Закон Украины от 14.10.1994 № 209/94-ВР О внесении изменений и дополнений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
       Про внесення змін і доповнень до Кодексу
      України про адміністративні правопорушення
         та Кримінального кодексу України
 
   Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 46, ст.413 )
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
   N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності
   01.09.2001 )
 
   У зв'язку  з  прийняттям  Закону  України  "Про  основи
містобудування"    Верховна  Рада     України
п о с т а н о в л я є:
   Внести такі зміни і доповнення до законодавчих актів України:
   I. У Кодексі України про адміністративні  правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст.1122):
   1. Доповнити Кодекс статтями 79-1, 244-6 такого змісту:
   "Стаття 79-1. Недодержання  екологічних  вимог  під  час
          проектування,   розміщення, будівництва,
          реконструкції та прийняття в експлуатацію
          об'єктів або споруд
   Недодержання екологічних  вимог  під  час  проектування,
розміщення,  будівництва,  реконструкції  або  прийняття  в
експлуатацію об'єктів чи споруд, а так само недодержання строків,
встановлених для кожного етапу  будівництва  природоохоронних
об'єктів чи споруд, або строків прийняття їх в експлуатацію -
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до
п'яти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб -
від двох до десяти мінімальних розмірів заробітної плати";
   "Стаття 244-6. Інспекції державного архітектурно-будівельного
          контролю
   Інспекції державного  архітектурно-будівельного  контролю
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
недодержанням екологічних вимог під час проектування, розміщення,
будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів чи
споруд, недодержанням державних стандартів, норм і правил під час
проектування і будівництва, а також самовільним будівництвом
будинків або споруд (статті 79-1, 96, 97).
   Від імені  інспекцій  державного архітектурно-будівельного
контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати  адміністративні  стягнення  мають  право начальник
Державної архітектурно-будівельної інспекції України та  його
заступники,     начальники     інспекцій    державного
архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим,
областях, районах, містах Києві і Севастополі, містах обласного
підпорядкування".
 
   2. Статті 96 і 97 викласти в такій редакції:
   "Стаття 96. Недодержання державних стандартів, норм і правил
         під час проектування і будівництва
   Недодержання державних стандартів, норм і правил під час
проектування, розміщення, будівництва і реконструкції, а так само
прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, зведених з порушенням
законодавства, -
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до
п'яти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб -
від двох до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Надання недостовірної інформації про умови проектування і
будівництва чи необгрунтована відмова у наданні такої інформації -
   тягне за собою накладення штрафу на службових осіб до п'яти
мінімальних розмірів заробітної плати.
   Проектування об'єктів і споруд з порушенням затвердженої у
встановленому порядку  містобудівної  документації,  виконання
будівельних або реставраційних робіт без дозволу чи затвердженого
проекту або з відхиленням від нього -
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до
п'яти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб -
від двох до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Стаття 97. Самовільне будівництво будинків або споруд
   Самовільне будівництво  будинків або споруд, а так само
самовільна зміна архітектурного вигляду будинків або споруд під
час експлуатації -
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до
десяти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб -
від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
   3. У частині першій статті 218 цифри "96-105" замінити
цифрами "97-1 - 105".
   4. У частині другій статті 218 і статті 219 цифри "97"
виключити.
   5. У статті 255:
   абзац чотирнадцятий пункту 1 частини першої виключити;
   у частині другій цифри "244-2, 244-3, 244-4, 244-5" замінити
цифрами "244-2 - 244-6".
   6. В тексті Кодексу слова "Республіка Крим" у всіх відмінках
замінити  словами  "Автономна Республіка Крим" у відповідних
відмінках.
 
   ( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
 від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
 
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 14 жовтня 1994 року
   N 209/94-ВР

БУДСТАНДАРТ Online