голубієвичі                        2,6
Компаніївського району
 
Критий тік, с. Бутівське                         62,1
Олександрійського району
 
Магазин, с. Бутівське                          42,1
Олександрійського району
 
Громадський центр,                            77,6
с. Бутівське
Олександрійського району
 
Дитячий садок, с. Бутівське                       15
Олександрійського району
 
Полтавська                               538,3
 
Реконструкція критого    2001-2002     100           150
басейну під молодіжний
центр, с. Нові Мартиновичі
Пирятинського району,
тис. кв. метрів             0,2
 
Пайова участь у розширенні  2001-2004     100           300
Кротівського
психоневрологічного
будинку-інтернату,
с. Кроти Пирятинського
району - створення робочих
місць для переселенців,
місць                  100
 
Погашення заборгованості за                       88,3
фактично виконані роботи на
1 січня 2001 року - усього
 
 у тому числі:
 
Реконструкція лікарні під                         5,5
амбулаторію, с. Нові
Мартиновичі Пирятинського
району
 
Дороги, с. Нові Мартиновичі                       59,6
Пирятинського району
 
Корівник з молочним блоком,                       20,7
с. Гурбинці Пирятинського
району
 
Житлові будинки садибного                         2,5
типу, с. Нові Мартиновичі
Пирятинського району
 
Рівненська                               4611
 
Пайова участь у будівництві 1992-2001     100           1400
обласного онкологічного
диспансеру, м. Рівне,
ліжок                  240      70  120
 
Поліклініка, смт Нова    1999-2001     100           1450
Рафалівка
Володимирецького району,
відвідувань за зміну           150      85  150
 
Школа, с. Заслуччя      1994-2002     100           200
Дубровицького району,
учнівських місць             190      35
 
Школа, смт Зарічне,     1991-2003     100           400
учнівських місць             834      22
 
Пайова участь у       2001-2002     100           200
реконструкції санаторію
"Хрінники", с. Хрінники
Демидівського району,
ліжок                   16      53
 
Погашення заборгованості за                       961
фактично виконані роботи на
1 січня 2001 року - усього
 
 у тому числі:
 
Пайова участь у будівництві                       243,7
обласного онкологічного
диспансеру, м. Рівне
 
Поліклініка, смт Нова                          12,2
Рафалівка
Володимирецького району
 
Пайова участь у                             30,2
реконструкції санаторію
"Хрінники", с. Хрінники
Демидівського району
 
Господарський корпус                           22,7
туберкульозної лікарні,
с. Зірне Березнівського
району
 
Газифікація житлових                           3,9
будинків, с. Зірне
Березнівського району
 
Блок навчальних класів зі                        280,2
шкільною їдальнею,
с. Полиці Володимирецького
району
 
Школа, с. Переброди                           26,8
Дубровицького району
 
Школа - дитячий садок,                          22,5
с. Ставрів Млинівського
району
 
Обласний дитячий                             38,3
протитуберкульозний
санаторій (лікувальний
корпус), с. Новостав
Рівненського району
 
Санаторій "Червона                            33,4
калина" - водоозокеритова
лікарня, с. Жобрин
Рівненського району
 
Дитячий санаторій                            18,8
"Олександрія",
с. Олександрія
Рівненського району
 
Оздоровчий табір "Берізка",                       43
с. Олександрія
Рівненського району
 
Очисні споруди каналізації,                       80
смт Рокитне
 
Лікарня, смт Клесів                           22,8
Сарненського району
 
Газифікація смт Клесів                          20,6
Сарненського району
 
Комунальна котельня філіалу                        0,4
"Клесівприлад", смт Клесів
Сарненського району -
переведення на газ
 
Районна лікарня, м. Сарни -                       32
газифікація котельні
 
Котельня, м. Сарни                            20,7
 
Дезактиваційні роботи,                          8,8
с. Іванчиці Зарічненського
району
 
Сумська                                 691,1
 
Школа, с. Великий Самбір   1993-2001     100           500
Конотопського району,
учнівських місць             198      73  198
 
Погашення заборгованості за                       191,1
фактично виконані роботи на
1 січня 2001 року - усього
 
 у тому числі:
 
Обласний диспансер                            1,8
радіаційного захисту
населення, м. Суми -
інженерні мережі
 
Школа, м. Суми                              17,2
 
Інженерні мережі, с. Велика                       33,5
Сироватка Сумського району
 
Газифікація м. Буринь                          17,9
 
Школа, с. Новомутин                           19,5
Конотопського району
 
Газифікація с. Богданівка                        43,5
Шосткинського району
 
Дорога, с. Богданівка                           5,7
Шосткинського району
 
Газифікація с. Пирогівка                         17,2
Шосткинського району
 
Дорога, с. Пирогівка                           34,8
Шосткинського району
 
Тернопільська                              100
 
Газопровід до санаторію   1999-2001     100           100
"Барвінок", с. Манюки
Зборівського району,
кілометрів                3,5      75   3,5
 
Харківська                               1300
 
Виробнича база з       1992-2001     100           240
обслуговування
водопровідних та
каналізаційних мереж
(перша черга), смт Вільча
Вовчанського району,
тис. кв. метрів             1,2      80   1,2
 
Вуличні мережі та      1991-2001     100            60
благоустрій, смт Вільча
Вовчанського району,
тис. кв. метрів             5,1      80   5,1
 
Комплекс з переробки     1997-2003     100           1000
сільськогосподарської
продукції, смт Вільча
Вовчанського району -
створення робочих місць
для переселенців,
місць                  180      40
 
Черкаська                                692,1
 
Фельдшерсько-акушерський   1995-2002     100           100
пункт, с. Грищинці
Канівського району,
відвідувань за зміну           10      43
 
Погашення заборгованості за                       592,1
фактично виконані роботи на
1 січня 2001 року - усього
 
 у тому числі:
 
Дитяча обласна лікарня,                         55,7
м. Черкаси
 
Школа санаторію "Сосновий                        27,1
бір", м. Черкаси
 
Школа-дитячий садок,                          262
с. Попівка
Звенигородського району
 
Дільнича лікарня,                            47,9
с. Козацьке
Звенигородського району
 
Газифікація м. Звенигородка                        9,7
 
Дезактивація, с. Тростянець                       21,3
Канівського району
 
Котельня, смт Катеринопіль                        24,6
 
Районна лікарня, смт Буки                        116,9
Маньківського району
 
Лікарня, м. Шпола -                           26,9
акушерський корпус
 
Чернігівська                              1679
 
Реабілітаційний центр,    1995-2001     100           420
м. Ічня,
відвідувань за зміну           60      80   60
 
Газифікація с. Дніпровське  1993-2001     100            50
Чернігівського району -
газові мережі,
кілометрів                1,8      80   1,8
 
Газифікація с. Заріччя    1996-2001     100            31
Семенівського району -
газові мережі,
кілометрів                2       70   2
 
Газифікація с. Тимоновичі  1995-2002     100            32
Семенівського району -
газові мережі,
кілометрів                3,1      55
 
Житловий будинок для     2000-2001     100            59
вчителів, м. Семенівка,
тис. кв. метрів             0,1      75   0,1
 
Реабілітаційно-       1998-2001     100           390
відновлювальний центр для
дітей, смт Десна
Козелецького району,
ліжок                   10      52   10
 
Санаторій "Десна",      1997-2001     100           200
с. Ладинка Чернігівського
району - реконструкція
водогрязелікарні,
процедур за зміну            150      75  150
 
Погашення заборгованості за                       497
фактично виконані роботи на
1 січня 2001 року - усього
 
 у тому числі:
 
Лікарня, м. Городня                           24,9
 
Лікарня, смт Козелець                          110
 
Санаторій "Остріч", м. Мена                       92,4
 
Санаторій "Десна",                           134,5
с. Ладинка Чернігівського
району - реконструкція
водогрязелікарні
 
Центральна районна лікарня,                        8,8
смт Ріпки - реконструкція
кардіологічного відділення
 
Житловий будинок для                           1,2
вчителів, м. Семенівка
 
Водопровідні мережі з                          12
водозабором, села Губичі,
Лісківка, Шкуранка
Ріпкинського району
 
Торфозавод, смт Замглай                         55
Ріпкинського району -
реконструкція котельні
 
Житловий будинок, м. Ніжин                        50
 
Пансіонат "Десна",                            8,2
м. Новгород-Сіверський -
спальний корпус з
лікувально-діагностичним
відділенням
 
                     Додаток 4
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 2 квітня 2001 р. N 312
               ПЕРЕЛІК
  об'єктів кредиторської заборгованості за роботи, виконані
  за Чорнобильською будівельною програмою, фінансування яких
  буде здійснюватися відповідно до статті 65 Закону України
   "Про Державний бюджет України на 2001 рік"
     за рахунок коштів, передбачених МНС на погашення
     заборгованості із соціальних виплат громадянам,
    які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
      та інших витрат, пов'язаних з ліквідацією
    наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, на 2001 рік
                          (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------------------
  Найменування об'єктів  |Рік    |Прое- |Частка|Будіве-|  2001 рік
 та їх місцезнаходження, |початку і |ктна |дер- |льна  |-----------------
   одиниця виміру    |закінчення|потуж-|жавної|готов- |введе-|передба-
              |будів-  |ність |влас- |ність |ння  |чено
              |ництва  |(зали-|ності |пуско- |потуж-|капітало-
              |     |шок на|у май-|вого  |ності |вкладень
              |     |1   |ні за-|комп- |в дію |за рахунок
              |     |січня |будов-|лексу |   |коштів
              |     |2001 |ника |на 1  |   |державного
              |     |р.)  |на 1 |січня |   |бюджету
              |     |   |січня |2001  |   |
              |     |   |2001 |р.,  |   |
              |     |   |р.,  |від-  |   |
              |     |   |відсо-|сотків |   |
              |     |   |тків |    |   |
------------------------------------------------------------------------------
Погашення заборгованості за                      20000
фактично виконані роботи на
1 січня 2001 року - усього
 
 у тому числі:
 
Міністерства, інші органи                       10309,44
виконавчої влади - усього
 
 з них:
 
МОЗ                                   116,14
Академія медичних наук
 
Науковий центр радіаційної                       116,14
медицини (енергозабезпе-
чення), м. Київ
 
Національна академія наук                        391,4
 
Інститут сорбції та проблем                       391,4
ендоекології, м. Київ
 
МВС                                   49,3
 
Реабілітаційний центр,                          49,3
м. Київ, вул. Вишгородська,
85а
 
Мінекоресурсів                              28
 
Радіологічний корпус,                          28
с. Лютіж Вишгородського
району Київської області
 
МНС                                  3955,6
 
Газифікація с. Рудня                           11
Тальська Іванківського
району Київської області
 
Газифікація с. Рудня                           27
Шпилівська Іванківського
району Київської області
 
Газифікація с. Шпилі                           36,2
Іванківського району
Київської області
 
Готель, смт Іванків                           199
Київської області
 
Газифікація смт Іванків                         99
Київської області
 
Житлові будинки,                            179
м. Березань Баришівського
району Київської області
 
Житлові будинки, с. Старе                        172
Бориспільського району
Київської області
 
Збільшення пропускної                          428,9
здатності річки Прип'ять у
зоні відчуження
Чорнобильської АЕС
 
Розширення каналізаційних                        120,5
очисних споруд у зоні
відчуження Чорнобильської
АЕС
 
Реконструкція огорожі в                        1238,6
зоні відчуження
Чорнобильської АЕС
 
Протипожежні заходи в зоні                        26
відчуження Чорнобильської
АЕС
 
Правобережна дамба                           926,3
р. Прип'ять у зоні
відчуження Чорнобильської
АЕС
 
Тампонаж свердловин у зоні                        95,8
відчуження Чорнобильської
АЕС
 
Режимна мережа моніторингу                        42,2
у зоні відчуження
Чорнобильської АЕС
 
Проектно-кошторисні роботи                       269
у зоні відчуження
Чорнобильської АЕС
 
Державний міжобласний                          69,4
спецкомбінат, м. Одеса -
газопровід
 
Державний міжобласний                          15,7
спецкомбінат, м. Львів -
залізобетонна огорожа
 
Мінпаливенерго                             1041,5
 
ДК "Укртрансгаз"
 
Газопровід-відвід,                            39
м. Камінь-Каширський -
Зарудчанський цегельний
завод Волинської області
 
Газопровід-відвід до смт                         28
Маневичі Волинської області
 
Газопровід-відвід до                           4
с. Лопатичі Олевського
району Житомирської області
 
Газопровід-відвід до                           62
с. Острови (с. Левковичі)
Овруцького району
Житомирської області
 
Газопровід-відвід                            412
Рокитне - Дубровиці (до
с. Карпилівка)
Житомирської області
 
Газопровід-відвід до смт                        381,5
Соснове Березнівського
району Рівненської області
 
Газопровід-відвід смт                          115
Степань Сарненського
району - с. Малинськ
Березнівського району
Рівненської області
 
Мінагрополітики                            4727,5
 
Молочнотоварна ферма,                          54,16
с. Самчинці Немирівського
району Вінницької області
 
Дитячий садок, с. Вербка                         10
Чечельницького району
Вінницької області
 
Газифікація с. Рахни Лісові                       74
Шаргородського району
Вінницької області
 
Котельня, м. Камінь-                          146,3
Каширський Волинської
області - переведення
на газ
 
Підвідний газопровід,                           8,8
с. Підцир'я Камінь-
Каширського району
Волинської області
 
Підвідний газопровід,                          106,5
с. Черче Камінь-
Каширського району
Волинської області
 
Фельдшерсько-акушерський                         8,6
пункт, с. Стобихва Камінь-
Каширського району
Волинської області
 
Підвідний газопровід,                          206,3
с. Добре Камінь-
Каширського району
Волинської області
 
Газопровід, с. Видерта                         116,8
Камінь-Каширського
району Волинської області
 
Цех молочної продукції,                         40,1
смт Любешів Волинської
області
 
Підвідний газопровід,                           8,1
с. Бірки Любешівського
району Волинської області
 
Школа, с. Велика Глуша                          5,4
Любешівського району
Волинської області -
газопостачання
 
Водопровід, с. Велика                           6,95
Ведмежка Маневицького
району Волинської області
 
Дорога, с. Галузія                            19,96
Маневицького району
Волинської області
 
Шкільна їдальня, с. Колодії                       32,8
Маневицького району
Волинської області
 
Корівник з молочним блоком,                       20
с. Заремля Баранівського
району Житомирської області
 
Водопостачання с. Велика                         1,47
Глумча Ємільчинського
району Житомирської області
 
Станція очищення води,                          31,3
с. Бараші Ємільчинського
району Житомирської області
 
Газифікація с. Підлуби                          84
Ємільчинського району
Житомирської області
 
Газифікація квартир у селах                       138,5
Коростенського району
Житомирської області
 
Котельня, с. Грозине                           20
Коростенського району
Житомирської області -
газифікація
 
Газифікація с. Чигирі                          85,9
Коростенського району
Житомирської області
 
Газифікація с. Бехи                           29,9
Коростенського району
Житомирської області
 
Підвідний газопровід,                           3,8
с. Кожухівка Коростенського
району Житомирської області
 
Газифікація квартир у селах                       90,1
Народицького району
Житомирської області
 
Водопостачання с. В'язівка                        55,3
Народицького району
Житомирської області
 
Водопостачання                              1,7
с. Липлянщина Народицького
району Житомирської області
 
Газифікація с. Сухарівка                        139,1
Народицького району
Житомирської області
 
Добудова школи, с. Дорогинь                       95,5
Народицького району
Житомирської області
 
Газифікація с. Гуто-                          100,5
Мар'ятин Народицького
району Житомирської області
 
Реконструкція хлібозаводу,                        68,2
смт Народичі Житомирської
області
 
Газифікація смт Броницька                        92,6
Гута Новоград-Волинського
району Житомирської області
 
Газифікація будинків у                         113,9
селах Овруцького району
Житомирської області
 
Відновлення шляхів,                           54,3
с. Піщаниця Овруцького
району Житомирської області
 
Газифікація фельдшерсько-                         5,4
акушерського пункту,
с. Невгоди Овруцького
району Житомирської області
 
Газифікація фельдшерсько-                         1,2
акушерського пункту,
с. Великі Мошки Овруцького
району Житомирської області
 
Газифікація с. Раківщина                        236,2
Овруцького району
Житомирської області
 
Газифікація с. Велика Фосня                       88
Овруцького району
Житомирської області
 
Газифікація с. Гладковичі                        100,8
Овруцького району
Житомирської області
 
Газифікація об'єктів                           14,8
соціально-культурного
призначення, с. Гладковичі
Овруцького району
Житомирської області
 
Газифікація об'єктів                           6,8
соціально-культурного
призначення, с. Велика
Чернігівка Овруцького
району Житомирської області
 
Водопостачання с. Городець                       180,1
Овруцького району
Житомирської області
 
Водопостачання с. Словечне                        16,4
Овруцького району
Житомирської області
 
Газифікація с. Нові                           142
Білокоровичі Олевського
району Житомирської області
 
Підвідний газопровід,                          15,96
с. Великий Дивлин
Лугинського району
Житомирської області
 
Котельня, с. Липники                           34,3
Лугинського району
Житомирської області -
переведення на газ
 
Водопостачання с. Червона                         3,6
Волока Лугинського району
Житомирської області
 
Котельня, с. Білокоровичі                         8,3
Олевського району
Житомирської області -
переведення на газ
 
Підвідний газопровід,                           9
с. Жубровичі Олевського
району Житомирської області
 
Котельня, с. Жубровичі                          23,5
Олевського району
Житомирської області -
переведення на газ
 
Газові мережі, с. Балашівка                        8
Березнівського району
Рівненської області
 
Газові мережі, с. Друхів                         9,1
Березнівського району
Рівненської області
 
Дорога, с. Городець                           170
Володимирецького району
Рівненської області
 
Дорога, с. Красносілля                          49
Володимирецького району
Рівненської області
 
Дорога, с. Хіночі                            13,1
Володимирецького району
Рівненської області
 
Дорога, с. Кідри                             54,3
Володимирецького району
Рівненської області
 
Школа, с. Заслуччя                           296,7
Дубровицького району
Рівненської області
 
Газопровід, с. Топілля                          10
Млинівського району
Рівненської області
 
Дитячий оздоровчий табір                        302,5
"Вогник", с. Олександрія
Рівненського району
 
Газові мережі, с. Рокитне                        20,8
Рокитнівського району
Рівненської області
 
Лікарня, смт Степань                           64,3
Сарненського району
Рівненської області -
господарський блок
 
Газопровід, с. Великий                          7,5
Самбір Конотопського
району Сумської області
 
Школа, с. Великий Самбір                         26,1
Конотопського району
Сумської області
 
Газопровід, с. Тулушка                         104,3
Конотопського району
Сумської області
 
Газифікація с. Бацмани                          32,5
Роменського району
Сумської області
 
Школа-дитячий садок,                           9
с. Бацмани Роменського
району Сумської області
 
Газифікація с. Гребениківка                        6,7
Тростянецького району
Сумської області
 
Дороги, с. Шманківці                           3,9
Чортківського району
Тернопільської області
 
Підвідний газопровід,                          15
с. Валява Городищенського
району Черкаської області
 
Школа-дитячий садок,                          399,4
с. Чичиркозівка
Звенигородського району
Черкаської області
 
Підвідний газопровід,                           8,1
с. Чичиркозівка
Звенигородського району
Черкаської області
 
Водопровід, с. Тростянець                        13
Канівського району
Черкаської області
 
Дороги, с. Литвинець                           5
Канівського району
Черкаської області
 
Газові мережі, смт                            7,6
Катеринопіль Черкаської
області
 
Школа, с. Вікнине                            47,3
Катеринопільського району
Черкаської області
 
Підвідний газопровід,                          21
с. Радчиха
Катеринопільського району
Черкаської області
 
Школа-дитячий садок,                           30,4
с. Суха Калигірка
Катеринопільського району
Черкаської області
 
Водопостачання с. Шостакове                       16,7
Катеринопільського району
Черкаської області
 
Підвідний газопровід,                          19
с. Журжинці Лисянського
району Черкаської області
 
Обласні, Київська та                          9690,56
Севастопольська міські
держадміністрації - усього
 
 з них:
 
Вінницька                                71,1
 
Житлові будинки,                             39,1
с. Самчинці
Немирівського району
 
Службовий корпус,                            32
м. Вінниця, вул. Стуса
 
Волинська                                957,3
 
Обласний центр радіаційного                       366,6
захисту населення,
м. Луцьк - блок "Б"
 
Відновлення доріг,                           234,89
м. Камінь-Каширський
 
Ліквідація наслідків                           25,4
стихійного лиха у Камінь-
Каширському районі
 
Школа - благоустрій,                           0,7
с. Комарове Маневицького
району
 
Котельня, смт Маневичі                         250,25
 
Школа, с. Красноволя                           58,26
Маневицького району
 
Школа, с. Зарудчі                            20
Любешівського району
 
Очисні споруди, смт                            1,2
Дубище Рожищенського району
 
Дніпропетровська                             96
 
Обласний центр радіаційного                       96
захисту населення,
м. Дніпропетровськ
 
Житомирська                              2949
 
Житлові будинки, смт                          220
Брусилів
 
Водопровідні мережі,                           38
смт Брусилів
 
Житлові будинки,                            231,5
с. Малинівка
Брусилівського району
 
Дренаж, с. Малинівка                           14,3
Брусилівського району
 
Житлові будинки,                             36,3
с. Осівці
Брусилівського району
 
Дороги, с. Нові Озеряни                         201,8
Брусилівського району
 
Житлові будинки,                             2,6
с. Головенка Житомирського
району
 
Дороги, с. Головенка                           1,9
Житомирського району
 
Житлові будинки, с. Садки                        221,6
Житомирського району
 
Школа, с. Садки                              0,6
Житомирського району
 
Житлові будинки,                             1
с. Василівка Житомирського
району
 
Житлові будинки, с. Лука                         4,1
Житомирського району
 
Школа, с. Поліське                            3
Коростенського району
 
Водогін, м. Коростень,                          75
вул. Грушевського
 
Котельні, м Коростень -                         370
переведення на газ
 
Вилучення місткостей газу,                       109
м. Коростень
 
Переведення котелень на                         42
газ у смт Лугини
 
Школа, с. Гульськ Новоград-                        6,3
Волинського району
 
Молочно-товарна ферма,                          2,7
с. Гульськ Новоград-
Волинського району
 
Очисні споруди, с. Гульськ                        44,2
Новоград-Волинського району
 
Котельня, смт Народичі -                         40,5
переведення на газ
 
Очисні споруди каналізації,                       30
смт Народичі
 
Шкільна їдальня, м. Овруч                        46,6
 
Житлові будинки                             50
ліквідаторів 1 категорії,
м. Овруч - газифікація
 
Водопровідні мережі, смт                         31,33
Першотравневе Овруцького
району
 
Житлові будинки, с.                           36,87
Словечне Овруцького району
 
Лікарня, смт Олевськ -                          5,1
пологове відділення
 
Котельні, смт Олевськ -                         232
переведення на газ
 
Школа, с. Зубковичі                           209,2
Олевського району
 
Житлові будинки, смт Корнин                       85,9
Попільнянського району
 
Дороги, смт Корнин                            0,3
Попільнянського району
 
Житлові будинки,                            106,2
с. Кам'янка
Попільнянського району
 
Дороги, с. Кам'янка                           97
Попільнянського району
 
Газопровід, с. Жовтневе                          8,7
Попільнянського району
 
Газові мережі, с Білилівка                       160
Ружинського району
 
Житлові будинки,                             33
с. Городище
Черняхівського району
 
Житловий будинок,                            150,4
м. Житомир,
пров. Червоний, 45а,
 
Київська                                4343,16
 
Житлові будинки садибного                       1454,36
типу, м. Березань
Баришівського району
 
Школа, м. Березань                           268,3
 
Магазин, м. Березань                           56
 
Дитячий садок, с. Корніївка                       212,2
Баришівського району
 
Автоматична телефонна                          110
станція, с. Корніївка
Баришівського району
 
Газифікація с. Ярешки                           3,3
Баришівського району
 
Газифікація с. Щербашинці                        21,5
Богуславського району
 
Газифікація смт Пісківка                         22
Бородянського району
 
Газифікація смт Немішаєве                         3,2
Бородянського району
 
Газифікація с. Вербова                          6
Білоцерківського району
 
Газифікація сіл Павлівка і                        11
Йосипівка Білоцерківського
району
 
Котельня, смт Калинівка                          2,5
Васильківського району
 
Станція знезалізнення води,                       10
смт Володарка
 
Дитячий садок,                              39
смт Володарка
 
Резервний газопровід,                           5
смт Володарка
 
Газифікація с. Лобачів                         134,1
Володарського району
 
Артезіанська свердловина,                        50
м. Вишгород
 
Газифікація с. Рудня-                          79,1
Димерська Вишгородського
району
 
Газифікація с. Катюжанка                         10,3
Вишгородського району
 
Газифікація с. Лебедівка                         6,6
Вишгородського району
 
Газифікація смт Димер                           0,4
Вишгородського району
 
80-квартирний житловий                          73,3
будинок, смт Згурівка
 
Житлові будинки садибного                        46,4
типу, смт Згурівка
 
Лікарня, смт Згурівка                          162,3
 
Станція знезалізнення води,                       102,6
смт Згурівка
 
Каналізація, смт Згурівка                        78,6
 
Артезіанські свердловини,                        79,5
смт Іванків
 
Газифікація с. Воропаївка                         2,1
Іванківського району
 
Газифікація с. Феневичі                          3,5
Іванківського району
 
Газифікація с. Станишівка                         0,6
Іванківського району
 
Газифікація с. Рокитна                          6,8
Слобода Іванківського
району
 
Газифікація с. Макарівка                         38,7
Іванківського району
 
Фельдшерсько-акушерський                         0,4
пункт, с. Сукачі
Іванківського району
 
Газифікація с. Великі                          15
Прицьки Кагарлицького
району
 
Дитяча лікарня, м. Боярка                        50
 
Водопостачання м. Обухів                        117,8
 
Газифікація м. Обухів                           2,8
 
Газифікація с. Копачів                          5
Обухівського району
 
Газифікація с. Мала                            0,2
Вільшанка Обухівського
району
 
Водопостачання с. Трипілля                        1,5
Обухівського району
 
Газифікація с. Трипілля                          0,1
Обухівського району
 
Газифікація с. Великі                          28,2
Дмитровичі Обухівського
району
 
Авоматична телефонна                          184
станція, с. Красятичі
Переяслав-Хмельницького
району
 
Лікарня, с. Красятичі                          113
Переяслав-Хмельницького
району
 
Газифікація с. Жовтневе                          2,6
Переяслав-Хмельницького
району
 
Школа, с. Веселий Кут                          11
Таращанського району
 
Станція знезалізнення води,                       46,9
м. Тараща
 
Очисні споруди каналізації,                       28,4
м. Тараща
 
Магазин, с. Ненадиха                           18,7
Тетіївського району
 
Медичне училище, м. Яготин                       150
 
Котельня, м. Яготин                           108,3
 
Дитяча лікарня,                             230
м. Біла Церква
 
Школа,                                  10
м. Переяслав-Хмельницький
 
Школа, м. Славутич                            20
 
Дитячий садок,                             100
смт Гостомель
 
Рівненська                               576,8
 
База газового господарства,                       150
смт Березне
 
Житловий будинок для                           78,3
вчителів, с. Полиці
Володимирецького району
 
Житловий будинок для                          113,6
вчителів, с. Красносілля
Володимирецького району
 
Школа, смт Зарічне                            33,3
 
Очисні споруди, смт Рокитне                        1,7
 
Житловий будинок,                            137,1
смт Рокитне
 
Завершення будівництва                          5
житлового будинку, с.
Топілля Млинівського району
 
Житловий будинок, м. Сарни                        57,8
 
Чернівецька                               49,3
 
Газифікація с. Киселів                          49,3
Кіцманського району
 
Чернігівська                              647,9
 
Лікарня, смт Козелець                          44,85
 
Газопровідні мережі, с-ще                        18
Пересаж Ріпкинського району
 
Газопровідні мережі, с.                         25,8
Мохначі Ріпкинського району
 
Школа, м. Семенівка                           254,2
 
Санаторій "Десна",                            66,15
с. Ладинка Чернігівського
району
 
Підвідний газопровід,                          85,1
с. Пакуль Чернігівського
району
 
Лабораторний корпус                           153,8
обласної санітарно-
епідеміологічної станції,
м. Чернігів

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах