Положение о порядке и методике проведения экспертизы научно- исследовательских (научно-технических) учреждений и организаций

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
            Експертна комісія
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Засідання експертної
                   комісії Держбуду
                   20.12.2002
                   протокол N 1

              ПОЛОЖЕННЯ
        про порядок і методику проведення
          експертизи науково-дослідних
      науково-технічних) установ і організацій

            I. Загальна частина
   1. Дане Положення визначає порядок і методику проведення
експертизи  науково-дослідних і  науково-технічних  установ і
організацій  (далі  -  організацій)  у  сферах  будівництва,
промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(далі - будівництві) з метою визначення значимості організацій,
ступеня впливу їх діяльності на науково-технічну політику в
державі, галузі, напрямку та регіоні.
   2. Експертиза є складовою державної атестації організацій
усіх форм власності, що внесені або претендують на внесення до
Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка
держави.
           II. Експертна комісія
   3. Експертиза  проводиться експертною комісією Державного
комітету України з будівництва і архітектури (далі - Держбуду
України), персональний склад якої затверджується наказом Голови
Держбуду України за поданням Управління науково-технічної політики
у будівництві.
   До складу експертної комісії входять вчені та фахівці -
представники Держбуду України, проектних установ і виробничих
організацій, державних будівельних корпорацій.
   4. Всі члени експертної комісії мають рівні права, а кожен з
них - один голос з правом вирішувати.
   5. Експертна комісія:
   визначає оцінку рівня наукових досліджень та  практичної
цінності їх результатів;
   аналізує рівень науково-технічного потенціалу організації та
ефективність його використання;
   оцінює фінансово-економічну діяльність організації.
   6. Для підготовки до розгляду  питання  про  експертизу
організації експертна комісія за пропозицією голови комісії та з
урахуванням побажань членів комісії створює робочу групу експертів
у кількості не менше трьох осіб з числа членів експертної комісії
відповідно до напряму діяльності організації.
   До складу робочої групи експертів не можуть входити особи,
які працюють в організації, що проходить галузеву експертизу, або
її філіях.
   7. Всі рішення комісії оформляються протоколом.
       

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online