Приказ от 12.04.2001 № 92 Об обеспечении выполнения приоритетных задач Кабинета Министров Украины на 2001 год в сфере градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
             ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 92 від 12.04.2001

   Про забезпечення виконання пріоритетних завдань Кабінету
   Міністрів України на 2001 рік у сфері містобудування,
     будівництва та житлово-комунального господарства

   Розпорядженням від  26  березня  2001  року  N  109-р
 Кабінет Міністрів України схвалив пріоритетні
завдання на 2001 рік. Для ефективної реалізації політики Уряду,
враховуючи виконання завдань урядової політики у 2000  році,
визначено такі основні цілі діяльності Уряду у 2001 році:
   поліпшення якості життя та посилення соціальної захищеності
людини, гуманітарний розвиток;
   стимулювання економічної  активності,  заощадження   та
інвестицій, створення умов для сталого економічного зростання у
2002 - 2004 роках;
   поглиблення та розширення практичного співробітництва між
Україною та ЄС;
   сприяння економічному та соціальному розвитку регіонів;
   удосконалення стилю  та  методів  державного  управління,
підвищення якості управління у державному секторі.
   З метою виконання зазначених основних цілей визначено 43
пріоритетних  завдання  Уряду,  а також пріоритетні завдання
міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади.
   З метою  організації та забезпечення належного виконання
пріоритетних завдань, поставлених  перед  Держбудом  України,
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Перелік управлінь, відділів, відповідальних за
виконання пріоритетних завдань Держбуду, згідно з додатком.
   2. Керівникам зазначених у додатку структурних підрозділів
Комітету:
   розробити із залученням відповідних  управлінь,  відділів
робочі плани по реалізації пріоритетних завдань та затвердити їх у
заступників Голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків;
   забезпечити своєчасне і якісне виконання пріоритетних завдань
Держбуду;
   до 10  числа  наступного  за  звітним  кварталом місяця
інформувати Управління апарату про проведену роботу.
   3. Контроль за  виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступників Голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків.

 Голова Комітету                     В.Гусаков
                   Додаток
                   до наказу Держбуду
                   від 12 квітня 2001 р. N 92
               Перелік
     управлінь, відділів, відповідальних за виконання
   пріоритетних завдань Держбуду на 2001 рік, визначених
   розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 березня
         2001 року N 109-р

N п/п Пріоритетне завдання Термін викона- ння Структурні підрозділи, відповідальні за виконання Заступник голови Комітету
1 Завершити розроблення у першому півріччі Генеральної схеми планування території України, забезпечити розроблення і затвердження типових регіональних правил забудови населених пунктів I півріччя 2001 року Управління містобудівної політики Економов А.О.) Присяжнюк В.Ф.
2 Розробити проект Програми реформування житлово- комунального господарства на 2002 - 2005 роки IV кв. 2001 року Управління економічного аналізу та методологічного забезпечення реформування житлово-комунального господарства (Кулеша А.А.) Руль М.В.
3 Затвердити і впровадити протягом року нові нормативні документи з проектування та реконструкції житлових будинків Протягом року Управління архітектурно- будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд (Муляр Л.Х.) Присяжнюк В.Ф.
4 Завершити розроблення та забезпечити впровадження до 1 листопада 2001 року обгрунтованих норм споживання паливно- енергетичних ресурсів у житлово- комунальному господарстві 1 листо- пада 2001 року Відділ стратегії розвитку комунальної теплоенергетики (Кремена С.В.) Руль М.В.
5 Запровадити механізм регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері централізова- ного теплопостачання водопостачання та водовідведення на регіональних ринках відповідно до Закону України "Про природні монополії" Забезпечити виконання вимог цього Закону щодо проведення перерахунків плати населення у разі надання неякісних житлово- комунальних послуг, забезпечення належної якості та виконання у повному обсязі робіт і надання послуг; недопущення нав'язування необгрунтованих умов при приєднанні до мереж природних монополій, а також створення умов для стимулювання як громадян, так і постачальників у встановленні засобів обліку споживання води, теплової енергії і природного газу та взяття їх на абонентський облік та обслуговування Протягом року Управління реформування та розвитку водопровідно- каналізаційного господарства (Мільнер О.О.) Відділ стратегії розвитку комунальної теплоенергетики (Креме (Кремена С.В.) Управління економічного аналізу та методологічного забезпечення реформування житлово-комунального господарства (Кулеша А.А.) Управління нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду (Каплун М.М.) Семчук Г.М. Руль М.В.а
6 Впровадити протягом першого півріччя 2001 р. у повному обсязі спрощений порядок визначення вартості будівництва I півріччя 2001 року Управління реформування ціноутворення, методології експертизи та контролю вартості будівництва (Губень П.І.) Беркута А.В.
7 Ввести в дію у першому півріччі 2001 р. новий порядок ціноутворення на підприємствах водопровідно- каналізаційного господарства I півріччя 2001 року Управління реформування та розвитку водопровідно- каналізаційного господарства (Мільнер О.О.) Семчук Г.М.
8 Провести реставраційні роботи на об'єктах культурної спадщини: Національного заповідника "Софія Київська", міст - Львова, Кам'янця- Подільського, Білгород- Дністровського та інших Протягом року Управління охорони та реставрації пам'яток містобудування та архітектури (Кучерук М.М.) Присяжнюк В.Ф.
9 Розробити проекти:      
Програми поводження з побутовими відходами IV квартал Відділ нормативно-правового забезпечення благоустрою та комунального обслуговування (Голубятніков Є.І.) Семчук Г.М.
Комплексної програми з ліквідації наслідків підтоплення територій міст та селища I квартал Управління інженерного захисту територій та промислової забудови (Крищук А.Б.)  

 Начальник Управління апарату                А.Григор

 "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 4, квітень, 2001 р.