Приказ от 15.02.2002 № 36 О признании недействительной Инструкции о порядке государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, которые находятся в собственности юридических и фи...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 36 від 15.02.2002         Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   28 лютого 2002 року
                   за N 209/6497
 
       Про визнання такою, що втратила чинність
         Інструкції про порядок державної
       реєстрації права власності на об'єкти
      нерухомого майна, що перебувають у власності
          юридичних та фізичних осіб
 
   Згідно із підпунктом 30-1 пункту 4 Положення про Міністерство
юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 30
грудня 1997 року N 1396 із змінами і доповненнями),
Мін'юстом України розроблено та затверджено наказом від 07.02.02
N 7/5 Тимчасове положення про порядок реєстрації прав
власності на нерухоме майно,  відповідно  до вищевикладеного
Н А К А З У Ю:
   1. Інструкцію про  порядок  державної  реєстрації  права
власності на об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності
юридичних та фізичних осіб, затверджену наказом Держбуду України
від 09.06.98 N 121 та зареєстровану Мін'юстом України
26.06.98 за N 399/2839 (із змінами та доповненнями), вважати
такою, що втратила чинність.
   2. Управлінню нормативно-правового забезпечення реформування
житлової політики та експлуатації житлового фонду (М. Каплун)
довести цей наказ до відома Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, бюро технічної інвентаризації.
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на Заступника
Голови Комітету М. Руля.
 
 Голова Комітету                 В.І. Череп

БУДСТАНДАРТ Online