Постановление от 17.08.1998 № 1308 О Порядке утверждения инвестиционных программ и проектов строительства и проведения их комплексной государственной экспертизы

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 17 серпня 1998 р. N 1308
                Київ
   Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
   N 483 від 11.04.2002 )
     Про Порядок затвердження інвестиційних програм
    і проектів будівництва та проведення їх комплексної
            державної експертизи
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1577 від 20.10.2000
      N 158 від 15.02.2002 )
 
 
   Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про інвестиційну діяльність" та з метою
спрощення процедури затвердження інвестиційних програм і проектів
будівництва, зниження витрат на  проведення  їх  комплексної
державної експертизи    Кабінет    Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Порядок затвердження інвестиційних програм і
проектів  будівництва та проведення їх комплексної державної
експертизи, що додається.
   2. Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової
політики,  Міністерству  економіки  та з питань європейської
інтеграції,  Міністерству  фінансів, Міністерству екології та
природних ресурсів, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству
праці  та  соціальної  політики,  Державному  комітетові  з
енергозбереження,  Міністерству внутрішніх справ, Міністерству
юстиції  у двомісячний термін розробити і подати Кабінетові
Міністрів  України  пропозиції  про  внесення  змін  до
нормативно-правових актів, що випливають із цієї постанови.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 158
 від 15.02.2002 )
   3. Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової
політики разом з міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади у тримісячний термін визначити перелік галузевих
(міжгалузевих) служб Укрінвестекспертизи, які функціонально здатні
забезпечувати  проведення  комплексної  державної  експертизи
інвестиційних програм і проектів будівництва.
   4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям у двомісячний
термін привести свої рішення у відповідність з цією постановою.
   5. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 3 - 5, 7,
8 постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1992 р. N 473
 "Про затвердження інвестиційних програм і проектів та
проведення державної експертизи інвестицій" (ЗП України, 1992 р.,
N 9, ст. 224).
   6. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
Віце-прем'єр-міністра України Білоблоцького М.П.
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 43
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 17 серпня 1998 р. N 1308
               Порядок
        затвердження інвестиційних програм
    і проектів будівництва та проведення їх комплексної
            державної експертизи
 
  Затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва
   1. Загальнодержавні інвестиційні програми, що фінансуються із
залученням коштів державного бюджету (крім програм, затверджуваних
Верховною Радою України), затверджуються Кабінетом  Міністрів
України,  міждержавні  інвестиційні програми затверджуються у
порядку, що визначається відповідними міжнародними договорами,
галузеві - відповідними міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади, регіональні та місцеві інвестиційні
програми, що фінансуються із залученням коштів республіканського
бюджету  Автономної  Республіки  Крим,  місцевих  бюджетів,
затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, місцевими радами.
   Інвестиційні програми, що фінансуються із залученням коштів
державного бюджету, погоджуються з Мінекономіки.
   2. До  проектів  будівництва  належать:  передпроектна
(техніко-економічні обгрунтування і техніко-економічні розрахунки
інвестицій, ескізні проекти) і проектно-кошторисна документація
(проекти,  робочі  проекти,  робоча документація) для нового
будівництва, реконструкції, реставрації, капітального  ремонту
будинків, споруд та інших об'єктів, розширення і технічного
переоснащення підприємств (далі - будівництво).
   3. Проекти будівництва, що фінансуються із залученням коштів
Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної
Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів підприємств,
установ та організацій державної власності, затверджуються:
   Кабінетом Міністрів України за поданням міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій - замовників - по об'єктах розрахунковою
кошторисною вартістю 15 млн. гривень і більше, а також по особливо
важливих об'єктах, питання будівництва яких вирішується Кабінетом
Міністрів України, та по об'єктах, що споруджуються із залученням
іноземних  кредитів під гарантію Кабінету Міністрів України,
незалежно від величини розрахункової кошторисної вартості;
   міністерствами, іншими  центральними  органами  виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями
- замовниками - по об'єктах розрахунковою кошторисною вартістю від
5 до 15 млн. гривень;
   підприємствами, установами  та  організаціями  державної
власності - по об'єктах розрахунковою кошторисною вартістю до
5 млн. гривень.
   4. Проекти будівництва, що реалізуються за рахунок інших
джерел фінансування, затверджуються у порядку, який визначається
інвесторами.
   5. Затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва
здійснюється за наявності  позитивного  висновку  комплексної
державної експертизи.
   6. Перезатвердження  інвестиційних  програм  і  проектів
будівництва провадиться у такому ж порядку, що й затвердження.
      Проведення комплексної державної експертизи
      інвестиційних програм і проектів будівництва
   7. Обов'язковій комплексній державній експертизі відповідно
до Закону України "Про інвестиційну діяльність" 
підлягають  інвестиційні  програми і проекти будівництва (за
винятком робочої документації) незалежно від джерел фінансування.
Робоча документація підлягає комплексній державній експертизі,
якщо під час її розроблення вносяться зміни до затверджених
проектних рішень, щодо яких законодавством передбачено проведення
комплексної державної експертизи. У разі потреби за висновком
комплексної державної експертизи проектно-кошторисна документація
підлягає перезатвердженню.
   8. Складовими частинами комплексної державної  експертизи
інвестиційних програм і проектів будівництва, що здійснюється на
території України, є державна інвестиційна експертиза; державна
санітарно-гігієнічна експертиза; державна екологічна експертиза;
державна експертиза щодо пожежної безпеки; державна експертиза з
охорони праці; державна експертиза з енергозбереження.
   По об'єктах, які становлять ядерну та радіаційну небезпеку,
крім зазначених видів експертизи проводиться державна експертиза
ядерної та радіаційної безпеки.
   Державні експертизи, які є складовими частинами комплексної
державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва,
проводяться  відповідно  до  нормативно-правових  актів,  що
регламентують порядок виконання цих експертиз. ( Абзац третій
пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 158
 від 15.02.2002 )
   9. Інвестиційні програми і проекти будівництва, реалізація
яких здійснюється із залученням коштів Державного бюджету України,
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих
бюджетів, а також коштів підприємств, установ та організацій
державної власності, підлягають обов'язковій комплексній державній
експертизі у повному обсязі, в тому числі:
   державній інвестиційній експертизі - інвестиційні програми та
проекти будівництва;
   державній санітарно-гігієнічній  експертизі - інвестиційні
програми та проекти будівництва;
   державній екологічній експертизі - інвестиційні програми та
проекти будівництва об'єктів, що становлять підвищену екологічну
небезпеку, перелік яких  встановлюється  Кабінетом  Міністрів
України;
   державній експертизі   щодо   пожежної   безпеки   -
проектно-кошторисна документація;
   державній експертизі з охорони праці - проекти будівництва
об'єктів виробничого призначення;
   державній експертизі  з  енергозбереження  - інвестиційні
програми,  енерготехнологічна  частина  проектно-кошторисної
документації.
   Інвестиційні програми та проекти будівництва, що здійснюються
за рахунок інших джерел фінансування, підлягають комплексній
державній експертизі в такому ж порядку за винятком підготовки
висновку щодо показників розрахункової  кошторисної  вартості
будівництва.
   10. Комплексний висновок державної експертизи інвестиційних
програм і проектів будівництва  складається  спеціалізованими
державними  організаціями  Української державної інвестиційної
експертизи (далі - служби Укрінвестекспертизи)  на  підставі
висновків  державних експертиз, зазначених у пункті 8 цього
Порядку.
   Проведення комплексної державної експертизи  інвестиційних
програм і проектів будівництва, які затверджуються Кабінетом
Міністрів  України,  забезпечується  Центральною   службою
Укрінвестекспертизи при Держбуді, в тому числі по виробничих
об'єктах - із залученням відповідних галузевих (міжгалузевих)
служб Укрінвестекспертизи.
   Проведення комплексної   державної   експертизи   інших
інвестиційних програм і проектів  будівництва  забезпечується
галузевими   (міжгалузевими)   та   місцевими   службами
Укрінвестекспертизи.
   11. Для  проведення  комплексної  державної  експертизи
інвестиційних програм і проектів будівництва інвестор (замовник)
укладає договір з відповідною службою Укрінвестекспертизи, що
залучає на договірних засадах уповноважених юридичних осіб, які
відповідно до законодавства мають право  проводити  державну
експертизу щодо санітарного і епідемічного благополуччя населення,
екології, охорони праці, енергозбереження та пожежної безпеки.
   Зазначені уповноважені   юридичні   особи  визначаються
відповідними  центральними  органами   виконавчої   влади,
нормативно-правові акти яких регламентують виконання складових
частин комплексної державної експертизи.
   12. Вартість проведення комплексної державної  експертизи
інвестиційних програм визначається у розмірі до 10 відсотків
вартості їх розроблення.
   Вартість проведення комплексної державної експертизи проектів
будівництва обчислюється на підставі нормативів, наведених у
додатку  до цього Порядку. В подальшому зазначені нормативи
уточнюються Кабінетом Міністрів України за поданням Держбуду.
Вартість  складових  частин  комплексної державної експертизи
визначається службами Укрінвестекспертизи разом з виконавцями
інших видів державної експертизи з урахуванням специфіки будови.
   13. Для проведення комплексної державної експертизи інвестор
(замовник) подає службі Укрінвестекспертизи документацію у повному
обсязі у двох примірниках. Служба Укрінвестекспертизи передає в
триденний термін необхідну документацію уповноваженим юридичним
особам, які розглядають її і у термін до 30 календарних днів
надсилають службі Укрінвестекспертизи свої висновки та пропозиції
до комплексного висновку.
   14. Загальний  термін  проведення  комплексної  державної
експертизи, як правило, не повинен перевищувати 45 календарних
днів. В окремих випадках залежно від складності екологічних та
інших  проблем  максимальний  термін  проведення  комплексної
експертизи може бути продовжений до 120 календарних днів.
   15. Участь виконавців окремих видів державної експертизи, що
є складовими частинами комплексної  державної  експертизи  в
обов'язковому  порядку  зазначається у комплексному висновку.
Висновок кожної державної  експертизи  скріплюється  підписом
керівника і печаткою уповноваженої юридичної особи.
   16. Служби Укрінвестекспертизи, а також уповноважені юридичні
особи, які беруть участь у комплексній державній експертизі,
несуть в установленому законодавством порядку відповідальність за
невиявлення під час її проведення порушень державних стандартів,
норм і правил.
   ( Пункт 17 втратив чинність в частині проведення державної
експертизи  схем  і  проектів районного планування, проектів
планування та забудови міст, селищ міського типу і сільських
населених пунктів на підставі Постанови КМ N 1577
від 20.10.2000 ) 17. Державна експертиза схем і проектів районного
планування, проектів планування та забудови міст, селищ міського
типу і сільських населених пунктів, схем генеральних планів
промислових  вузлів,  сейсмічного  мікрорайонування,  проектів
охоронних зон і схем захисту територій та населених пунктів від
небезпечних  геологічних  процесів,  проектів  будівництва
експериментальних  об'єктів та типової проектної документації
проводиться  відповідно  до  законодавства  в  порядку,  що
встановлюється Держбудом.
 
                    Додаток
          до Порядку затвердження інвестиційних програм
            і проектів будівництва та проведення їх
              комплексної державної експертизи
              Нормативи
       визначення загальної вартості проведення
         комплексної державної експертизи
       передпроектної і проектно-кошторисної
          документації для будівництва
 
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Базисна кошторисна вартість | Нормативи загальної вартості
 будівництва за підсумком глав|  проведення у повному обсязі
 1 - 9 зведеного кошторисного|комплексної державної експертизи
      розрахунку     | документації на стадії "проект"
    у цінах 1997 року,   |(у відсотках базисної кошторисної
     тис. гривень    |вартості будівництва за підсумком
               |глав 1 - 9 зведеного кошторисного
               | розрахунку у цінах 1997 року)
 —————————————————————————————+———————————————————————————————————
       до 50      |        0,9
 —————————————————————————————+———————————————————————————————————
      50 - 100     |      0,9 - 0,8
 —————————————————————————————+———————————————————————————————————
      100 - 250     |      0,8 - 0,66
 —————————————————————————————+———————————————————————————————————
      250 - 500     |      0,66 - 0,52
 —————————————————————————————+———————————————————————————————————
      500 - 1000     |      0,52 - 0,36
 —————————————————————————————+———————————————————————————————————
     1000 - 2000     |     0,36 - 0,245
 —————————————————————————————+———————————————————————————————————
     2000 - 5000     |      0,245 - 0,2
 —————————————————————————————+———————————————————————————————————
     5000 - 15000    |      0,2 - 0,16
 —————————————————————————————+———————————————————————————————————
     15000 - 25000    |      0,16 - 0,12
 —————————————————————————————+———————————————————————————————————
     25000 - 50000    |      0,12 - 0,09
 —————————————————————————————+———————————————————————————————————
     50000 - 100000    |     0,09 - 0,065
 —————————————————————————————+———————————————————————————————————
    100000 - 200000    |     0,065 - 0,05
 —————————————————————————————+———————————————————————————————————
     понад 200000    |0,05, але не більше 150 тис. грн.
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Примітки:
   1. Базисна кошторисна вартість будівництва за підсумком глав
1 - 9 зведеного кошторисного розрахунку (на стадіях проектування
"ескізний проект", "техніко-економічні обгрунтування інвестицій" і
"техніко-економічні  розрахунки  інвестицій"  -  розрахункова,
визначена за формою зведеного кошторисного розрахунку) в цінах
1997 року складається з:
   базисної кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт,
яка обчислюється згідно з графами 4 і 5 за підсумком глав 1 - 9
зведеного кошторисного розрахунку відповідно до Порядку визначення
вартості будівництва, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери,
комунального призначення та благоустрою, а також реставрації
пам'яток архітектури і містобудування, ДБН IV-16-98, частина II;
   базисної кошторисної  вартості  інших  витрат  підрядника
(графа 7) на збільшення базисного кошторисного рівня прямих та
накладних витрат і планових нагромаджень, яка обчислюється згідно
з пунктом 23 додатка 5 до ДБН IV-16-98, частина II;
   розрахункової вартості устаткування, що обчислюється як сума
базисної кошторисної вартості устаткування за підсумком глав 1 - 7
зведеного кошторисного розрахунку (графа 6) та додаткових витрат
за пунктом 22 додатка 5 до ДБН IV-16-98, частина II. Обчислений у
такий спосіб розмір вартості устаткування множиться на коефіцієнт
0,1.
   2. Для визначення загальної вартості проведення комплексної
державної експертизи передпроектної та проектної документації
залежно від стадії проектування застосовуються такі коефіцієнти до
зазначених у таблиці нормативів:
   для техніко-економічних   обгрунтувань  та  розрахунків
інвестицій, ескізних проектів - 0,6;
   для робочих проектів - 1,1.
   У разі внесення змін до проектних рішень на стадії "робоча
документація" порівняно зі стадією "проект" вартість проведення
комплексної державної експертизи робочої документації обчислюється
з урахуванням нормативів, наведених у таблиці, коефіцієнта 1,1 та
питомої  ваги  базисної  кошторисної  вартості   частини
проектно-кошторисної документації, яка зазнала змін.
   3. За  наведеними  в  таблиці нормативами розраховується
загальна вартість проведення комплексної державної експертизи
документації  для будівництва, якщо виконуються всі складові
частини комплексної державної експертизи, зазначені у пункті 10
Порядку.  Якщо  проекти  будівництва  відповідно  до чинного
законодавства не підлягають комплексній державній експертизі у
повному обсязі, її вартість уточнюється виходячи з конкретних
трудовитрат на проведення складових частин комплексної державної
експертизи.
   4. Нормативами  загальної вартості проведення комплексної
державної експертизи документації не враховано податок на додану
вартість.
   5. У разі проведення повторної експертизи передпроектної та
проектної документації (після коригування згідно з отриманими
зауваженнями  відповідного  висновку  комплексної  державної
експертизи) вартість її визначається із застосуванням коефіцієнта
від 0,1 до 0,7, який встановлюється за погодженням з інвестором
(замовником) залежно від обсягу коригування проектів будівництва.
 

БУДСТАНДАРТ Online