Постановление от 30.03.2002 № 445 Об утверждении Порядка отнесения операций резидентов в случае проведения ими внешнеэкономической деятельности по договорам производственной кооперации, консигнации, комплексн...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 30 березня 2002 р. N 445
                Київ
      Про затвердження Порядку віднесення операцій
        резидентів у разі провадження ними
      зовнішньоекономічної діяльності до договорів
        виробничої кооперації, консигнації,
          комплексного будівництва,
        оперативного та фінансового лізингу,
        поставки складних технічних виробів
        і товарів спеціального призначення
      та визнання такими, що втратили чинність,
      деяких постанов Кабінету Міністрів України
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Порядок віднесення операцій резидентів у разі
провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів
виробничої кооперації, консигнації, комплексного  будівництва,
оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних
виробів і товарів спеціального призначення додається).
   2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком (додається).
   3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цією
постановою.
   4. Ця  постанова  набирає чинності через 45 днів після
опублікування.
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 27
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 30 березня 2002 р. N 445
               ПОРЯДОК
         віднесення операцій резидентів
           у разі провадження ними
         зовнішньоекономічної діяльності
        до договорів виробничої кооперації,
       консигнації, комплексного будівництва,
        оперативного та фінансового лізингу,
        поставки складних технічних виробів
        і товарів спеціального призначення
 
   1. Дія  цього  Порядку  поширюється  на  всіх суб'єктів
господарювання - резидентів незалежно від форми власності.
   2. До операцій резидентів, які здійснюються під час виконання
договорів виробничої кооперації, відносяться операції з поставки
сировини, матеріалів, вузлів, деталей, запасних частин, заготовок
напівфабрикатів, комплектуючих та інших виробів галузевого і
міжгалузевого призначення, що технологічно  взаємозв'язані  і
необхідні для спільного виготовлення кінцевої продукції, а також
операції з надання послуг з проектних і  ремонтних  робіт,
технічного  обслуговування,  пов'язаних  з  виготовленням  та
реалізацією кінцевої продукції.
   3. До операцій резидентів, які здійснюються під час виконання
договорів консигнації, відносяться операції з реалізації товарів,
відповідно до яких одна сторона (консигнатор) зобов'язується за
дорученням другої сторони (консигнанта) протягом визначеного часу
(терміну дії угоди консигнації) за обумовлену винагороду продати з
консигнаційного складу від свого імені товари, які належать
консигнанту.
   4. До операцій резидентів, які здійснюються під час виконання
договорів  комплексного  будівництва,  відносяться операції з
виконання проектних і проектно-пошукових робіт, передачі "ноу-хау"
в  галузі будівництва та виробництва будівельних матеріалів,
конструкцій,   виконання   будівельних,   спеціальних   та
будівельно-монтажних  робіт, у тому числі під час виконання
договорів про реалізацію проектів  за  схемою  "будувати  -
експлуатувати - передавати" (Build-Operate-Transfer), здійснення
шефмонтажу та авторського нагляду у  будівництві,  виконання
пусконалагоджувальних та гарантійних робіт (надання послуг), а
також з поставки машин і механізмів, матеріалів, обладнання,
будівельних конструкцій та матеріалів для виконання (надання)
зазначених робіт (послуг).
   5. До операцій резидентів, які здійснюються під час виконання
договорів  поставки  складних  технічних виробів, відносяться
операції з поставки устаткування частинами або складних технічних
виробів,  що  потребують  установки,  монтажу,  налагодження,
гарантійного обслуговування і введення їх у дію  на  місці
експлуатації, а  також з поставки складних технічних виробів,
термін виготовлення та транспортування яких перевищує 90 днів.
   6. До операцій резидентів, які здійснюються під час виконання
договорів поставки товарів спеціального призначення, відносяться
операції з міжнародних передач товарів військового призначення,
визначені  у  Положенні  про порядок державного контролю за
міжнародними  передачами  товарів  військового  призначення,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня
1997 р. N 1358 (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 50, с. 50), а також з поставки продукції згідно з переліком,
що визначається Кабінетом Міністрів України.
   7. До операцій резидентів, які здійснюються під час виконання
договорів  оперативного  та  фінансового  лізингу  (у  формі
міжнародного лізингу), відносяться операції, визначені у пункті 1
статті 4 Закону України "Про лізинг".
   8. Резидент для одержання висновку щодо віднесення операцій
резидента до договорів, визначених у статті 6 Закону України "Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ,
повинен подати до Мінекономіки такі документи:
   1) лист-звернення,  складений  за  довільною  формою,  з
обов'язковими даними про:
   стан виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) на
момент звернення;
   необхідність продовження терміну повернення валютної виручки
за зовнішньоекономічним договором (контрактом) із зазначенням суми
заборгованості та терміну, необхідного для завершення розрахунків;
   2) копії  документів,   що   засвідчують   здійснення
зовнішньоекономічної операції (платіжні документи, довідки банків,
вантажні митні декларації, коносамент тощо);
   3) копію  свідоцтва  про  державну  реєстрацію  суб'єкта
підприємницької діяльності;
   4) засвідчену   в   установленому   порядку   копію
зовнішньоекономічного  договору  (контракту)  з  обов'язковим
зазначенням юридичної адреси та банківських реквізитів іноземних
контрагентів. Якщо текст зовнішньоекономічного договору викладений
іноземною мовою, заявник додає його переклад, засвідчений в
установленому порядку;
   5) матеріали, що стосуються іноземного контрагента - витяг з
торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне
посвідчення місцевого органу  влади  іноземної  держави  про
реєстрацію  юридичної  особи та документи, які підтверджують
повноваження особи, що виступає від імені іноземного суб'єкта
господарської діяльності, на право укладення зовнішньоекономічного
договору (контракту). Зазначені матеріали повинні бути нотаріально
засвідчені/посвідчені за місцем їх видачі і легалізовані належним
чином в консульських установах, які представляють Україну, якщо
міжнародними договорами не передбачено інше.
   9. Перелічені  у  пункті  8  цього  Порядку  документи
розглядаються Мінекономіки протягом десяти днів  з  дня  їх
реєстрації. Після закінчення цього терміну резиденту надається
висновок  щодо  віднесення  зовнішньоекономічного  договору
(контракту) до видів, визначених у статті 6 Закону України "Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".
   У разі відмови Мінекономіки у  видачі  такого  висновку
резиденту надається відповідь з обгрунтуванням причин відмови, про
що повідомляється Державна податкова адміністрація.
   10. Для одержання остаточного висновку щодо  доцільності
продовження терміну розрахунків згідно із статтею 6 Закону України
"Про порядок  здійснення  розрахунків  в  іноземній  валюті"
 резидент повинен подати до  Державної податкової
адміністрації такідокументи:
   1) лист-звернення,  складений  за  довільною  формою,  з
обов'язковим  обгрунтуванням  необхідності продовження терміну
повернення валютної виручки за зовнішньоекономічним договором
(контрактом)  із зазначенням суми заборгованості та терміну,
необхідного для завершення розрахунків;
   2) висновок    Мінекономіки    щодо    віднесення
зовнішньоекономічного договору (контракту) до видів, визначених у
статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті";
   3) засвідчену   в   установленому   порядку   копію
зовнішньоекономічного  договору  (контракту)  з  обов'язковим
зазначенням юридичної адреси та банківських реквізитів іноземних
контрагентів. Якщо текст зовнішньоекономічного договору викладений
іноземною мовою, заявник додає його переклад, засвідчений в
установленому порядку;
   4) копії  документів,  що  засвідчують  стан  виконання
зовнішньоекономічного договору (контракту) на дату звернення до
Мінекономіки (платіжні документи, довідки банків, вантажні митні
декларації, коносамент тощо).
   11. Перелічені  у  пункті  10  цього  Порядку документи
розглядаються Державною податковою адміністрацією протягом десяти
днів  з  дня їх реєстрації. Після закінчення цього терміну
Національному банку та резиденту надається остаточний висновок
щодо  доцільності  продовження  терміну  розрахунків згідно із
статтею 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті".
   У разі відмови Державної податкової адміністрації у видачі
остаточного  висновку  резиденту  надається  відповідь  з
обгрунтуванням причин відмови, про що інформується Мінекономіки.
   12. Для  одержання остаточного висновку щодо доцільності
продовження терміну розрахунків згідно із статтею 6 Закону України
"Про   порядок  здійснення розрахунків в іноземній валюті"
 за договором міжнародного лізингу, згідно з яким
лізингодавцем є резидент України, документи подаються на розгляд
до початку передачі нерезиденту майна (об'єкта лізингу).
   13. Резидент несе повну відповідальність за достовірність
відомостей, що містяться у поданих ним документах, згідно із
законодавством.
   14. Висновки, зазначені у пунктах 8 і 10 цього Порядку, не
надаються Мінекономіки та Державною податковою адміністрацією в
разі, коли:
   резидентом подані не всі документи або подані документи не
відповідають вимогам законодавства;
   до однієї  із  сторін  зовнішньоекономічного  договору
(контракту) застосовано відповідно до статті 37 Закону України
"Про  зовнішньоекономічну  діяльність"   спеціальну
санкцію - тимчасове припинення зовнішньоекономічної діяльності;
   до іноземного контрагента за зовнішньоекономічним договором
(контрактом) застосовано відповідно до статті 37 Закону України
"Про  зовнішньоекономічну  діяльність"  спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування.
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 30 березня 2002 р. N 445
               ПЕРЕЛІК
        постанов Кабінету Міністрів України,
            що втратили чинність
   1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1994 р.
N 882 "Про Порядок віднесення операцій резидентів при
здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до  договорів
виробничої  кооперації, консигнації, комплексного будівництва,
оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних
виробів і товарів спеціального призначення" (ЗП України, 1995 р.,
N 3, ст. 64);
   2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1995 р.
N 430 "Про внесення доповнення до постанови Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 1994 р. N 882"  (ЗП  України,
1995 р., N 8, ст. 223);
   3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р.
N 1297 "Про внесення змін і доповнень до постанови
Кабінету  Міністрів України від 28 грудня 1994 р.  N 882"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1245);
   4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 1998 р.
N 1574 "Про внесення доповнень до постанови Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 1994 р. N 882" (Офіційний вісник
України, 1998р., N 40, ст. 1474);
   5. Пункт 1 змін і доповнень, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 25 вересня 1999 р. N 1782.
   6. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 лютого 2000 р.
N 255  "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 17 січня 2000 р. N 51" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 6, ст. 224).

БУДСТАНДАРТ Online