Постановление от 16.05.1985 № 209 О размерах кредита, который предоставляется колхозам, совхозам и другим сельскохозяйственным предприятиям и организациям на строительство жилых домов с надворными зданиями и...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 16 травня 1985 р. N 209
                Київ
      Про розміри кредиту, що надається колгоспам,
       радгоспам та іншим сільськогосподарським
      підприємствам і організаціям на будівництво
      житлових будинків з надвірними будівлями та
      на купівлю корів або іншої великої рогатої
           худоби для переселенців

 Із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР
  N 29 від 01.02.88 )

   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Довести  до  відома  міністерств  і  відомств  УРСР,
облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що
з метою створення необхідних умов для закріплення кадрів на селі,
дальшого перетворення сільських населених пунктів у впорядковані
селища і в зв'язку з переходом з 1 січня 1984 р. на нові
кошторисні норми і ціни в будівництві Рада Міністрів  СРСР
постановою від 18 квітня 1985 р. N 335 "Про розміри кредиту, що
надається колгоспам, радгоспам та іншим сільськогосподарським
підприємствам і організаціям на будівництво житлових будинків з
надвірними будівлями та на купівлю корів або іншої великої рогатої
худоби для переселенців":
   ( Підпункт 1 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови
Ради Міністрів УРСР N 29 від 01.02.88 )
   2) Доручила Держбанку СРСР за погодженням з Держпланом СРСР і
Міністерством фінансів СРСР затвердити  у  6-місячний  строк
інструкцію про порядок видачі та погашення кредиту, що надається
на будівництво житлових будинків з надвірними будівлями і на
купівлю корів або іншої великої рогатої худоби для переселенців.
   3) Затвердила зміни (додаються), що вносяться до постанови
Ради Міністрів СРСР від 31 травня 1973 р. N 364 "Про пільги по
переселенню" - ЗП СРСР, 1973 р., N 13, ст. 70; 1977 р., N 20,
ст. 125 (постанова Ради Міністрів УРСР від 30 серпня 1973 р.
N 400 - ЗП УРСР, 1973 р., N 9, ст. 71; 1977 р., N 8,
ст. 78).
   4) Визнала такими, що втратили чинність, рішення Уряду СРСР
згідно з переліком, що додається.
   2. Дозволити міністерствам і відомствам УРСР провадити, як
виняток, погашення:
   кредиту, що  надається  збитковим  і  низькорентабельним
радгоспам та іншим державним сільськогосподарським підприємствам
на будівництво житлових будинків з надвірними будівлями,  в
частині, яка підлягає погашенню цими господарствами, за рахунок
коштів державного бюджету відповідно до строків платежів, що
настають.  Міністерству фінансів УРСР передбачати в проектах
державного бюджету необхідні для цієї мети кошти;
   кредиту, що  надається  збитковим  і  низькорентабельним
колгоспам на будівництво житлових будинків з надвірними будівлями,
в частині, яка підлягає погашенню цими господарствами, за рахунок
бюджетних асигнувань,  що виділяються відповідно до постанови
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 24 травня 1982 р. N 434 -
ЗП СРСР, 1982 р., N 17, ст. 90 (постанова ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 15 червня 1982 р. N 337 - ЗП УРСР,
1982 р., N 8, ст. 70).
   3. Міністерству сільського господарства УРСР, Держбуду УРСР,
Державному комітетові УРСР по праці вжити заходів до впровадження
в будівництво будинків для переселенців нових типових проектів
житлових будинків з більш високим рівнем благоустрою  і  з
застосуванням  комплектів  стандартних  деталей  заводського
виробництва.
   4. У зв'язку з переходом з 1 січня 1984 р. на нові кошторисні
норми і ціни в будівництві Міністерству сільського господарства
УРСР і Укрміжколгоспбуду за погодженням з Держпланом  УРСР,
Держбудом  УРСР,  Міністерством  фінансів УРСР і Укрконторою
Держбанку СРСР до 1 вересня 1985 р. перерахувати  граничну
кошторисну вартість будівництва індивідуальних житлових будинків
садибного типу для працівників сільського господарства і надвірних
будівель за новими нормами й цінами та подати на затвердження Раді
Міністрів УРСР у встановленому порядку.

      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
   Інд. 22

                       ЗАТВЕРДЖЕНІ
                  постановою Ради Міністрів СРСР
                   від 18 квітня 1985 р. N 335
               ЗМІНИ,
     що вносяться до постанови Ради Міністрів СРСР
          від 31 травня 1973 р. N 364
          "Про пільги по переселенню"

   1. Пункт 6 викласти у такій редакції:
   "6. Держбанку СРСР надавати колгоспам, радгоспам та іншим
сільськогосподарським підприємствам і організаціям, які приймають
відповідно  до  затверджених  планів переселенців, кредит на
будівництво за типовими проектами житлових будинків з надвірними
будівлями  для  переселенців  у розмірі кошторисної вартості
будівництва цих будинків, а також кредит на купівлю для них корів
або іншої великої рогатої худоби в розмірі покупної вартості
худоби, але не вище закупочних цін на неї в місцях вселення.
   Розмір кредиту, що надається на будівництво житлових будинків
з надвірними будівлями для переселенців, не повинен перевищувати
граничну кошторисну вартість будівництва індивідуальних житлових
будинків, встановлену Радами Міністрів союзних республік  за
погодженням з Держпланом СРСР, Держбудом СРСР, Міністерством
сільського господарства СРСР, Міністерством фінансів СРСР  і
Держбанком СРСР відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 5
жовтня 1981 р. N 973 (ЗП СРСР, 1981 р., N 29, ст. 170)".
   2. Пункт 7 викласти у такій редакції:
   "7. Встановити умови погашення кредиту, що надається на
будівництво житлових будинків з надвірними будівлями і на купівлю
корів або іншої великої рогатої худоби для переселенців, за
рахунок коштів державного бюджету і власних коштів переселенців
згідно з додатком N 2.
   Решта суми кредиту погашається за рахунок коштів господарств,
які прийняли переселенців.
   Погашення кредиту, що надається відповідно до цієї постанови,
провадити у такі строки:
   а) на будівництво житлового будинку з надвірними будівлями:
   за рахунок коштів державного бюджету - після передачі будинку
переселенцю;
   за рахунок коштів господарств, які прийняли переселенців, -
протягом 25 років після закінчення будівництва;
   за рахунок власних коштів переселенців - протягом 20 років,
починаючи з шостого року після передачі будинку переселенцю;
   б) на купівлю корів або іншої великої рогатої худоби:
   за рахунок коштів державного бюджету (для відповідних районів
країни) і коштів господарств, які прийняли переселенців, - після
передачі худоби переселенцю;
   за рахунок власних коштів переселенців - протягом 5 років,
починаючи з третього року після передачі худоби переселенцю.
   Радгоспам та  іншим   державним   сільськогосподарським
підприємствам і організаціям погашення своєї частки цих кредитів
провадити за рахунок коштів фондів економічного стимулювання.
   Рекомендувати колгоспам спрямовувати на погашення кредитів
кошти аналогічних фондів та інші власні кошти.
   Дозволити Радам Міністрів союзних республік провадити, як
виняток, погашення:
   кредиту, що  надається  збитковим  і  низькорентабельним
радгоспам та іншим державним сільськогосподарським підприємствам
на будівництво житлових будинків з надвірними будівлями,  в
частині, яка підлягає погашенню цими господарствами, за рахунок
коштів державного бюджету відповідно до строків платежів, що
настають.  Міністерству фінансів СРСР передбачати в проектах
державного бюджету необхідні для цієї мети кошти;
   кредиту, що  надається  збитковим  і  низькорентабельним
колгоспам на будівництво житлових будинків з надвірними будівлями,
в частині, яка підлягає погашенню цими господарствами, за рахунок
бюджетних асигнувань,  що виділяються відповідно до постанови
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 24 травня 1982 р. N 434
(ЗП СРСР, 1982 р., N 17, ст. 90).
   Збудовані за рахунок кредиту Держбанку СРСР житлові будинки з
надвірними  будівлями і придбана з допомогою кредиту худоба
переходять в особисту власність переселенців з моменту передачі їм
цього майна.
   До повного погашення кредиту переселенець не має продати або
передати вказане майно без дозволу банку, колгоспу, радгоспу та
іншого сільськогосподарського підприємства, організації.
   У разі відмови переселенців від  придбання  в  особисту
власність збудованих для них за рахунок кредиту Держбанку СРСР
житлових будинків з надвірними будівлями ці будинки підлягають
використанню    колгоспами,   радгоспами   та   іншими
сільськогосподарськими підприємствами й організаціями в першу
чергу як житловий фонд для переселенців, а видані на цю мету
кредити стягуються достроково за рахунок коштів, призначених на
капітальні вкладення".
   3. Абзац перший пункту 8 викласти у такій редакції:
   "8. Дозволити Держбанку СРСР надавати на строк до 6 років
колгоспам, радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам
і  організаціям  при виникненні у них тимчасових фінансових
утруднень відстрочку погашення заборгованості по кредитах, виданих
їм  на купівлю худоби для переселенців, а також відстрочку
погашення кредиту на будівництво житлових будинків з надвірними
будівлями, що  підлягає  достроковому стягненню відповідно до
пункту 7 цієї постанови".
   4. В абзаці першому пункту 10 слова: "десятирічного строку"
замінити словами: "двадцятип'ятирічного строку".
   5. Підпункт "а" пункту 18 викласти у такій редакції:
   "а) встановлювати  за  погодженням  з  Держпланом  СРСР,
Міністерством фінансів СРСР і Держбанком СРСР для сімей, що
переселяються в колгоспи і радгоспи районів, не передбачених у
додатку N 1 до цієї постанови, розміри одноразової грошової
допомоги".
   6. Абзац перший пункту 23 викласти у такій редакції:
   "23. Встановити, що пільги, передбачені цією постановою,
надаються сім'ям, які переселяються в добровільному  порядку
відповідно  до  планів  міжреспубліканського  переселення,
затверджуваних   Радою   Міністрів   СРСР,   і   планів
внутріреспубліканського  переселення,  затверджуваних  Радами
Міністрів союзних республік, у колгоспи, радгоспи  та  інші
сільськогосподарські підприємства й організації, та сім'ям, які
переселяються за запрошенням колгоспів, радгоспів  та  інших
сільськогосподарських  підприємств  і  організацій,  для яких
встановлені плани вселення".
   7. Додатки N 2 і 3 замінити додатком N 2 такого змісту:

                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів СРСР
                  від 31 травня 1973 р. N 364
               РОЗМІРИ
    погашення кредиту Держбанку СРСР, який надається на
    будівництво житлових будинків з надвірними будівлями
    і на купівлю корів або іншої великої рогатої худоби
     для переселенців, за рахунок коштів державного
       бюджету і власних коштів переселенців
          (у розрахунку на одну сім'ю)
                           (карбованців)
Райони вселення На будівництво житлових будинків з надвірними будівлями за рахунок коштів На купівлю корів або іншої великої рогатої худоби за рахунок коштів
державного бюджету пересе- ленців державного бюджету пересе- ленців
Приморський і Хабаровський краї, Амурська, Камчатська і Читинська області РРФСР 5000 2000 200 200
Решта областей, країв і автономних республік Далекого Сходу, Західно-Сибірського та Східно-Сибірського економічних районів і Нечорноземної зони РРФСР 3000 2500 200 200
Алма-Атинська, Східно- Казахстанська, Мангишлацька, Семипалатинська і Талди-Курганська області Казахської РСР 3000 2500 200 200
Решта районів країни 1300 2300 - 400
_______________
Примітки: 1. В  окремих  районах  Актюбинської, Гур'євської і
       Кзил-Ординської областей Казахської РСР дозволяється
       видача кредиту на купівлю для переселенців за їх
       бажанням верблюдиць замість корів або іншої великої
       рогатої худоби.
     2. Зберігаються  розміри  погашення  кредиту,  який
       надається на  будівництво  житлових  будинків  з
       надвірними будівлями, за рахунок коштів державного
       бюджету, встановлені пунктом 21  постанови  Ради
       Міністрів СРСР від 8 грудня 1977 р. N 1067-347".

                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів СРСР
                   від 18 квітня 1985 р. N 335
               ПЕРЕЛІК
       рішень Уряду СРСР, які втратили чинність

   1. Постанова Ради Міністрів СРСР від 23 червня 1977 р. N 555
"Про збільшення розміру кредиту на будівництво житлових будинків
для переселенців" (ЗП СРСР, 1977 р., N 20, ст. 125), крім пункту 2
цієї постанови і пункту 3 змін, затверджених цією постановою
(постанова Ради Міністрів УРСР від 29 липня 1977 р. N 401 -
ЗП УРСР, 1977 р., N 8, ст. 78).
   2. Постанова Ради Міністрів СРСР від 4 березня 1980 р. N 203
"Про внесення змін до постанов Ради Міністрів СРСР від 31 травня
1973 р. N 364 "Про пільги по переселенню" і від 23 червня 1977 р.
N 555 "Про збільшення розміру кредиту на будівництво житлових
будинків для переселенців" - ЗП СРСР, 1980 р., N 9, ст. 64
(постанова Ради Міністрів УРСР від 28 квітня 1980 р. N 268 -
ЗП УРСР, 1980 р., N 5, ст. 42).
   3. Постанова Ради Міністрів СРСР від 12 червня 1980 р. N 471
"Про додаткові пільги, що надаються сім'ям, які переселяються в
райони зрошуваних земель Азербайджанської РСР" - ЗП СРСР, 1980 р.,
N 18, ст. 107 (постанова Ради Міністрів УРСР від 30 червня 1980 р.
N 409 - ЗП УРСР, 1980 р., N 7, ст. 60).
   4. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 5 серпня 1980 р.
N 1545 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 12 серпня 1980 р.
N 490) в частині надання кредиту на будівництво житлових будинків
з надвірними будівлями і погашення цього кредиту.
   5. Пункт  1  розпорядження  Ради  Міністрів  СРСР  від
2 жовтня 1984 р. N 1947.


БУДСТАНДАРТ Online