Закон Украины от 06.02.2003 № 492-IV О внесении изменений в Закон Украины О размере взносов на некоторые виды общеобязательного государственного социального страхования

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 
        Про внесення змін до Закону України
        "Про розмір внесків на деякі види
         загальнообов'язкового державного
           соціального страхування"
 
    Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 16, ст.116 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести до Закону України "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного   соціального   страхування"
 (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11,
ст. 47; 2002 р., N 17, ст. 124, N 30, ст. 210) такі зміни:
 
   1. У статті 1:
 
   1) у пункті 1:
 
   абзац п'ятий викласти в такій редакції:
 
   "для найманих працівників - 0,5 відсотка, а для найманих
працівників-інвалідів, які працюють  на  підприємствах  і  в
організаціях товариств УТОГ і УТОС, - 0,25 відсотка суми оплати
праці, що включає основну та додаткову заробітну плату, а також
інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в
натуральній формі, які підлягають обкладанню прибутковим податком
з громадян";
 
   абзаци шостий і сьомий виключити;
 
   2) в  абзаці  другому  пункту  2  цифри "2,1" замінити
цифрами "1,9";
 
   3) у пункті 3:
 
   в абзаці першому слова і цифри "в якій вони перебувають, з
1 січня 2001 року - 5,5 відсотка, з 1 липня 2001 року - 6,0"
замінити словами і цифрами "в якій вони перебувають, - 5,8";
 
   в абзаці третьому цифри "2,6" замінити цифрами "2,4".
 
   2. У статті 3 цифри і слово "16 відсотків" замінити цифрами і
словом "21 відсоток".
 
   3. У статті 4 слова і цифри "не нижче ніж 64 відсотки"
виключити, а цифри "11" замінити цифрами "15".
 
   4. У статті 5 слова "не нижче ніж 50 відсотків" виключити.
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.
 
   2. З метою вивчення можливостей щодо введення в дію статей
24-26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття"  провести  у
Луганській  та  Чернівецькій  областях експеримент з надання
застрахованим особам протягом періоду, визначеного  Кабінетом
Міністрів України, допомоги по частковому безробіттю.
 
   3. Кабінету Міністрів України:
 
   у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом
визначити період проведення експерименту з надання застрахованим
особам  допомоги  по  частковому безробіттю у Луганській та
Чернівецькій областях, затвердити порядок проведення експерименту,
здійснювати контроль за його проведенням;
 
   за результатами експерименту внести на розгляд Верховної Ради
України одночасно з поданням про встановлення розміру страхових
внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального
страхування відповідні пропозиції.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 6 лютого 2003 року
     N 492-IV

БУДСТАНДАРТ Online