Постановление от 28.12.1992 № 730 О неотложных мерах по ускорению строительства объектов, связанных с отселением граждан из территорий, которые подверглись радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 1992 р. N 730
                Київ
      Про невідкладні заходи для прискорення
      будівництва  об'єктів,  пов'язаних  з
      відселенням громадян з територій, які
      зазнали   радіоактивного  забруднення
        внаслідок Чорнобильської катастрофи
 
    Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
    N 610 від 09.08.93 
    N 659 від 17.08.95 )
   Аналіз виконання рішень Уряду щодо будівництва об'єктів,
пов'язаних з відселенням громадян з територій, які  зазнали
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та
вивчення  зазначених  питань  безпосередньо  на  місцях  у
Брусилівському  районі  Житомирської області виявили серйозні
недоліки у цій важливій справі.
   Вкрай незадовільно  організували  виконання  встановлених
завдань  державні адміністрації Вінницької, Дніпропетровської,
Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Львівської, Одеської,
Тернопільської, Харківської та Херсонської областей.
   Із значним відставанням від затверджених строків здійснюють
роботи   будівельні   організації   корпорацій   "Укрбуд",
"Украгропромбуд",  "Укрмонтажспецбуд",  "Укргаз",  концернів
"Укргазпром"  і  "Укрнафтогазбуд",  виробничого  об'єднання
"Укргазбуд",  Державного  комітету  по  житлово-комунальному
господарству  і  Міністерства  зв'язку.  Якість  більшості
споруджуваних об'єктів низька.
   Обласні державні  адміністрації, особливо Житомирська, не
вживають належних заходів до своєчасного заселення громадян у
прийняті в експлуатацію житлові будинки та створення їм нормальних
соціально-побутових умов.
   Міністерство у справах захисту населення від наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС і Міністерство у справах будівництва і
архітектури незадовільно виконують покладені на них обов'язки по
організації  виконання  міністерствами, відомствами, обласними
державними адміністраціями та будівельними організаціями робіт,
пов'язаних із спорудженням зазначених об'єктів.
   Таке становище  свідчить  про  низький рівень виконавчої
дисципліни і відповідальності посадових осіб.
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Звернути увагу глав обласних державних  адміністрацій
Вінницької - Дідика, Дніпропетровської - Лазаренка, Житомирської -
Малиновського, Закарпатської - Країла, Запорізької - Бочкарьова,
Львівської  - Давимуки, Одеської - Ільїна, Тернопільської -
Гром'яка, Харківської - Масельського, Херсонської - Мельникова на
вкрай незадовільне виконання ними розпорядження Президента України
від 14 липня 1992 р. "Про заходи щодо організації виконання
програм ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС"
. У разі невжиття ними в I кварталі 1993 р. заходів
для виправлення становища, що склалося, буде поставлено питання
про їх відповідність займаним посадам.
   2. Суворо попередити Міністра у справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Готовчиця і Міністра
інвестицій і будівництва  Борисовського  за  низький  рівень
організації  та контролю за виконанням завдань, передбачених
постановою Ради Міністрів УРСР від 23 серпня 1990 р. "Про
організацію виконання постанови Верховної Ради Української РСР
"Про невідкладні заходи щодо захисту громадян  України  від
наслідків Чорнобильської катастрофи".
   Міністерству у справах захисту населення від наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС, Міністерству у справах будівництва і
архітектури разом з відповідними міністерствами і відомствами,
обласними державними адміністраціями  забезпечити  прискорення
будівництва  житла  в  комплексі з об'єктами виробничого та
соціально-побутового призначення з метою завершення в основному в
1993 році переселення громадян із зони безумовного (обов'язкового)
відселення.
   3. Міністерству у справах захисту населення від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС подати до 20 січня 1993 р. Кабінету
Міністрів України перелік об'єктів, що підлягають введенню в
експлуатацію у 1993 році.
   Установити, що житлові будинки садибного типу повинні бути
передані під заселення громадянам не пізніше 15 листопада 1993
року.
   4. Покласти на керівників корпорацій "Укрбуд" - Плітіна,
"Украгропромбуд"  -  Лавника,  "Київміськбуд"  -  Поляченка,
"Укрмонтажспецбуд" - Вишневського, "Укргаз" - Мацялка, концернів
"Укргазпром"  -  Максимова,  "Укрнафтогазбуд"  -  Кудряшова,
"Укршляхбуд" - Гуца, виробничого об'єднання "Укргазбуд" - Чілібу,
голів Державного комітету по житлово- комунальному господарству -
Дроня, Державного комітету по водному господарству - Хорєва,
заступників міністрів енергетики і електрифікації -  Коротю,
зв'язку - Горбатюка, сільського господарства і продовольства -
Черненка і заступника голови правління Укоопспілки - Лаврика
особистий контроль за своєчасним введенням в експлуатацію житлових
будинків, об'єктів соціально-побутового, виробничого призначення
та  інженерних  мереж  та  забезпеченням  поліпшення  якості
будівництва.
   Про виконання завдань по будівництву зазначених об'єктів
щоквартально доповідати Кабінету Міністрів України.
   5. Державному комітетові з матеріальних ресурсів, Державному
комітетові по нафті і газу, Міністерству лісового господарства
забезпечити надання пріоритетів у питаннях матеріально-технічного
забезпечення будівництва об'єктів, пов'язаних  з  відселенням
громадян  з  територій, які зазнали радіоактивного забруднення
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  особливо  лісо-  та
паливно-мастильними матеріалами, трубами, обладнанням і арматурою
для газифікації.
   6. Міністерству у справах захисту населення від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС запровадити конкурсну систему відбору
підрядних організацій для спорудження житлових будинків та інших
об'єктів, пов'язаних з відселенням громадян з територій, які
зазнали радіоактивного  забруднення  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи, що розпочинаються будівництвом у 1993 році. З цією
метою:
   ( Дію абзацу другого пункту 6 зупинено згідно з Постановою
КМ N 659 від 17.08.95 ) використовувати 25 відсотків
капітальних вкладень від прийнятих будівельними організаціями
обсягів робіт для фінансування витрат  на  розвиток  їхньої
виробничої бази, спорудження житла, придбання будівельної техніки
і транспортних засобів;
  передбачати у складі договірної ціни на будівництво: ліміт
коштів на заробітну плату в розрахунку на одного працюючого
будівельної організації виходячи з рівня середньої заробітної
плати, що приймається організацією при обчисленні базового фонду
споживання за місцем основної роботи працівника, збільшеної на
коефіцієнт 1,75; кошти на преміювання за своєчасне введення в
експлуатацію об'єктів у подвійному проти діючих  нормативів
розмірі. ( Абзац третій пункту 6 в редакції Постанови КМ N 610
 від 09.08.93 )
   7. ( Дію пункту 7 зупинено згідно з Постановою КМ 
N 659  від  17.08.95  )  Обласним  державним
адміністраціям,  міністерствам,  відомствам  -  замовникам
будівництва об'єктів, пов'язаних з  відселенням  громадян  з
територій, які зазнали радіоактивного  забруднення  внаслідок
Чорнобильської катастрофи, починаючи з 1993 року видавати за
наявності контрактів будівельним організаціям у  I  кварталі
авансом кошти у розмірі до 40 відсотків договірної ціни робіт для
попередньої оплати вартості будівельних матеріалів і виробів.
   8. З  метою  забезпечення  безперервного  фінансування
будівництва  об'єктів,  пов'язаних  з  ліквідацією  наслідків
Чорнобильської катастрофи, Міністерству фінансів надати у  I
кварталі 1993 р. Міністерству у справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильскій АЕС пільговий кредит з наступним
погашенням його за рахунок коштів фонду для здійснення заходів
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення.
   9. Міністерству  у  справах  будівництва  і архітектури,
Міністерству сільського господарства і продовольства розглянути
пропозиції  Житомирської обласної державної адміністрації про
вдосконалення  типових  проектів  житлових  будинків,  що
використовуються для забудови селищ, зокрема про застосування в
них ефективних систем опалення.
   10. Житомирській, Київській,  Чернігівській,  Рівненській,
Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській,
СумськІй, Тернопільській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій
обласним державним адміністраціям разом з Міністерством у справах
захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
установити  постійний  контроль за створенням громадянам, що
відселяються із територій, які зазнали радіоактивного забруднення
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, належних виробничих та
житлово-побутових умов, зокрема за своєчасним забезпеченням їх
паливом.
   11. Житомирській   та  Київській  обласним  державним
адміністраціям  забезпечувати  працівників,  відряджених  на
будівництво  об'єктів  у  зоні  гарантованого  добровільного
відселення,  чистими  продуктами  харчування  за  нормами,
встановленими чинним законодавством для населення цієї зони.
   12. Контроль  за  виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Євтухова В.І.
 
   Прем'єр-міністр України             Л.КУЧМА
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
   Інд.24,33

БУДСТАНДАРТ Online