Приказ от 22.12.1999 № 307 "Об утверждении Порядка выдачи лицензий"

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 307 від 22.12.99
      Наказ скасовано на підставі Наказу Держбуду
      N 153 від 17.07.2000 )
       Про затвердження Порядку видачі ліцензій
 
   На виконання постанови КМУ від 03.07.98 N 1020
"Про порядок ліцензування підприємницької діяльності" та від
06.01.99 N 22  "Про внесення змін і доповнень до
постанови КМУ від 03.07.98 N 1020" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Порядок  видачі  суб'єктам  підприємницької
діяльності ліцензій на проведення ремонту та експлуатацію об'єктів
трубопровідного транспорту (житлово-комунального господарства),
централізоване водопостачання, водовідведення та централізованого
постачання теплової енергії у населених пунктах з чисельністю
населення понад 100 тис. чоловік.
   2. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства та
екології (Мільнер), відділу комунальної енергетики (Кравченко) у
місячний  термін внести зміни і доповнення до положень про
Управління та Відділ, а також посадові інструкції працівників.
   3. Управлінню  підвідомчих  організацій  (Краснобрижий),
управлінню фінансування та бухобліку (Щавінська) у місячний термін
забезпечити управління водопровідно-каналізаційного господарства
та  екології  та  відділ комунальної енергетики сейфами для
зберігання документації суворої звітності, а також виготовлення
друкарським  способом  3000  примірників  бланків ліцензій з
відповідним захистом від підробки та несанкціонованого тиражування
за  формою  згідно  з додатком 2 до Положення про порядок
ліцензування підприємницької діяльності, затвердженого постановою
КМУ від 03.07.98 N 1020 , двох примірників Книг
обліку ліцензій, виданих суб'єктам підприємницької діяльності - за
формою згідно з додатком 5 до вищезгаданого Положення та двох
примірників штампів "Дублікат".
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Голови Комітету Семчука Г.М. та Руля М.В.
 
 Голова Комітету                    В.М.Гусаков
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                    наказом Держбуду України
                    від 22 грудня 1999 р. N 307
               Порядок
    видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій
     на проведення ремонту та експлуатацію об'єктів
     трубопровідного транспорту (житлово-комунального
     господарства), централізоване водопостачання,
   водовідведення та централізованого постачання теплової
    енергії у населених пунктах з чисельністю населення
           понад 100 тис. чоловік
   1. Розгляд  питань  щодо  ліцензування  підприємницької
діяльності з ремонту та експлуатації об'єктів трубопровідного
транспорту (житлово-комунального господарства) здійснюють:
   - управління  водопровідно-каналізаційного господарства та
екології  -  систем  централізованого  водопостачання  та
водовідведення;
   - відділ комунальної енергетики - централізованого постачання
теплової енергії.
   2. Управління  та  Відділ  у своїй діяльності керуються
постановою КМУ від 03.07.98 N 1020  "Про порядок
ліцензування підприємницької діяльності", інструкцією про умови і
правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови)
з ремонту та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту
(житлово-комунального    господарства),    централізованого
водопостачання,  водовідведення,  централізованого  постачання
теплової енергії та контроль за їх дотриманням  та  іншими
нормативно-правовими документами з питань ліцензування.
   3. Управління та Відділ:
   - ведуть діловодство (книгу обліку, справи тощо) з питань
ліцензування окремо по кожному суб'єкту підприємницької діяльності
та реєстр виданих ліцензій;
   - готують рішення про видачу ліцензії (з пропозиціями щодо
терміну її дії, але не менше ніж три роки) або про відмову у її
видачі (із зазначенням підстав) протягом не більше як 30 днів з
дня одержання заяви та відповідних документів. У разі необхідності
проводять перевірку відомостей, які містяться у цих документах, та
спроможності виконання заявником ліцензійних умов провадження
певного виду підприємницької діяльності;
   - видають ліцензію не пізніше трьох днів з дня прийняття
рішення про її видачу за умови подання заявником документа про
внесення плати за її видачу;
   - готують пропозиції щодо продовження дії ліцензії у порядку,
встановленому для її отримання, а також щодо видачі (у разі втрати
суб'єктом підприємницької діяльності оригіналу) дублікату ліцензії
або відмові у його видачі з повідомленням у 5-денний термін після
подання відповідної заяви про прийняте рішення із зазначенням
підстави відмови;
   - проводять переоформлення ліцензії протягом 10 днів з дня
подання заяви разом з відповідними документами  у  порядку,
встановленому для її видачі;
   - передають на зберігання у встановленому законодавством
порядку матеріали після закінчення терміну дії ліцензії чи у разі
її анулювання;
   - надсилають до Єдиного ліцензійного реєстру інформацію про
видані (зупинені, продовжені, анульовані) ліцензії та зміни у
відомостях про відповідних суб'єктів підприємницької діяльності;
   - організовують та здійснюють  контроль  за  дотриманням
суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов і у разі
виявлення порушень готують уповноваженим керівникам  Комітету
рішення відповідно до своїх повноважень;
   - готують пропозиції щодо встановлення періодичності  та
обсягу проведення контролю для подання Ліцензійній палаті;
   - готують пропозиції щодо внесення змін і доповнень до
вищезгаданої  інструкції  та  інших нормативно-правових актів
стосовно  ліцензування  об'єктів  трубопровідного  транспорту
(житлово-комунального господарства);
   - несуть відповідальність за недотримання порядку видачі
ліцензій,  за достовірність і повноту інформації про видані
ліцензії і відомості про відповідних суб'єктів підприємницької
діяльності,  а  також за зберігання бланків ліцензій та їх
звітність;
   - надають  методичну  та  практичну  допомогу  обласним
управлінням  житлово-комунального  господарства  з  питань
ліцензування  вищезгаданих видів підприємницької діяльності в
населених пунктах з чисельністю населення до 100 тис. чоловік.
   4. Ліцензія (у  т.ч.  переоформлена,  її  дублікат)  на
вищезгадані види підприємницької діяльності скріплюється підписом
заступників Голови  Комітету  згідно  з  їх  функціональними
обов'язками і гербовою печаткою Комітету.
 
 Начальник Управління
 водопровідно-каналізаційного
 господарства та екології               О.О.Мільнер
 
 Начальник відділу комунальної енергетики      Л.О.Кравченко
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 12, 1999 р., N 1, 2000 р.

БУДСТАНДАРТ Online