Постановление от 14.12.1994 № 840 Об утверждении Положения о порядке наложения штрафов на предприятия, учреждения и организации за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, н...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 14 грудня 1994 р. N 840
                Київ
 
   Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1496 від 22.09.98 )
    
    Про затвердження Положення про порядок накладення
    штрафів на підприємства, установи і організації за
    порушення встановлених законодавством вимог пожежної
   безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових
      осіб органів державного пожежного нагляду
 
   На  виконання  Закону  України "Про  пожежну  безпеку"
 Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   Затвердити Положення про порядок накладення штрафів  на
підприємства, установи і організації за порушення встановлених
законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень
(приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду
(додається).
   Міністерству  внутрішніх  справ,  Міністерству  фінансів
здійснювати контроль за використанням коштів, одержуваних від
сплати зазначених штрафів.
 
 
   Прем'єр-міністр України             В. МАСОЛ
   Перший заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України            І. ДОЦЕНКО
   Інд.39
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 14 грудня 1994 р. N 840
 
               ПОЛОЖЕННЯ
     про порядок накладення штрафів на підприємства,
     установи і організації за порушення встановлених
    законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання
       розпоряджень (приписів) посадових осіб
        органів державного пожежного нагляду
             Загальна частина
   1. Це Положення визначає порядок накладення штрафів на
підприємства, установи і організації незалежно від форм власності
та видів їх діяльності (далі - підприємства) за  порушення
встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання
розпоряджень (приписів)  посадових  осіб  органів  державного
пожежного нагляду.
   2. Право накладення штрафів на підприємства мають: головний
державний інспектор України з пожежного нагляду, його заступники,
головні державні інспектори з пожежного  нагляду  Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя  та  їх
заступники, а також головні державні інспектори з пожежного
нагляду міст, селищ міського типу, районів у містах, районів.
             Розміри штрафів
   3. Максимальний  розмір  штрафу,  що  накладається  на
підприємство, не може перевищувати 2 відсотки місячного фонду
заробітної плати підприємства.
   4. Посадові особи органів державного  пожежного  нагляду
накладають штрафи на підприємства у таких розмірах:
   головний державний інспектор України з пожежного нагляду та
його заступники - до 2 відсотків місячного фонду заробітної плати
підприємства, з якого стягується штраф;
   головні державні інспектори з пожежного нагляду Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя  та  їх
заступники - до 1,5 відсотка місячного фонду заробітної плати
підприємства, з якого стягується штраф;
   головні державні інспектори з пожежного нагляду міст, селищ
міського типу, районів у містах, районів - до 1 відсотка місячного
фонду заробітної плати підприємства, з якого стягується штраф.
   5. Розмір максимально можливого штрафу обчислюється виходячи
із фактичного фонду заробітної плати підприємства за місяць, що
передує місяцю, в якому прийнято постанову про накладення штрафу.
   Не допускається повторне накладення штрафу на підприємство
протягом трьох місяців з дня винесення постанови про стягнення
попереднього штрафу, а також у разі, коли загальна сума штрафів,
накладених органами  державного  пожежного  нагляду  протягом
календарного року, перевищує 2 відсотки місячного фонду заробітної
плати підприємства.
   Сплата штрафів  провадиться  за  рахунок  прибутку,  що
залишається у розпорядженні підприємства.
        Порядок накладення та сплати штрафів
   6. Постанова  про  накладення  штрафу  на  підприємство
приймається за підсумками перевірки стану пожежної безпеки на
ньому, проведеної органами державного пожежного нагляду.
   Постанова складається у двох примірниках за формою, що
додається. Один  примірник  постанови  подається  керівникові
підприємства для сплати штрафу, другий залишається у посадової
особи органу державного пожежного нагляду, яка прийняла постанову
про накладення штрафу.
   7. Підприємство має право оскаржити в  місячний  термін
постанову про накладення штрафу у судовому порядку. Подача скарги
припиняє стягнення штрафу до остаточного розв'язання спору.
   8. Несплата штрафу протягом місяця з дня вручення постанови,
у разі оскарження - після остаточного розв'язання спору тягне за
собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі 2 відсотків за
кожний день прострочення.
   9. Кошти,  одержані  від  застосування штрафних санкцій,
спрямовуються до державного бюджету і  використовуються  для
розвитку пожежної охорони та пропаганди протипожежних заходів у
порядку, визначеному Мінфіном разом з МВС.
 
                         Додаток
              до Положення про порядок накладення
              штрафів на підприємства, установи і
              організації за порушення встановлених
              вимог пожежної безпеки, невиконання
              розпоряджень (приписів) посадових осіб
              органів державного пожежного нагляду
 
         Державний пожежний нагляд України
            ПОСТАНОВА N _____
       про накладення штрафу на підприємство,
           установу, організацію
 
  "____" ___________199___ р.        _________________
                       (місце прийняття)
   Я, __________________________________________________________
          (посада, прізвище, ініціали)
 _________________________________________________________________
 
 розглянувши розпорядження  (припис),  посадової  особи органу
 державного пожежного нагляду за результатами перевірки стану
 пожежної  безпеки  від  "___"  __________199__ р., складене
 _________________________________________________________________
 (посади, прізвища, ініціали осіб, які підписали розпорядження
 (припис)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 та інші матеріали про порушення ________________________________
 _________________________________________________________________
 (назва і адреса підприємства,прізвище,ім'я,по батькові керівника)
 _________________________________________________________________
 встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання
 розпоряджень (приписів) посадових осіб держпожнагляду, виявив:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   На підставі статті 7 Закону України "Про пожежну безпеку"
 від 17 грудня 1993 р. та Положення про порядок
 накладення штрафів на підприємства, установи і організації за
 порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки,
 невиконання розпоряджень (приписів) посадових  осіб  органів
 державного пожежного нагляду, затвердженого постановою Кабінету
 Міністрів України від 14 грудня 1994 р. N 840, вирішив накласти
 на підприємство__________________________________________________
 _________________________________________________________________
         (назва і адреса підприємства)
 
 штраф у сумі ________________________ карбованців.
   Зазначена сума штрафу перераховується до державного бюджету
 (розділ 12 "Збори і різні неподаткові доходи", 31 "Надходження
 штрафних санкцій за порушення вимог пожежної безпеки", символ
 звітності 81).
   Ця постанова може бути оскаржена підприємством протягом
 місяця у судовому порядку.
   Несплата штрафу протягом місяця з дня вручення постанови, а
 у разі оскарження - після остаточного розв'язання спору тягне за
 собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі 2 відсотки за
 кожний день прострочення.
 
  _____________________________________    ______________
  (посада особи, яка прийняла постанову)    (підпис, дата)
    М. П.
   Постанову про стягнення штрафу з підприємства отримав
     _________________________________________________
          (посада, прізвище, ініціали)
   "___" ___________ 199 __ р.     _____________
                      (підпис)