Постановление от 26.07.1994 № 508 О мероприятиях по выполнению Закона Украины О пожарной безопасности

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 липня 1994 р. N 508

Київ

Про заходи щодо виконання Закону України
 "Про пожежну безпеку"

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 29 травня 1996 року N 576,
від 21 вересня 1998 року N 1469,
 від 19 квітня 1999 року N 629,
 від 19 серпня 1999 року N 1531,
 від 21 жовтня 1999 року N 1943,
 від 5 червня 2000 року N 914,
 від 16 листопада 2002 року N 1759,
 від 4 червня 2003 року N 873,
від 4 вересня 2003 року N 1402,
 від 26 грудня 2003 року N 2030,
 від 4 квітня 2006 року N 414,
 від 25 травня 2006 року N 726,
 від 20 квітня 2007 року N 648,
 від 3 травня 2007 року N 695,
від 3 лютого 2010 року N 108,
 від 8 вересня 2010 року N 823,
 від 20 жовтня 2011 року N 1109,
 від 19 вересня 2012 року N 868,
від 26 квітня 2017 року N 294

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 64, 30 серпня 2010 р.)

З метою реалізації вимог, передбачених Законом України "Про пожежну безпеку", Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Державну пожежну охорону (додається).

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.12.2003 р. N 2030)

3. Міністерствам і відомствам, Уряду Криму, виконавчим комітетам місцевих Рад у другому півріччі 1994 р. забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку відповідних нормативних актів, що випливають із Закону України "Про пожежну безпеку", а також перспективних організаційних і науково-технічних заходів щодо запобігання пожежам і пожежної безпеки населених пунктів і об'єктів.

4. Для координації та вдосконалення роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки, та контролю за її проведенням керівникам міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади утворити до 1 жовтня 1994 р. у центральному апараті у межах існуючої чисельності його працівників службу пожежної безпеки.

Міністерству внутрішніх справ надати методичну допомогу в організації роботи цієї служби.

5. Затвердити перелік міністерств і відомств, на об'єктах яких створюються підрозділи відомчої пожежної (пожежно-сторожової) охорони, згідно з додатком N 1.

6. Міністерствам і відомствам, виконкомам місцевих Рад забезпечити дотримання вимог щодо пожежної безпеки продукції, яка виготовляється в Україні та ввозиться на її територію.

7. Міністерству внутрішніх справ організувати проведення необхідних підготовчих робіт, а Державному комітетові по стандартизації, метрології та сертифікації запровадити в установленому по рядку протягом 1995 - 1996 років обов'язкову сертифікацію продукції протипожежного призначення згідно з додатком N 2 .

8. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державному комітетові по житлово-комунальному господарству разом з виконкомами місцевих Рад забезпечити роз'яснення за місцем проживання громадян та у громадських місцях правил пожежної безпеки.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 873)

Міністерству внутрішніх справ розробити протягом 1994 року програми, методичні вказівки та наочні матеріали для проведення цієї роботи.

9. Міністерству освіти разом з Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи здійснити розроблення програм і забезпечити починаючи з 1994/95 навчального року вивчення правил пожежної безпеки (з практичними заняттями) в загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 873)

10. Укртелерадіокомпанії, Укрінформу забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації положень Закону України "Про пожежну безпеку".

11. Міністерству фінансів разом з Міністерством внутрішніх справ до 1 жовтня 1994 року:

внести пропозиції Кабінетові Міністрів України стосовно визначення переліку продукції протипожежного призначення та послуг, пов'язаних із запобіганням пожежам або їх ліквідацією, у разі виробництва (надання) яких на підприємства поширюються пільги щодо оподаткування, передбачені чинним законодавством;

визначити порядок зарахування та використання коштів, що надходять до державного бюджету від застосування штрафних санкцій до підприємств, установ і організацій, для розвитку мережі пожежної охорони і пропаганди протипожежних заходів.

12. Міністерству внутрішніх справ в тримісячний термін розробити разом із заінтересованими міністерствами і відомствами та затвердити:

порядок проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки і видачі дозволів на початок роботи підприємства;

положення про сільську пожежну охорону;

положення про добровільну пожежну дружину (команду);

перелік посад, при призначенні на які необхідно пройти спеціальну підготовку за пожежно-технічним мінімумом, а також порядок її організації.

13. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Комітетові у справах нагляду за страховою діяльністю з участю Української пожежно-страхової компанії у тримісячний термін внести до Кабінету Міністрів України пропозиції стосовно запровадження обов'язкового страхування майна від вогневих ризиків з передбаченням порядку і умов відрахування сум від страхових платежів органам Державної пожежної охорони на запобіжні протипожежні заходи, а також визначити порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони, членів добровільних пожежних дружин (команд).

14. Міністерству економіки, Міністерству фінансів за поданням Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи передбачати починаючи з 1995 року виділення лімітів капітальних вкладень на будівництво об'єктів пожежної охорони загальнодержавного значення.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 873)

15. Виконкомам місцевих Рад:

передбачати починаючи з 1995 року в проектах планів і програм економічного і соціального розвитку територій і проектах бюджетів будівництво об'єктів Державної пожежної охорони, в тому числі соціально-побутового призначення, і виділення житла для особового складу її підрозділів;

розглянути питання стосовно першочерговості забезпечення підрозділів та апарату управління Державної пожежної охорони пально-мастильними матеріалами.

16. Рекомендувати Київській міській Раді вирішити в поточному році питання про виділення земельної ділянки для будівництва лабораторного корпусу Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ.

17. Міністерству машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії забезпечити в 1994 - 1998 роках виконання робіт для створення і впровадження в діяльність Державної пожежної охорони інформаційної системи управління пожежної безпеки країни.

Міністерству фінансів передбачити в проекті державного бюджету необхідні для цього кошти.

18. Протягом 1994 - 2000 років:

Міністерству внутрішніх справ разом із заінтересованими міністерствами і відомствами забезпечити формування Державної пожежної охорони на базі підрозділів воєнізованої і професійної пожежної охорони в межах існуючої чисельності їх працівників згідно з додатком N 3.

(дію абзацу другого пункту 18 призупинено в частині проведення заміни професійної пожежної охорони на державну та виділення додаткової штатної чисельності особового складу для доукомплектування державної пожежної охорони на 1999 - 2000 роки згідно з постановою Кабінету Міністрів України  від 21.09.98 р. N 1469)


Встановити, що функції місцевих органів державного пожежного нагляду здійснюються підрозділами воєнізованої і професійної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ до їх реорганізації;

для приведення чисельності працівників підрозділів Державної пожежної охорони у відповідність з нормативною належністю чергових караулів пожежних частин та органів управління ними збільшити Міністерству внутрішніх справ для доукомплектування цих підрозділів штатну чисельність особового складу згідно з додатком N 4.

(дію абзацу четвертого пункту 18 призупинено в частині проведення заміни професійної пожежної охорони на державну та виділення додаткової штатної чисельності особового складу для доукомплектування державної пожежної охорони на 1999 - 2000 роки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.98 р.  N 1469)


19. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Ради Міністрів УРСР від 15 червня 1966 р. N 456 "Про поліпшення організації пожежної охорони в Українській РСР";

постанову Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1977 р. N 514 "Про забезпечення виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 15 липня 1977 р. N 654 "Про заходи по підвищенню пожежної безпеки у населених пунктах і на об'єктах народного господарства";

постанову Ради Міністрів УРСР від 20 серпня 1985 р. N 323 "Про посилення протипожежного захисту об'єктів з масовим перебуванням людей";

постанову Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1988 р. N 322 "Про заходи подальшого зміцнення пожежної безпеки у республіці";

постанову Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. N 46 "Про порядок організації воєнізованої пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України" (ЗП України, 1992 р., N 3, ст. 56);

пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 242 "Про першочергові заходи щодо забезпечення пожежної безпеки".

Прем'єр-міністр України

В. МАСОЛ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

БУДСТАНДАРТ Online