Письмо от 09.10.2002 № 7886/5/15-3416 Относительно освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость операций по продаже проектно-изыскательских и ремонтных работ

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
          09.10.2002 N 7886/5/15-3416
 
   ДПА України розглянула лист щодо звільнення від оподаткування
ПДВ операцій з продажу проектно-вишукувальних та ремонтних робіт і
повідомляє таке.
   Відповідно до пп. 5.1.22 ст. 5 Закону України "Про податок на
додану вартість" далі - Закон) від оподаткування
ПДВ звільняються операції з оплати вартості  фундаментальних
досліджень,  науково-дослідних  і дослідницько-конструкторських
робіт, які здійснюються за рахунок Держбюджету України. Тобто
фінансування таких робіт повинно здійснюватися з відповідних
рахунків бюджетної кваліфікації.
   Щодо оподаткування операцій з продажу проектно-вишукувальних
та ремонтних робіт, компенсація вартості яких проводиться за
рахунок інших джерел, то такі операції підлягають оподаткуванню на
загальних підставах.
   Одночасно повідомляємо, що відповідно до пп. 7.3.5 ст. 7
Закону датою виникнення податкових зобов'язань у
разі продажу товарів, (робіт, послуг) з оплатою за рахунок
бюджетних коштів є дата надходження таких коштів на розрахунковий
рахунок  платника  податку  або  дата  отримання відповідної
компенсації у будь-якому іншому вигляді, включаючи зменшення
заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями
перед таким бюджетом.
   Враховуючи  те, що  відповідно до п. 11.4 ст. 11 Закону
,  зміни  порядку  оподаткування  ПДВ  можуть
здійснюватись лише внесенням змін до цього Закону, вирішення
питання щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з продажу
проектно-вишукувальних  та  ремонтних  робіт,  оплата  яких
здійснюється за рахунок бюджетних коштів, можливе лише шляхом
внесення змін до чинного законодавства.
 
 Заступник Голови                    Г.Оперенко
 
 "Бухгалтерія",
 N 51/1-2, 16 грудня 2002 р.
 

БУДСТАНДАРТ Online