Приказ от 14.02.2002 № 33 Об организации выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 28.01.2002 № 34-р О мероприятиях по реализации приоритетных положений Программы интеграции Украины в Европейский...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
             ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 33 від 14.02.2002
 
     Про організацію виконання розпорядження Кабінету
    Міністрів України від 28.01.2002 N 34-р "Про заходи
     щодо реалізації пріоритетних положень Програми
   інтеграції України до Європейського Союзу в 2002 році"
 
   Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.01.2002
N 34-р  затверджено План дій щодо реалізації
пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського
Союзу в 2002 році та План роботи з адаптації законодавства України
до законодавства Європейського Союзу в 2002 році. Співвиконавцем
окремих  заходів Програми та Плану роботи визначено Держбуд
України.
   Для організації виконання зазначеного розпорядження Кабінету
Міністрів України Н А К А З У Ю:
   1. Управлінням  і  відділам  Комітету  взяти  вказане
розпорядження до відома та керівництва в роботі.
   2. Відділу   інноваційної   політики,  нормування  та
стандартизації Л.Кравченко) разом із структурними підрозділами
Комітету, науково-дослідними установами та органами з сертифікації
продукції, які входять до сфери управління Держбуду, протягом 2002
року забезпечити:
   - визначення технічних, технологічних, нормативно-методичних
та кадрових потреб органів із сертифікації та випробувальних
лабораторій, розробку заходів щодо їх задоволення;
   - розроблення   нормативно-правових   актів  (технічних
регламентів) на основі положень директив Нового підходу ЄС щодо
будівельних виробів (директиви 89/106ЕЕС, 93/68ЕЕС);
   - участь у розробленні Держстандартом України та підготовці
до  впровадження  технічних  регламентів  з  підтвердження
відповідності на основі положень директив Нового підходу ЄС, які
були внесені до Плану роботи з адаптації на 2001 рік.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Г.Семчука.
 
 Голова Комітету                      В.Череп
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 2, лютий, 2002 р.

БУДСТАНДАРТ Online