Решение от 03.10.2002 № 6 О проекте Положение о порядке принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов градостроительства

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           Науково-технічна рада
             Р І Ш Е Н Н Я
             03.10.2002 N 6
 
      Про проект "Положення про порядок прийняття
       в експлуатацію завершених будівництвом
           об'єктів містобудування"
 
   Розглянувши проект Положення  про  порядок  прийняття  в
експлуатацію  завершених будівництвом об'єктів містобудування,
науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
   1. Схвалити основні  положення  проекту  нового  порядку
прийняття  в  експлуатацію  завершених  будівництвом об'єктів
містобудування.
   2. Враховуючи важливість питання,  вважати  за  доцільне
провести  всебічне  обговорення  проекту.  З  цією  метою
Держархбудінспекції  направити  до  місцевих  органів  влади,
міністерств,  будівельних  корпорацій та розмістити на сайті
Держбуду зазначений проект.
   3. Після доопрацювання з урахуванням зауважень і пропозицій в
грудні  поточного  року  подати проект порядку на засідання
науково-технічної ради.
 
 Голова НТР                        В.Череп
 
               Довідка
 
   Зміна економічних відносин, прийняття Верховною Радою України
ряду законодавчих актів, неодноразове наголошення Президентом
України Л.Д.Кучмою про необхідність спрощення процедури введення
об'єктів в експлуатацію спонукали до підготовки проекту рішення
Уряду з цього питання.
   Запропонований на розгляд науково-технічній  раді  проект
"Положення  про  порядок прийняття в експлуатацію завершених
будівництвом об'єктів містобудування" далі - Порядок) передбачає
визначення державною технічною комісією готовності об'єкта до
введення в експлуатацію, про що складається відповідний акт. На
відміну від попереднього порядку проведення робочої комісії не
передбачено.
   Без позитивного  рішення  державної  технічної  комісії
забороняється постачати ресурси (воду, газ, електричну та теплову
енергії тощо) на об'єкт.
   У проекті Порядку чітко визначено у відповідності з вартістю
об'єктів, яким органом призначається державна технічна комісія.
   Термін роботи технічних комісій обмежений 30 днями. До складу
комісії  забороняється  включати  непередбачених  Порядком
представників. Членам комісії забороняється ставити додаткові
вимоги, крім передбачених проектом та наданими технічними умовами.
Після  зазначеного  терміну  заперечення  окремих  членів не
розглядається.
   Порядком визначено перелік документів, які необхідно подати
державній технічній комісії. Обов'язковим у цьому переліку є
наявність архітектурно-технічного паспорту.
   Головою державної технічної комісії по об'єктах виробничого
призначення  призначається  представник  органу, що призначив
комісію, а по об'єктах  житлово-громадського  призначення  -
представник   (начальник   або   заступник)   інспекції
Держархбудконтролю, яка видала дозвіл на виконання будівельних
робіт.
   Затвердження акта державної технічної комісії здійснюється
органом, що затвердив державну технічну комісію, протягом 15 днів.
   Робота, що пов'язана з участю  представників  наглядових
органів у визначенні готовності об'єкта до експлуатації, входить
до службових обов'язків і додатковій оплаті не підлягає.
 
                   Проект
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про порядок прийняття в експлуатацію
     завершених будівництвом об'єктів містобудування
 
     (Публікується у порядку громадського обговорення
       відповідно до Указу Президента України
       від 01.08.2002 N 683/2002
    "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості
       у діяльності органів державної влади")
   Прийняття завершених будівництвом об'єктів в експлуатацію
державними  технічними  комісіями  полягає  у  засвідченні
уповноваженими представниками відповідних державних органів про їх
готовність до експлуатації.
   Дане Положення встановлює порядок засвідчення  готовності
закінчених будівництвом об'єктів до експлуатації та основні вимоги
і умови введення їх в експлуатацію незалежно від форми власності
та призначення, джерел фінансування.
   Особливості введення в експлуатацію завершених будівництвом
об'єктів із специфічними умовами  виробництва  (експлуатації)
визначаються  відповідними міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади на підставі зазначеного Положення за
погодженням  з Державним комітетом України з будівництва та
архітектури.
   Об'єкти власності інших держав, їх юридичних осіб, спільних
підприємств  і міжнародних організацій підлягають засвідченню
готовності у визначеному цим положенням порядку, якщо інше не
встановлено міжнародними договорами.
            1. Основні вимоги
   1.1. Завершені  будівництвом, розширенням, реконструкцією,
технічним переозброєнням, капітальним  ремонтом,  реставрацією
(надалі - будівництвом) будинки і споруди житлово-громадського та
виробничого призначення, інженерні мережі, транспортні магістралі,
їх  окремі  черги,  пускові  комплекси  (надалі  - об'єкти)
представляються забудовником (замовником) державним  технічним
комісіям, які засвідчують готовність цих об'єктів до експлуатації,
про що складається відповідний акт.
   Без висновку  про  готовність  об'єкта  до  експлуатації
забороняється:
   - постачання на об'єкт газу, води, теплової та електричної
енергії, забезпечення послугами зв'язку;
   - забудовникам (замовникам), підрядникам - використовувати
його за  функціональним  (передбаченим  проектом)  чи  іншим
призначенням.
   1.2. На пред'явлених до засвідчення об'єктах повинні бути
забезпечені безпечні  умови  перебування  людей  (виробничого
персоналу, мешканців, відвідувачів та ін.) згідно з вимогами
техніки безпеки, санітарії, пожежної і радіаційної безпеки та
екологічними нормами.
   1.3. Закінчені будівництвом об'єкти виробничого призначення
можуть вводитись в дію за умови їх готовності до експлуатації і
якщо  на  встановленому  обладнанні розпочато випуск пробної
продукції згідно з  технологічним  регламентом,  передбаченим
проектом.
   1.4. Не допускається введення в експлуатацію об'єктів, на
яких внесено зміни до складу пускових комплексів з порушенням
встановленого порядку.
   У виняткових випадках до призначення державних технічних
комісій органом, який затвердив проект, можуть вноситись зміни до
складу пускових комплексів. При цьому із складу таких комплексів
не  повинні  виключатись будинки та споруди, призначені для
санітарно-побутового обслуговування, забезпечення  здорових  і
безпечних  умов  праці працівників, очищення, знешкодження і
уловлювання шкідливих викидів в атмосферу, воду і грунт, лінії
зв'язку,  меліоративні  заходи, системи забезпечення пожежної
безпеки.
   1.5. Під час введення об'єктів в експлуатацію у I і IV
кварталах року дозволяється перенесення термінів виконання окремих
робіт (оздоблення фасадів, благоустрій  території  та  ін.),
здійснення яких неможливе через несприятливі погодні умови.
           2. Порядок засвідчення
         державними технічними комісіями
       готовності до експлуатації завершених
           будівництвом об'єктів
   2.1. Засвідчення готовності  до  експлуатації  завершених
будівництвом  об'єктів  здійснюється  державними  технічними
комісіями, які призначаються:
   - по об'єктах, що споруджуються за рахунок коштів Державного
бюджету, Республіканського бюджету Автономної Республіки Крим,
місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій
державної власності або із залученням іноземних кредитів під
гарантію Кабінету Міністрів України вартістю 30 млн. грн. і більше
- Кабінетом Міністрів України. Уряд може доручити призначити
технічну  комісію  міністерствам,  іншим  центральним органам
виконавчої влади або Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним,  Київській  та  Севастопольській  міським державним
адміністраціям, на територіях яких збудовано об'єкт;
   - по об'єктах загальною кошторисною вартістю від 10 до
30 млн. грн.,  що споруджуються за рахунок коштів Державного
бюджету, Республіканського бюджету Автономної Республіки Крим,
місцевих бюджетів, коштів підприємств,  установ та організацій
державної власності або із залученням іноземних кредитів під
гарантію Кабінету Міністрів України - міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади, розпорядниками коштів;
   - по об'єктах кошторисною вартістю до 10 млн. грн.,  що
споруджуються  за  рахунок  коштів  Державного  бюджету,
Республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих
бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій державної
власності або із залученням іноземних кредитів під гарантію
Кабінету Міністрів України - районними державними адміністраціями
або міськвиконкомами міст обласного підпорядкування;
   - по об'єктах, що споруджуються за рахунок недержавних коштів
вартістю 30 млн. грн. і більше, - державними адміністраціями
областей, м. Києва та Севастополя;
   - по об'єктах, що споруджуються за рахунок недержавних коштів
до 30 млн. грн., - держадміністраціями районів, міськвиконкомами
міст обласного підпорядкування, на територіях яких збудовано
об'єкт.
   2.2. Державні технічні комісії призначаються не пізніше 10
днів після отримання заяви забудовника (замовника) про закінчення
будівництвом та готовності об'єкта до прийняття в експлуатацію.
   2.3. Термін роботи державної технічної комісії визначається
органом, що її призначив, але не повинен перевищувати 30 днів. При
визначенні  терміну  слід  ураховувати  тривалість проведення
додаткових  індивідуальних  випробувань  устаткування  (крім
випробувань,  які  зафіксовані у виконавчій документації) та
комплексних випробувань на відповідність потужності встановлених
технологічних комплексів, ліній та устаткування величинам, що
передбачені проектом.
   2.4. До складу державної технічної  комісії  включаються
представники органу, що призначив комісію, виконавчого органу
відповідної місцевої ради, забудовника (замовника), підрядника
(при   здійсненні   будівництва   підрядним   способом),
генпроектувальника  (автора  проекту),  інспекції  державного
архітектурно-будівельного  контролю,  яка  видавала дозвіл на
проведення будівельних робіт на даному об'єкті, органів державного
санітарно-епідеміологічного  нагляду  та  державного пожежного
нагляду.
   При введенні  в  експлуатації  об'єктів,  підконтрольних
Мінекоресурсів України, Держнаглядохоронпраці, Державній інспекції
з  енергозбереження, до складу комісії додатково включаються
представники цих органів.
   При введенні  в  експлуатацію  закінчених  будівництвом
автозаправних  станцій,  станцій  технічного  обслуговування,
автостоянок, комплексів та об'єктів дорожнього сервісу у межах
відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць
і  доріг  до складу державної технічної комісії включається
представник Департаменту державної автомобільної інспекції.
   Включення до  складу  комісії  додаткових  членів,  не
передбачених цим Положенням, забороняється.
   Головою державної  технічної  комісії  з  підтвердження
готовності до експлуатації виробничих об'єктів  призначається
представник органу, який призначив комісію.
   Головою державної  технічної  комісії  з  підтвердження
готовності  до  експлуатації  житлово-громадських  об'єктів
призначається    представник    інспекції    державного
архітектурно-будівельного контролю (начальник або його заступник).
   2.5. Члени комісії приймають рішення про готовність об'єкта
до експлуатації на підставі позитивних висновків його візуального
огляду,  результатів  випробувань  устаткування і обладнання,
ознайомлення з матеріалами та  документами,  які  забудовник
(замовник) зобов'язаний представити комісії.
   Замовник подає державній технічній комісії такі документи:
   - документи про право власності (оренди) земельної ділянки;
   - дозвіл на будівництво;
   - дозвіл на виконання будівельних робіт;
   - журнали виконання робіт, авторського нагляду, матеріали
перевірок органами державного нагляду в процесі будівництва;
   - архітектурно-технічний паспорт об'єкта;
   - затверджену проектно-кошторисну документацію;
   - довідку про фактичну потужність об'єкта, а для об'єктів
промислового призначення - довідку про відповідність потужностей,
що  вводяться, проектним потужностям для початкового періоду
освоєння;
   - акти на приховані роботи і акти про проміжне прийняття
окремих відповідальних конструкцій;
   - акти випробування змонтованого устаткування, внутрішніх
інженерних мереж і влаштування дренажу, проходжень інженерних
мереж крізь несучі і огороджувальні конструкції;
   - акти  про  випробування  внутрішніх  і  зовнішніх
електроустановок і електромереж;
   - акти радіаційного обстеження об'єкта;
   - паспорти та сертифікати на будівельні матеріали, вироби,
конструкції;
   - паспорти на устаткування та механізми;
   - геодезичні схеми фактичного розташування інженерних мереж;
   - довідки експлуатаційних організацій про те, що зовнішні
інженерні комунікації, до яких підключений об'єкт, забезпечать
його нормальну експлуатацію відповідно до технічних умов.
   При проведенні зазначених вище дій члени комісії мають право
відповідно до своїх  повноважень  вимагати  від  забудовника
(замовника) чи будівельної організації розкриття окремих частин
конструкцій, інженерних мереж, обладнання, проведення необхідних
експертиз.
   2.6. При засвідченні готовності до експлуатації об'єктів
садибної забудови забудовник (замовник) подає комісії:
   - дозвіл  інспекції  державного  архітектурно-будівельного
контролю на виконання будівельних робіт;
   - документи на право власності (оренди) земельної ділянки і
дозвіл на будівництво об'єкта;
   - погоджену в установленому порядку проектну документацію;
   - документи на геодезичну розбивочну основу будівництва,
геодезичну виконавчу зйомку мереж, підведених до будинків і
споруд;
   - дозволи  відповідних  служб на підключення об'єкта до
інженерних мереж;
   - архітектурно-технічний паспорт (для будинків більше 2-х
поверхів).
   2.7. Державна  технічна  комісія  зобов'язана  перевірити
відповідність об'єкта проекту та технічним умовам на проектування
і підписати акт про готовність закінченого будівництвом об'єкта до
експлуатації.
   2.8. При відсутності дозволу інспекції Держархбудконтролю на
виконання  будівельних  робіт  об'єкт  визнається  самовільно
побудованим і може бути введений в експлуатацію лише після
застосування санкцій до порушників згідно з чинним законодавством
та позитивних висновків додаткової експертизи спеціалізованою
організацією щодо відповідності виконаних  будівельних  робіт
проекту, діючим будівельним нормам і правилам.
   2.9. Відсутність архітектурно-технічного паспорту об'єкта є
підставою для визначення його не готовим до експлуатації.
   2.10. Члени комісії не мають права ставити додаткових вимог,
крім передбачених наданими технічними умовами на проектування та
проектом. У випадку відмови окремих членів комісії у підписанні
акта, вони зобов'язані у письмовій формі подати голові комісії та
органу, який вони представляють, мотивовані заперечення.
   Прийняття рішення за результатами розгляду заперечень окремих
членів комісії та остаточне підписання акта здійснюється у термін,
визначений  у п. 2.3. цього Положення. Після цього терміну
заперечення окремих членів комісії не розглядається.
   2.11. Рішення про готовність об'єктів до експлуатації можуть
прийматися державними технічними комісіями тільки по об'єктах, які
закінчені будівництвом в обсязі, передбаченому проектом  (за
винятком. передбаченим п. 1.5.) та підготовлені до експлуатації.
   Щодо об'єктів, для яких згідно з п. 2.3. цього положення
комісією  передбачено  додаткові  індивідуальні та комплексні
випробування, вони оформляються відповідними проміжними актами.
   2.12. Акт державної технічної комісії затверджується органом,
який її призначив, у термін не більше 15 днів.
   У випадку непідписання окремими членами державної технічної
комісії акта і неподання ними у зазначений у п. 2.10 термін
заперечень, орган, що призначив комісію, приймає рішення про
затвердження акта.
   2.13. Підписаний та затверджений акт державної технічної
комісії є підставою для подачі на об'єкт через інженерні мережі
ресурсів, необхідних для його функціонування (води, газу, тепла,
електричного струму та інше) введення об'єкта в експлуатацію,
включення даних про нього в державну статистичну звітність, а
також оформлення права власності на цей об'єкт.
   2.14. У випадку, якщо державна технічна комісія зробила
висновок про непідготовленість об'єкта до експлуатації, вона
оформляє відмову в рішенні про введення об'єкта в експлуатацію і
подає її органу, який  призначив  комісію,  та  забудовнику
(замовнику).
   2.15. Голова та члени державної технічної комісії несуть
відповідальність за свої дії при введенні об'єкта в експлуатацію
згідно з чинним законодавством.
   2.16. Робота  з  участі  у державних технічних комісіях
представників державних наглядових  органів  здійснюється  на
безоплатній основі.
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 10, жовтень 2002 р.
 

БУДСТАНДАРТ Online