Соглашении о сотрудничестве между Министерством Украины по делам строительства и архитектуры и Министерством территориального планирования и строительства республики Польша

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

               Угода
     про співробітництво між Міністерством України
    у справах будівництва і архітектури та Міністерством
  територіального планування і будівництва республіки Польща
 
   Міністерство України у справах будівництва і архітектури та
Міністерство територіального планування і будівництва республіки
Польща, названі далі Сторони, керуючись:
   - Договором  між  Україною  і  Республікою  Польща  про
добросусідство, дружні стосунки та співробітництво, укладеним у
Варшаві 18 травня 1992 р.;
   - Угодою між Урядом Республіки Польща і Урядом України про
співробітництво в галузі науки і техніки, підписаною в Києві 12
січня 1993 р.;
   - Договором між Урядом України і Урядом Республіки Польща про
міжрегіональне співробітництво, підписаним в м. Києві 24 травня
1993 р.;
   - Угодою між Урядом України і Урядом Республіки Польща про
торгівлю і господарське співробітництво, укладеною в м. Варшаві 4
листопада 1991 р.;
   - а  також  прагненням  до  поглиблення  і  розвитку
взаємокорисного економічного і науково-технічного співробітництва,
погодились про нижченаведене:
               Стаття 1
   Сторони встановлюють, що їх співробітництво здійснюватиметься
за такими основними напрямками:
   - просторове планування і урбаністика, з урахуванням питань,
перш за все, улаштування прикордонних територій;
   - житлове будівництво, зокрема в питаннях, пов'язаних з його
фінансуванням;
   - комунальне  господарство,  в  тому  числі  в питаннях
водопостачання і очистки стоків в містах;
   - будівництво на території обох країн, а також в третіх
країнах, житлово-цивільних, агропромислових та інших об'єктів;
   - навчання  і  підвищення  кваліфікації  спеціалістів,
організація спільних нарад, зустрічей, семінарів з проблем, які
мають взаємний інтерес.
               Стаття 2
   Сторони мають за мету безпосереднє взаємне співробітництво,
яке передбачає обмін досвідом, інформацією,  консультації  з
напрямків, вказаних в ст. 1. Співробітництво може торкатись інших
питань, не вказаних в цій Угоді, але які  відносяться  до
компетенції обох Сторін, за умов письмової домовленості.
               Стаття 3
   Сторони зобов'язуються взаємодіяти в справі організації та
підтримки безпосереднього співробітництва між  підприємствами,
науково-дослідними  і  проектними  організаціями з напрямків,
вказаних в ст. 1, а також в інших галузях, в межах їх компетенції.
               Стаття 4
   Співробітництво між  підприємствами,  науково-дослідними,
проектними  організаціями,  вказане  в  ст.  3  цієї Угоди,
здійснюватиметься на основі безпосередніх угод, контрактів і
договорів, укладених заінтересованими організаціями.
   Обидві сторони мають бути проінформовані про співробітництво,
яке здійснюватиметься між відповідними організаціями.
               Стаття 5
   Сторони інформуватимуть  одна  другу  про  внутрішні  та
міжнародні заходи з питань, що входять до їх компетенції, які
здійснюються на території кожної з Сторін: семінари, виставки,
ярмарки, конкурси і таке інше, а також сприяти другій Стороні в її
участі в цих заходах в межах своїх можливостей.
               Стаття 6
   Для координації  робіт,  практичної  реалізації прийнятих
програм і планів, підготовки матеріалів і таке інше, Сторони
створюватимуть спільні робочі групи.
               Стаття 7
   Контроль за виконанням цієї Угоди здійснюють Міністри або
уповноважені ними представники Сторін, які з цією метою будуть
зустрічатися не менше 1 разу на рік в м. Києві та м. Варшаві
почергово. Оперативне вирішення питань, які виникають у ході
реалізації конкретних завдань, буде здійснюватись національними
частинами робочих груп.
               Стаття 8
   З метою   забезпечення   координації   співробітництва,
передбаченого цією Угодою, Сторони зобов'язуються до кінця кожного
року обмінюватися пропозиціями про подальше співробітництво на
наступний рік.
               Стаття 9
   Обмін делегаціями між Міністерствами здійснюватиметься на
безвалютній основі за принципом "Сторона, яка приймає, сплачує за
проживання в готелі, добові утримання, проїзд в межах країни".
Витрати, пов'язані з перекладом, бере на себе Сторона, що приймає.
              Стаття 10
   Сторони встановлюють, що проблеми, не вказані в цій Угоді,
або які  виникають  в  процесі  реалізації  взаємозв'язків,
вирішуватимуться  шляхом  письмових  звернень,  на  умовах
доброзичливості і взаєморозуміння.
              Стаття 11
   Ця Угода укладається на невизначений строк.
   Вона може бути припинена після письмового повідомлення однієї
з Сторін у будь-який термін, при цьому вона втрачає свою силу
через 6 місяців після надходження письмового повідомлення.
              Стаття 12
   Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання.
              Стаття 13
   Угода укладена 19 травня 1994 року в м. Києві в двох
примірниках, кожний українською та польською мовами, при цьому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 Міністр України у справах        Міністр територіального
 будівництва і архітектури        планування і будівництва
                     Республіки Польща
 
 Ю. Сербін                Б. Бліда
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду",
 N 6, 1994 р.
 

БУДСТАНДАРТ Online