Решение от 03.10.2002 № 12 О порядке учета в сметной документации на строительство угольных шахт средств на покрытие затрат угледобывающих предприятий, связанных с бесплатным предоставлением угля категориям л...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           Науково-технічна рада
             Р І Ш Е Н Н Я
             03.10.2002 N 12
 
    Про порядок врахування у кошторисній документації
         на будівництво вугільних шахт
    коштів на покриття витрат вуглебудівних підприємств,
      пов'язаних з безоплатним наданням вугілля
       категоріям осіб, визначених статтею 43
           Гірничого закону України
 
   Науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
   1. Схвалити та  рекомендувати  до  затвердження  Порядок
врахування у кошторисній документації на будівництво вугільних
шахт коштів на  покриття  витрат  вуглебудівних  підприємств,
пов'язаних з  безоплатним  поданням  вугілля категоріям осіб,
визначених статтею 43 Гірничого закону України.
   2. Управлінню цінової політики, експертизи  та  контролю
вартості у  будівництві П.Губень) підготувати наказ Держбуду
України про затвердження зазначеного показника.
 
 Голова НТР                        В.Череп
 
               Довідка
 
   На виконання п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 6
липня 2002 р. N 938 "Про заходи щодо поліпшення
роботи підприємств вугільної галузі"  та  доручення  Кабінету
Міністрів України від 28.08.2002 N інд. 37 щодо визначення у
кошторисній документації на будівництво шахт норм для покриття
витрат, пов'язаних з безоплатним наданням вугілля категоріям осіб,
визначеним частиною 7 статті  43  Гірничого  закону  України
 для вуглебудівних підприємств.
   Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості
у будівництві розроблено та погоджено з Міністерством палива та
енергетики України Порядок врахування у кошторисній документації
на будівництво вугільних  шахт  коштів  на  покриття  витрат
вуглебудівних підприємств,  пов'язаних  з безоплатним наданням
вугілля категоріям осіб, визначених статтею 43 Гірничого закону
України.
   Розмір цих  коштів  розраховуватиметься  з  використанням
усередненого показника у гривнях в розрахунку на 1 людино-годину
нормативно-розрахункової трудомісткості    будівельно-монтажних
робіт, що передбачаються у прямих та загальновиробничих витратах,
який становить 0,06 гривень. Зазначені кошти враховуватимуться в
зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва вугільних
шахт у главі 9 "Інші роботи та витрати", графи 7, 8.
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 10, жовтень 2002 р.
 

БУДСТАНДАРТ Online