Решение от 19.03.2003 № 10 О состоянии разработки и рассмотрения законопроектов, внесенных Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины, направленных на законодательное нормирование вопросов в сфере стро...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
             Р І Ш Е Н Н Я
             19.03.2003 N 10

     Про стан розроблення та розгляду законопроектів,
    внесених Президентом України та Кабінетом Міністрів
     України, спрямованих на законодавче унормування
          питань у сфері будівництва

   Розглянувши  виконання  розпорядження  Кабінету Міністрів
України від 4 березня 2003 року N 123-р  "Про
додаткові заходи щодо забезпечення ефективної співпраці Кабінету
Міністрів України з Верховною Радою України" за участю народних
депутатів України - членів Комітету Верховної Ради України з
питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства
і  зв'язку про стан розроблення та розгляду законопроектів,
внесених Президентом України та Кабінетом Міністрів України, і
спрямованих на невідкладне законодавче унормування питань у сфері
будівництва, колегія Держбуду відзначає, що прийняті Урядом заходи
дозволять    значно    поліпшити    організаційне   та
аналітично-інформаційне забезпечення законотворчого процесу, що є
вирішальною  умовою реалізації завдань, передбачених проектом
Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
   З метою забезпечення практичної реалізації прийнятих заходів,
наповнення їх конкретними і  узгодженими  діями,  досягнення
результативності спільної роботи виконавчої та парламентської
структур влади колегія Держбуду В И Р І Ш И Л А:
   1.  Визначити  пріоритетними  напрямами,  що  потребують
законодавчого унормування у сфері будівництва:
   -  запровадження іпотечного та інших видів кредитування
житлового будівництва;
   -  державного  фінансування та цільового довгострокового
кредитування будівництва житла;
   - спрощення і вдосконалення дозвільної системи у сфері
містобудування  та  будівництва,  спрямоване  на  створення
сприятливого інвестиційного клімату.
   2.  Затвердити  перелік  проектів  законодавчих  актів,
розроблення та прийняття яких необхідно у пріоритетному порядку
для  вирішення першочергових завдань у сфері будівництва та
містобудування згідно з додатком 1.
   3. Затвердити склади робочих груп Держбуду з розроблення та
супроводження  законопроектів  у галузі будівництва згідно з
додатками 2 і 3.
   4. Керівникам робочих груп - першому заступникові Голови
Держбуду А.Беркуті та заступнику Голови Держбуду В.Присяжнюку
відповідно затвердити робочі плани розроблення, узгодження та
подання на розгляд Кабінетові Міністрів законопроектів згідно з
додатком 1 та персонально забезпечити їх виконання.
   5. Взяти до відома, що Держбудом відповідно до п. 2 рішення
спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань
будівництва, транспорту і зв'язку та колегії Держбуду України від
14 листопада 2002 р. подані пропозиції щодо фахівців будівельного
комплексу для включення їх до складу групи експертів Верховної
Ради України для розробки та опрацювання законопроектів у галузі
будівництва.
   6. Враховуючи пріоритетне значення прийняття Верховною Радою
України внесеного Кабінетом Міністрів України законопроекту "Про
іпотеку" для запровадження нових фінансово-економічних важелів
інвестування житлового будівництва Першому заступникові Голови
Держбуду А.Беркуті, начальнику управління економіки та стратегії
розвитку будівельного комплексу Т.Шараповій:
   -  організувати  постійне  супроводження  зазначеного
законопроекту,  підготовку  необхідних  супроводжувальних  та
обгрунтовуючих матеріалів, експертизу та висновки щодо прийнятих
рішень;
   -  аргументовано  відстоювати позицію Кабінету Міністрів
України  під  час  розгляду  законопроекту  на засіданнях у
депутатських фракціях групах) та комітетах.
   Взяти до відома та враховувати у роботі пропозицію народного
депутата України  - голови підкомітету з питань будівельного
комплексу та архітектури Комітету Верховної Ради України з питань
будівництва, транспорту і зв'язку О.Немировського щодо узгоджених
дій у процесі розгляду зазначеного законопроекту в парламентських
структурах.
   7. Першому заступнику Голови Держбуду А.Беркуті, начальнику
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
Т.Шараповій забезпечити участь в опрацюванні разом з народними
депутатами України - членами Комітету Верховної Ради України з
питань  будівництва, транспорту і зв'язку законопроектів, що
знаходяться на розгляді у парламентському комітеті, а саме:
   - "Про державну підтримку будівництва житла для молоді";
   - "Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про податок
на додану вартість";
   - "Про внесення змін до статті 20 п. 5.1.20 Закону України
"Про податок на додану вартість";
   - "Про фінансово-кредитні механізми і довірче управління
майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";
   - "Про факторингові операції з консолідованим  іпотечним
боргом".
   8. Заступникові Голови Комітету В.Присяжнюку, начальнику
управління  містобудівної  політики А.Економову з врахуванням
результатів  розгляду  на засіданні колегії Держбуду питання
стосовно спрощення дозвільної системи у сфері містобудування та
будівництва опрацювати питання доцільності створення на основі
діючих  законів Містобудівного кодексу з метою вдосконалення
структури  та  системності  законодавчих  засад містобудівної
діяльності.
   9. Взяти до відома інформацію про створення у структурі
центрального апарату Держбуду підрозділу із забезпечення взаємодії
з Верховною Радою України та координації законотворчої роботи, а
також  введення посади Першого заступника Голови Комітету у
зв'язках  з  Верховною  Радою  України,  який  здійснюватиме
функціональне управління зазначеним підрозділом.
   10. Заступникові Голови Держбуду В.Гречку, начальнику відділу
кадрів Н.Осяєвій вжити заходів щодо термінового укомплектування
утвореного підрозділу фахівцями необхідної кваліфікації з метою
створення умов для виконання ним завдань, передбачених пунктом 4
розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2003 р.
N 123-р "Про додаткові заходи щодо забезпечення
ефективної співпраці Кабінету Міністрів України з Верховною Радою
України".

 Голова Колегії                      В.Череп

                   Додаток 1
                   до рішення колегії Держбуду
                   України
                   19.03.2003 N 10

               ПЕРЕЛІК
   проектів законодавчих актів, розроблення та прийняття
    яких необхідне у пріоритетному порядку для вирішення
      першочергових завдань у сфері будівництва
            та містобудування

Назва документа Термін виконання Відповідальні співвиконавці
1. Законопроекти, які розробляються Держбудом України
1. Про державну експертизу Грудень 2003 р. Мінекоресурсів МОЗ Держкомпраці МВС Держкоменергозбереження
2. Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність" IV кв. Мінфін Мінекономіки Мін'юст
3. Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла Грудень 2003 р. Держкомсім'молодь
2. Законопроекти, у розробці яких Держбуд України бере участь
1. Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" II кв. Мінкультури
2. Про перелік пам'яток, які не підлягають приватизації IV кв. Мінкультури
3. Житловий кодекс України 2003 Держжитлокомунгосп
4. Про Загальнодержавну програму використання та охорони земель 2004 Держкомзем
5. Про засади стимулювання розвитку регіонів та депресивних територій 2003 Мінекономіки
6. Про адміністративно- територіальний устрій України 2003 Мінекономіки
7. Про Загальнодержавну програму розвитку малих міст України 2003 Мінекономіки
8. Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 2003 Мін'юст Мінекономіки
9. Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації"" 2003 Мін'юст Мінекономіки
10. Про легалізацію доходів фізичних осіб, з яких не сплачено податки, збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та державних цільових фондів 2003 Мінфін ДПА Мінекономіки Пенсійний фонд Мінпраці Мін'юст

                   Додаток 2
                   до рішення колегії Держбуду
                   України
                   19.03.2003 N 10

               СКЛАД
     робочої групи з розроблення законопроектів щодо
      стратегії розвитку будівельного комплексу


 Беркута Анатолій Всеволодович  Перший заступник Голови
                 Держбуду України,керівник групи

 Шарапова Тамара Олексіївна   начальник Управління економіки та
                 стратегії розвитку будівельного
                 комплексу Держбуду України,
                 заступник керівника групи

 Губень Петро Іванович      начальник Управління цінової
                 політики, експертизи та контролю
                 вартості у будівництві Держбуду
                 України

 Папка Володимир Володимирович  начальник Державної архітектурно-
                 будівельної інспекції України

 Шацький Володимир Іванович   віце-президент корпорації
                 "Укрбуд"

 Можар Василь Михайлович     віце-президент АТ "Холдингова
                 компанія "Київміськбуд"

 Станецький Геннадій       заступник Голови корпорації
 Станіславович          "Укрбудматеріали"


 Данченко Марія Іванівна     віце-президент, начальник
                 фінансове-економічного управління
                 корпорації "Укрметротунельбуд"

 Горбатюк Василь Володимирович  в.о.начальника Управління
                 економіки корпорації
                 "Укрмонтажспецбуд"

 Паливода Костянтин Віталійович голова правління АКБ "Аркада"
                 (за згодою)

 Кривошеєв Петро Іванович    директор інституту "НДІБК"

 Онищук Георгій Ілліч      директор інституту
                 "НДІпроектреконструкція"

 Чижевський Олександр Павлович  директор інституту
                 "УкрНДІпроцивільсільбуд"

 Шевельов Володимир Борисович  директор інституту ВАТ
                 "КиївЗНДІЕП"

 Балицький Віктор Сергійович   директор інституту "НДІБВ"

 Пелячик Роман Томович      завідуючий сектором договірних
                 відносин у будівництві інституту
                 "НДІБВ"

 Голодець Інна Володимирівна   директор науково-дослідного
                 центру економіки будівництва
                 "Екобуд"

 Кармінський Анатоль Маркевич  начальник Київської міської
                 служби "Укрінвестекспертизи"

 Сарнацький Ювеналій Андрійович заступник начальника
                 Центральної служби
                 "Укрінвестекспертизи"

 Романенко Сергій Іванович    заступник начальника Управління з
                 фінансових питань, зовнішніх
                 зв'язків та інвестицій Мінфіну
                 України (за згодою)

 Довганюк Леся Володимирівна   начальник Управління державних
                 капітальних вкладень Мінекономіки
                 України (за згодою)

                   Додаток З
                   до рішення Колегії Держбуду
                   України
                   19.03.2003 N 10

               СКЛАД
      робочої групи з розробки та вдосконалення
        законодавства в сфері містобудування


 Присяжнюк Василь Федорович   Заступник Голови Держбуду України,
                Голова експертної групи

 Абизов Вадим Адильович    директор Державного науково-
                дослідного інституту теорії та
                історії архітектури і
                містобудування "НДІТІАМ"

 Авдієнко Олександр Пертович  виконуючий обов'язки начальника
                Управління архітектурно-
                конструктивних та інженерних систем
                будинків і споруд житлово-
                цивільного призначення

 Білоконь Юрій Миколайович   директор Українського державного
                науково-дослідного інституту
                проектування міст "Діпромісто"

 Губень Петро Іванович     начальник Управління цінової
                політики, експертизи та контролю
                вартості у будівництві


 Думітрошук Валентина     начальник Управління містобудування
 Дмитрівна           та архітектури Чернівецької
                облдержадміністрації, головний
                архітектор області

 Економов Анатолій       начальник Управління містобудівної
 Олександрович         політики

 Єгоров Юрій Іванович     головний архітектор м. Умань
                Черкаської області

 Клюшніченко Євген Єлисійович директор Державного
                науково-дослідного і проектного
                інституту містобудування
                "НДПІмістобудування"

 Лазука Олена Анатоліївна   головний спеціаліст Юридичного
                сектору

 Лещенко Едуард Володимирович заступник начальника Головного
                управління містобудування та
                архітектури Київської
                міськдержадміністрації

 Лісничук Віктор Антонович   начальник Відділу ліцензування та
                атестації будівельної діяльності

 Мазур Тетяна Геннадіївна   начальник Управління містобудування
                та архітектури Чернігівського
                міськвиконкому головний архітектор
                міста

 Майстерчук Тетяна Петрівна  заступник начальника Управління
                реставрації та реконструкції
                історичної забудови

 Мурманов Маркоз Васильович  начальник Управління містобудування
                та архітектури Одеської
                облдержадміністрації головний
                архітектор області

 Нудельман Володимир Ілліч   професор Київського національного
                університету будівництва та
                архітектури

 Папка Володимир Володимирович начальник Державної
                архітектурно-будівельної інспекції
                України

 Петрук Юрій Олександрович   начальник Управління містобудування
                та архітектури Полтавського
                міськвиконкому головний архітектор
                міста

 Соколов Ігор Анатолійович   начальник Управління містобудування
                та архітектури Дніпропетровської
                облдержадміністрації, головний
                архітектор області

 Фільваров Генріх Йосипович  директор Інституту урбаністики

 Худяков Юрій Федорович    віце-президент Національної спілки
                архітекторів України

 Чижевський Олександр Павлович директор Українського державного
                науково-дослідного і проектного
                інституту цивільного сільського
                будівництва
                "УкрНДІПроцивільсільбуд"

 Шпилевський Іван Іванович   начальник Управління містобудування
                та архітектури Київської
                облдержадміністрації головний
                архітектор області

 Штолько Валентин Григорович  президент Української академії
                архітектури

 "Інформаційний бюлетень Держбуду України",
 N 3, 2003 року


БУДСТАНДАРТ Online