Приказ от 07.04.2003 № 35 Об утверждении ориентировочного плана заседаний коллегии, президиума научно-технического и научно-методического советов Госстроя Украины на второй квартал 2003 года

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
              Н А К А З
             07.04.2003 N 35

   Про затвердження орієнтовного плану засідань колегії,
    президії науково-технічної та науково-методичної рад
      Держбуду України на другий квартал 2003 року

   З метою організації роботи колегії, науково-технічної та
науково-методичної рад Комітету Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити орієнтовний план засідань колегії Держбуду
України на другий квартал 2003 року згідно з додатком 1.
   2. Затвердити  орієнтовний  план  засідань   президії
науково-технічної ради Держбуду України на другий квартал 2003
року згідно з додатком 2.
   3. Затвердити орієнтовний план засідань науково-методичної
ради Держбуду  України з питань реставрації та реконструкції
історичної забудови на другий квартал 2003 року згідно з додатком
3.
   4. Виконавцям, які визначені відповідальними за підготовку до
розгляду питань на засіданні  колегії,  науково-технічної  та
науково-методичної рад,  забезпечити вчасне подання необхідних
матеріалів.

 Голова Комітету                      В.Череп

                   Додаток 1
                   до наказу Держбуду
                   07.04.2003 N 35

             ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
        засідань колегії Держбуду України
           на II квартал 2003 року


N п/п Дата проведення засідання. Питання, що виносяться на розгляд колегії Відповідальні за підготовку матеріалів Термін подання матеріалів
1 2 3 4
              Засідання 25 квітня
1 Про діяльність Управління містобудування та архітектури Чернівецької облдержадміністрації Присяжнюк В.Ф. Економов А.О. Іськов В.Л. 15 квітня 2003 р.
  Про заходи щодо усунення порушень, виявлених перевіркою Рахункової палати, у діяльності підвідомчих Держбуду України заповідників Присяжнюк В.Ф. Щавінська Т.М. МайстерчукТ.П. 15 квітня 2003 р.
3 Про організацію роботи із впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві Беркута А.В. Шарапова Т.О. Авдієнко О.П. Губень П.І. 15 квітня 2003 р.
4 Про результати мобілізації платежів до державного бюджету будівельними корпораціями у I кварталі 2003 року та завдання на II-IV квартали 2003 року Беркута А.В. Шарапова Т.О. 15 квітня 2003 р.
5 Про представлення до державних нагород представників галузі Беркута А.В. Осяєва Н.В. 15 квітня 2003 р.
6 Про результати відряджень за кордон працівників Держбуду у I кварталі 2003 р. Беркута А.В. Григоренко Г.В . 15 квітня 2003 р.
              Засідання 23 травня
1 Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок професійної атестації у будівництві" Гречок В.О. Лісничук В.А. 13 травня 2003 р.
2 Про стан виконання заходів з ліквідації збитковості підприємств сфери управління Держбуду України та підприємств, що входять до складу будівельних корпорацій Беркута А.В. Шарапова Т.О. Щавінська Т.М. 13 травня 2003 р.
3 Про розгляд Концепції створення корпоративної інформаційної мережі будівельного комплексу України Укрбуд ДНДІАСБ Барзилович Д.В. 13 травня 2003 р.
4 Про представлення до державних нагород представників галузі Беркута А.В. Осяєва Н.В. 13 травня 2003 р.
              Засідання 27 червня
1 Про діяльність Управління містобудування та архітектури Сумської облдержадміністрації Присяжнюк В.Ф. Економов А.О. Папка В.В. 17 червня 2003 р.
2 Про практику проведення комплексної державної експертизи та дотримання законодавства усіма виконавцями окремих складових її частин в Автономній Республіці Крим та в м. Севастополі Беркута А.В. Губень П.І. 17 червня 2003 р.
3 Про затвердження результатів проведення експертизи підприємств і організацій галузі щодо включення до єдиного Державного реєстру наукових та науково-технічних організацій Беркута А.В. Барзилович Д.В. 17 червня 2003 р.
4 Про представлення до державних нагород представників галузі Беркута А.В. Осяєва Н.В. 17 червня 2003 р.

                   Додаток 2
                   до наказу Держбуду України
                   07.04.2003 N 35

             ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
       засідань президії науково-технічної ради
       Держбуду України на II квартал 2003 року


N п/п Питання, що пропонується до розгляду Відповідальні виконавці Термін подання матеріалів
16 травня
1 Про проект Положення про галузевий фонд будівельних норм та нормативних документів у будівництві та промисловості будівельних матеріалів Управління науково- технічної політики у будівництві Барзилович Д.В.) 6 травня
2 Про правила забудови м. Києва Управління містобудівної політики (Економов А.О.) 6 травня
3 Про проект ДБН "Електрична кабельна система опалення" Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово- цивільного призначення (Авдієнко О.П.) 6 травня
4 Про надання організаціям статусу базових з науково-технічної діяльності у будівництві Управління науково-технічної політики у будівництві (Барзилович Д.В.) 6 травня
5 Про затвердження загальнодержавних ресурсних елементних кошторисних норм (в робочому порядку) Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.) 6 травня
13 червня
1 Про порядок експертизи та погодження технічних умов на продукцію і технології будівельного призначення, визначення придатності до застосування нових матеріалів, виробів, конструкцій, систем, технологій у будівництві на території України Управління науково-технічної політики у будівництві (Барзилович Д.В.) 4 червня
2 Про проект ДБН "Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції" Управління промислової забудови, будівництва у складних інженерно- геологічних умовах та ЧАЕС (Іськов В.Л.) 4 червня
3 Про проект ВБН В.2.3-218-171-2002 "Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг" Управління промислової забудови, будівництва у складних інженерно- геологічних умовах та ЧАЕС (Іськов В.Л.) 4 червня
4 Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених об'єктів" Державна архітектурно- будівельна інспекція України (Папка В.В.) 4 червня
5 Про Концепцію законодавчого врегулювання проблеми забезпечення житлом соціально не захищених категорій громадян та тих, що потребують підтримки з боку держави (проект Закону України "Про державне та цільове довгострокове кредитування будівництва житла") Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Шарапова Т.О.) 4 червня
6 Про зміни N 2 ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" за пропозиціями учасників будівництва та в зв'язку з прийняттям окремих законодавчих актів Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.) 4 червня
7 Про затвердження загальнодержавних ресурсних елементних кошторисних норм (в робочому порядку) Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.) 4 червня
За надходженням
1 Про надання статусу базової науково- технічної організації Держбуду України Управління науково-технічної політики у будівництві (Барзилович Д.В.) протягом кварталу
2 Про проекти будівництва, затвердження яких здійснюється Кабінетом Міністрів України Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.)  
3 Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про розвиток іпотечного кредитування у житловому будівництві" Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Шарапова Т.О.)  

                   Додаток 3
                   до наказу Держбуду України
                   07.04.2003 р. N 35

             ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
    засідань науково-методичної ради Держбуду України
       з питань реставрації та реконструкції
            історичної забудови
           на II квартал 2003 р.


N п/п Питання, що пропонується до розгляду Відповідальні виконавці Термін подання матеріалів
15 квітня
1 Про порядок встановлення та утримання охоронних дощок та охоронних знаків на пам'ятках із зразками цих дощок (знаків) Романченко О.Д.  
2 Про технології розшарування живопису та розробки проекту переносу живопису XIX ст. на нову основу в Михайлівському соборі Видубецького монастиря Романченко О.Д.  
3 Про обгрунтування меж історичного ареалу м. Одеси Романченко О.Д.  
20 травня
4 Про проект ДБН "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України" Романченко О.Д.  
5 Про проект ДБН "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури й містобудування" Романченко О.Д.  


БУДСТАНДАРТ Online