Об утверждении проекта завершение строительства Ташлицкой ГАЭС

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 17 червня 2002 р. N 342-р
                Київ
 
        Про затвердження проекту завершення
          будівництва Ташлицької ГАЕС
 
  1. Затвердити  поданий  Мінпаливенерго  проект  завершення
будівництва  Ташлицької  ГАЕС м. Южноукраїнськ Миколаївської
області), розроблений ВАТ "Укргідропроект"  (м.  Харків)  та
рекомендований   до   затвердження   Центральною   службою
Укрінвестекспертизи  Державного  комітету  з  будівництва  та
архітектури, з такими основними техніко-економічними показниками:
   1) встановлена проектна потужність, МВт:
     у  турбінному  режимі 1-3 гідроагрегатів - 453  і
     1-6 гідроагрегатів - 906;
     у насосному режимі - відповідно 670 і 1378;
   2) річне виробництво електроенергії, млн. кВт. г - відповідно
   485 і 760;
   3) загальна  кількість  працівників,  осіб - відповідно
   174 і 271;
   4) загальна розрахункова кошторисна вартість будівництва у
   цінах 2001 року (без вартості виконаних робіт  станом на
   1 січня 2001 р.) - 1867535 тис. гривень,
     з них:
     будівельно-монтажних робіт - 561896 тис. гривень;
     устаткування - 469252 тис. гривень,
   у тому числі:
     вартість   об'єктів   виробничого   призначення  -
     1659125 тис. гривень,
     з них будівельно-монтажних робіт - 428414 тис. гривень;
     витрати на здійснення соціальних та екологічних заходів,
     пов'язаних з будівництвом, - 187527 тис. гривень,
     з них будівельно-монтажних робіт - 121697 тис. гривень;
   5) термін завершення будівництва - 2008 рік.
   2. Затвердити титул будови Ташлицької ГАЕС, що додається.
   3. Мінпаливенерго  забезпечити  поетапне  введення в дію
потужностей Ташлицької ГАЕС у складі 1-3 гідроагрегатів, а також з
урахуванням досвіду експлуатації цих гідроагрегатів і результатів
моніторингу навколишнього природного  середовища  вирішити  в
установленому   порядку   питання  про   розконсервування
4-6 гідроагрегатів.
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 37
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 17 червня 2002 р. N 342-р
 
               ТИТУЛ
           будови Ташлицької ГАЕС
 
Найменування завершення    | Частка державної
будови та її будівництва    | власності    у
місце-    Ташлицької  ГАЕС | майні забудовника
знаходження  (м. Южноукраїнськ | на 1 січня
       Миколаївської   | 2002 року     100 відсотків
       області)     |
                |
Сфера     Мінпаливенерго  | Наявна робоча документація на
управління           | 1867535,96 тис. гривень,
                |   у   тому   числі   на
                |   будівельно-монтажні роботи -
                |   561896,35 тис. гривень
                |
Галузь    електроенергетика | Проектно-кошторисну документацію
                | затверджено    розпорядженням
                | Кабінету Міністрів України:
                | від 17 червня 2002 р. N 342-р
                |
Характер   нове       | Генеральна проектна організація
будівництва           | ВАТ "Укргідропроект"
                |
Терміни    1980-2008 роки  |
будівництва           |
                |
Джерела    власні кошти НАЕК | Генеральна підрядна організація
фінансування "Енергоатом",   | АТ "Юженергобуд"
       цільова надбавка |
       до  тарифу  за |
       вироблену    і |
       відпущену     |
       споживачам    |
       електроенергію  |
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------
  Показники  | Згідно з |       Завдання за роками будівництва
  будови   | проектно- |
        |кошторисною|-----------------------------------------------------------
        | докумен- | 2002 | 2003 |  2004  | 2005 | 2006 | 2007 |  2008
        | тацією  |    |    |     |   |   |   |
----------------------------------------------------------------------------------------
Установлена
проектна
потужність, МВт:
 
  у турбінному    906             302           604
  режимі
 
  у насосному    1378             453           925
  режимі
 
Основні фонди,  2352763,2          1220500         857700 274563,2
тис. гривень
 
Капітальні    1867535,96 180000  204000 226000  295000 316000 320000 288923,96
вкладення,
тис. гривень
 
Загальна
кошторисна
вартість:
 
- будівельно-   561896,35  77600  89700  77200   72700 76100 79300  60607,35
монтажних робіт,
тис. гривень
 
- устаткування,  469252,25  33100  34600  49725   92800 97100 95252  64200,25
меблів та
інвентарю,
тис. гривень
 
Із загального
обсягу
капітальних
вкладень
за рахунок:
 
  власних    1274311,5           54387,54 295000 316000 320000 288923,96
  коштів НАЕК
  "Енергоатом",
  тис. гривень
 
  цільової    593224,46 180000  204000 171612,46
  надбавки до
  тарифу за
  вироблену і
  відпущену
  споживачам
  електро-
  енергію,
  тис. гривень
 
У тому числі
пусковий
комплекс:
 
встановлена
потужність, МВт:
 
  у турбінному    302             302
  режимі
 
  у насосному    453             453
  режимі
 
основні фонди,  1220500           1220500
тис. гривень
 
капітальні     593224,46 180000  204000 171612,46
вкладення,
тис. гривень
 
загальна
кошторисна
вартість,
тис. гривень:
 
-будівельно-    256677,95  77600  89700  60688,95
монтажних робіт
 
-устаткування,   101583,23  33100  34600  31408,23
меблів та
інвентарю
 
із загального   593224,46 180000  204000 171612,46
обсягу
капітальних
вкладень
за рахунок
цільової
надбавки до
тарифу за
вироблену і
відпущену
споживачам
електроенергію,
тис. гривень
---------------
   Примітка. Показники  приведені  без  урахування  обсягу
        капітальних вкладень, освоєних у 2001 році  в
        розмірі 37612 тис. гривень,  у  тому  числі
        будівельно-монтажні роботи - 28689  тис. гривень,
        устаткування,   меблі   та    інвентар  -
        2475 тис. гривень.
 

БУДСТАНДАРТ Online