Постановление от 06.12.1993 № 995 Об утверждении Положения об управлении капитального строительства областной, Севастопольской городской государственной администрации

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
             П О С Т А Н О В А
          від 6 грудня 1993 р. N 995
                Київ
   Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 895 від 06.11.95 )
         Про затвердження Положення про
     управління капітального будівництва обласної,
     Севастопольської міської державної адміністрації
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 895 від 06.11.95 )
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення про управління капітального будівництва
обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, що
додається.
 
    Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України            Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
        Міністр
   Кабінету Міністрів України           І.ДОЦЕНКО
   Інд.24
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 895 від 06.11.95 )
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 6 грудня 1993 р. N 995
              ПОЛОЖЕННЯ
     про управління капітального будівництва обласної,
     Севастопольської міської державної адміністрації
 
   1.  Управління  капітального  будівництва   обласної,
Севастопольської міської державної  адміністрації  (надалі  -
управління) є місцевим органом державної  виконавчої  влади,
створюється Представником Президента України  в  області  та
м.Севастополі і входить до складу обласної, Севастопольської
міської державної адміністрації за принципом  безпосереднього
підпорядкування.
   Управління у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію
державної політики у галузі  будівництва,  здійснює  функції
замовника об'єктів житлово-цивільного призначення.
   2. Управління у межах повноважень, визначених цим Положенням,
забезпечує виконання законів України, постанов Верховної Ради
України, указів і розпоряджень Президента України, декретів,
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативних
актів Мінбудархітектури, розпоряджень Представника  Президента
України  в  області,  м.Севастополі,  рішень   обласної,
Севастопольської міської Ради народних депутатів.
   3. Основними завданнями управління є:
   забезпечення виконання завдань  з  будівництва  житлових
будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту,
торгівлі, громадського харчування, комунального  господарства,
культурно-побутового  й  іншого  призначення  та  ефективного
використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;
   сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних
рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.
   4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
   1) розробляє на основі пропозицій управлінь, відділів, інших
служб державної адміністрації поточні й перспективні програми
капітального будівництва, складає  переліки  проектів  будов,
титульні списки будов та проектно-розвідувальних робІт і подає їх
на затвердження в установленому порядку;
   2) забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування
проектно-розвідувальних робіт і будівництва об'єктів відповідно до
титульних списків будов та укладених договорів;
   3) розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи,
укладає з проектними і розвідувальними організаціями договори на
розробку проектно-кошторисної документації та здійснення ними
авторського нагляду за будівництвом;
   4) здійснює передачу в установлені терміни проектним або
розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних
даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і
розвідувальних  робіт  та  розробки   проектно-кошторисної
документації;
   5) приймає і перевіряє комплектність та якість одержаної від
проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та
іншої документації, погоджує і затверджує її в установленому
порядку та передає будівельним організаціям;
   6) розміщує замовлення на капітальне будівництво /складає
протоколи намірів, проводить торги/, укладає з  будівельними
організаціями  відповідні  договори;  разом  з  підрядними
організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів
відповідно до діючих нормативних документів;
   7)  забезпечує  реєстрацію  в  інспекції  державного
архітектурно-будівельного  контролю  відповідальних  інженерно-
технічних працівників організацій, що безпосередньо здійснюють
будівництво об'єктів і технічний нагляд, одержує дозвіл  на
виконання будівельно-монтажних робіт;
   8) забезпечує геодезичну основу для будівництва;
   9) забезпечує  будівництво  технологічним,  енергетичним,
електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами,
поставку яких відповідно до договору покладено на замовника;
   10) здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і
матеріали замовника, проводить передмонтажну ревізію устаткування,
що знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання;
   11) передає будівельній організації будівельний майданчик,
устаткування, що підлягає монтажу,  апаратуру  і  матеріали,
забезпечення якими покладено на замовника;
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 895 від 06.11.95 )
   12) передає будівельній організації в погоджені з нею терміни
документи про дозвіл відповідних органів на:
   виконання будівельно-монтажних робіт;
   відведення земельної ділянки під будівництво;
   проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередачі та
ліній зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються або в смузі
відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів;
   проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації,
з передачею будівельній організації схем усіх таких комунікацій
(кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних та інших),
розміщених на території будівельного майданчика;
   користування при проведенні будівельних робіт у населених
пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел
відповідно до проекту організації робіт;
   вирубування лісу і пересадження дерев;
   перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній
електропередачі,  залізничних  колій,  мереж  водопроводу,
каналізації, газо- та нафтопроводів, ліній зв'язку та інших
споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в
терміни, передбачені в особливих умовах до договору;
   13) забезпечує переселення громадян, які  проживають  у
будинках, що підлягають знесенню, перенесенню або реконструкції;
   14) відшкодовує громадянам у разі знесення вартість житлових
будинків, господарських будівель, що перебувають у власності
громадян, а також вартість вилучених плодово-ягідних насаджень та
посівів;
   15) здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за
відповідністю обсягів та якості  виконаних  робіт  проектам,
технічним умовам і стандартам;
   16) погоджує з відповідними організаціями питання, пов'язані
з установкою вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів,
що працюють під тиском, забезпечує випробування вказаних технічних
засобів;
   17) забезпечує виконання пусконалагоджувальних  робіт  і
підготовку об'єктів до експлуатації;
   18) бере участь у створенні й роботі комісії по попередній
перевірці будівельної готовності об'єктів до пред'явлення їх
державній приймальній комісії;
   19) пред'являє державній приймальній  комісії  завершені
будівництвом і підготовлені до експлуатації об'єкти, забезпечує
комісію необхідними для роботи документами та бере участь у її
роботі;
   20) передає на баланс завершені будівництвом та введені в дію
об'єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їхню
експлуатацію;
   21) здійснює розрахунки за закінчені будівництвом об'єкти або
пускові комплекси;
   22) приймає від підрядчика за актом законсервовані або
припинені будівництвом об'єкти і вживає заходів до їх збереження,
вносить інвесторам пропозиції  щодо  подальшого  використання
об'єктів незавершеного будівництва;
   23) веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у
визначені терміни подає в установленому порядку  відповідним
органам звітність з усіх видів діяльності за  затвердженими
формами, несе відповідальність за їх достовірність;
   24) перевіряє пред'явлені до сплати документи підрядних
організацій, постачальників, проектних, розвідувальних та інших
організацій, пов'язаних з виконанням робіт, поставкою продукції та
наданням послуг;
   25) вносить пропозиції обласній, Севастопольській міській
державним  адміністраціям  щодо  створення  підприємств  для
виготовлення обладнання, будівельних  матеріалів  і  виробів,
проведення будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт;
   26) надає на договірних засадах послуги замовника іншим
організаціям і підприємствам незалежно від форм власності та
окремим громадянам.
   5. Управління має право:
   1) створювати за погодженням з обласною, Севастопольською
міською  державними  адміністраціями  інвестиційні  фонди  із
залученням додаткових коштів юридичних і фізичних осіб  для
формування програм будівництва, а також структурні підрозділи та
групи технічного нагляду за будівництвом у районах і населених
пунктах;
   2) самостійно розпоряджатися  коштами,  передбаченими  у
вартості будівництва об'єктів за здійснення функцій замовника, та
коштами, що надходять від надання послуг замовника на договірних
засадах;
   3) залучати на договірних  засадах  кошти  підприємств,
організацій і установ, що залишаються в їх розпорядженні від
прибутку, для розвитку потужностей будівельної індустрії;
   4) списувати в установленому порядку із свого балансу витрати
на проектно-розвідувальні роботи по нездійсненому будівництву,
дебіторську заборгованість, щодо якої минули терміни, інші борги,
застарілі та непридатні для подальшого використання устаткування,
транспортні засоби, інвентар та інструмент;
   5) одержувати безоплатно від місцевих органів державної
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій звітні дані
й інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на
управління завдань.
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 895 від 06.11.95 )
   6. Управління під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими місцевими органами державної виконавчої влади,
органами місцевого та регіонального самоврядування, а  також
підприємствами, установами,  організаціями,  розташованими  на
території області, міста Севастополя.
   7. Управління очолює начальник, якого призначає Представник
Президента України в області, місті Севастополі.
   Начальник управління має заступників, яких призначає на
посаду і звільняє з посади Представник Президента України в
області, місті Севастополі.
   Начальник управління несе персональну відповідальність за
виконання покладених на управління завдань і здійснення ним своїх
функцій,  встановлює  ступінь  відповідальності  заступників
начальника, керівників структурних підрозділів управління  за
керівництво окремими ділянками його діяльності, а також за роботу
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери відання
управління.
   8. Начальник управління:
   керує діяльністю управління;
   затверджує структуру, штатний розпис управління і кошторис
витрат на його утримання, а також положення про структурні
підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;
   призначає на посади і  звільняє  з  посад  працівників
управління, визначає їхні обов'язки, пов'язані із здійсненням
повноважень, відповідно до займаних посад;
   видає у межах компетенції управління накази, організує і
контролює їх виконання;
   розпоряджається коштами управління у межах затвердженого
кошторису витрат;
   забезпечує своєчасний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і
скарг громадян, вживає заходів до усунення причин, що викликають
скарги.
   9. В управлінні для погодженого вирішення питань, що належать
до його компетенції, може бути створено колегію  у  складі
начальника управління (голова колегії), заступників начальника за
посадою  та  інших  працівників  управління.  Склад  колегії
затверджується Представником Президента України в області.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
начальника управління.
   10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
поліпшення діяльності управління та вирішення інших питань в
управлінні  можуть  створюватись  наукові,  науково-технічні,
методичні та інші ради і комісії з включенням до їх складу
представників відповідних органів і організацій за погодженням з
ними.
   Склад цих рад і комісій, положення про них затверджує
начальник управління.
   11. Управління утримується за рахунок коштів, передбачених у
вартості будівництва на утримання служб замовника, а також коштів
за надання послуг замовника на договірних засадах.
   Розмір коштів, що передбачається у вартості будівництва на
забезпечення функціонування служб замовника, визначається згідно
з нормативами, що встановлюються Мінбудархітектури.
   12. Загальну чисельність і фонд оплати праці працівників
управління затверджує Представник Президента України в області,
місті Севастополі.
   13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.
 
 

БУДСТАНДАРТ Online