Постановление от 01.07.1991 № 65 О создании Украинской государственной строительной корпорации

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
        КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
           від 1 липня 1991 р. N 65
                Київ
 
        Про створення Української державної
           будівельної корпорації
 
 
   З метою забезпечення переходу на економічні методи управління
організаціями та підприємствами будівельного комплексу республіки
в ринкових умовах, розвитку їх ініціативи і  підприємливості
Кабінет Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Прийняти пропозицію об'єднань, організацій та підприємств
колишнього Міністерства будівництва УРСР про створення Української
державної будівельної корпорації Укрбуд).
 
   Корпорація "Укрбуд"  є самостійним виробничо-господарським
комплексом,  який  здійснює  свою  діяльність  на  принципах
господарського  розрахунку  і  самоврядування. Корпорація має
самостійний баланс, є юридичною особою і діє на підставі свого
статуту та повноважень, які передаються їй Кабінетом Міністрів
УРСР.
 
   Об'єднання, організації та підприємства, що входять до складу
корпорації,  зберігають  господарську  самостійність  і права
юридичної особи. Взаємовідносини між ними, а також між ними та
корпорацією визначаються договорами і статутом.
 
   До корпорації на добровільних засадах можуть входити й інші
об'єднання, організації та підприємства, незалежно від  форм
власності, на основі спільності їх економічних і соціальних
інтересів.
 
   2. Установити, що:
 
   корпорація "Укрбуд"   є   правонаступником   колишнього
Міністерства  будівництва УРСР, здійснює управління державним
майном об'єднань, організацій та підприємств і виступає його
орендодавцем. Корпорація виходячи з потреб народного господарства
в будівельній продукції має право створювати, реорганізовувати й
ліквідовувати  в установленому порядку будівельні, виробничі,
проектні, наукові та інші організації й підприємства;
 
   при плануванні розвитку народного господарства республіки
виділення корпорації "Укрбуд" матеріально-технічних і фінансових
ресурсів для виконання державного замовлення провадиться окремим
рядком.
 
   3. Корпорація "Укрбуд" забезпечує:
 
   виконання завдань по будівництву та введенню в дію об'єктів
житлово-цивільного і промислового  призначення  за  державним
замовленням;
 
   вирішення питань соціально-економічного розвитку об'єднань,
організацій та підприємств, що входять до її складу;
 
   здійснення цілеспрямованої  науково-технічної  політики  в
справі поліпшення якості будівництва і промислової продукції,
нарощування  та  підвищення  технічного  рівня  виробництва,
ефективного використання потужностей, впровадження у виробництво
досягнень  науки  і  техніки  та  визначення  напрямів
зовнішньоекономічної діяльності;
 
   удосконалення господарського  механізму,  широку взаємодію
колективів у розвиткові прогресивних форм організації праці,
госпрозрахунку, орендних відносин, кооперації та самофінансування.
 
   4. Управління об'єднаннями, організаціями та підприємствами,
що входять до Укрбуду, здійснюється на демократичній основі. Вищим
органом управління корпорацією є рада, а в період між засіданнями
ради - правління, яке організує діяльність корпорації, представляє
інтереси її членів у відносинах з міністерствами, відомствами,
установами й організаціями.
 
   Питання, що належать до компетенції ради  та  правління
корпорації, визначаються її статутом.
 
   Президент і віце-президенти Укрбуду призначаються Кабінетом
Міністрів УРСР з урахуванням пропозицій ради корпорації.
 
   5. Рекомендувати корпорації "Укрбуд" установити  посадові
оклади президента, віце-президентів і працівників її робочого
апарату стосовно до умов оплати праці працівників центрального
апарату міністерств УРСР, з урахуванням компенсанційних виплат,
пов'язаних з реформою цін.
 
   6. Корпорації "Укрбуд" у двомісячний строк зареєструватися
відповідно до чинного законодавства і подати до Кабінету Міністрів
УРСР матеріали щодо її структури.
 
   7. Для розміщення робочого апарату, а також  об'єднань,
організацій та підприємств корпорації "Укрбуд" взяти на свій
баланс будинки й споруди у м. Києві по бульвару Т. Шевченка, 32, і
вулицях М. Коцюбинського, 7, 7б, 4б, М. Раскової, 23 (разом зі
складом  інвентаря  і  обладнання),  Ярославській,  19,  та
Богданівській, 10.
 
 
   Прем'єр-міністр УРСР                В.ФОКІН
 
    Державний секретар
   Кабінету Міністрів УРСР              В.ПЄХОТА
 
   Інд. 24

БУДСТАНДАРТ Online