Приказ от 21.11.2001 № 211 О реализации пункта 3 Заключительных положений Закона Украины Про общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального з...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
             ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 211 від 21.11.2001
 
    Про реалізацію пункту 3 Прикінцевих положень Закону
 України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
    від нещасного випадку на виробництві та професійного
    захворювання, які спричинили втрату працездатності"
             
 
   На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
26 жовтня 2001 р. N 1444 "Про реалізацію пункту 3
Прикінцевих положень Закону України "Про  загальнообов'язкове
державне  соціальне  страхування  від  нещасного  випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" Н А К А З У Ю:
   1. Створити ліквідаційну комісію для ліквідації галузевого
фонду охорони праці згідно з додатком. Ліквідацію зазначеного
фонду здійснити до 31 грудня 2001 року.
   2. Ліквідаційній комісії подати звіт щодо кредиторської та
дебіторської заборгованості галузевого фонду охорони праці до
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Г.Семчука.
 
 Голова Комітету                      В.Череп
                        Додаток
                  до наказу Держбуду України
                  від 21 листопада 2001 р. N 211
 
               Склад
 ліквідаційної комісії для ліквідації галузевого фонду охорони
           праці Держбуду України
   Голова комісії
   Семчук Г. М. - заступник Голови Держбуду України
   Члени комісії:
   Щавінська Т. М.  -  начальник  Управління  фінансування,
бухгалтерського обліку та звітності
   Гибелинда В. Ф. - начальник відділу підвідомчих організацій
   Кравченко Л. О. - начальник відділу інноваційної політики,
нормування та стандартизації
   Купчук В. Є. - начальник відділу кадрів,  спецроботи та
юридичного забезпечення.
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 11, листопад, 2001 р.

БУДСТАНДАРТ Online