Приказ от 14.09.2001 № 379 О проведении пилотного обследования по проекту статистической формы № 2-строй-квартальная Отчет о реализации разрешения на выполнение строительных работ

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 379 від 14.09.2001

     Про проведення пілотного обстеження за проектом
     статистичної форми N 2-буд-квартальна "Звіт про
    реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт"

   Відповідно до Програми реформування державної статистики на
період до 2002 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 27 червня 1998 року N 971, та з метою
вдосконалення статистичних   спостережень   з   будівництва
Н А К А З У Ю:
   1. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного
управління статистики виробництва Луценко Н.Г.), Вінницькому
(Ігнатов С.Н.), Житомирському (Рижкова Л.О.), Кіровоградському
(Коваленко А.А.), Львівському (Матковський С.О.), Харківському
(Чмихало М.Л.) обласним управлінням статистики провести пілотне
обстеження  за  проектом форми N 2-буд-квартальна "Звіт про
реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт" у термін до 3
жовтня 2001 року.
   2. Вінницькому (Ігнатов С. Н.), Житомирському (Рижкова Л.О.),
Кіровоградському (Коваленко А.А.), Львівському (Матковський С.О.),
Харківському (Чмихало М.Л.) обласним управлінням статистики:
   2.1. Забезпечити організацію збору звітів за вказаною формою
та контроль за достовірністю її показників.
   2.2. Підготувати зауваження та пропозиції щодо показників та
структури зазначеної форми, можливостей її заповнення, порядку і
термінів подання та надіслати їх разом з заповненими бланками
форми N 2-буд-квартальна "Звіт про реалізацію дозволу на виконання
будівельних робіт" на адресу управління статистики інвестицій та
будівництва  Головного  управління  статистики  виробництва
Держкомстату до 15 жовтня 2001 року.
   3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного
управління статистики виробництва (Луценко Н.Г.) разом з НДІ
статистики Держкомстату (Карпов В.І.) узагальнити  результати
пілотного обстеження та внести необхідні зміни до проекту форми N
2-буд-квартальна.
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 В.о. Голови Комітету                 В.А.Головко
         Державна статистична звітність
   (конфіденційність гарантується одержувачем інформації)

Коди
 
форми доку- мента за ДКУД організа- ції-скла- дача іде- нтифіка- ційний код за ЄДРПОУ терито- рії за КОАТУУ виду еконо- мічної діяль- ності за КВЕД форми влас- ності за КФВ органі- заційно- правової форми господа- рювання за КОПФГ міністер- ства, ін- шого цен- трального органу виконав- чої влади за СПОДУ вищої органі- зації- іденти- фікаці- йний код за ЄДРПОУ   КС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

Кому подається _______________ Пілотне обстеження
        найменування та
______________________________ Форма N 2-буд-квартальна
  адреса одержувача
Забудовник ___________________ Термінова
      повне найменування
______________________________ Затверджена
   відповідно до Статуту   наказом Держкомстату
                України
                від 14.09.2001 р. N 379
          Подають забудовники та органи виконавчої влади
          міст, селищ, районів статистичним  органам
          3 числа після звітного періоду.
                ЗВІТ
   ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

 Дата видачі та номер дозволу        ______/______/_______
                       місяць  рік  номер

Найменування об'єкта будівництва _________________________________
__________________________________________________________________
     Рзділ 1. Закінчені будівництвом будівлі, споруди

01. Дата фактичного початку будівництва      ______/______
                         місяць  рік
  Фактичне завершення будівництва
02. - дата підписання акта державної     ______/_______/______
   комісії про прийняття в експлуатацію  число місяць  рік
03. - дата затвердження акта державної    ______/_______/______
   комісії про прийняття в експлуатацію  число місяць  рік
Одиниця виміру Потуж- ність Код
     
     
     

05. Вартість введеної в дію будівлі,
  споруди (основні фонди), тис.грн.       _____________

  Розділ 2. Характеристика житлової будівлі (нове будівництво)

Житлові будівлі N рядка Кількість квартир - одиниць Загальна площа - кв. м Житлова площа - кв. м
Житловий будинок:        
Квартир - всього 01      
в тому числі:        
однокімнатних 02      
двокімнатних 03      
трикімнатних 04      
чотирикімнатних 05      
п'ятикімнатних 06      
шестикімнатних 07      
семикімнатних 08      
восьмикімнатних і більше 09      
Гуртожиток 10 Х    

  Розділ 2.1. Комфортність житлової будівлі (нове будівництво)
Обладнано N рядка так +, ні - Обладнано N рядка так +, ні -
Водопроводом 01   Плитами    
Каналізацією 02   електричними 06  
Опаленням     газовими 07  
центральним 03   Ліфтами 08  
пічним 04   Сміттєпроводом 09  
від індивідуальних установок 05   Ванною і душем 10  
   >Розділ 3. Будівельний матеріал, що переважно використано
         при будівництві зовнішніх стін
   Цегла - 1; панелі - 2; блоки - 3; дерево - 4; монолітний
бетон - 5; ніздрюватий бетон - 6; змішані матеріали - 7; інші види
матеріалів - 8.
  Розділ 4. Стан будівництва незавершеної будівлі, споруди:

 Рядок 01 ______  Рядок 02 ______   Рядок 03 ______
Виконано нульовий  Законсервовано - 6 Дія дозволу минула - 8
цикл - 1       Будівництво     Дія дозволу припинена - 9
Закладено фундамент призупинено - 7
- 2
Виведені стіни - 3
Зведено під дах - 4
Не розпочато - 5


04. Дата консервації або припинення будівництва  _______/_____
                          місяць  рік
05. Код причини припинення будівництва       _____________
  (відсутність фінансування - 1, недоцільність
  будівництва - 2, інші причини - 3)
06. Освоєно інвестицій в основний капітал
  (капітальних вкладень) згідно кошторису -
  тис. грн.                   _____________
07. в тому числі з Державного бюджету - тис.грн  _____________
08. Процент будівельної готовності         _____________
   Розділ 5*. Додаткова інформація по будівлях і спорудах,
    визначених постановами Кабінету Міністрів України на
              звітний рік

01. Найменування генпідрядника, що здійснює
  будівництво                   ____________
02. Інвестиції в основний капітал (капітальні
  вкладення), що підлягають освоєнню у
  звітному році - тис. грн.            ____________
03. в тому числі на будівельно-монтажних
  роботах - тис. грн.               ____________
04. Фактично освоєно інвестицій в основний
  капітал (капітальних вкладень) з початку
  року по звітний квартал включно - тис. грн.   ____________
05. в тому числі на будівельно-монтажні
  роботи - тис. грн.               ____________
06. Із освоєних інвестицій в основний капітал
  (з рядка 04) фактично профінансовані з
  Державного бюджету - тис. грн.         ____________

 "___"____________ 200_ р.
 ___________________________   Керівник _______________
  прізвище, N телефону
    виконавця

__________________________
* Заповнюється  за  окремою  вказівкою  регіональних  органів
 статистики
              Пояснення
     до складання звіту за формою N 2-буд-квартальна
  "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт"
   Звіт за цією формою подають органам державної статистики
забудовники всіх форм власності, які у звітному кварталі:
   - закінчили будівництво
   - отримали дозвіл у січні - травні
   - здійснюють будівництво будівель і споруд.
   Звіт за формою N 2-буд-квартальна заповнюють забудовники на
кожну будівлю чи споруду окремо.
   Звіт про будівництво індивідуальних житлових будинків подають
органи виконавчої влади міст, селищ, районів, сіл.
   Розділ 1 заповнюють забудовники, які у звітному періоді
закінчили будівельні роботи з нового будівництва, реконструкції,
розширення  і технічного переоснащення будівель і споруд та
прийняли їх в експлуатацію, як у термін згідно дозволу на
будівництво, так і у випадках дострокового введення в дію або
після закінчення терміну введення, передбаченого дозволом.
   У рядку 02 проставляється дата підписання акта державної
комісії про прийняття в експлуатацію будівлі чи споруди, яка
вважається датою завершення будівництва.
   У рядку 03 - проставляється дата затвердження акта державної
комісії про прийняття в експлуатацію будівлі чи споруди органом,
що призначив комісію. У випадку, коли на дату подання звіту акт
державної приймальної комісії ще не затверджено - проставляються
прочерки.
   У рядках 04, 05 наводяться дані про фактично введену в дію
потужність будівлі чи споруди, її розмір або площу, що вказані в
акті прийняття. Ці параметри, як правило, повинні відповідати
даним, наведеним у рядках 15, 16, 17, 19, 20 форми N 1-буд
"Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт"
по конкретній будівлі чи споруді.
   У рядку 06 відображається фактична вартість (основні фонди)
введеної будівлі чи споруди згідно акту державної комісії про
прийняття в експлуатацію.
   Розділи 2 і 2.1 заповнюються забудовниками, які у звітному
періоді завершили будівництво та прийняли в експлуатацію нові
житлові будівлі.
   Розділ 3 рядок 01 заповнюють забудовники, які у звітному
періоді ввели у дію нову будівлю чи споруду незалежно від виду
(житлову, нежитлову, інженерну чи промислову споруду).
   Розділ 4  заповнюється всіма забудовниками, які одержали
дозвіл на будівництво будівель чи споруд, і будівництво яких до
звітної дати не закінчене.
   У рядку 01 проставляються позначки від "1" до "5":
   "1" - у випадку, коли для майбутньої будівлі чи споруди
підготовлений будівельний майданчик, виконані роботи по підготовці
котловану;
   "2" - закладено фундамент;
   "3" - виведені стіни передбаченого проектом розміру;
   "4" - зведено під дах, тобто будівля вкрита дахом;
   "5"- будівництво не розпочато.
   По рядку 02 проставляються позначки "6", "7" по рядку 03 -
"8",  "9"  на основі відповідних рішень, що підтверджуються
документально. Цими ж рішеннями слід керуватися при заповненні
рядків 04, 05.
   У рядках 06, 07 наводяться дані про обсяг освоєних інвестицій
в основний капітал (капітальних вкладень) по будівлі чи споруді з
початку будівництва до кінця звітного періоду включно у фактичних
цінах відповідного періоду.
   У рядку 08 проставляється процент будівельної готовності, що
визначається (у порівнянних цінах) як відношення капітальних
вкладень, які освоєні з початку будівництва до моменту складання
звіту, до загальної вартості будівництва. Процент приводиться у
цілих числах без десяткового знаку.
   Розділ 5 заповнюють за  вказівкою  регіональних  органів
статистики забудовники, які здійснюють будівництво будівель чи
споруд, визначених постановами Кабінету Міністрів України  у
звітному році. У рядках 04, 05 наводяться дані про обсяг освоєних
інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень) по будівлі чи
споруді з початку року по звітний квартал включно у фактичних
цінах відповідного періоду.