Приказ от 19.05.1994 № 237/94 О создании Государственной акционерной холдинговой компании по выполнению монтажных и специальных строительных работ

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
   Указ втратив чинність на підставі Указу Президента 
    N 143/96 від 24.02.96 )
     Про створення Державної акціонерної холдингової
      компанії з виконання монтажних і спеціальних
            будівельних робіт
   ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента 
    N 143/96 від 24.02.96 )
 
   З метою    забезпечення    функціонування    єдиного
виробничо-технологічного комплексу  монтажних  і  спеціальних
будівельних робіт у процесі  корпоратизації  та  приватизації
підприємств цієї галузі п о с т а н о в л я ю:
   1. Підтримати ініціативу Української державної корпорації по
виконанню монтажних  і   спеціальних   будівельних   робіт
"Укрмонтажспецбуд" щодо   створення   Державної  акціонерної
холдингової компанії  з  виконання  монтажних  і  спеціальних
будівельних робіт (далі - Компанія), визначивши особливий порядок
її створення.
   2. Установити, що керівним органом Компанії є правління на
чолі з  головою  правління  Компанії,  який має заступників,
контролюючим органом - спостережна рада.
   Членів спостережної ради, голову  правління,  заступників
голови правління Компанії призначає Кабінет Міністрів України.
Членів правління Компанії призначає спостережна рада за поданням
голови правління.
   3. Корпорації "Укрмонтажспецбуд":
   - завершити до 1 вересня 1994 року корпоратизацію державних
підприємств, що входять до сфери її управління, відповідно до
Указу Президента України від 15 червня 1993 року N 210
"Про корпоратизацію підприємств";
   - розробити за участю  Міністерства  економіки  України,
Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України і
Антимонопольного комітету  України  проект  Статуту  Державної
акціонерної холдингової  компанії  з  виконання  монтажних  і
спеціальних будівельних робіт і подати його до 1 серпня 1994 року
на затвердження Кабінету Міністрів України.
   4. Фонду державного майна України в разі згоди організацій
орендарів підприємств монтажних і спеціальних будівельних робіт
прийняти рішення щодо приватизації орендованого ними майна.
   5. Корпорації "Укрмонтажспецбуд" та Фонду державного майна
України передбачити у планах розміщення акцій  передачу  до
статутного фонду Компанії 51 відсотка акцій акціонерних товариств,
які створені та створюються шляхом корпоратизації та приватизації
державних підприємств монтажних і спеціальних будівельних робіт та
орендованого майна таких підприємств.
   У разі, коли при розміщенні акцій цих акціонерних товариств
на пільгових умовах відповідно до статті 25 Закону України 
 "Про приватизацію майна державних підприємств",
статей 6 і 8 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня
1993 року N 57 "Про приватизацію цілісних майнових
комплексів  державних  підприємств  та  їхніх  структурних
підрозділів, зданих в оренду" та статті 9 Указу Президента
України від 15 червня 1993 року N 210  "Про
корпоратизацію  підприємств"  здійснити  передачу  зазначеної
кількості акцій неможливо, передбачити у планах розміщення акцій
цих товариств передачу до статутного фонду Компанії акцій, що
залишаються після їх розміщення на пільгових умовах.
   6. Фонду Державного майна України вирішити питання щодо
передачі до статутного фонду Компанії пакетів акцій, зазначених у
статті 5 цього Указу, корпорації "Укрмонтажспецбуд" - майна, яке
перебуває у загальнодержавній власності та є необхідним для
забезпечення діяльності Компанії (крім адміністративного будинку
по вулиці Прорізній, 15 у місті Києві).
   7. Установити, що акції Компанії, які випускаються на розмір
її статутного фонду, перебувають у державній  власності  до
прийняття спеціального рішення щодо приватизації майна Компанії.
   8. Установити, що дія Указу Президента України від 21 лютого
1994 року N 61 "Про додаткові заходи щодо делегування
Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській обласним
державним адміністраціям повноважень щодо управління майном, що
перебуває у загальнодержавній власності" не  поширюється  на
підприємства і організації, які відповідно до Декрету Кабінету
Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 19 "Про
управління  майном,  що  є у загальнодержавній власності, в
будівництві та  промисловості  будівельних  матеріалів"  було
віднесено до сфери управління корпорації "Укрмонтажспецбуд".
   9. Кабінету Міністрів України привести рішення Уряду  у
відповідність з цим Указом.
   10. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.
 
 
 
 Президент України                  Л.КРАВЧУК
 
 м.Київ, 19 травня 1994 року
   N 237/94

БУДСТАНДАРТ Online