Письмо от 01.03.1995 № 01-8/132 О письме Государственного комитета Украины по делам градостроительства и архитектуры

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
         ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ
               Л И С Т
           01.03.1995 N 01-8/132
 
        Про лист Державного комітету України
       у справах містобудування і архітектури
 
   Доводимо до відома лист Державного комітету України у справах
містобудування і архітектури від 18.02.95 N 10-20:
   "На численні запити щодо чинності Правил про договори підряду
на капітальне будівництво, затверджених постановою Ради Міністрів
СРСР від 26 грудня 1986 р. N 1550, при розгляді
справ в арбітражних судах Держкоммістобудування повідомляє таке.
   Згідно з Постановою Верховної Ради України від 12 вересня
1991 р. "Про порядок тимчасової дії на території України окремих
актів законодавства Союзу РСР"  законодавчі акти
колишнього Союзу РСР застосовуються на території республіки до
прийняття відповідних актів законодавства України за умови, що
вони не суперечать Конституції і законам України.
   Чинним Законом  України  "Про  інвестиційну  діяльність"
 передбачено, що основним правовим документом, яким
регулюються взаємовідносини суб'єктів інвестиційної діяльності, є
договір угода). У будівництві це договір підряду (контракт).
   Статтею 9 цього Закону визначено, що укладання
договорів, визначення зобов'язань, інших  умов  господарських
взаємовідносин,  що  не  суперечать законодавству України, є
виключною компетенцією суб'єктів інвестиційної діяльності.
   Щодо застосування Правил про договори підряду на капітальне
будівництво при розгляді спірних питань, що
виникають між сторонами у процесі виконання контракту (договору
підряду), то вищеназвані Правила можуть бути використані в частині
спорів, які не регулюються чинним законодавством, та якщо це
передбачено контрактом (договором підряду).
   У зв'язку з викладеним Держкоммістобудування звертає увагу
всіх учасників інвестиційної діяльності на необхідність глибокого
попереднього опрацювання підрядних контрактів і наповнення їх
змісту  конкретизованими  умовами  взаємних  зобов'язань  та
відповідальності  сторін, як це рекомендовано Положенням про
підрядні  контракти  у  будівництві  України,  затвердженим
Науково-технічною радою Міністерства України у справах будівництва
і архітектури (протокол від 15.12.93 N 9".
 
 "Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного
 суду України", N 2, 1995 р.
 

БУДСТАНДАРТ Online