Постановление от 23.10.2002 № 5/18 Вывод № 5/18 об отмене решения о государственной регистрации нормативно-правового акта

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Заступник Державного
                   секретаря
                   Л.М.Горбунова
                   23.10.2002
                   ЗГОДЕН
                   Директор Департаменту
                   В.В. Бутрименко
                   23 жовтня 2002 р.
 
             ВИСНОВОК N 5/18
     про скасування рішення про державну реєстрацію
          нормативно-правового акта
 
   Державний комітет будівництва, архітектури та житлової
             політики України
  ___________________________________________________________
       найменування органу, який видав акт)
 
Порядок визначення меж зон охорони пам'яток, затверджений наказом
         від 26.02.2001 N 41
  __________________________________________________________
  (найменування нормативно-правового акта, вид, дата та номер
     розпорядчого документа, яким він затверджений)
        15 березня 2001 року за N 234/5425
  __________________________________________________________
     (дата реєстрації й номер за державним реєстром)
   Постанова Кабінету  Міністрів України від 30 березня 2002 p.
N 446 "Про утворення Державної служби охорони
культурної  спадщини", лист Міністерства культури і мистецтв
України від 06.08.2002 N 10-3962/18 щодо відкликання погодження
наказу Держбудархітектури від 26.02.2002 N 41
 ______________________________________________________________
     (підстави для розгляду питання щодо скасування
         рішення про державну реєстрацію)
   В И С Н О В О К:
   Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня
2002 р. N 446 у складі Міністерства культури і
мистецтв утворена Державна служба охорони культурної спадщини як
урядовий орган державного управління, основним із завдань якої є
участь у формуванні й реалізації державної політики у сфері
охорони культурної спадщини та координації діяльності органів
виконавчої влади у цій сфері.
   До її повноважень належить, у тому числі,  забезпечення
визначення  в  установленому  порядку меж територій пам'яток
національного значення, зон охорони, охоронюваних археологічних
територій,  історичних  ареалів  населених  місць. Зазначеною
постановою Міністерству культури і  мистецтв  та  Державному
комітетові з будівництва та архітектури доручено привести свої
нормативно-правові акти у відповідність до цієї постанови.
   Крім того, згідно з Положенням про Державний комітет України
з будівництва та архітектури, затвердженим Указом Президента
України від 20.08.2002 N 725/2002, Держбуд не має
повноважень стосовно визначення зон охорони пам'яток.
   Міністерство юстиції  листом від 14.08.2002 N 35-30-2328
пропонувало  Держбуду України  переглянути  вказаний  Порядок
, оскільки окремі його положення не відповідають
вимогам чинного законодавства, зокрема: пункт 1.4, де встановлено,
що відповідальними за визначення та затвердження зон охорони
пам'яток є Державний комітет будівництва, архітектури та житлової
політики України та вповноважені ним органи охорони культурної
спадщини, та пункт 1.8, у якому визначено, що містобудівна
науково-проектна документація фіксує зони охорони пам'яток.
   Проте до цього часу Порядок не переглянутий та не приведений
у відповідність до чинного законодавства.
   На підставі викладеного та відповідно до пункту 17 Положення
про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств,
інших органів виконавчої влади, органів господарського управління
та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси
громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою
Кабінету  Міністрів України від 28.12.92 N 731 (із
змінами), Порядку  скасування  рішення про державну реєстрацію
нормативно-правових  актів,  занесених до державного реєстру,
затвердженого наказом Міністерства юстиції від 31.07.2000 N 32/5
, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 31.07.2000 за
N 458/4679 (із змінами), рішення про державну реєстрацію наказу
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
від 26.02.2001 N 41 та затвердженого ним Порядку
(державний реєстр від 15.03.2001 N 234/5425) скасувати.
 

БУДСТАНДАРТ Online