Решение от 08.08.2002 № 1 Об изменениях и дополнении к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (выпуск 64)

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
             Р І Ш Е Н Н Я
             08.08.2002 N 1
                   Рішення НТР
                   від 08.08.2002 р. N 1
                   прийнято у робочому
                   порядку)
 
        Про зміни та доповнення до Довідника
    кваліфікаційних характеристик професій працівників
              (випуск 64)
 
   Науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
   1. Схвалити та рекомендувати  для  затвердження  наказом
Держбуду України розроблені Українським науково-дослідним центром
економіки будівництва "Екобуд":
   а) зміни  до назв випуску 64 "Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників" та розділу 4 "Робітники.
Будівництво та ремонт автомобільних доріг";
   б) зміни  до  "Кваліфікаційних  вимог"  кваліфікаційних
характеристик працівників розділу 1 "Керівники, професіонали,
фахівці";
   в) доповнення до розділів 2 "Робітники. Будівельні, монтажні
та ремонтно-будівельні роботи" та 4 "Робітники. Будівництво та
ремонт автомобільних доріг" зазначеного Довідника.
 
 Т.в.о.Голови Комітету                  А.Беркута
 
 
               ДОВІДКА
 
   З метою   удосконалення   "Довідника   кваліфікаційних
характеристик  професій  працівників"  (випуск  64)  виникла
необхідність у зміні назви вказаного випуску та назви розділу 4
цього випуску. Пропонується назву випуску 64 Довідника викласти в
такій  редакції:  "Випуск  64.  Будівельні,  монтажні  та
ремонтно-будівельні роботи", а назву розділу 4  викласти  в
редакції:  "Розділ  4.  Робітники.  Будівництво  та  ремонт
автомобільних доріг".
   У зв'язку з застосуванням новітнього устаткування і машин,
впровадженням технологічних нововведень на будівництві (ремонті)
автомобільних  доріг,  аеродромів,  інших лінійних, площинних
об'єктів та появою нових професій і робіт виникла необхідність у
розробці  семи  кваліфікаційних  характеристик  для  професій
робітників, які зайняті на виконанні дорожньо-будівельних робіт.
Такі  кваліфікаційні  характеристики  розроблені  Українським
науково-дослідним Центром економіки  будівництва  "Екобуд"  і
пропонуються включити їх як доповнення до розділів 2 та 4 випуску
64 "Довідника   кваліфікаційних   характеристик   професій
працівників" - "Будівельні,  монтажні  та  ремонтно-будівельні
роботи".
   До складу доповнень до розділу 2 внесено 6 кваліфікаційних
характеристик  робітників,  зайнятих на будівництві (ремонті)
автомобільних доріг. Кваліфікаційні характеристики розроблено на
підставі базових професій, які входять до випуску 64, розділ 2.
   До складу доповнень до розділу 4 включено кваліфікаційну
характеристику   для   професії  кущоріза.  Кваліфікаційну
характеристику розроблено на підставі базової професії машиніст
дорожньо-транспортних машин, яка раніше входила до випуску 04
"Единого тарифно-квалификационного справочника работ й профессий
рабочих".
   У доповненнях враховано  нові  вимоги  щодо  розроблення
кваліфікаційних характеристик та одночасно збережено наступність,
традиції застосування та особливості їх побудови у будівництві.
   Вказані доповнення  пройшли науково-методичну експертизу в
Центрі продуктивності Мінпраці України (акт від 03.07.2002 р.), а
також розглянуті і схвалені на секції "Економіка та стратегія
розвитку будівельного комплексу" (протокол N 1 від 23.07.2002).
 
 "Інформаційний бюлетень", N 8, 2002 р.
 

БУДСТАНДАРТ Online