Приказ от 15.07.2002 № 267 Об утверждении форм государственного статистического наблюдения по структурной статистике

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 267 від 15.07.2002
   м. Київ


     Про затвердження форм державного статистичного
       спостереження по структурній статистиці


   Відповідно до статті 14 Закону  України  "Про  державну
статистику"  та з метою удосконалення статистичних
спостережень  за  діяльністю  підприємств  і  розрахунку
макроекономічних показників з урахуванням міжнародних рекомендацій
Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити форми державного статистичного спостереження,
що додаються, та ввести в дію починаючи зі звіту:

   за 2002 рік:
   - N 1-підприємництво річна) "Звіт про основні показники
діяльності підприємства за 2002 рік";
   - N 1-підприємництво (коротка) - річна "Звіт про основні
показники діяльності підприємства за 2002 рік";

   за I квартал 2003 року:
   - N 1 - підприємництво (квартальна) "Звіт про  основні
показники діяльності підприємства";

   за I півріччя 2003 року:
   - N 1-підприємництво (малі) - піврічна "Звіт про основні
показники діяльності малих підприємств".


   2. Установити, що державне статистичне спостереження  із
структурної статистики складають суб'єкти підприємництва незалежно
від їх форми власності за формами:
   - N 1-підприємництво (річна) та N 1-підприємництво (коротка)
- річна - підприємства (включаючи малі) всіх видів економічної
діяльності (крім банків),
   - N 1-підприємництво (квартальна) - підприємства (без малих)
всіх видів економічної діяльності (крім банків),
   - N 1-підприємництво (малі) - піврічна - малі підприємства
всіх видів економічної діяльності (крім сільськогосподарської та
банківської) на вибірковій основі.

   3. Управлінню структурної статистики Головного управління
статистики підприємств (Книшенко І.Ф.):
   3.1. Здійснювати  методологічне  керівництво  збором  та
розробкою  за  затвердженими формами державного статистичного
спостереження.
   3.2. Визначити  необхідний тираж, підготувати і передати
управлінню справами у визначений термін  оригінали  бланків,
затверджених форм державного статистичного спостереження, для їх
тиражування.
   3.3. Підготувати зміни і доповнення до постановок задач щодо
доопрацювання програмного забезпечення до комплексів електронної
обробки інформації за формами: N 1-підприємництво (річна), N
1-підприємництво  (коротка)  -  річна,  N  1-підприємництво
(квартальна) та N 1-підприємництво (малі) - піврічна.
   3.4. Спільно з ГМУС у м. Києві (Сидоренко М. М.) підготувати:
   - пропозиції  про  внесення  змін до Плану розробки та
експлуатації  комплексів  електронної  обробки  статистичної
інформації на 2002 рік в частині доопрацювання КЕОІ за формами N
1-підприємництво (річна) та N 1-підприємництво (коротка) - річна,
   - пропозиції  до проекту Плану розробки та експлуатації
комплексів електронної обробки статистичної інформації на 2003 рік
за  формами  N  1-підприємництво (річна), N 1-підприємництво
(коротка) - річна, N  1-підприємництво  (квартальна)  та  N
1-підприємництво (малі) - піврічна.

   4. Фінансово-економічному  управлінню  (Сорокіна  Т.В.)
забезпечити фінансування виготовлення бланків форм державного
статистичного спостереження.

   5. Управлінню справами (Царський В.І.) забезпечити контроль
за своєчасним тиражуванням та доставкою бланків форм державного
статистичного  спостереження  на  адресу Головного управління
статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь статистики.

   6. Начальникам Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських
управлінь статистики забезпечити в установленому порядку збір,
розробку і подання Держкомстату України спостережень у встановлені
терміни.

   7. ГМУС у м. Києві (Сидоренку М.М.):
   7.1. Забезпечити доробку програмного забезпечення по обробці
державного  статистичного  спостереження  за  формами  N
1-підприємництво (річна), N 1- підприємництво (коротка) - річна, N
1-підприємництво (квартальна) відповідно до змін та доповнень до
постановки задачі.
   7.2. Здійснити зведення статистичної інформації за формами N
1-підприємництво (річна), N 1-підприємництво (коротка) - річна та
N 1-підприємництво (квартальна).

   8. НДІ статистики Держкомстату України (Карпов В.І.) в межах
договірної тематики доопрацювати  програмне  забезпечення  по
проведенню вибіркового спостереження за формою N 1-підприємництво
(малі) - піврічна.

   9. Скасувати наказ Держкомстату України від 27.07.2001 N 339
 "Про затвердження форм державної статистичної
звітності по структурній статистиці" в частині затвердження форм
N 1-підприємництво (річна), N 1-підприємництво (коротка) - річна,
N 1-підприємництво (квартальна), N 1-підприємництво (малі) -
піврічна.

   10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Голова Комітету                   О.Г.Осауленко

        Державне статистичне спостереження

   Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст.
21 Закону України "Про державну статистику"

   Порушення термінів або  ненадання  інформації,  а  також
викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена
ст. 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення
 від 13.07.2000 р. N 1929-III

                Звіт
     про основні показники діяльності підприємства
              за 2002 рік

                   Форма N 1-підприємництво

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Держкомстату
                   України
                   від 15.07.2002 N 267

                   Річна
                   Поштова

Подають: Термін подання
суб'єкти підприємницької діяльності - підприємства, незалежно під виду економічної діяльності (за виключенням банківських установ) та форми власності: до територіальних органів державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 20 лютого

Найменування організації - складача інформації
Поштова адреса
Код форми доку- мента за ДКУД Коди організації-складача
за ЄДРПОУ терито- рії (КОАТУУ виду еконо- мічної діяль- ності (КВЕД) форми влас- ності (КФВ) органі- заційно- правової форми господа- рювання (КОПФГ) міністерства, іншого цент- рального органу, якому підпорядкова- на організація - складач інформації (СПОДУ)* КС
1 2 3 4 5 6 7 8 9
____________
* Тільки для підприємств державної форми власності.

Господарська діяльність здійснювалася протягом |___| місяців звітного періоду (вкажіть їх кількість) (100)

        Розділ 1. Демографія підприємства

   При заповненні  даного  розділу  необхідно  підмітити
запропоновані (або сказати інші) типи демографічних подій, які
відповідають ситуації на підприємстві, закресливши при цьому
відповідну  затемнену  клітинку  та вказавши дату події, що
відбулась.
   Зміни в  організаційній  структурі,  що  відбулись  на
підприємстві протягом звітного року:

Створення підприємства відбувалося шляхом: Код зміни Дата події:
число місяць рік
утворення нового підприємства 111 20___
злиття підприємств в одне 112 20___
поділу підприємства на декілька 113 20___
поновлення діяльності раніше існуючого підприємства 114 20___
інший (вкажіть який): 115 20___

Структурні зміни на підприємстві: Код зміни Дата події:
число місяць рік
злиття підприємств в одне із збереженням звітуючого 121 20____
злиття-поглинання своїх дочірніх компаній 122 20____
поділу підприємства на декілька 123 20____
часткове зменшення активів шляхом їх передачі, продажу 124 20____
часткове збільшення активів шляхом їх отримання, купівлі 125 20____
взято в оренду основні фонди іншого підприємства 126 20____
передано в оренду основні фонди свого підприємства 127 20____
інший (вкажіть який): 128 20____

Припинення діяльності підприємства в результаті: Код зміни Дата події:
число місяць рік
злиття підприємств в одне 131 20____
злиття-поглинання своїх дочірніх компаній 132 20____
поділу підприємства на декілька 133 20____
тимчасового призупинення виробництва 134 20____
повної ліквідації підприємства 135 20____
підприємство в процесі ліквідації 136 20____
інший (вкажіть який): 137 20____
Код зміни
На підприємстві не було жодного випадку із вказаних вище (закресліть клітинку) 199

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача

   Розділи 2 - 7 заповнюються з урахуванням місцевих одиниць,
наданих у розділі 8

  Розділ 2. Розподіл обсягу виробленої, реалізованої продукції
  (робіт, послуг), середньої чисельності працівників та витрат
 на виробництво продукції (робіт, послуг) за видами економічної
       діяльності згідно КВЕД


   2.1.
Код виду економічної діяльності за КВЕД Обсяг виробленої продукції, робіт, послуг у діючих цінах (без ПДВ, акцизу) Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг у діючих цінах (без ПДВ, акцизу)
А Б 1 2
Сумарні значення показників за видами економічної діяльності 200
у тому числі за видами економічної діяльності*:

Довідково: Продукція власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, тис. грн. з одним десятковим знаком (із обсягу виробленої продукції (робіт, послуг), розділ 2.1, графа 1) (250)

Доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), включаючи ПДВ та акциз, тис. грн. з одним десятковим знаком (290)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача

   2.2.
Код виду економічної діяльності за КВЕД Витрати на виробництво продукції, робіт, послуг, тис. грн. з одним десятковим знаком У тому числі за елементами витрат
Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів) Амортизація Витрати на оплату праці з них: на навчальні відпустки, у зв'язку з реорганіза- цією та скороченням штатів, доплати в разі тимчасової втрати працездат- ності Відрахування на соціальні заходи Інші операційні витрати
А Б 4 5 6 7 8 9 10
Сумарні значення показників за видами економічної діяльності 200
у тому числі за видами економічної діяльності*:
____________
* За переліками, визначеними органами державної статистики.

       Стор. 4. ф. N 1-підприємництво (річна)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача

   Розділ 3. Окремі види витрат на виробництво продукції
             (робіт, послуг)

               (тис. грн. з одним десятковим знаком)
Код рядка Фактично за рік
А Б 1
Із витрат за елементом "матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів)" (розділ 2.2, гр. 5, ряд. 200): - витрати на паливо 262
Із втрат за елементом "інші операційні витрати" (розділ 2.2, гр. 10, ряд. 200): - витрати на відрядження 310
з них добові 315
- орендна плата 330
з неї плата за землю 335
- податки, збори (обов'язкові платежі) 340

Довідково по операціях з давальницькою сировиною
Підприємство замовляло виготовлення продукції (робіт, послуг) на сторонніх підприємствах на умовах надання їм давальницької сировини (закресліть відповідну клітинку) (349) Так Ні

заповнюють підприємства-замовники, які вказали відповідь "Так"
Код рядка Фактично за рік, тис. грн. з одним десятковим знаком
А Б 1
Вартість давальницької сировини, переданої для переробки сторонньому підприємству і використаної у виробництві (врахованої у показниках по ряд. 255, 260 розд. 2.2) 350
Оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами на давальницьких умовах (врахованої по ряд. 255, 260 розд. 2.2) 360
Обсяг виготовленої на давальницьких умовах продукції (робіт, послуг) (у діючих цінах, без ПДВ та акцизу) і призначеної для реалізації без додаткової обробки на даному підприємстві (врахованого у показнику по гр. 1 ряд. 200 розд. 2.1) (ряд. 370 + 375 + 380) 365
у тому числі: - продукція добувної, обробної промисловості та електроенергетики 370
- продукція будівництва 375
- інших видів економічної діяльності 380

Довідково по роботах (послугах) за будівельним контрактом
Підприємство залучало до виконання будівельного контракту сторонні підприємства (субпідрядників) (закреслить відповідну клітинку) (381) Так Ні
заповнюють підприємства-підрядники, які вказали відповідь "Так"
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), виконаної субпідрядником за будівельним контрактом (у діючих цінах, без ПДВ та акцизу) тис. грн. з одним десятковим знаком (врахованою у показнику по гр. 2 ряд. 200 розд. 2.1) 382

             Розділ 4. Запаси

               (тис. грн. з одним десятковим знаком)
Код рядка Залишки запасів
на початок року на кінець року
А Б 1 2
Виробничі запаси 410
Тварини на вирощуванні і відгодівлі 420
Незавершене виробництво 440
Готова продукція 450
Товари 460
Всього (ряд. 410 + 420 + 440 + 450 + 460) 465
Код рядка Надходження запасів фактично за рік
А Б 1
Вартість придбаних сировини, матеріалів, комплектуючих та послуг (включаючи тварин на вирощуванні і відгодівлі) 470
з них: - енергії 475
- палива 476
Вартість придбаних товарів (послуг) 480

    Розділ 5. Чисельність працівників та оплата їх праці

Код рядка Всього по підприємству
А Б 1
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб 510
Середня чисельність позаштатних працівників (працюючі за договорами та зовнішні сумісники), осіб 520
Чисельність неоплачуваних працівників (власники, засновники підприємства та члени їх сімей), осіб* 530
Відпрацьовано штатними працівниками облікового складу, людино-годин 535
Чисельність штатних працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), осіб 540
з них за власним бажанням 550
Фонд оплати праці - всього, тис. грн. з одним десятковим знаком 560
з нього: - позаштатних працівників (врахованих у рядку 520) 570
- працівників, які протягом року працювали на інших підприємствах 580
____________
* Заповнюють підприємства приватної форми власності.

       Стор. 5 ф. N 1-підприємництво (річна)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача

    Розділ 6. Валові інвестиції в основний капітал та у
     невироблені активи, здійснені у звітному році

Здійснювались у звітному році валові інвестиції в основний капітал та невироблені активи (закреслить відповідну клітинку) (600) Так Ні

       заповнюють підприємства, які вказали відповідь "Так"
Код рядка Всього по підприємству, тис. грн. з одним десятковим знаком
А Б
Валові інвестиції в основний капітал - всього (ряд. 620 + ряд. 640) 610
у тому числі: валові інвестиції в матеріальні активи (ряд. 621 + 622 + 623 + 624) 620
у тому числі: - на капітальне будівництво (включаючи поліпшення: модернізацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо будівель та споруд) 621
- капітальні витрати на поліпшення земель 622
- на придбання раніше існуючих основних засобів 623
- на придбання (виготовлення) нових основних засобів (включаючи поліпшення: модернізацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо основних засобів крім будівель та споруд) (ряд. 625 + 626 + 627 + 628 + 629 + 630 + 631) 624
у тому числі: - будівель та споруд 625
- машин та обладнання 626
- транспортних засобів 627
- інструментів, приладів та інвентарю 628
- робочої та продуктивної худоби 629
- багаторічних насаджень 630
- інших основних засобів 631
валові інвестиції в нематеріальний основний капітал (ряд. 641 + 642 + 643 + 644) 640
у тому числі: - геолого-розвідувальні роботи 641
- програмне забезпечення 642
- оригінали літературних та художніх творів, придбаних для тиражування 643
- інші 644
Із валових інвестицій в матеріальні активи (ряд. 620): - витрати на будівельні і монтажні роботи 650
- витрати на поліпшення: модернізацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо (ряд. 661 + 662) 660
у тому числі: - будівель та споруд (із ряд. 621) 661
- машин, обладнання та інших основних засобів (із ряд. 624) 662
Із валових інвестицій в основний капітал (ряд. 610): - витрати, пов'язані з передачею права власності на існуючий основний капітала 665
Валові інвестиції у невироблені активи (ряд. 671 + 672) 670
у тому числі: в матеріальні активи (земля та об'єкти природокористування) 671
в нематеріальні активи (патенти, ліцензії, торгові знаки, ін.) 672
Із ряд. 670 витрати, пов'язані з передачею права власності на невироблені активи 680
Вибуття основного капіталу 685
Вибуття невироблених активів 690

 Довідково:
Залучались іноземні інвестиції у Ваше підприємство станом на кінець звітного року (закресліть відповідну клітинку) (699) Так Ні

 Розділ 7. Витрати підприємства на інновації та інформатизацію

       (включаючи поточні витрати та валові інвестиції в
       новний капітал, тис. грн. з одним десятковим знаком)
Код рядка Фактично за рік
А Б 1
Витрати на технологічні інновації 710
Витрати на інформатизацію - всього (ряд. 730 + 740 + 750) 720
у тому числі: витрати на програмне забезпечення 730
витрати на обчислювальну техніку 740
витрати на оплату послуг сторонніх підприємств в сфері інформатизації 750

       Стор. 6 ф. N 1-підприємництво (річна)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача

 Розділ 8. Основні показники по місцевих одиницях за звітний рік

   Місцевою одиницею є підрозділ (або частина) підприємства
(філія, представництво, відділення та інші), який розташований на
відокремленій території та займається одним або декількома видами
діяльності.

N п/п Назва та повна адреса місцевої одиниці Код території за КОАТУУ місцезнаход- ження Для юридичних та неюридичних осіб - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Код основного виду діяльності за КВЕД Обсяг виробленої продукції, робіт, послуг, у діючих цінах, (без ПДВ, акцизу), тис. грн. з одним десятковим знаком Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг, у діючих цінах (без ПДВ, акцизу), тис. грн. з одним десятковим знаком* Середня чисельність працівників (включаючи штатних працівників, працюючих за договорами та зовнішніх сумісників), осіб Фонд оплати праці - всього, тис. грн. з одним десятковим знаком Валові інвестиції в основний капітал, здійснені у звітному році, тис. грн. з одним десятковим знаком
А Б В Д Е 1 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
____________
* Для місцевих одиниць, що виробляють продукцію (роботи, послуги)
 для виробничих потреб інших місцевих одиниць даного підприємства
 показник не заповнюється.

        Державне статистичне спостереження

   Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст.
21 Закону України "Про державну статистику"

   Порушення термінів або  ненадання  інформації,  а  також
викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена
ст. 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення
 від 13.07.2000 р. N 1929-III

                Звіт
     про основні показники діяльності підприємства
              за 2002 рік

                   Форма N 1-підприємництво
                      (коротка)

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Держкомстату
                   України
                   від 15.07.2002 N 267

                   Річна
                   Поштова

Подають: Термін подання
суб'єкти підприємницької діяльності - підприємства, незалежно під виду економічної діяльності (за виключенням банківських установ) та форми власності: до територіальних органів державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 20 лютого

Наймену- вання організації - складача інформації
Поштова адреса
Код форми доку- мента за ДКУД Коди організації- складача
за ЄДРПОУ терито- рії (КОАТУУ виду еконо- мічної діяль- ності (КВЕД) форми влас- ності (КФВ) органі- заційно- правової форми господа- рювання (КОПФГ) міністерства, іншого цент- рального органу, якому підпорядкова- на організація - складач інформації (СПОДУ)* КС
1 2 3 4 5 6 7 8 9

____________
* Тільки для підприємств державної форми власності.

Господарська діяльність здійснювалася протягом |___| місяців звітного періоду (вкажіть їх кількість) (100)

        Розділ 1. Демографія підприємства

   При заповненні  даного  розділу  необхідно  відмітити
запропоновані (або вказати інші) типи демографічних подій, які
відповідають ситуації на підприємстві, закресливши при цьому
відповідну затемнену клітинку та вказавши  дату  події,  що
відбулась.
   Зміни в  організаційній  структурі,  що  відбулись  на
підприємстві протягом звітного року:

Створення підприємства відбувалося шляхом: Код зміни Дата події:
число місяць рік
утворення нового підприємства 111 20___
злиття підприємств в одне 112 20___
поділу підприємства на декілька 113 20___
поновлення діяльності раніше існуючого підприємства 114 20___
інший (вкажіть який): 115 20___

Структурні зміни на підприємстві: Код зміни Дата події:
число місяць рік
злиття підприємств в одне із збереженням звітуючого 121 20____
злиття-поглинання своїх дочірніх компаній 122 20____
поділу підприємства на декілька 123 20____
часткове зменшення активів шляхом їх передачі, продажу 124 20____
часткове збільшення активів шляхом їх отримання, купівлі 125 20____
взято в оренду основні фонди іншого підприємства 126 20____
передано в оренду основні фонди свого підприємства 127 20____
інший (вкажіть який): 128 20____

Припинення діяльності підприємства в результаті: Код зміни Дата події:
число місяць рік
злиття підприємств в одне 131 20____
злиття-поглинання своїх дочірніх компаній 132 20____
поділу підприємства на декілька 133 20____
тимчасового призупинення виробництва 134 20____
повної ліквідації підприємства 135 20____
підприємство в процесі ліквідації 136 20____
інший (вкажіть який): 137 20____

Код зміни
На підприємстві не було жодного випадку із вказаних вище (закресліть клітинку) 199

       Стор. 2 ф. N 1-підприємництво (коротка)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача

  Розділ 2. Розподіл обсягу виробленої, реалізованої продукції
 (робіт, послуг) за видами економічної діяльності згідно КВЕД
    , витрати на виробництво продукції
             (робіт, послуг)

   2.1.
Код виду економічної діяльності за КВЕД Обсяг виробленої продукції, робіт, послуг у діючих цінах (без ПДВ, акцизу) Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг у діючих цінах (без ПДВ, акцизу)
А Б 1 2
Сумарні значення показників за видами економічної діяльності 200
у тому числі за видами економічної діяльності*:
____________
* За переліком, визначеним органами державної статистики.

        Короткі пояснення до розділу 2.1.

   Показники розділу наводяться у розрізі всіх видів економічної
діяльності за КВЕД (основного та другорядних), що
мали місце на підприємстві. Не відображається у звіті здійснення
одноразових операцій з продажу основних та оборотних активів,
купівлі-продажу іноземної валюти тощо, що не визнаються видом
економічної діяльності.
   Обсяг виробництва  "добувної  промисловості",  "обробної
промисловості" та "виробництва електроенергії, газу, води та їх
розподіл" визначається заводським методом без врахування вартості
внутрішньозаводського обороту. Продукція, що дотується державою,
обраховується за фактичною ціною виробництва, а не за відпускною.
Не включається вартість покупних електроенергії, води, газу тощо,
відпущених іншим підприємствам.
   Обсяг виробництва "оптової та роздрібної торгівлі; торгівлі
транспортними  засобами;  послуг  з ремонту" визначаються за
величиною реалізованого накладення (торгової націнки), яка є
різницею  між  вартістю  реалізованих товарів у продажних і
купівельних цінах і не включає вартість придбаного для перепродажу
товару. Послуги з ремонту оцінюються за вартістю наданих послуг.
   Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) визначається за
продажною ціною відвантаженої готової продукції (виконаних робіт,
послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з
покупцями (замовниками) документах (включаючи продукцію (роботи,
послуги) за бартерним контрактом) за виключенням непрямих податків
(податку на додану вартість, акцизного з бору тощо). До складу
показника повністю включається продукція (роботи, послуги), що
враховується за статтею бухгалтерських рахунків "Чистий доход
(виручка) віл реалізації продукції (робіт, послуг)" та частково
послуги (роботи) щодо операційної оренди активів, реалізації
іноземної валюти, доходів від торгових марок, патентів тощо, що
враховуються за статтею "Інші операційні доходи".

       Стор. 3 ф. N 1-підприємництво (коротка)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача

   2.2.

Код рядка Всього по підприємству, тис. грн. з одним десятковим знаком
А Б 1
Продукція власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, тис. грн. з одним десятковим знаком (із обсягу виробленої продукції (робіт, послуг), розділ 2.1, графа 1) 250
Сума витрат на виробництво продукції, робіт, послуг (ряд. 260 + 265 + 270 + 285) 255
у тому числі за елементами: - матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів) 260
з них: витрати на енергію 261
витрати на паливо 262
- амортизація 265
- витрати на оплату праці 270
з них: на навчальні відпустки, у зв'язку з реорганізацією та скороченням штатів, доплати в разі тимчасової втрати працездатності 275
- відрахування на соціальні заходи 280
- інші операційні витрати 285
з них:
витрати на відрядження 310
з них добові 315
оплата послуг (робіт), викопаних сторонніми підприємствами 320
орендна плата 330
з неї плата за землю 335
податки, збори (обов'язкові платежі) 340
Доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), включаючи ПДВ та акциз 290

        Короткі пояснення до розділу 2.2.

   До витрат  на  виробництво  продукції  (робіт,  послуг)
відносяться витрати, що входять до складу статей бухгалтерського
обліку  "виробнича  собівартість  продукції (робіт, послуг)",
"адміністративні витрати", "витрати на збут" та частково до статті
"інші операційні витрати".
   До складу елемента "матеріальні витрати" не  включаються
вартість придбаного для перепродажу товару та вартість покупних
матеріалів (електроенергії, газу, нафтопродуктів  тощо),  які
реалізуються без додаткової обробки на даному підприємстві.

      Розділ 3. Операції з давальницькою сировиною

Підприємство замовляло виготовлення продукції (робіт, послуг) на сторонніх підприємствах на умовах надання їм давальницької сировини (закресліть відповідну клітинку) (349) Так Ні

заповнюють підприємства-замовники, які вказали відповідь "Так"
Код рядка Фактично за рік, тис. грн. з одним десятковим знаком
А Б 1
Вартість давальницької сировини, переданої для переробки сторонньому підприємству і використаної у виробництві (врахованої у показниках по ряд. 255, 260 розд. 2.2) 350
Оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами на давальницьких умовах (врахованої по ряд. 255, 260 розд. 2.2) 360
Обсяг виготовленої на давальницьких умовах продукції (робіт, послуг) (у діючих цінах, без ПДВ та акцизу) і призначеної для реалізації без додаткової обробки на даному підприємстві (врахованого у показнику по гр. 1 ряд. 200 розд. 2.1) (ряд. 370 + 375 + 380) 365
у тому числі: - продукція добувної, обробної промисловості та електроенергетики 370
- продукція будівництва 375
- інших видів економічної діяльності 380

Довідково по роботах (послугах) за будівельним контрактом
Підприємство залучало до виконання будівельного контракту сторонні підприємства (субпідрядників) (закреслить відповідну клітинку) (381) Так Ні
заповнюють підприємства-підрядники, які вказали відповідь "Так"
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), виконаної субпідрядником за будівельним контрактом (у діючих цінах, без ПДВ та акцизу) тис. грн. з одним десятковим знаком (врахованою у показнику по гр. 2 ряд. 200 розд. 2.1) 382

    Розділ 4. Чисельність працівників та оплата їх праці

Код рядка Всього по підприємству
А Б 1
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб 510
Середня чисельність позаштатних працівників (працюючі за договорами та зовнішні сумісники), осіб 520
Чисельність неоплачуваних працівників (власники, засновники підприємства та члени їх сімей), осіб* 530
Відпрацьовано штатними працівниками облікового складу, людино-годин 535
Чисельність штатних працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), осіб 540
з них за власним бажанням 550
Фонд оплати праці - всього, тис. грн. з одним десятковим знаком 560
з нього: - позаштатних працівників (врахованих у рядку 520) 570
- працівників, які протягом року працювали на інших підприємствах 580
____________
* Заповнюють підприємства приватної форми власності.

       Стор. 4 ф. N 1-підприємництво (коротка)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача

     Розділ 5. Валові інвестиції в основний капітал,
          здійснені у звітному році

Здійснювались у звітному році валові інвестиції в основний капітал та невироблені активи (закреслить відповідну клітинку) (600) Так Ні

       заповнюють підприємства, які вказали відповідь "Так"
Код рядка Всього по підприємству, тис. грн. з одним десятковим знаком
А Б
Валові інвестиції в основний капітал - всього (ряд. 620 + ряд. 640) 610
у тому числі: валові інвестиції в матеріальні активи (ряд. 621 + 622 + 623 + 624) 620
у тому числі: - на капітальне будівництво (включаючи поліпшення: модернізацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо будівель та споруд) 621
- капітальні витрати на поліпшення земель 622
- на придбання раніше існуючих основних засобів 623
- на придбання (виготовлення) нових основних засобів (включаючи поліпшення: модернізацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо основних засобів крім будівель та споруд) (ряд. 625 + 626 + 627 + 628 + 629 + 630 + 631) 624
у тому числі: - будівель та споруд 625
- машин та обладнання 626
- транспортних засобів 627
- інструментів, приладів та інвентарю 628
- робочої та продуктивної худоби 629
- багаторічних насаджень 630
- інших основних засобів 631
валові інвестиції в нематеріальний основний капітал (ряд. 641 + 642 + 643 + 644) 640
у тому числі: - геолого-розвідувальні роботи 641
- програмне забезпечення 642
- оригінали літературних та художніх творів, придбаних для тиражування 643
- інші 644
Із валових інвестицій в матеріальні активи (ряд. 620): - витрати на будівельні і монтажні роботи 650
- витрати на поліпшення: модернізацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо (ряд. 661 + 662) 660
у тому числі: - будівель та споруд (із ряд. 621) 661
- машин, обладнання та інших основних засобів (із ряд. 624) 662
Вибуття основного капіталу 685

 Довідково:
Залучались іноземні інвестиції у Ваше підприємство станом на кінець звітного року (закресліть відповідну клітинку) (699) Так Ні

 Розділ 7. Витрати підприємства на інновації та інформатизацію

       (включаючи поточні витрати та валові інвестиції в
       новний капітал, тис. грн. з одним десятковим знаком)
Код рядка Фактично за рік
А Б 1
Витрати на технологічні інновації 710
Витрати на інформатизацію - всього (ряд. 730 + 740 + 750) 720
у тому числі: витрати на програмне забезпечення 730
витрати на обчислювальну техніку 740
витрати на оплату послуг сторонніх підприємств в сфері інформатизації 750

Вкажіть, будь ласка, скільки часу (днів, годин) Ви витратили на заповнення даної статистичної звітності (999) ____ днів ____ годин

 Виконавець ______________________   "___" ___________ 2003 р.
     (підпис, П.І.Б., телефон)

 Керівник ________________ Головний бухгалтер ________________
     (підпис, П.І.Б.)           (підпис, П.І.Б.)

        Державне статистичне спостереження

   Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст.
21 Закону України "Про державну статистику"

   Порушення термінів або  ненадання  інформації,  а  також
викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена
ст. 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення
 від 13.07.2000 р. N 1929-III

                Звіт
     про основні показники діяльності підприємства
           за ___ квартал 200_ року

                   Форма N 1-підприємництво

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Держкомстату
                   України
                   від 15.07.2002 N 267

                   Квартальна
                   Поштова

Подають: Термін подання
суб'єкти підприємницької діяльності - підприємства, незалежно під виду економічної діяльності (за виключенням банківських установ) та форми власності: до територіальних органів державної статистики за місцезнаходженням за I квартал, II квартал, III квартал - 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, за IV квартал - не пізніше 20 лютого

Найменування організації - складача інформації
Поштова адреса
Код форми доку- мента за ДКУД Коди організації-складача
за ЄДРПОУ терито- рії (КОАТУУ виду еконо- мічної діяль- ності (КВЕД) форми влас- ності (КФВ) органі- заційно- правової форми господа- рювання (КОПФГ) міністерства, іншого цент- рального органу, якому підпорядкова- на організація - складач інформації (СПОДУ)* КС
1 2 3 4 5 6 7 8 9
____________
* Тільки для підприємств державної форми власності.

               (тис. грн. з одним десятковим знаком)
Код виду еко- номі- чної діяль- ності за КВЕД Обсяг виробленої продукції, робіт, послуг, у діючих цінах (без ПДВ і акцизу) Витра- ти на ви- ро- бни- цтво проду- кції, робіт, пос- луг У тому числі за елемен- тами витрат Обсяг реалізова- ної продукції, робіт, послуг, у діючих цінах (без ПДВ і акцизу) Витрати реалізова- ної продукції, робіт, послуг
мате- ріа- льні вит-рати (за ви- ра- ху- ван- ням вар- то- сті зво- рот- них від- ходів) амо- рти- зація витрати на оплату праці з них: на навчальні відпустки, у зв'язку з реорганіза- цією та скоро- ченням штатів, доплати в разі тимча- сової втрати працездат- ності відра- хування на соці- альні заходи анші опера- ційні витрати
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сумарні значення показників за видами економічної діяльності 200
у тому числі за видами економічної діяльності*:
____________
 * За переліком, наведеним на зворотній стороні бланка.

               Перелік
   видів економічної діяльності за КВЕД,
      які необхідно вказати при заповненні звіту

А Б Назва видів економічної діяльності за КВЕД А Б Назва видів економічної діяльності за КВЕД
Секція A Сільське господарство, мисливство та лісове господарство Розділ 50 Торгівля транспортними засобами та їх ремонт
Розділ 01 Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги Розділ 51 Оптова торгівля і посередництво у торгівлі
Розділ 02 Лісове господарство та пов'язані з ним послуги Розділ 52 Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт
Секція B Рибне господарство Секція H Готелі та ресторани
Секція C Добувна промисловість Секція I Транспорт
Підсекція CA Видобування енергетичних матеріалів Розділ 60 Наземний транспорт
Підсекція CB Видобування неенергетичних матеріалів Розділ 61 Водний транспорт
Секція D Обробна промисловість Розділ 62 Авіаційний транспорт
Підсекція DA Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів Розділ 63 Допоміжні транспортні послуги
Підсекція DB Текстильна промисловість та пошиття одягу Розділ 64 Пошта і зв'язок
Підсекція DC Виробництво шкіри та шкіряного взуття Секція J Фінансова діяльність
Підсекція DD Виробництво деревини та виробів з деревини Секція K Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам
Підсекція DE Целюлозно-паперова промисловість; видавнича справа Розділ 70 Операції з нерухомістю
Розділ 21 Виробництво паперу та картону Розділ 71 Здавання під найм без обслуговуючого персоналу
Розділ 22 Видавнича справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів Розділ 72 Діяльність у сфері інформатизації
Підсекція DF Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерного палива Розділ 73 Дослідження та розробки
Підсекція DG Хімічне виробництво Розділ 74 Послуги, надавані переважно юридичним особам
Підсекція DH Виробництво гумових та пластмасових виробів Секція L Державне управління
Підсекція DI Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів Секція M Освіта
Підсекція DJ Металургія та оброблення металу Секція N Охорона здоров'я та соціальна допомога
Підсекція DK Виробництво машин та устаткування Секція O Колективні, громадські та особисті послуги
Підсекція DL Виробництво електричного та електронного устаткування Розділ 90 Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів
Підсекція DM Виробництво транспортного устаткування Розділ 91 Громадська діяльність
Підсекція DN Інше виробництво, не віднесене до інших угруповань Розділ 92 Діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту
Секція Е Виробництво електроенергії, газу та води Розділ 93 Індивідуальні послуги
Секція F Будівництво Секція P Послуги домашньої прислуги
Секція G Оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту Секція Q Екстериторіальна діяльність

            Короткі пояснення

   1. Звіт складається на дискретній основі, тобто за I, II,
III, IV квартали окремо, за результатами фактичної діяльності
підприємства у звітному кварталі поточного року.
   2. При складанні звіту за звітний квартал уточнення за
попередні квартали не вносяться, вони мають бути враховані у
річному звіті.
   3. Звіт складається за окремими видами економічної діяльності
підприємства із врахуванням всіх його структурних підрозділів.
Види економічної діяльності зазначаються тільки на рівні нижчого
угруповання за кодами, що вказані у графі Б вищезазначеного
переліку (якщо перелік видів економічної діяльності перевищує
кількість наявних рядків звіту, то необхідно до звіту включити
додаткові аркуші). Показники за ряд. 200 є сумою показників за
окремими видами економічної діяльності.

 Виконавець ______________________   "___" ___________ 2003 р.
     (підпис, П.І.Б., телефон)

 Керівник ________________ Головний бухгалтер ________________
     (підпис, П.І.Б.)           (підпис, П.І.Б.)

        Державне статистичне спостереження

   Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст.
21 Закону України "Про державну статистику"

   Порушення термінів або  ненадання  інформації,  а  також
викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена
ст. 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення від
13.07.2000 р. N 1929-III

                Звіт
    про основні показники діяльності малих підприємств
           за I півріччя 2003 року

                   Форма N 1-підприємництво
                       (малі)

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Держкомстату
                   України
                   від 15.07.2002 N 267

                   Піврічна
                   Поштова

Подають: Термін подання
суб'єкти підприємницької діяльності - малі підприємства незалежно від виду економічної діяльності (за виключенням сільськогосподарських підприємств та банківських установ) та форми власності за переліком, встановленим органами державної статистики: до територіальних органів статистики за місцезнаходженням не пізніше 25 липня

Найменування організації - складача інформації
Поштова адреса
Код форми доку- мента за ДКУД Коди організації-складача
за ЄДРПОУ терито- рії (КОАТУУ виду еконо- мічної діяль- ності (КВЕД) форми влас- ності (КФВ) органі- заційно- правової форми господа- рювання (КОПФГ) міністерства, іншого цент- рального органу, якому підпорядкова- на організація - складач інформації (СПОДУ)* КС
1 2 3 4 5 6 7 8 9
____________
* Тільки для підприємств державної форми власності.

          Розділ 1. Загальні відомості

місяць рік
(010) Дата створення (реєстрації) підприємства
(020) Початок господарської діяльності підприємства
(030) Кількість місяців фактичної діяльності підприємства протягом звітного періоду

    Розділ 2. Чисельність працівників та оплата їх праці

Код рядка Фактично за звітний період
А В 1
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб 210
Середня чисельність позаштатних працівників (працюючі за договорами цивільно-правового характеру та сумісники), осіб 220
Чисельність неоплачуваних працівників (власники, засновники підприємства та члени їх сімей), осіб* 230
Фонд оплати праці - всього, тис. грн. з одним десятковим знаком 260
_____________________
* Заповнюють підприємства приватної форми власності.

        Стор. 2 ф. N 1-підприємництво (малі)

       Розділ 3. Основні показники економічної
           діяльності підприємства

               (тис. грн. з одним десятковим знаком)
Показники Код рядка За період з початку звітного року
А В 1
Обсяг виробленої продукції, робіт, послуг у діючих цінах (без ПДВ і акцизу) 300
Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг у діючих цінах (без ПДВ і акцизу) 310
Валові інвестиції в основний капітал 350

        Розділ 4. Перспектива підприємства
На перспективу до кінця поточного року передбачається (відмітьте одну із запропонованих відповідей - Х):
(410) ліквідувати підприємство
(420) нарощувати обсяги виробництва продукції (робіт, послуг)
(430) скоротити обсяги виробництва продукції (робіт, послуг)
(440) підтримувати виробництво на теперішньому рівні
(450) інше

покращиться не зміниться погіршиться
(500) Стан фінансово-господарської діяльності, що очікується на Вашому підприємстві у II півріччі п. р. (закресліть відповідну відповідь - Х)

(600) Передбачається збереження на підприємстві основного виду економічної діяльності (закресліть відповідну відповідь - Х) Так Ні

для підприємств, що вказали на попереднє запитання відповідь "Ні"
Причини зміни основного виду економічної діяльності (відмітьте одну або декілька відповідей - Х)
Висока конкуренція з боку: (710) - вітчизняних виробників
(720) - зарубіжних виробників
(730) Труднощі з придбанням сировини та матеріалів
(740) Створення нових робочих місць
(750) Нестача фінансових коштів
(760) Труднощі з реалізацією продукції
(770) Інші

 Виконавець ______________________   "___" ___________ 2003 р.
     (підпис, П.І.Б., телефон)

 Керівник ________________ Головний бухгалтер ________________
     (підпис, П.І.Б.)           (підпис, П.І.Б.)

БУДСТАНДАРТ Online