Приказ от 05.03.2002 № 217 О введении в действие изменений в Правила пожарной безопасности в Украине

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 217 від 05.03.2002         Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   26 березня 2002 р.
                   за N 297/6585

      Про введення в дію змін до Правил пожежної
            безпеки в Україні

   Відповідно до  Закону  України  "Про  пожежну  безпеку"
 та Положення про порядок розроблення, затвердження,
перегляду, скасування та реєстрації нормативних актів з питань
пожежної безпеки, затвердженого наказом МВС України від 04.12.96
N 833 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 06.03.97 за N 68/1872, а також у зв'язку зі змінами в
законодавстві України Н А К А З У Ю:
   1. Ввести в дію зміни до Правил пожежної безпеки в Україні,
введених у дію наказом МВС України від 22.06.95 N 400
та зареєстрованих у Мін'юсті України 14.07.95 за N 219/755
додаються).
   2. Начальнику  ГУДПО  МВС  України  генерал-лейтенанту
внутрішньої служби Реві Г.В., начальникам головних управлінь МВС
України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській
області, управлінь МВС України в областях та місті Севастополі
організувати вивчення змін та доповнень до Правил пожежної безпеки
в Україні і забезпечити здійснення контролю за їх виконанням
підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
   3. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря генерал-полковника міліції Джигу
М.В. та ГУДПО (Рева Г.В.) МВС України.

 Міністр
 генерал-полковник міліції            Ю.О. Смирнов
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Головний державний інспектор
                   України з пожежного
                   нагляду - начальник
                   Головного управління
                   Державної пожежної охорони
                   МВС України
                             Г.В. Рева
                   25 лютого 2002 р.
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 березня 2002 р.
                   за N 297/6585

              ЗМІНИ
       до Правил пожежної безпеки в Україні
             

   1. По всьому тексту слова "органами державної виконавчої
влади" в усіх відмінках замінити на "органами виконавчої влади" у
відповідних відмінках.
   2. Перший абзац розділу 1 "Галузь застосування" після слів
"... виконавчої влади ..." доповнити словами: "... органами
місцевого самоврядування...", далі - за текстом.
   П'ятий абзац цього самого розділу викласти в такій редакції:
"Галузеві правила мають бути узгоджені з Головним управлінням
Державної пожежної охорони (ГУДПО) МВС України".
   3. Четвертий абзац пункту 2.2 викласти в такій редакції:
"Забезпечення пожежної безпеки в житлових будинках (квартирах)
приватного житлового фонду та інших приватних окремо розташованих
господарських спорудах і гаражах, на територіях, а також в дачних
будинках, на садових ділянках покладається на їх власників чи
наймачів, якщо інше не обумовлено договором найму".
   4. Пункт 2.7 викласти в такій редакції:
   "2.7. Фінансування  робіт  у  разі  нового  будівництва,
реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків та інших
об'єктів, розширення і технічного переоснащення підприємств може
проводитися лише при наявності позитивного висновку комплексної
державної експертизи, який має обов'язково вміщувати позитивний
експертний  висновок  органу державного пожежного нагляду як
складової частини комплексної держекспертизи.
   Державна експертиза   (перевірка)   проектно-кошторисної
документації з питань пожежної безпеки виконується відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок затвердження
інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх
комплексної держаної експертизи" від 17.08.98 N 1308
та Порядку проведення експертизи проектної та іншої документації
щодо пожежної безпеки, затвердженого наказом МВС України від
22.11.94 N 641 і зареєстрованого в Мін'юсті України
27.12.94 за N 326/536".
   5. Пункт 2.8 викласти в такій редакції:
   "2.8. Початок роботи новоствореного підприємства, введення в
експлуатацію нових, реконструйованих виробничих, житлових та інших
об'єктів, впровадження нових технологій, передача у виробництво
зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та
продукції,  оренда  будь-яких  приміщень без дозволу органів
державного пожежного нагляду забороняється.
   Видача дозволу здійснюється відповідно до Порядку видачі
органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи
підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14.02.2001 N 150".
   6. Пункт 2.9 викласти в такій редакції:
   "2.9. Продукція  протипожежного  призначення,  а  також
продукція, до якої встановлені вимоги пожежної безпеки, повинна
мати  сертифікат  відповідності  або  свідоцтво про визнання
відповідності. Організаційні та правові засади  підтвердження
відповідності продукції визначаються Кабінетом Міністрів України".
   7. Пункт 2.10 викласти в такій редакції:
   "2.10. Надання послуг і виконання  робіт  протипожежного
призначення здійснюються відповідно до ліцензійних умов та порядку
контролю за їх додержанням, які затверджуються спільним наказом
спеціально  уповноваженого  органу  з питань ліцензування та
Міністерства внутрішніх справ України".
   8. Пункт 2.12 викласти у такій редакції:
   "2.12. За  порушення  вимог Правил, невиконання приписів
посадових осіб органів державного пожежного нагляду підприємства
притягуються до сплати штрафу згідно з чинним законодавством
України".
   9. Пункт 3.14 доповнити другим абзацом такого змісту: "Членів
добровільних  пожежних  дружин  (команд),  які  підлягають
обов'язковому особистому  страхуванню  (на  випадок  загибелі
(смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання,
одержаних під час ліквідації пожежі або наслідків аварії), слід
застрахувати  відповідно  до  Положення про порядок і умови
обов'язкового особистого страхування працівників відомчої  та
сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин
(команд), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
03.04.95 N 232".
   10. Пункт 3.16 викласти в такій редакції:
   "3.16. У школах, дитячих таборах необхідно створювати дружини
юних пожежників (ДЮП), що діють на підставі Положення про дружини
юних пожежних, затвердженого Президією Добровільного пожежного
товариства України та узгодженого з МВС України та Міністерством
освіти України".
   11. Перший абзац пункту 3.17 викласти в такій редакції: "Для
координації та вдосконалення роботи, пов'язаної із забезпеченням
пожежної безпеки та контролем за її проведенням, в апаратах
міністерств, інших центральних органах виконавчої влади повинні
створюватися служби пожежної безпеки (СПБ) відповідно до Типового
положення про службу пожежної безпеки, затвердженого наказом МВС
України від 12.04.95 N 220 та зареєстрованого в
Мін'юсті України 20.04.95 за N 118/654".
   12. Перший та другий абзаци пункту 4.2.2 викласти в такій
редакції: "У разі реконструкції, перепланування, капітального
ремонту  приміщень, будинків та інших споруд, їх технічного
переоснащення як зі зміною, так і без зміни функціонального
призначення, необхідно виконувати протипожежні вимоги, визначені
нормативними документами в галузі будівельного, технологічного
проектування та чинними правилами.
   Приступати до виконання вищевказаних робіт дозволяється лише
за  наявності  проектної документації, яка пройшла попередню
експертизу на відповідність нормативним актам з питань пожежної
безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного
нагляду".
   13. Перший абзац пункту 4.2.6 розпочати реченням в такій
редакції:  "Дерев'яні  конструкції  в будинках усіх ступенів
вогнестійкості, крім V, повинні піддаватися вогнезахисній обробці,
за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, вбудованих меблів,
стелажів, якщо в будівельних нормах не зазначені інші вимоги".
   Перше речення другого абзацу викласти у такій редакції:
"Після виконання вогнезахисних робіт підрядною організацією за
участю замовника має бути складений акт про виконані роботи".
   14. Другий абзац пункту 4.2.7 викласти в такій редакції:
"Визначення категорії будівель та приміщень за вибухопожежною та
пожежною небезпекою на стадії проектування повинно проводитися
розробником технологічного процесу відповідно до вимог ОНТП 24-86.
Для діючих підприємств категорії за вибухопожежною та пожежною
небезпекою можуть визначатися технологами самих підприємств або
організаціями, що мають відповідних фахівців".
   15. Пункт 4.2.12 викласти в такій редакції:
   "4.2.12. У житлових, громадських і адміністративно-побутових
будинках не дозволяється розміщувати магазини та склади товарів
побутової хімії, ЛЗР, ГР, вогненебезпечних (горючих) речовин і
матеріалів (фарб, розчинників, лаків, пороху тощо), балонів з
газом, майстерні та інші приміщення з категорією за вибухопожежною
небезпекою А і Б".
   16. Другий абзац пункту 4.2.14 викласти в такій редакції:
"Встановлювати глухі (незнімні) грати дозволяється у квартирах,
банках, касах, складах, коморах, кімнатах для зберігання зброї і
боєприпасів, на об'єктах торгівлі, розрахованих на одночасне
перебування до 50 осіб, та в інших випадках, передбачених нормами
і правилами, затвердженими в установленому порядку".
   17. Перший абзац пункту 4.2.16 викласти в такій редакції:
"Для індивідуального захисту обслуговуючий персонал підприємств,
де в технологічних процесах використовуються легкозаймисті, горючі
рідини або гази, повинен бути забезпечений комплектом спеціального
термозахисного одягу. Спецодяг повинен завчасно підлягати пранню
та ремонту, зберігатися у розвішеному вигляді в металевих шафах,
установлених у спеціально відведених для цього приміщеннях".
   18. Другий абзац пункту 4.2.17 викласти в такій редакції: "-
при кількості людей понад 50 осіб використовувати приміщення,
забезпечені не менш як  двома  евакуаційними  виходами,  що
відповідають вимогам будівельних норм, не мають на вікнах глухих
грат і розташовані не вище другого поверху в  будівлях  з
перекриттями з горючих матеріалів, групи горючості Г3, Г4 за ДСТУ
Б В.2.7-19-95" (додаток 6).
   19. Сьомий абзац пункту 4.2.18 викласти в такій редакції: "-
не дозволяється прикрашати ялинку целулоїдними іграшками, а також
марлею і  ватою,  не  просоченими  вогнезахисною  речовиною,
застосовувати для ілюмінації ялинки свічки. Маскарадні костюми для
дітей повинні відповідати вимогам ГОСТ 25779-90;".
   20. Пункт 4.3.1 доповнити третім абзацом такого змісту: "Якщо
евакуаційні  виходи  і  шляхи  евакуації з будівель, які є
пам'ятниками архітектури й  історії,  неможливо  привести  у
відповідність до вимог будівельних норм, то їх експлуатація
дозволяється за наявності узгодженої з органами держпожнагляду
проектної  документації  відповідно до Положення про порядок
узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних
рішень, на які не встановлені норми і правила, та обгрунтованих
відхилень  від  обов'язкових  вимог  нормативних  документів,
затвердженого наказом МВС України від 24.03.98 N 182
та зареєстрованого в Мін'юсті України 23.06.98 за N 392/2832".
   21. Пункт 4.3.2 доповнити другим абзацом такого змісту:
"Розміщення крісел в актових і конференц-залах, залах зборів і
нарад  та  в інших подібних приміщеннях повинно відповідати
протипожежним вимогам будівельних норм".
   22. Пункт 4.3.5 викласти в такій редакції:
   "4.3.5. Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у
приміщеннях з масовим перебуванням людей повинні надійно кріпитися
до підлоги і бути помірно небезпечними щодо токсичності продуктів
горіння, мати помірну димоутворювальну  здатність  (за  ГОСТ
12.1.044-89) та відповідати групам поширення полум'я РП1, РП2 (за
ДСТУ Б В.2.7-70-98)".
   23. Пункт 4.3.11 доповнити таким заборонним протипожежним
заходом:
   "- улаштовувати слизьку підлогу на шляхах евакуації".
   З дев'ятого абзацу пункту 4.3.11 вилучити слово "промислові".
   24. Пункт  5.1.2  доповнити  абзацом  такого  змісту:
"Протипожежні відстані від повітряних ліній слабострумових мереж
(радіо, телефонного зв'язку, сигналізації і т.ін.) до зовнішніх
установок з вибухопожежонебезпечними зонами всіх класів відповідно
до ПУЕ мають бути такими самими, як і для повітряних ліній
електропередач напругою до 1 кВ".
   25. Пункт 5.1.4 викласти в такій редакції:
   "5.1.4. Телефонні  апарати,  сигнальні  пристрої до них,
електричні годинники, радіоприймачі,  пристрої  й  обладнання
установок автоматичної і ручної пожежної сигналізації, охоронної
сигналізації, установок пожежогасіння, централізованої системи
оповіщення про пожежу та інші подібні слабострумові споживачі
електроенергії можуть застосовуватися у  вибухонебезпечних  і
пожежонебезпечних зонах лише за умови відповідності їх рівня
вибухозахисту (ступеня захисту оболонки)  класу  зони,  крім
випадків, обумовлених відповідними нормативними документами.
   Слабострумові внутрішні електромережі повинні виконуватися у
вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах, а також по горючих
основах аналогічно вимогам ПУЕ до внутрішніх електромереж, крім
випадків, обумовлених у нормативних документах.
   Над вибухонебезпечними зонами  будь-якого  класу  (як  у
приміщеннях, так і в зовнішніх вибухонебезпечних установках) не
допускається  розміщувати  електрообладнання   (світильники,
прожектори, з'єднувальні коробки тощо) без засобів вибухозахисту
та прокладати електропроводи і кабелі над цими зонами способами,
що не допускаються у вибухонебезпечних зонах відповідно до ПУЕ".
   26. Пункт 5.1.11 викласти в такій редакції:
   "5.1.11. Електричне обладнання, машини, апарати, прилади,
електрощити зі ступенем захисту їхніх оболонок менше 1Р 44 повинні
розміщуватися на відстані не менше 1 м від горючих матеріалів, за
винятком матеріалів груп Г1, Г2, або відокремлюватися від них
екранами з негорючих матеріалів.
   У пожежонебезпечних  приміщеннях, де на окремих ділянках
зберігаються тверді горючі або негорючі у горючій  упаковці
матеріали, пожежонебезпечна зона П-IIа вважається в межах не менше
1 м від меж ділянки, призначеної для складування, і над самою
ділянкою.
   Пожежонебезпечна зона класу П-III вважається в тих самих
межах  при  розміщенні  ділянок  складування твердих горючих
матеріалів і горючих рідин зовні (поза будівлями і спорудами)".
   27. Перший абзац пункту 5.1.12 записати в такій редакції:
"Відстань між світильниками з лампами розжарювання та предметами
(будівельними конструкціями) з горючих матеріалів, за винятком
груп Г1, Г2, повинна бути не менше таких значень:", далі - за
текстом.
   Другий абзац записати в редакції: "Інші види світильників
повинні розміщуватися від горючих матеріалів та предметів на
відстані не менше 0,5 м, від будівельних конструкцій, що містять
горючі матеріали груп горючості Г3, Г4, - не менше 0,2 м, а від
конструкцій із горючих матеріалів груп горючості Г1, Г2 - не менше
0,1 м".
   28. Пункт 5.1.13 викласти в такій редакції:
   "5.1.13. У разі встановлення світильників на (у) підвісні
стелі чи їх облицювання з матеріалів груп горючості Г3, Г4 місця
прилягання  цих  світильників  необхідно  захищати  негорючим
теплоізоляційним матеріалом або матеріалом групи горючості Г1
(крім  випадків,  коли  технічними  умовами  на  світильники
передбачається можливість їх монтажу на горючих поверхнях чи
конструкціях)".
   29. Другий абзац пункту 5.1.18 викласти в такій редакції:
"Відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів і
будівельних конструкцій, за винятком матеріалів груп горючості Г1,
Г2, має становити не менше 0,25 м (якщо більша відстань не
встановлена  будівельними  нормами  або  іншими  нормативними
документами)".
   30. Пункт 5.1.27 доповнити абзацом такого змісту:
   "Також слід захищати електровироби (розетки, вимикачі тощо),
вбудовані в конструкції з горючих матеріалів (окрім матеріалів
груп горючості Г1, Г2), якщо технічні умови на ці вироби не
допускають монтаж безпосередньо на горючих основах з матеріалів
груп горючості Г3, Г4".
   31. Підпункт 5.1.28.1 доповнити абзацом: "У разі монтажу
тимчасового електрообладнання слід проводити вимір опору ізоляції
електричних мереж та електроустановок із складанням актів".
   32. Підпункт 5.1.28.2 викласти в такій редакції:
   "5.1.28.2. Під час  використання  для  постановчого  або
ілюмінаційного освітлення лазерних установок генерувальні блоки
лазерів треба встановлювати у приміщеннях апаратних на основах з
негорючих матеріалів на відстані не ближче 1 м від декорацій та
поверхонь конструкцій з матеріалів груп горючості Г3, Г4".
   33. Третє речення підпункту 5.1.28.3 викласти  в  такій
редакції: "Прожектори та софіти повинні бути встановлені від
декорацій та конструкцій з горючих матеріалів груп Г3, Г4 на
відстані не менше 0,5 м".
   34. Підпункт 5.1.28.6. викласти в такій редакції:
   "5.1.28.6 Конструкція  світильників  повинна  виключати
випадання з них ламп. Світильники з лампами розжарювання повинні
мати суцільне силікатне скло, яке захищає колбу лампи".
   35. Третій абзац пункту 5.1.29 викласти в такій редакції: " -
відкрите прокладання електропроводів і кабелів транзитом через
пожежонебезпечні і вибухонебезпечні зони будь-якого класу і ближче
1 м і 5 м від них відповідно, а також у сходових клітках;".
   36. Останній абзац пункту 5.1.29 викласти в такій редакції:
" - використання побутових електронагрівальних приладів (прасок,
чайників, кип'ятильників тощо) без негорючих теплоізоляційних
підставок та в місцях (приміщеннях), де їх застосування не
передбачено технологічним процесом або заборонено цими Правилами
(п.5.1.17 розділу 7), іншими нормативними документами чи власником
підприємства".
   37. Пункт 5.1.29 доповнити такими заборонними протипожежними
заходами: "- відкрито прокладати в сходових клітках і в об'ємі
внутрішніх евакуаційних сходів електропроводи і кабелі, у тому
числі в трубах із горючих та важкогорючих матеріалів (за ГОСТ
12.1.044-89), незалежно від їхнього призначення і напруги;
   - заклеювати шпалерами відкрито прокладені електропроводи і
кабелі".
   38. Пункт 5.1.30 доповнити абзацом такого змісту: "При цьому
в будівлях, крім житлових будинків, усі електроустановки, що
працюють цілодобово, повинні бути заживлені самостійними лініями,
починаючи від увідного пристрою в будівлю (споруду). Кожна така
електроустановка повинна мати свій апарат захисту (запобіжник або
автоматичний  вимикач).  Вимкнення  електропостачання  повинно
виконуватися  від  одного  загального  комутаційного  апарата
(вимикача), до якого є вільний доступ електротехнічному персоналу
і який розміщений біля виходу (входу) будівлі".
   39. Пункт 5.1.34 викласти в такій редакції:
   "5.1.34. Замір  опору  ізоляції  електричних  мереж  та
електроустановок має проводитися в особливо вологих та жарких
приміщеннях, у зовнішніх установках, а також у приміщеннях із
хімічно активним середовищем у повному обсязі не рідше 1 разу на
рік, в інших випадках - 1 раз на 2 роки, якщо інші терміни не
обумовлені правилами технічної експлуатації".
   40. Пункт 5.1.37 викласти в такій редакції:
   "5.1.37. У приміщеннях категорій А, Б, В за вибухопожежною та
пожежною  небезпекою  має  бути забезпечено дотримання вимог
електричної іскробезпеки згідно  з  ГОСТ  12.4.124-83,  ГОСТ
12.1.018-93 та Правилами захисту від статичної електрики".
   41. Підрозділ 5.1 доповнити таким пунктом:
   "5.1.39. Електропостачання  всіх  протипожежних  пристроїв
(пожежних насосів, вогнезатримуючих клапанів з електроприводом,
централізованої  системи  оповіщення  про  пожежу,  установок
охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, електрозасувок на
протипожежних  водопроводах,  сигналізаторів  вибухонебезпечних
концентрацій горючих газів, вибухонебезпечних парів, пилу і т.ін.
слід виконувати за першою категорією надійності, крім випадків,
обумовлених у нормативних документах".
   42. Другий абзац пункту 5.2.6 записати в такій редакції:
"Підлога з горючих матеріалів повинна захищатися під топковими
дверцятами (топковим отвором) металевим листом розміром 0,7 м x
0,5 м, що розташовується своїм довгим боком уздовж печі".
   43. Четвертий та шостий абзаци пункту  5.2.11  викласти
відповідно в такій редакції:
   "- металеві печі треба встановлювати на відстані не менше 1 м
від конструкцій з матеріалів груп горючості Г3, Г4 та не менше 0,7
м - від конструкцій з матеріалів груп горючості Г1, Г2;
   - металеві труби, що прокладаються під стелею або паралельно
до стін та перегородок з матеріалів груп горючості Г3, Г4, повинні
бути від них на відстані: не менше ніж 0,7 м - без ізоляції на
трубі; не менш ніж на 0,25 м - з ізоляцією, яка не допускає
підвищення температури на її зовнішній поверхні понад 900 град.
C".
   44. У першому реченні сьомого абзацу пункту 5.2.11 вилучити
слова "або важкогорючих".
   45. Останній абзац пункту 5.2.19 вилучити.
   46. Підрозділ 5.2 доповнити пунктом 5.2.20 такого змісту:
   "5.2.20. Вбудовані котельні на рідкому паливі, незалежно від
продуктивності котлів, повинні бути  обладнані  автоматичними
установками пожежогасіння".
   47. Пункт 5.3.3 доповнити двома абзацами такого змісту: "У
тамбур-шлюзах при приміщеннях категорій А і Б, в яких виділяються
вибухонебезпечні пара, гази та пил, слід постійно (на весь період
роботи, зберігання товарів, речовин) забезпечувати необхідний
підпір повітря.
   Вентиляційне обладнання, що забезпечує підпір повітря  в
тамбур-шлюзи при приміщеннях категорій А і Б, має розміщуватися в
приміщеннях для  вентиляційного  обладнання  (у  венткамері),
відокремлених від сусідніх приміщень і коридорів протипожежними
стінами з межею вогнестійкості 0,75 години".
   48. Пункт 5.3.5 доповнити абзацом такого змісту: "Матеріали,
з яких виготовляються повітроводи, мають відповідати вимогам
будівельних норм. Виготовлення повітроводів із азбестоцементних
матеріалів забороняється".
   49. Пункт 5.3.9 доповнити другим абзацом такого змісту: "При
встановленні вибухозахищених вентиляторів поза приміщеннями для
них слід влаштовувати спеціальне укриття з негорючих матеріалів,
як правило, у вигляді металевих навісів і сітчастого огородження,
що замикається на замок".
   50. Пункт 5.4.5 доповнити двома абзацами такого змісту:
"Кришки каналізаційних колодязів на мережах і спорудах стічних вод
із  наявністю  ЛЗР,  ГР  і  вибухонебезпечних речовин мають
виконуватися з негорючих матеріалів, що не утворюють іскор під час
ударів.
   Каналізаційні споруди  мають  обладнуватися  вентиляцією
відповідно до будівельних норм, а викид повітря з вентстояків
повинен відбуватися на висоті не менш як 2 м від землі".
   51. Пункт 5.4.6 доповнити  абзацом  такого  змісту:  "-
застосовувати  каналізаційні труби з горючих та важкогорючих
матеріалів при їх відкритому прокладанні в об'ємі сходових кліток
і через міжповерхові перекриття".
   52. Перший абзац пункту 5.5.1 розпочати реченням такого
змісту: "Газові плити у приміщеннях слід установлювати,  як
правило,  біля стін (перегородок) з негорючих матеріалів на
відстані не менше 0,06 м від них".
   53. Другий абзац пункту 5.5.2 викласти в такій редакції:
"Дозволяється  встановлювати  проточні  водонагрівники  на
обштукатурених чи ізольованих негорючими  матеріалами  стінах
(перегородках) на відстані не менше 0,03 м від них".
   54. Пункт 5.5.3 викласти в такій редакції:
   "5.5.3. Розміщення газових опалювальних котлів, опалювальних
апаратів, ємнісних газових водонагрівників, газобалонних установок
має відповідати протипожежним вимогам будівельних норм  щодо
газопостачання (ДБН В.2.5-20-2001) та Правилам безпеки систем
газопостачання України".
   55. Підрозділ 5.5 доповнити пунктом 5.5.7 такого змісту:
   "5.5.7. Улаштування дахових котелень на природному газі має
відповідати Рекомендаціям з проектування дахових, вбудованих і
прибудованих  котельних  установок  та установлення побутових
теплогенераторів, працюючих на природному газі,  затвердженим
наказом Держкоммістобудування України від 20.09.94 N 35".
   56. Третій абзац пункту 5.6.6 викласти в такій редакції: "-
застосування теплоізоляції з матеріалів груп горючості Г2, Г3, Г4
для захисту теплових мереж, розміщених у приміщеннях категорій А,
Б, В, у технічних підвальних поверхах та підвалах з виходами через
загальні сходові клітки".
   57. Пункт 5.7.2 викласти в такій редакції: "Сміттєзбірна
камера, вбудована в будівлю, повинна мати самостійний вихід
назовні, бути відокремленою від сусідніх приміщень і від входу до
будівлі протипожежними перегородками 1-го типу (без отворів) і
протипожежним перекриттям 2-го типу".
   58. Підрозділ 5.8 доповнити пунктом 5.8.4 такого змісту:
   "5.8.4. Установлювати всередині ліфтових  кабін  будь-які
додаткові електротехнічні пристрої (електророзетки, електродзвінки
і т.п.), не передбачені технічними умовами на ці ліфтові кабіни,
не допускається".
   59. Перший абзац пункту 6.1.2 викласти в такій редакції:
"Будівлі, приміщення та споруди повинні обладнуватися зазначеними
установками відповідно до Переліку однотипних за призначенням
об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками
пожежогасіння та пожежної сигналізації, затвердженого наказом МВС
України від 20.11.97 N 779 та зареєстрованого в
Мін'юсті України 28.11.97 за N 567/2371, а також переліків,
будівельних  норм,  правил,  стандартів та інших нормативних
документів, які в установленому порядку узгоджені з органами
державного пожежного нагляду".
   60. Друге речення пункту 6.1.7 викласти в такій редакції:
"Диспетчерський пункт (пожежний пост) повинен бути обладнаний
телефонним зв'язком, укомплектований електричним ліхтарем та мати
природне та аварійне освітлення".
   61. Пункт 6.1.17 доповнити абзацом такого змісту: "Ручні
пожежні сповіщувачі можуть установлюватися як окремо, так і разом
з автоматичними пожежними сповіщувачами. Ручні пожежні сповіщувачі
при їх застосуванні разом з автоматичними пожежними сповіщувачами
повинні встановлюватися в кінці шлейфа".
   62. Пункт  6.1.28  доповнити абзацом такого змісту: "За
наявності технічної можливості сигнали від приймально-контрольних
приладів УПС та АУП слід виводити на пульти централізованого
спостереження пожежної охорони".
   63. Підрозділ 6.1 доповнити пунктом 6.1.39 такого змісту:
   "6.1.39. Модульні  установки  автоматичного  пожежогасіння
(порошкові типу ПУМА, ОПА-100, газові типу УГП, МГП і т.ін.) слід
застосовувати   для   захисту   вибухопожежонебезпечних  і
пожежонебезпечних приміщень категорій А, Б, В невеличкої площі, що
експлуатуються,  як  правило,  без  постійного обслуговуючого
персоналу.  Приміщення,  обладнані  модульними  установками
пожежогасіння,  можуть  забезпечуватися  первинними  засобами
пожежогасіння на 50% від їх норм належності для цих приміщень.
   Проектування, монтаж  і  експлуатацію модульних установок
пожежогасіння необхідно здійснювати відповідно  до  технічної
документації підприємств-виготовлювачів цих установок".
   64. Підпункт 6.2.3.6 доповнити абзацом такого змісту: "При
обладнанні приміщень будівлі УПС її приймально-контрольні прилади
слід  установлювати в тому приміщенні, з якого здійснюється
керування системою оповіщення".
   65. Підпункт 6.2.4.4 вилучити із Правил, оскільки його вимоги
враховані в пункті 5.1.4 зі зміненою редакцією.
   66. Перший абзац підпункту 6.3.1.3 викласти в такій редакції:
"Пожежні гідранти повинні бути справними і розміщуватись згідно з
вимогами будівельних норм та інших нормативних документів таким
чином, щоб забезпечити безперешкодний забір  води  пожежними
автомобілями".
   67. У  першому  реченні  підпункту  6.3.1.7  після слів
"приймальні (мокрі) колодязі" додати слова:"об'ємом не менше 3
куб.м", далі - за текстом.
   68. Перший абзац підпункту 6.3.1.9 викласти в такій редакції:
"Пожежні резервуари (водойми) та їх обладнання повинні бути
захищені від замерзання води".
   69. Пункт 6.3.1 доповнити підпунктом 6.3.1.13 такого змісту:
   "6.3.1.13. Не допускається використовувати для побутових,
виробничих та інших господарських потреб протипожежний запас води,
що зберігається в резервуарах, водонапірних баштах, водоймах та
інших ємнісних спорудах".
   70. У  підпункті 6.3.2.3 перший абзац викласти в такій
редакції:
   "Кожен пожежний  кран  має бути укомплектований пожежним
рукавом однакового  з  ним  діаметра  та  стволом,  кнопкою
дистанційного  запуску  пожежних насосів (за наявності таких
насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля.
Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного
ствола мають бути однотипними".
   Пункт доповнити четвертим абзацом такого змісту:
   "У вибухопожежонебезпечних приміщеннях з  наявністю  пилу
пожежні крани повинні бути укомплектовані пожежними стволами, що
подають воду як суцільним струменем, так і розпиленим".
   71. Другий абзац підпункту 6.3.2.4 викласти в такій редакції:
"При виготовленні шаф рекомендується передбачати в них місце для
зберігання двох вогнегасників. На дверцята шаф, в яких знаходяться
вогнегасники, мають бути нанесені відповідні покажчики за ГОСТ
12.4.026-76".
   72. Підпункт 6.3.3.5 викласти в такій редакції:
   "6.3.3.5 Розміщення запірної арматури на всмоктувальних і
напірних трубопроводах пожежних насосів повинно забезпечувати
можливість  заміни або ремонту будь-якого насоса, зворотного
клапана, запірної арматури без припинення подачі води в зовнішню
мережу протипожежного водопроводу".
   73. Пункт 6.4.22 викласти в такій редакції:
   "6.4.22 На перезарядження (технічне обслуговування) з об'єкта
дозволяється відправити не більше 50 % вогнегасників від їх
загальної кількості".
   74. Перший абзац пункту 7.1.6 викласти в такій редакції: "У
сільській місцевості, у містах на територіях із присадибною
забудовою:".
   75. Пункт 7.1.17 викласти в такій редакції:
   "7.1.17. Черговий персонал готелів та готельних комплексів,
гуртожитків, мотелів, кемпінгів, санаторіїв, баз  відпочинку,
профілакторіїв з будинками висотою у 2 поверхи і вище та кількістю
місць для проживання 50 осіб і більше має бути забезпечений
індивідуальними засобами захисту органів дихання для організації
евакуації людей у разі виникнення пожежі".
   76. Пункт 7.1.18 доповнити заборонним заходом такого змісту:
   "- використовувати (орендувати) під житло і готельні номери
приміщення у будівлях іншого призначення, крім випадків, що
допускаються будівельними нормами і цими Правилами".
   77. Другий абзац пункту 7.2.5 викласти в такій редакції:
"Здавання приміщень в оренду для використання їх як склади,
лабораторії, майстерні, інші виробничі та подібного призначення
об'єкти".
   78. Третій абзац пункту 7.4.16 викласти в такій редакції:
   "- застосовувати в оздобленні приміщень матеріали, які за
токсичністю продуктів горіння належать до груп Т3, Т4 (за ГОСТ
12.1.044-89)".
   79. Перший абзац пункту 7.5.5 викласти в такій редакції: "Усі
горючі декорації, сценічне оформлення, драпірування в залах для
глядачів та експозиційних залах, фойє мають бути важкозаймистими
або оброблені вогнезахисними речовинами для надання їм таких
властивостей. Дерев'яні конструкції сценічної коробки (колосники,
робочі галереї тощо) повинні бути  оброблені  вогнезахисними
засобами, що забезпечують і групу вогнезахисної ефективності".
   80. Друге речення пункту 7.5.20 викласти в такій редакції: "У
разі застосування горючого покриття воно має бути оброблене
вогнезахисною  речовиною  для  надання  йому  важкозаймистих
властивостей".
   81. Пункт 7.5.30 доповнити заборонним заходом такого змісту:
   "- застосовувати  піротехнічні  вироби  при  проведенні
культурно-масових заходів без письмового погодження з органами
державного пожежного нагляду".
   82. Перший абзац пункту 7.6.4 викласти в такій редакції:
"Склади (комори) горючих товарів або товарів у горючій упаковці
слід  розміщувати  біля  зовнішніх  стін  та  відділяти  їх
протипожежними перегородками 1-го типу від торговельної зали
площею 250 кв. м і більше".
   83. У пункті 7.6.11 третій абзац вважати таким, що втратив
чинність, а дев'ятий абзац викласти в такій редакції: "- зберігати
одночасно в магазині більше 15 тис. одиниць аерозольних виробів і
більше 2 тис. пляшок (чи більше 1 куб.м) спирту та інших рідин, що
є ЛЗР;".
   84. Пункт 7.7.15 викласти в такій редакції:
   "7.7.15. Покриття підлог у приміщеннях категорій А, Б і
покриття територій у межах зовнішніх вибухонебезпечних зон класу
В-1г мають виконуватися з негорючих і таких, що при ударах не
дають іскор, матеріалів.
   Конструкція вікон, фрамуг, дверей, металевих майданчиків,
містків і сходів у таких вибухопожежонебезпечних приміщеннях і
зовнішніх зонах класу В-1г мають унеможливлювати іскроутворення".
   85. Назву підрозділу 7.8 викласти в новій редакції:
   "7.8. Об'єкти зберігання, ремонту і технічного обслуговування
транспорту".
   86. Пункт 7.8.6 розпочати так: "Кількість виходів з оглядових
канав має бути не менше двох. Допускається один з них виконувати
по металевих скобах", далі - за текстом.
   87. Пункт 7.8.7 викласти в такій редакції:
   "7.8.7. Автомобілі та інші транспортні засоби мають бути
забезпечені вогнегасниками відповідно до  норм,  затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від  08.10.97  N  1128
" (додаток 7).
   Автобуси, тролейбуси та вантажні автомобілі, призначені для
перевезення людей і спеціально обладнані з цією метою, мають бути
укомплектовані двома вогнегасниками: один має бути в кабіні водія,
а другий - у пасажирському салоні автобуса, тролейбуса або в
кузові автомобіля".
   88. Пункт 7.8.9 доповнити абзацом наступного змісту: "Перед
проведенням фарбування та сушіння автомототранспортних засобів їх
бензобаки  слід знімати або проводити заходи з їх очищення
(пропарювання, сушіння тощо)".
   89. Підрозділ 7.8 доповнити пунктом 7.8.13 такого змісту:
   "7.8.13. Окремо розташовані (одно- і двоповерхові) будівлі
гаражів I, II, III, IIIа ступенів вогнестійкості боксового типу,
призначені для зберігання автомобілів, що належать громадянам,
допускається не обладнувати автоматичною пожежною сигналізацією,
якщо з кожного боксу є виїзд безпосередньо назовні (на рівень
прилеглої до будівлі землі)".
   90. Другий абзац підпункту 7.9.2.10  викласти  в  такій
редакції:  "Під  час  досушування  грубих кормів у закритих
приміщеннях вентилятори мають встановлюватися із зовнішнього боку
будівель (споруд) на відстані не менше 1 м від негорючих стін
(перегородок), не ближче 2 м від огороджувальних конструкцій з
горючих  матеріалів  груп  Г1, Г2 та не ближче 2,5 м від
огороджувальних конструкцій з горючих матеріалів груп Г3, Г4.
Повітроводи мають бути виконані з негорючих матеріалів".
   91. Підпункт 7.9.3.11 викласти в такій редакції:
   "7.9.3.11. Під час  вентилювання  зерна  в  зерноскладах
вентилятори слід установлювати на відстані не менше 2 м від стін з
матеріалів груп горючості Г1, Г2 та не ближче 2,5 м від стін з
матеріалів груп горючості Г3, Г4. Повітроводи мають виготовлятися
з негорючих матеріалів".
   92. Друге речення першого абзацу підпункту 7.9.4.1 викласти в
такій редакції: "Конструкції навісів та приміщень з матеріалів
груп горючості Г3, Г4 мають бути  оброблені  вогнезахисними
засобами,  які  забезпечують  I  або II групу вогнезахисної
ефективності".
   93. Другий абзац підпункту 7.9.5.11  викласти  в  такій
редакції: "У клунях та сушарнях улаштування над піччю колосників
для укладання льону або хмелю забороняється. Відстань від печі до
конструкцій з матеріалів груп горючості Г3, Г4 повинна бути не
менше 1 м, а до конструкцій з матеріалів груп горючості Г1, Г2 -
не менше 0,7 м. Колосники з боку печі повинні мати огорожу на всю
висоту приміщення".
   94. Підпункт 7.9.6.10 викласти в такій редакції:
   "7.9.6.10. Проводи,  прокладені  до  електробрудерів  та
ультрафіолетових установок, повинні прокладатися на висоті не
менше 2,5 м від рівня підлоги та на відстані не менше 0,1 м від
конструкцій з матеріалів груп горючості Г2, Г3, Г4".
   95. Підпункт 7.10.1.4 розпочати з додаткового абзацу такого
змісту:  "У  складських приміщеннях, розташованих у будівлях
будь-якого ступеня вогнестійкості, допускається виконувати стелажі
з горючих матеріалів висотою не більше 3 м із забезпеченням
проходів між стінами і стелажами завширшки не менше 1  м.
Конструкції стелажів (у тому числі полиці) висотою більше 3 м
мають виконуватися з негорючих матеріалів".
   96. Перший абзац підпункту 7.10.1.6  викласти  в  такій
редакції: "У складах конторські та побутові приміщення мають бути
облаштовані протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями
3-го типу (без отворів) і мати один з евакуаційних виходів
безпосередньо назовні. Сполучення цих приміщень  зі  складом
допускається через протипожежні двері 2-го типу. У протипожежних
перегородках, що відокремлюють конторські приміщення від складу,
дозволяється влаштовувати протипожежні вікна 2-го типу, що мають
сертифікат  відповідності  або  свідоцтво  про  визнання
відповідності".
   97. Підпункт 7.10.1.11 викласти в такій редакції:
   "7.10.1.11. Конструкції будівель та  навісів  складів  з
матеріалів  груп  горючості  Г3,  Г4  мають  бути оброблені
вогнезахисними засобами, які забезпечують І групу вогнезахисної
ефективності".
   98. Підпункт 7.10.2.7 доповнити чотирма абзацами:
   "На дихальних трубках резервуарів для зберігання ЛЗР, на
трубопроводах газової обв'язки резервуарів і на трубопроводах для
зливу ЛЗР із транспорту мають встановлюватися вогнеперешкоджувачі.
   На кожному трубопроводі, що подає в резервуар ЛЗР і ГР (або
відводить їх із резервуара), має встановлюватися запірна арматура
на відстані не ближче 3 м від резервуара.
   Зливання ЛЗР і ГР (крім мазуту) до резервуара  повинно
проводитися під шар рідини товщиною не менше 50 мм і тільки
закритим способом. Розміщувати зливні пристрої безпосередньо на
горловинах резервуарів забороняється. Їх слід розміщувати від
будівель і резервуарів на відстанях, визначених у будівельних
нормах".
   99. Підпункт 7.10.2.20 доповнити реченням такого змісту:
"Види тари для зберігання та відпуску нафтопродуктів слід приймати
за ГОСТ 1510-84".
   100. Підпункт 7.10.2.22 доповнити реченням: "Одноповерхові
будівлі можуть бути III ступеня вогнестійкості".
   101. Перший абзац підпункту 7.10.2.24 викласти в  такій
редакції: "Загальна кількість ЛЗР та ГР в одній будівлі для
зберігання нафтопродуктів у тарі не повинна перевищувати 1,2 тис.
куб. м ЛЗР або 6 тис. куб. м ГР. При одночасному зберіганні ЛЗР і
ГР їх загальна приведена кількість на складі не має перевищувати
вищевказаних значень і визначається з розрахунку: 1 куб. м ЛЗР
прирівнюється до 5 куб. м ГР".
   102. Другий абзац підпункту 7.10.2.30 викласти в  такій
редакції:  "Відпускати  ЛЗР і ГР споживачам дозволяється за
допомогою сифона або насоса лише у спеціальну тару з кришками
(пробками), які щільно закриваються. Відпуск ЛЗР та ГР у скляні та
полімерні посудини місткістю більше 5 л забороняється".
   103. Підпункт 7.10.2.30 доповнити абзацом такого змісту:
"Склади ЛЗР і ГР мають підключатися до системи цілодобового
пожежного спостереження Державної пожежної охорони".
   104. Третій абзац підпункту 7.10.2.31 викласти в  такій
редакції:
   "- експлуатація резервуарів, що мають перекоси, тріщини,
підтікання, а також несправні контрольні прилади, стаціонарні
протипожежні пристрої, продуктопроводи, для яких минули строки
зачищення і випробовування на міцність;".
   105. Підпункт 7.10.2.31 доповнити заборонним заходом такого
змісту:
   "- проведення монтажних і ремонтних робіт із застосуванням
вогневих (зварювальних) робіт на відстані ближче 20 м  від
наповнених резервуарів, а також від порожніх резервуарів для ЛЗР і
ГР, якщо вони не очищені у встановленому порядку".
   106. Шостий абзац підпункту 7.10.2.31 викласти в  такій
редакції:
   "- установлення резервуарів на основах з матеріалів груп
горючості Г2, Г3 та Г4;".
   107. Підпункт  7.10.3.1 доповнити абзацом такого змісту:
"Протипожежні відстані від майданчиків та будинків для зберігання
балонів з горючими газами до сусідніх будівель і споруд слід
приймати відповідно до вимог будівельних норм".
   108. Підпункт 7.10.3.4 викласти в такій редакції:
   "7.10.3.4 Балони з горючими газами повинні зберігатися окремо
від балонів з киснем, стисненим повітрям, хлором, фтором та іншими
окислювачами, а також від балонів з токсичними газами. Зовнішня
поверхня балонів має бути пофарбована в установлений для певного
газу  колір.  Дозволяється  спільне  зберігання на відкритих
майданчиках балонів з різними продуктами розділення повітря. При
цьому місця для зберігання балонів з різними продуктами розділення
повітря повинні бути відокремлені одне від одного негорючими
бар'єрами висотою 1,5 м".
   109. Перше речення першого абзацу пункту 7.11.3 викласти в
такій редакції:
   "Фальшпідлога у  приміщеннях  ЕОМ  має бути з негорючих
матеріалів або матеріалів груп горючості Г1,  Г2  з  межею
вогнестійкості не менше 0,5 години".
   110. Пункт 7.11.5 викласти в такій редакції:
   "7.11.5. Власники підприємств та орендарі або уповноважені
ними особи зобов'язані забезпечувати дотримання користувачами
персональних ЕОМ, що встановлені на їхніх підприємствах, та вимог
пожежної  безпеки,  зазначених  у  технічній  документації
заводів-виробників ПЕОМ".
   111. Другий абзац пункту 7.11.3 викласти в такій редакції:
"Звукопоглинальне облицювання стін та стель цих приміщень слід
виготовляти з негорючих матеріалів або матеріалів груп горючості
Г1, Г2".
   112. Пункт 7.12.4 доповнити другим абзацом такого змісту:
   "Поза населеними пунктами в комплексі з АЗС допускається
розміщувати готелі, об'єкти роздрібної торгівлі та харчування й
інші будівлі сервісного обслуговування водіїв та пасажирів на
відстані не ближче 25 м від резервуарів і роздавальних колонок
АЗС, якщо будівельними нормами не встановлені інші вимоги".
   113. Після першого абзацу пункту 7.12.5 записати три абзаци
такого змісту:
   "На в'їзді і виїзді з території АЗС необхідно влаштувати
пологі підвищення висотою не менше 0,2 м та дренажні лотки, які
відводять забруднені нафтопродуктами атмосферні опади в очисні
споруди АЗС.
   Не допускається озеленення території АЗС кущами та деревами,
що  виділяють при цвітінні волокнисті матеріали та пухнасте
насіння.
   При розміщенні  АЗС поблизу посадок сільськогосподарських
культур, лісових масивів, паркових насаджень тощо, по яких можливе
поширення вогню, по периметру межі АЗС має передбачатись наземне
покриття, виконане з матеріалів, що не поширюють вогонь по своїй
поверхні, або зорана смуга землі шириною не менше 5м".
   114. Другий абзац пункту 7.12.8 викласти в такій редакції:
"АЗС мають бути оснащені телефонним, гучномовним зв'язком та
підключені  до  системи  цілодобового пожежного спостереження
Державної пожежної охорони".
   115. Пункт 7.12.11 доповнити абзацом такого змісту: "Для
захисту  від  прямих  ударів блискавки і заземлення високих
потенціалів усі металоконструкції та електропровідні неметалеві
частини  технологічного  обладнання (резервуари, трубопроводи,
паливороздавальні колонки  тощо)  мають  бути  приєднані  до
заземлювального пристрою".
   116. Пункт 7.12.15 викласти в такій редакції:
   "7.12.15. Кришки оглядових і приймальних колодязів, а також
колодязів  очисних  споруд  повинні виконуватися з негорючих
матеріалів або матеріалів групи горючості Г1 та унеможливлювати
іскроутворення під час ударів. Їх дозволяється відкривати лише для
проведення технологічних операцій, профілактичних заходів, вимірів
і добору проб".
   117. Третій абзац пункту 7.12.18 викласти в такій редакції:
"- нафтопродукти  відпускаються  безпосередньо  в  бензобаки.
Допускається  відпускати  власникам індивідуального транспорту
нафтопродукти в спеціально призначені  для  цього  каністри.
Забороняється відпускати паливо в іншу скляну тару та тару з
полімерних матеріалів".
   118. Пункт 7.12.19 доповнити заборонним протипожежним заходом
такого змісту:
   "- експлуатація АЗС без  переносного  газоаналізатора  у
вибухозахищеному виконанні".
   119. Підпункт 7.12.21.3 викласти в такій редакції:
   "7.12.21.3. Контейнерна АЗС  повинна  встановлюватись  на
відокремленому  майданчику  у  вигляді  суцільної  бетонної
горизонтальної плити. Поверхня майданчика має бути піднята над
прилеглим  плануванням на 0,1 - 0,15 м і мати по контуру
водовідвідний лоток, підключений трубою до збірника атмосферних
опадів, забруднених нафтопродуктами.
   Розмір майданчика  повинен   забезпечувати   можливість
установлення  блок-пункту,  а також стоянки автомобіля, який
заправляється, або автоцистерни, що  зливає  нафтопродукт  у
блок-пункт. Зона стоянки автомобіля повинна мати ухил поверхні до
водовідвідного лотка не менше 1%.
   Майданчики, де  встановлені  блок-пункти,  повинні  бути
огороджені стіною з негорючих матеріалів або обдернованим земляним
обвалуванням, які перешкоджають розтіканню пального у випадку
аварії. Висота стіни визначається з такого розрахунку,  щоб
вміщувався  об'єм,  який  дорівнює об'єму одного найбільшого
резервуара з пальним.
   При використанні  блок-пункту  підвищеної  надійності  з
наявністю в його конструкції  захисного  кожуха  спорудження
огороджувальної стіни або обвалування не є обов'язковим".
   120. Пункт 7.13.2 доповнити абзацом такого змісту: "- вся
деревина, що застосовується при будівництві парильні, має бути з
листяних порід".
   121. Підпункт 8.1.1.8 викласти в такій редакції:
   "8.1.1.8. Розміщені в межах указаних радіусів будівельні
конструкції,  настили  підлог,  оздоблення з матеріалів груп
горючості Г2, Г3, Г4, а також горючі частини обладнання та
ізоляція  мають бути захищені від потрапляння на них іскор
металевими екранами, покривалами з негорючого теплоізоляційного
матеріалу чи в інші способи і в разі необхідності политі водою".
   122. Останнє речення підпункту 8.1.4.2 викласти в такій
редакції: "Крім того, не рідше 1 разу на рік мають проводитися
контрольні випробування паяльних ламп тиском".
   123. Пункт 8.4.4 доповнити абзацом такого змісту:
   "- не приступати до проведення будівельно-монтажних робіт за
проектно-кошторисною документацією, яка не пройшла попередньої
експертизи на відповідність нормативним актам з питань пожежної
безпеки".
   124. Пункт 8.4.28 викласти в такій редакції:
   "8.4.28. Виконання робіт всередині будівель та споруд із
застосуванням горючих речовин та будівельних матеріалів груп
горючості Г3, Г4 одночасно з будівельномонтажними  роботами,
пов'язаними  з  використанням  відкритого  вогню (зварювання,
відігрівання труб тощо), не дозволяється".
   125. Пункт 8.4.31 викласти в такій редакції:
   "8.4.31. Тимчасові споруди (тепляки) для влаштування підлог
та виконання інших робіт повинні виконуватися  з  негорючих
матеріалів і матеріалів груп горючості Г1, Г2".
   126. Перший абзац пункту 8.4.32 викласти у такій редакції:
"Робота, пов'язана з монтажем конструкцій з  утеплювачем  з
матеріалів груп горючості Г3, Г4 або із застосуванням утеплювачів
з цих матеріалів, має вестися за нарядом-допуском, який видається
виконавцю робіт особою, відповідальною за протипожежний стан
будівництва".
   127. Перший, третій та четвертий абзаци  пункту  8.4.33
викласти в такій редакції:
   "Укладання утеплювача з матеріалів груп горючості Г3, Г4 та
влаштування  гідроізоляційного  килима з таких матеріалів на
покритті, укладання захисного гравійного шару слід проводити
ділянками площею не більше 500 кв. м, а  при  використанні
утеплювача та влаштуванні гідроізоляційного килима з матеріалів
груп горючості Г1, Г2 - ділянками площею не більше 1000 кв. м.
   Утеплювач з матеріалів груп горючості Г3, Г4  необхідно
зберігати за межами будинку (будівлі), що зводиться, в окремо
розташованій споруді чи на спеціальному майданчику на відстані не
менше 18 м.
   По закінченні робочої зміни не дозволяється залишати на
робочих місцях невикористаний утеплювач та покрівельні рулонні
матеріали груп горючості Г3, Г4, незмонтовані панелі з такими
утеплювачами всередині або на покриттях будівель, а також у
протипожежних розривах".
   128. Друге речення пункту 8.4.34 викласти в такій редакції:
"Площа незахищеної в процесі виконання робіт теплоізоляції має
бути не більше 0,5 тис. кв. м у разі застосування теплоізоляції з
матеріалів груп горючості Г3, Г4 та не більше 1 тис. кв. м - у
разі використання теплоізоляції з матеріалів груп горючості Г1,
Г2".
   129. Пункт 8.4.35 викласти в такій редакції:
   "8.4.35. У разі пошкодження металевих обшивок панелей з
утеплювачами з матеріалів груп горючості Г2, Г3, Г4 треба вживати
негайних заходів щодо їх ремонту та відновлення за допомогою
металевих з'єднань (болтових та ін.)".
   130. Другий абзац пункту 8.4.36 викласти в такій редакції: "У
разі виконання покрівельних робіт з площею покриття 1 тис. кв. м і
більше із застосуванням утеплювача з матеріалів груп горючості Г2,
Г3,  Г4 на покрівлі з метою пожежогасіння слід передбачати
влаштування тимчасового протипожежного водогону. Відстань між
пожежними кранами слід приймати, виходячи з умови подавання в
будь-яку точку не менш ніж двох струмин води з витратою 5 л/с
кожна".
   131. Перший абзац пункту 8.4.37 викласти в такій редакції:
"Під час робіт, пов'язаних із влаштуванням гідро- та пароізоляції
на покрівлі, монтажем панелей з утеплювачем із горючих матеріалів
груп Г2, Г3, Г4, забороняється проводити електрогазозварювальні та
інші вогневі роботи".
   132. Третій та четвертий абзаци пункту 8.4.40 викласти в
такій редакції: "- для теплозахисту бетону можуть застосовуватися
негорючі матеріали та матеріали груп горючості Г1, Г2, а також
зволожена чи оброблена вапняковим розчином тирса;
   - для  влаштування  тепляків  дозволяється  застосовувати
утеплювачі з негорючих матеріалів або матеріалів груп горючості
Г1, Г2;".
   133. Третій абзац пункту 8.4.42 викласти в такій редакції: "У
будівлях з металевих конструкцій з полімерними утеплювачами на
період виконання будівельних робіт дозволяється застосовувати лише
системи повітряного чи водяного опалення з розміщенням топкових
приміщень за межами будівель на відстані не менше 18 м або за
протипожежною стіною 2-го типу".
   134. Другий абзац пункту 8.4.48 викласти в такій редакції:
"Відстань від пальників до конструкцій з матеріалів груп горючості
Г3, Г4 має бути не менше 1м, групи горючості Г2 - 0,7 м, групи
горючості Г1 та негорючих матеріалів - 0,4 м".
   135. П'ятий абзац пункту 8.4.53 викласти в такій редакції:
   "- влаштовувати огорожі з матеріалів груп горючості Г3, Г4
біля установки та витратних баків".
   136. Восьмий розділ доповнити новим пунктом такого змісту:
"При узгодженні містобудівної проектної документації, яка містить
обгрунтовані  відхилення  від  протипожежних  вимог державних
будівельних норм, слід  керуватися  Положенням  про  порядок
узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних
рішень, на які не встановлені норми і правила, та обгрунтованих
відхилень  від  обов'язкових  вимог  нормативних  документів,
затвердженим наказом МВС України від 24.03.98 N 182
та зареєстрованим у Мін'юсті України 28.06.98 за N 392/2832".
   137. Четвертий абзац пункту 10 додатка 3 викласти в такій
редакції: " - на 200 кв. м площі покриття з утеплювачем та
покрівлями з горючих матеріалів груп Г3, Г4 - один вогнегасник,
бочка з водою, ящик з піском;".
   138. Пункт 11.7 додатка 3 викласти в  такій  редакції:
"Громадські й адміністративно-побутові будинки на кожному поверсі
повинні мати не менше двох переносних вогнегасників. Крім того,
слід передбачати по одному вогнегаснику з величиною заряду 3 кг і
більше:
   - на 20 кв. м площі підлоги в таких приміщеннях: офісні
приміщення з ПЕОМ, комори, електрощитові, вентиляційні камери та
інші технічні приміщення;
   - на 50 кв. м площі підлоги приміщень архівів,  машзалів,
бібліотек".
   139. Пункт 11.17 додатка 3 викласти в такій редакції: "У
місцях наявності великої кількості ЛЗР, ГР та легкозаймистих
матеріалів  доцільно  встановлювати стаціонарні або пересувні
вогнегасники типу ОВП-100, ОУ-25, ОУ-80, ОП-50, ОП-100, ОПА-100,
ОП-250 і т.п.".
   140. Перше речення другого абзацу пункту 11.19 додатка 3
викласти в такій редакції: "- приміщення категорії А площею 970
кв. м (клас пожежі - В) має огороджуватися п'ятьма порошковими
вогнегасниками типу ОП-9 (таблиця 1)".
   141. Назву табл. 1 додатка 3 викласти в такій редакції:
"Рекомендації щодо оснащення приміщень переносними вогнегасниками
(мінімальна кількість)".
   142. У п'ятій графі табл. 1 додатка 3 слова "Порошкові
вогнегасники  місткістю,  л"  замінити  на  слова "Порошкові
вогнегасники з величиною заряду, кг".
   143. Правила доповнити додатками 6, 7 такого змісту:
                   "Додаток 6
                   до Правил пожежної бепеки в
                   Україні, уведених у дію
                   наказом Міністерства
                   внутрішніх справ України
                   від 22.06.95 N 400
                   
                      Інформаційний
              КЛАСИФІКАЦІЯ
      БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ГРУПАМИ ГОРЮЧОСТІ
         (витяг із ДСТУ Б В.2.7-19-95)
   Будівельні матеріали  залежно  від  значень  параметрів
горючості, що визначаються за методом I, поділяють на негорючі
(НГ) і горючі (Г).
   Будівельні матеріали відносять до негорючих за таких значень
параметрів горючості:
   - приріст температури в печі не більше 500 град. C;
   - втрата маси зразка не більше 50 %;
   - тривалість стійкого горіння полум'я не більше 10 с.
   Будівельні матеріали, що не задовольняють хоча б одного із
вказаних значень параметрів, належать до горючих.
   Горючі будівельні матеріали залежно від значень параметрів
горючості, що визначаються за методом II, поділяють на чотири
групи горючості: Г1, Г2, Г3, Г4 відповідно до таблиці 1. Матеріали
належить відносити  до  певної  групи  горючості  за  умови
відповідності всіх значень параметрів, що встановлені таблицею 1
для цієї групи.

 Таблиця 1
             Групи горючості

Група горючості матеріалів Параметри горючості
Температура димових газів Т, град. C Ступінь пошкодження за довжиною SL, % Ступінь пошкодження за масою Sm, % Тривалість самостійного горіння tcr, c
Г1 < = 135 < = 65 < = 20 0
Г2 < = 235 < = 85 < = 50 < = 30
Г3 < = 450 > 85 < = 50 < = 300
Г4 > 450 > 85 > 50 > 300
                   Додаток 7
                   до Правил пожежної безпеки в
                   Україні, уведених в дію
                   наказом Міністерства
                   внутрішніх справ України
                   від 22.06.95 N 400
                   
                      Обов'язковий
               ПЕРЕЛІК
      ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І НОРМИ ЇХ ОСНАЩЕННЯ
       ВОГНЕГАСНИКАМИ, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ПОСТАНОВОЮ
          КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      ВІД 8 ЖОВТНЯ 1997 р. N 1128

Найменування транспортного засобу Тип вогнегасника Мінімальна норма оснащення
Автомобіль легковий (вітчизняного та іноземного виробництва) Порошковий ВП-2 1
Автомобіль (автобус) для перевезення пасажирів у кількості:    
до 8 Порошковий ВП-2 1
до 30 Порошковий ВП-2 або 1
  ВП-5 та 1
  вуглекислотний ВВК-5 1
понад 30, а також транспортні засоби для перевезення вахтових бригад Порошковий ВП-5 1
  та ВП-2 або 1
  ВП-5 та 1
  вуглекислотний ВВК-5 1
Автоцистерна для транспортування нафтопродуктів та інші транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів Порошковий ВП-5 та 2
  вуглекислотний ВВК-7 1
Причіп-автоцистерна для транспортування нафтопродуктів Порошковий ВП-5 та 2
  вуглекислотний ВВК-7 1
Пересувна ремонтна майстерня та лабораторія Порошковий ВП-2 або 2
  ВП-2 та 1
  вуглекислотний ВВК-7 1
Вантажний автомобіль: двовісний Порошковий ВП-2 або 1
  вуглекислотний ВВК-5 1
багатовісний Порошковий ВП-5 1
Вагон пасажирський Повітряно-пінний ВПП-9 1
  та вуглекислотний ВВК-7 1".

 Заступник начальника
 Головного управління Державної
 пожежної охорони МВС України          П.Ф. Борисов