Постановление от 22.06.1998 № 939 Об усовершенствовании системы государственного регулирования размера квартирной платы и платы за содержание домов и придомовых территорий

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 22 червня 1998 р. N 939
                Київ
        Про вдосконалення системи державного
     регулювання розміру квартирної плати та плати
     за утримання будинків і прибудинкових територій
 
      Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 717 від 15.05.2003 )
   З метою поліпшення умов господарювання підприємств житлового
господарства, підвищення їх відповідальності за надання житлових
послуг, а також запровадження плати за обслуговування та утримання
житла залежно від його споживчих якостей Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
   1. Надати право Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській  та  Севастопольській  міським  державним
адміністраціям  встановлювати  плату  за  користування житлом
(квартирну плату) та за утримання житла.
   При цьому необхідно виходити з того, що зміна  розміру
зазначеної плати здійснюється лише за умови економічного її
обгрунтування залежно від переліку та якості послуг, що надаються
підприємствами житлового господарства.
   2. Затвердити   склад  витрат  підприємств  житлового
господарства, пов'язаних з утриманням будинків і прибудинкових
територій, що входять до квартирної плати (плати за утримання
житла), та Типовий договір найму житла в будинках державного і
комунального житлового фонду (додаються).
   3. Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової
політики до 1 жовтня 1998 р. розробити та затвердити:
   єдиний класифікатор житлових будинків залежно від якості
житла та наявного інженерного обладнання;
   методичні рекомендації щодо:
   визначення норм витрат підприємств житлового господарства,
пов'язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій;
   розрахунків економічно   обгрунтованих   тарифів   на
житлово-комунальні  послуги  за  погодженням  з Міністерством
економіки.
   4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити переукладення договорів найму житла  в  будинках
державного і комунального житлового фонду та підвищення якості
послуг, що надаються підприємствами житлового господарства.
   5. Визнати такими, що втратили чинність:
   пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 11 серпня 1988 р.
N 243  "Про затвердження Типового договору найму
жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового
фонду  в  Українській  РСР  та  Правил  користування жилими
приміщеннями, утримання жилого будинку і придомової території в
Українській РСР" (ЗП УРСР, 1988 р., N 9, ст. 40);
   пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня
1996 р. N 838 "Про зміну розмірів відшкодування
населенням вартості житлово-комунальних послуг" (ЗП України, 1996
р., N 15, ст. 413).
   6.  Державному  комітетові з питань житлово-комунального
господарства здійснювати постійний контроль за виконанням цієї
постанови. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 717 від 15.05.2003 )
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 24
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 22 червня 1998 р. N 939
               СКЛАД
      витрат підприємств житлового господарства,
     пов'язаних з утриманням будинків і прибудинкових
      територій, що входять до квартирної плати
          (плати за утримання житла)
 
   1. До складу витрат підприємств житлового господарства на
утримання  будинків  і прибудинкових територій належать такі
витрати:
   а) на утримання обслуговуючого персоналу.
   Враховуються витрати на оплату праці молодшого обслуговуючого
персоналу (двірників, прибиральниць, робітників будинку, ліфтерів
та інших робітників,  праця  яких  пов'язана  з  утриманням
внутрішньобудинкових приміщень і прибудинкової території), а також
відрахування на соціальні потреби від витрат на оплату праці
зазначеного персоналу;
   б) на експлуатацію будинкового господарства.
   Враховуються витрати на прибирання прибудинкової території,
прибирання, вивезення і знешкодження відходів та сміття, чищення
димоходів, освітлення і утримання місць загального користування,
здійснення протипожежних заходів, дезінфекцію і  дератизацію,
озеленення та інші витрати на утримання будинкового господарства;
   в) на амортизацію (знос) будівель, споруд, машин, обладнання,
інвентаря.
   Враховуються амортизаційні відрахування на повне відновлення
(знос) будівель, споруд, машин, обладнання, інвентаря та іншого
майна, що належить до основних засобів, крім житлового фонду;
   г) на капітальний ремонт будівель, споруд, машин, обладнання.
   Враховуються фактичні витрати на капітальний ремонт будівель,
споруд, крім житлового фонду;
   д) на поточний ремонт житлового фонду.
   Враховуються витрати на проведення робіт із забезпечення
збереження житлового фонду:
   профілактичний ремонт;
   непередбачений ремонт;
   технічні огляди будівель, споруд та елементів зовнішнього
благоустрою;
   підготовка житлового  фонду  до роботи в осінньо-зимовий
період.
   До витрат на поточний ремонт належать:
   витрати на оплату праці постійних та тимчасових робітників,
які виконують поточний ремонт господарським способом (мулярів,
покрівельників, слюсарів, теслярів) та відрахування на соціальні
заходи згідно із законодавством;
   витрати на  матеріали  для проведення поточного ремонту;
   витрати на  поточний  ремонт,  що  виконується підрядним
способом;
   інші витрати на поточний ремонт;
   е) на експлуатацію (утримання та обслуговування) ліфтів (крім
капітального ремонту);
   є) на утримання апарату управління.
   Враховуються витрати на оплату праці працівників апарату
управління,  відрахування  на  соціальні  заходи  згідно  із
законодавством, витрати на утримання службових та інших приміщень
житлової організації, канцелярські, поштово-телеграфні, телефонні
витрати  та  витрати  на  відрядження, оплату інформаційних,
консультаційних та інших послуг;
   ж) інші прямі витрати, враховуючи витрати на охорону праці,
утримання  службового  житла,  відрахування  на  обов'язкове
страхування майна  та  членів  трудового  колективу,  касове
обслуговування, спортивну і культурно-масову роботу тощо.
   2. Витрати на капітальний ремонт житлового фонду здійснюються
за рахунок власників житлового фонду (крім ремонту, передбаченого
пунктом 7 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного
житлового фонду") та інших джерел фінансування, не
заборонених законодавством.
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 22 червня 1998 р. N 939
             ТИПОВИЙ ДОГОВІР
        найму житла в будинках державного і
          комунального житлового фонду
 
_______________________________    "  "______________199__р.
   (населений пункт)
 
_______________________________________________ в особі керівника,
 (найменування підприємства (організації) з
    обслуговування житлового фонду)
 
що діє на підставі _______________________________________________
 
(далі - наймодавець) з однієї сторони і громадянин
 
__________________________________________________________________
 
(далі - наймач) з другої сторони на підставі
 
__________________________________________________________________
        (назва документа на право поселення)
 
уклали цей договір про таке:
      1. Предмет договору та зобов'язання сторін
   1.1. Наймодавець надає наймачу і членам його сім'ї.
 
__________________________________________________________________
      (прізвища, ім'я та по батькові членів сім'ї)
 
у безстрокове користування житло _________________________________
 
__________________________________________________________________
 (одноквартирний будинок, квартиру, частину будинку чи квартири)
 
за адресою _______________________________________________________
   Житлове приміщення __________________________________________
 
__________________________________________________________________
  (ізольована квартира, кімната (и) у комунальній квартирі,
         одноквартирний житловий будинок)
   загальною площею ________________ кв. м, що складається з
______________ кімнат житловою площею __________ кв. м, у тому
числі:
 
кімната __________________ кв. м  кімната _________________ кв. м
кімната __________________ кв. м  кімната _________________ кв. м
кімната __________________ кв. м  кімната _________________ кв. м
 
____________________ кухні площею ______________ кв. м, обладнаної
(загальної, окремої)
 
__________________________________________________________________
(перелічити обладнання, вказавши його стан - технічно не справне,
          потребує ремонту, заміни)
 
___________________ ванної кімнати площею ______ кв. м, обладнаної
(загальної, окремої)
 
__________________________________________________________________
(перелічити обладнання, вказавши його стан - технічно не справне,
          потребує ремонту, заміни)
 
санітарного вузла площею _________ кв. м, обладнаного ____________
 
__________________________________________________________________
(перелічити обладнання, вказавши його стан - технічно не справне,
          потребує ремонту, заміни)
 
коридору площею _______ кв. м, антресоллю площею __________ кв. м,
вбудованої шафи площею _______ кв. м, комори площею _______ кв. м,
лоджії площею __________ кв. м, балкону площею ___________ кв. м.
   Житлове приміщення обладнане: _______________________________
                    (водопроводом, гарячим
 
__________________________________________________________________
  водопостачанням, опаленням (пічним, місцевим, центральним),
 
__________________________________________________________________
 каналізацією, сміттєпроводом, газопостачанням, електроенергією)
   У квартирі є_________________________________________________
         (телефон, радіотрансляційна мережа, телевізійна
                   мережа)
   1.2. Наймодавець зобов'язується:
   1.2.1. Здійснювати  обслуговування  будинку, забезпечувати
роботу технічного обладнання відповідно до вимог законодавства.
   1.2.2. Забезпечувати надання комунальних послуг.
   1.2.3. На  час  проведення  капітального  ремонту  або
реконструкції будинку з відселенням осіб, що проживають у ньому,
надати наймачу і членам його сім'ї інше житло, не розриваючи при
цьому договору найму житла, що ремонтується або реконструюється.
Компенсувати наймачеві витрати, пов'язані з перевезенням.
   У період проживання наймача в іншому житловому приміщенні він
здійснює квартплату лише за приміщення, надане йому на час
ремонту.
   1.2.4. Своєчасно проводити підготовку житлового будинку і
його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий
період.
   1.2.5. Доводити   наймачу   встановлені   тарифи   на
житлово-комунальні послуги та розміри щомісячних платежів за них.
   1.3. Наймач зобов'язується:
   1.3.1. Використовувати житло за призначенням.
   1.3.2. Дотримуватися  Правил  користування  приміщеннями
житлових будинків і прибудинковими територіями, своєчасно вживати
заходів до усунення виявлених у квартирі несправностей.
   Не допускати самовільного перепланування квартир, руйнування
конструкцій будинку, заміни та перестановки технічного обладнання
в квартирі.
   Забезпечувати цілісність пломб приладів обліку води, тепла та
газу, не допускати самовільного втручання в роботу цих приладів.
   1.3.3. У встановлені терміни сплачувати квартирну плату і
плату за комунальні послуги, економно використовувати воду, газ,
електричну і теплову енергію.
   1.3.4. Дотримуватися правил пожежної та газової безпеки.
   1.3.5. Допускати у квартиру та  інші  займані  наймачем
приміщення  для  огляду елементів житлового будинку та його
обладнання, перевірки показань засобів обліку в денний час, а у
разі  аварій  і  в  нічний  час, працівників підприємств з
обслуговування житлового фонду за наявності у них відповідних
посвідчень.
   1.3.6. При виїзді разом з членами сім'ї з житла звільнити і
здати його наймодавцю в належному технічному і санітарному стані.
   1.3.7. Відшкодовувати збитки, завдані житловому приміщенню
або майну інших мешканців будинку ним або членами його сім'ї.
             2. Права сторін
   2.1. Наймодавець має право:
   2.1.1. Вимагати від наймача дотримання Правил користування
приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями та
своєчасного внесення ним плати за житлово-комунальні послуги.
   2.1.2. У разі відмови наймача від переселення в інше житлове
приміщення на період капітального ремонту або  реконструкції
будинку вимагати переселення його в судовому порядку.
   2.1.3. Вживати всіх необхідних заходів для відселення наймача
та членів його сім'ї, якщо будинок (житлове приміщення) загрожує
обвалом.
   2.1.4. Вимагати в судовому порядку виселення наймача, членів
його сім'ї або інших осіб, які проживають разом з ним, без надання
іншого житла, якщо вони систематично псують чи руйнують приміщення
або використовують його не за призначенням,  або  створюють
неможливі умови для спільного проживання з ними інших мешканців
будинку.
   2.1.5. На вхід до займаного житла для огляду елементів
житлового будинку та його обладнання і перевірки показань приладів
обліку води, тепла та газу.
   2.1.6. Під час аварійних ситуацій проникати  у  житлові
приміщення (квартири) у разі відсутності наймача або членів його
сім'ї у порядку, встановленому законодавством.
   2.2. Наймач має право:
   2.2.1. Вселяти відповідно до законодавства в займане ним
житло інших осіб.
   2.2.2. Проводити в установленому порядку обмін займаного
житла на інше.
   2.2.3. Здавати в піднайом за згодою членів  сім'ї,  що
проживають  разом  з  ним, житлове приміщення відповідно до
законодавства.
   2.2.4. Бронювати в установлених законодавством випадках житло
з отриманням охоронного свідоцтва.
   2.2.5. На збереження житлового приміщення у разі тимчасової
відсутності його та членів його сім'ї на підставах і в межах
строків, передбачених законодавством.
   2.2.6. Вимагати  від наймодавця згідно із законодавством
виконання покладених на нього обов'язків. У разі невиконання
наймодавцем обов'язків щодо ремонту наданого в найом житла у
випадках, викликаних нагальною потребою, провести  ремонт  і
стягнути з наймодавця вартість ремонту або зарахувати її в рахунок
наступних платежів.
   2.2.7. За наявності відповідних умов у членів сім'ї наймача
вимагати розподілу особистого рахунку і переукладення договору
найму з членами сім'ї наймача.
   2.2.8. Приватизувати  займане  житло  відповідно   до
законодавства.
          3. Відповідальність сторін
   3.1. Наймодавець  відшкодовує наймачу матеріальні збитки,
завдані невиконанням обов'язків, передбачених у пунктах 1.2.1 -
1.2.5 цього Договору, згідно із законодавством.
   3.2. Наймодавець, наймач та члени його сім'ї за порушення
умов  цього  Договору  несуть  відповідальність  згідно  із
законодавством.
            4. Заключні умови
   4.1. Цей Договір може бути розірвано з ініціативи будь-якої
сторони  за  наявності  умов  і  в  порядку,  передбачених
законодавством.
   4.2. Спори, що виникають між сторонами під час виконання
цього Договору, вирішуються в установленому законом порядку.
   4.3. Цей Договір складено в двох примірниках, один з яких
зберігається у наймодавця, а другий - у наймача.
   Наймодавець            Наймач
   З Правилами користування приміщеннями житлових будинків і
прибудинковими територіями ознайомлений.
   Наймач              підпис
 
( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного
вісника України" N 30, 1998 р. )
 

БУДСТАНДАРТ Online