Решение от 26.04.2002 № 28 О состоянии производства термоизоляционных материалов в системе корпорации Укрстройматериалы и перспективы расширения их применение в жилищно-гражданском строительстве

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           Науково-технічна рада
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 28 від 26.04.2002
 
     Про стан виробництва термоізоляційних матеріалів
       у системі корпорації "Укрбудматеріали"
       і перспективи розширення їх застосування
         в житлово-цивільному будівництві
 
   Розглянувши стан виробництва термоізоляційних матеріалів у
системі корпорації "Укрбудматеріали" і перспективи розширення їх
застосування в житлово-цивільному будівництві, науково-технічна
рада В И Р І Ш И Л А:
   1. Узяти до відома інформацію корпорації "Укрбудматеріали"
про стан виробництва і пропозиції щодо розширення застосування у
житлово-цивільному будівництві термоізоляційних матеріалів, які
виготовляються підприємствами корпорації.
   Відзначити недостатній  рівень  використання  замовниками,
проектними  та  будівельними  організаціями  термоізоляційних
матеріалів  виробництва  корпорації "Укрбудматеріали", низький
ступінь  завантаження  підприємств-виробників  і  необхідність
зниження вартості та підвищення якості теплоізоляційних матеріалів
вітчизняного виробництва.
   2. З метою підвищення конкурентоспроможності термоізоляційних
матеріалів  рекомендувати  корпорації  "Укрбудматеріали"  із
залученням підприємств-виробників:
   - розробити у III кв. 2002 р. заходи щодо оптимального
використання  потужностей  підприємств-виробників  базальтових
утеплювачів  та  їх застосування в архітектурно-будівельних і
оздоблювально-утеплюючих  системах  у  житлово-цивільному  та
промисловому будівництві;
   - організувати,    за     сприяння     Управління
архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків
і споруд Л.Муляр), розроблення рекомендацій та технічних рішень
для   житлово-цивільного   будівництва  щодо  використання
термоізоляційних  матеріалів,  які  виготовляють  підприємства
корпорацій;
   - активізувати  інформаційно-маркетингову  діяльність  і
співпрацю  з  проектними  та будівельними організаціями щодо
розширення впровадження термоізоляційних  матеріалів  власного
виробництва.
   3. Рекомендувати  замовникам,  проектним  інститутам  та
будівельним   організаціям   більш   широке   застосування
термоізоляційних виробів вітчизняних підприємств  для  нового
будівництва, реконструкції житлових і громадських будинків та
промислових об'єктів.
   4. Управлінню архітектурно-будівельних систем та інженерного
обладнання будинків і споруд (Л.Муляр), Відділу інноваційної
політики, нормування та стандартизації (Л.Кравченко) надавати
корпорації "Укрбудматеріали" організаційну і методичну допомогу у
вдосконаленні нормативної бази, проведенні наукових досліджень і
випробувань та впровадженні у проектування і будівництво нових
ефективних термоізоляційних матеріалів.
 
 Голова НТР                        В.Череп
               Довідка
 
   До складу корпорації "Укрбудматеріали" входять 7 підприємств,
які виготовляють термоізоляційні матеріали.
   За інформацією корпорації, у ВАТ "Запоріжтеплозвукоізоляція"
та ВАТ "Ірпінський комбінат "Перемога" потужності з виробництва
теплоізоляційних матеріалів уже другий рік не використовуються
через неконкурентоспроможність продукції.
   Найбільш конкурентоспроможними  є  вироби  із базальтових
волокон. Загальна потужність з їх виробництва в системі корпорації
складає 2000 тонн. У 2000 році виготовлено 667,7 т таких виробів,
потужності використано на 33 відсотки, у 2001 р. - 839,8 т,
потужності  використано  на 41 відсоток. Приблизна структура
споживання складає:
   40 відсотків - експорт;
   ЗО відсотків - організації енергетичного комплексу України;
   20 відсотків - організації будівельного комплексу України;
   10 відсотків - інші споживачі (літако-, суднобудування та
ін.).
   Згідно з  прогнозними  показниками житлового будівництва,
затвердженими  постановою   Кабінету  Міністрів  України від
27.08.2000 р.  N  1347    потреба   в
теплоізоляційних матеріалах буде зростати  і  у  2004  році
становитиме 2,6 млн.куб.м. Окрім того, Програмою реконструкції
житлових будинків перших масових серій, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 14.05.1999 р. N 820,
передбачена реконструкція 72 млн.кв.м загальної площі житла,
"теплова" реабілітація якого також базується на використанні
високоякісних утеплювачів.
   На сьогоднішній день підприємства корпорації мають потужності
з виготовлення високоякісних базальтових плитних  утеплювачів
тільки  у  ВАТ "Білицький завод "Теплозвукоізоляція" та ВКП
"Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів" по 10 тис.куб.м
на рік і пінополістирольних - 217 тис.куб.м, що складає менше 10
відсотків від потреби.
   Продукція підприємств корпорації "Укрбудматеріали" майже не
використовується при розробленні проектних рішень для нового
будівництва  та  реконструкції  об'єктів  житлово-цивільного
будівництва.
   Щорічний імпорт  мінераловатних  та  скловатних  плитних
утеплювачів в Україну складає близько 90 тис.куб.м, які вигідно
відрізняються від вітчизняних значною кількістю типорозмірів,
наявністю лицьового шару  та  комплектуючих  для  кріплення,
бездоганним пакуванням.
   Зазначена проблема  потребує  подальшого  опрацювання  і
прийняття  відповідних  заходів  щодо  розширення виробництва
високоякісних теплоізоляційних матеріалів, створення умов для
поширення  вітчизняної  конкурентоспроможної  продукції  на
будівельному ринку України.
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 5, 2002 р.
 

БУДСТАНДАРТ Online