Приказ от 15.04.2003 № 41 О работе по обращениям граждан

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
              Н А К А З
             15.04.2003 N 41
 
        Про роботу із зверненнями громадян
 
   Президентом України  видано  Указ  від  13.08.2002  року
N 700/2002 "Про додаткові заходи щодо забезпечення
реалізації громадянами конституційного права на звернення", яким
установлено,  що  забезпечення  всебічного  розгляду звернень
громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення,
задоволення законних прав та інтересів громадян є на сучасному
етапі одним із пріоритетних завдань органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, відповідальним обов'язком їх
посадових  і  службових  осіб,   фактором   забезпечення
суспільно-політичної та економічної стабільності в державі.
   На виконання зазначеного Указу Президента  та
доручення  Кабінету  Міністрів  України щодо усунення причин
надходження листів на адресу Президента України, які не належать
до його безпосередніх повноважень, від 27 березня 2003 року
N 3765, враховуючи особливу роль звернень громадян до органів
державної  влади  та  органів  самоврядування у забезпеченні
постійного зв'язку між державою та  громадянами,  реалізації
конституційних прав і свобод людини, утвердження демократичної,
соціальної, правової держави, з метою підвищення ефективності
роботи зі зверненнями громадян, усунення недоліків у цій сфері та
відповідно до Закону України "Про звернення  громадян"  від
02.10.1996 р. N 393/96 Н А К А З У Ю:
   1. Заступникам Голови Комітету взяти під особистий контроль
та забезпечити відповідно до компетенції:
   кваліфікований, неупереджений,  об'єктивний  і  своєчасний
розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених
у цих зверненнях проблем, задоволення законних вимог заявників,
реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання
в подальшому таких порушень;
   надання в установлені законом терміни письмових відповідей
авторам звернень за наслідками їх розгляду. У разі необхідності до
вирішення питань залучати органи місцевої влади.
   2. Керівникам структурних підрозділів:
   проводити ретельну перевірку усіх звернень у тому числі з
виїздом на місце), у яких йдеться про недоліки у роботі органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в галузі
будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури та
містобудування, оскаржуються рішення посадових осіб, та вживати
відповідних заходів для припинення неправомірних дій та скасування
незаконних рішень;
   враховувати під час розгляду питань щодо матеріального та
іншого заохочення працівників якість і своєчасність підготовки
відповідей авторам звернень за наслідками їх розгляду;
   щоквартально (до  5  числа  наступного  місяця) надавати
Управлінню  організаційно-аналітичного  забезпечення  апарату
(А.Григор)  узагальнену інформацію про роботу із зверненнями
громадян.
   3. Керівникам управлінь  містобудування  та  архітектури,
капітального    будівництва    облдержадміністрацій    та
міськдержадміністрацій:
   проводити ретельну перевірку усіх звернень, у яких йдеться
про недоліки у роботі органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в галузі будівництва, промисловості будівельних
матеріалів, архітектури та містобудування, оскаржуються рішення
посадових осіб, та вживати відповідних заходів для припинення
неправомірних дій та скасування незаконних рішень.
   4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату
(А.Григор):
   здійснювати систематичний аналіз інформації про роботу із
зверненнями  громадян  і щотижня доповідати з цього питання
заступникові Голови за належністю питань та на апаратній нараді з
метою своєчасного реагування та вирішення порушених у зверненнях
питань у відповідних сферах;
   забезпечити включення до планів засідання колегії Комітету
двічі на рік питання щодо стану роботи зі зверненнями громадян
відповідно до рішення колегії від 19 березня 2003 року N 16;
   організувати розгляд по суті звернень громадян, забезпечити
їх пересилання відповідним органам у разі, якщо порушені питання
не належать до компетенції Держбуду, та повідомлення про це
заявникам.
 
 Голова Комітету                      В.Череп
 

БУДСТАНДАРТ Online