Приказ от 21.10.2002 № 64 Про Основные нормативные требования и расчетные характеристики смерчей для площадки Чернобыльской АЭС

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
              Н А К А З
             21.10.2002 N 64

         Про "Основні нормативні вимоги
       та розрахункові характеристики смерчів
        для майданчика Чорнобильської АЕС"

   З метою нормативного забезпечення проектування та будівництва
нової захисної оболонки об'єкта "Укриття", відповідно до спільного
рішення Держбуду та Мінпаливенерго Протокол 01.03.2001 р.), та
враховуючи унікальність технічних рішень, що виходять за межі
існуючого національного нормативного забезпечення, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити та ввести в дію з 1 листопада 2002 року
розроблені Державним  науково-дослідним  інститутом будівельних
конструкцій (НДІБК) і схвалені рішенням науково-технічної ради
Держбуду України від 03.09.2002 р. N 10 "Основні нормативні вимоги
та розрахункові  характеристики  смерчів  для   майданчика
Чорнобильської АЕС" згідно з додатком.
   2. Опублікувати інформацію щодо надання чинності вищезгаданим
нормативним вимогам в офіційних виданнях Держбуду.

 Голова Комітету                      В.Череп

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держбуду України
                   21.10.2002 N 64

          ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ВИМОГИ
       та розрахункові характеристики смерчів
        для майданчика Чорнобильської АЕС

        1. Призначення та сфера застосування
   Цей документ призначено для встановлення навантажень від
смерчу і може використовуватися при проектуванні нових об'єктів і
оцінці технічного стану об'єктів на майданчику Чорнобильської АЕС,
що будуються, експлуатуються та реконструюються.
   Його застосування для об'єктів, що розміщуються за межами
вказаного майданчика, не допускається.
           2. Нормативні посилання
   - У цьому документі використовуються посилання на наступні
нормативні документи:
   2.1. ПиН АЭ-5.6 Правила и нормы в атомной энергетике. Нормы
сторительного проектирования АС с реакторами различного типа. -
Всесоюзный    государственный    научно-исследовательский,
проектно-конструкторский    и    изыскательный   институт
"Атомэнергопроект". М. 1987. - 24 с.
   2.2. НП 306.1.02/1.034-2000 Нормы и правила по  ядерной
безопасности атомных  станций.  Обшие  положения  обеспечения
безопасности атомных станций. Введенны 01.07.2000. - 32 с.
   2.3. СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия / Госстрой  СССР
М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. - 36 с.
   2.4. Посібник МАГАТЕ з безпеки N 50-SG-S11A. Врахування
екстремальних метеорологічних явищ при виборі майданчиків АЕС (без
врахування тропічних циклонів). МАГАТЕ, Відень, 1983. - 76 с.
             3. Визначення
   3.1. Смерч - сильний вихор складної структури, що спускається
у вигляді воронки з потужної купчасто-дощової хмари та досягає
поверхні землі,  який  спроможний  спричинити  катастрофічні
руйнування за рахунок впливів різного типу.
   3.2. F-клас смерчу за шкалою Фуджити-Пірсона - згідно з
Посібником МАГАТЕ N 50-SG-S11A умовна характеристика інтенсивності
смерчу, що грунтується на кількісних характеристиках і описі
характеру руйнувань від смерчу та має сім градацій, від F0 (слабкі
пошкодження) до F6 (незбагненні руйнування).
   3.3. Розрахунковий клас смерчу - клас смерчу, що береться для
розрахунку конструкцій і має забезпеченість, наведену у нормах
проектування.
           4. Загальні положення
   4.1. Відповідно  до  НП  306.1.02/1.034-2000  ймовірність
перевищення розрахункового  класу смерчу для об'єктів атомної
енергетики, що проектуються наново, слід призначати P = (1 x 10) у
степені -6, а для об'єктів, що будуються, експлуатуються чи
реконструюються, - P = (1 x 10) у степені -5.
   - Розрахункові характеристики смерчів із такою забезпеченістю
наведено у обов'язковому додатку Б1.
          5. Навантаження від смерчу
   5.1. Відповідно до ПиН АЭ-5.6 навантаження  від  смерчу
відноситься до  особливих  впливів  і  враховується лише для
конструкцій I категорії відповідальності за радіаційну та ядерну
безпеку.
   5.2. Навантаження від смерчу, характеристики яких надано в
обов'язковому додатку Б1, є розрахунковими,  їхні  нормативні
значення не встановлюються.
   5.3. Навантаження від смерчу слід розглядати як сукупність:
   а) вітрового тиску w, що залежить від швидкості вітру;
   б) перепаду атмосферного тиску (розрядження повітря) p між
периферією смерчу і його центром.
   Пульсаційна складова  вітрового  навантаження  від смерчу
приймається рівною нулю.
   5.4. Вітровий тиск визначається відповідно  до  вказівок
СНиП 2.01.07-85,  де за швидкість вітру береться максимальна
швидкість обертання воронки за таблицею Б1.1.
   При визначенні вітрового тиску при належному обгрунтуванні
допускається уточнювати  значення  аеродинамічних  коефіцієнтів
шляхом виконання спеціальних досліджень моделей у аеродинамічній
трубі.
   5.5. Для замкнутих приміщень навантаження від розрядження
повітря враховуються  у повній мірі. Для повністю відчинених
приміщень внутрішній і зовнішній тиски зрівнюються і навантаження
від розрядження повітря не виникає.

                   Додаток Б1
                   Таблиці розрахункових
                   характеристик

    Таблиця Б1.1 - Розрахункові характеристики смерчу
       при забезпеченості (1 x 10) у степені -5
         (для проектування заходів щодо
         стабілізації об'єкта "Укриття"
          та інших об'єктів ЧАЕС, що
             реконструюються)


N Розрахункові характеристики Значення
1 Розрахунковий клас ймовірність смерчу, kp 1,5
2 Ймовірність перевищення (1 x 10) у степені -5
3 Максимальна швидкість обертання воронки, Vp, м/с 50
4 Швидкість поступального руху смерчу, Up, м/с 12,6
5 Перепад тиску між центром та периферією воронки смерчу, DPp, гПа 31,0
6 Довжина шляху проходження смерчу, Lp, км 5
7 Ширина сліду проходження смерчу, Wp, км 0,05

    Таблиця Б1.2 - Розрахункові характеристики смерчу
       при забезпеченості (1 x 10) у степені -6
      (для проектування Безпечного Конфайнмента
          та інших об'єктів ЧАЕС, що
           споруджуються наново)


N Розрахункові характеристики Значення
1 Розрахунковий клас ймовірного смерчу, Kp 3,0
2 Ймовірність перевищення 1 x 10 у степені -6
3 Максимальна швидкість обертання воронки, Vp, м/с 81
4 Швидкість поступального руху смерчу, Up, м/с 20,3
5 Перепад тиску між центром та периферією воронки смерчу, DPp, гПа 81
6 Довжина шляху проходження смерчу, Lp, км 28,6
7 Ширина сліду проходження смерчу, Wp, км 0,29

 "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 10, жовтень 2002 р.

БУДСТАНДАРТ Online