Порядок информационного наполнения, технической поддержки и сопровождения веб-сайта Госстроя Украины и повышения уровня информационного обеспечения участников строительства

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держбуду України
від 21 квітня 2003 р. N 45

ПОРЯДОК
інформаційного наповнення, технічної підтримки і супроводу веб-сайта Держбуду України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади", Указу Президента України від 1 серпня 2002 року N 683/2002 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади", постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1302 "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади" і спільного наказу Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України та Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25 листопада 2002 року N 327/225 "Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади", зареєстрованого у Мін'юсті України 29 грудня 2002 р. за N 1021/7309.

1.2. Порядок визначає:

- тематичні напрями веб-сайта Держбуду України (надалі - веб-сайта);

- процедуру інформаційного наповнення веб-сайта, структурні підрозділи та посадових осіб, відповідальних за своєчасну підготовку і подання інформації та її зміст за кожним тематичним напрямом;

- процедуру створення, технічної підтримки та супроводу веб-сайта;

- джерела та порядок фінансування робіт з інформаційного наповнення та технічної підтримки веб-сайта.

1.3. Відповідальний за створення і супроводження веб-сайта та координацію робіт із його інформаційного наповнення і технічної підтримки призначається керівником Держбуду України.

2. Тематичні напрями сайта

2.1. Веб-сайт створюється з метою оперативного оприлюднення інформації про діяльність Держбуду України, надання інформаційних послуг організаціям, підприємствам та громадськості, забезпечення їх впливу на процеси, що відбуваються у будівельній галузі, шляхом широкого обговорення проблем, які стоять перед галуззю та вивчення громадської думки про шляхи їх розв'язання на основі впровадження та використання сучасних інформаційних технологій і швидкісних каналів зв'язку.

2.2. Тематичні напрями веб-сайта визначаються з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" та специфіки діяльності Держбуду України.

2.3. На веб-сайті повинна обов'язково розміщуватися наступна інформація про Держбуд України:

- повна та скорочена назва;

- основні завдання та нормативно-правові засади діяльності;

- структура та керівництво (прізвища, імена та по батькові керівників);

- місцезнаходження апарату, урядових органів державного управління, утворених у його складі, територіальних органів та відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси веб-сайтів та електронної пошти);

- основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників;

- нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу;

- порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері (зразки документів, розрахункові рахунки для внесення необхідних платежів, розмір цих платежів тощо);

- зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу;

- розпорядок роботи органу та час прийому керівництва;

- підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Держбуду України (прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників, посилання на веб-ресурси);

- інформація про напрямки науково-технічної діяльності по кожній базовій організації в разі, коли вона не має власного веб-сайта відповідно до пункту 8 Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування, затвердженого наказом Держбуду України від 14.11.2002 року N 74;

- цільові програми у відповідній сфері;

- відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;

- державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції Держбуду України;

- поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері;

- відомості про наявні вакансії;

- дані про результати діяльності організацій та підприємств галузі (квартал, рік);

- проекти документів для обговорення (законодавчі акти, нормативні документи, рішення колегії та науково-технічної ради);

- поточні матеріали (новини, проведення виставок, семінарів, конференцій);

- електронна версія "Інформаційного бюлетеня Держбуду України".

2.4. Крім інформації, вказаної у п. 2.3, на веб-сайті повинні розміщуватися посилання на веб-ресурси:

- Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України;

- засобів масової інформації, засновником чи співзасновником яких є Держбуд України;

- міжнародних організацій, з якими співпрацює Держбуд України та які є його головними або пріоритетними партнерами.

2.5. Додатково на веб-сайті можуть бути розміщені:

- розширена інформація про напрямки науково-технічної діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держбуду України;

- інформація та посилання на веб-ресурси про діяльність організацій, які працюють за профілем Держбуду України.

3. Підготовка і подання інформації для розміщення на веб-сайті

3.1. Структурний підрозділ Держбуду України, на який покладаються функції з координації робіт із створення, супроводження, інформаційного наповнення і технічної підтримки веб-сайта, визначається керівником Держбуду України.

3.2. Перелік структурних підрозділів Держбуду України та посадових осіб, відповідальних за своєчасну підготовку і подання інформації для розміщення на веб-сайті та її зміст за кожним тематичним напрямом, наведено в таблиці 1.

3.3. Інформація, призначена для розміщення на веб-сайті, готується структурними підрозділами Держбуду України, відповідальними за окремі тематичні напрями, і передається в структурний підрозділ з координації робіт для подальшого прийняття рішення про розміщення на веб-сайті або, в разі необхідності, подальше доопрацювання.

3.4. Вся інша інформація розміщується на веб-сайті організацією, яка здійснює технічну підтримку та супровід веб-сайта за погодженням з підрозділом, відповідальним за координацію робіт.

3.5. Інформація перед розміщенням на веб-сайті підлягає літературному редагуванню.

3.6. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" кожна сторінка веб-сайта повинна бути подана на веб-сайті державною та англійською (обов'язково), а також іншими мовами (за потребою).

3.7. Періодичність подання та оновлення інформації на веб-сайті визначається структурним підрозділом, відповідальним за координацію робіт, в залежності від її особливостей і терміну втрати актуальності.

Таблиця 1

Тематичні напрями веб-сайта

Структурні підрозділи та відповідальні особи

1. Повна та скорочена назва. 

Управління організаційно-аналітичного забезпечення (А. Ф. Григор)

2. Структура та керівництво (прізвища, імена та по батькові керівників).

3. Розпорядок роботи органу та час прийому керівництва.

Управління науково-технічної політики у будівництві (Д. В. Барзилович)

4. Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності Держбуду України.

5. Основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників.

6. Підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Держбуду України (прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників, посилання на веб-ресурси).

7. Інформація про напрямки науково-технічної діяльності по кожній базовій організації в разі, коли вона не має власного веб-сайта відповідно до пункту 8 Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування, затвердженого наказом Держбуду України від 14.11.2002 року N 74.

Управління науково-технічної політики у будівництві (Д. В. Барзилович)

8. Державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції Держбуду України. 

9. Поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері.

10. Проекти документів для обговорення (законодавчі акти, нормативні документи, рішення колегії та науково-технічної ради). 

Управління науково-технічної політики у будівництві (Д. В. Барзилович)

11. Електронна версія "Інформаційного бюлетеня Держбуду України".

12. Місцезнаходження апарату, урядових органів державного управління, утворених у його складі, територіальних органів та відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси веб-сайтів та електронної пошти).

Управління організаційно-аналітичного забезпечення (А. Ф. Григор)
Управління містобудівної політики (А. О. Економов)
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Т. О. Шарапова)
Держархбудінспекція (В. В. Папка)
Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві (П. І. Губень)
Відділ ліцензування та атестації будівельної діяльності (В. А. Лісничук)

13. Порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері (зразки документів, розрахункові рахунки для внесення необхідних платежів, розмір цих платежів тощо).

Відділ ліцензування та атестації будівельної діяльності (В. А. Лісничук)

14. Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу.

Юридичний сектор (О. А. Лазука)
Управління науково-технічної політики у будівництві (Д. В. Барзилович)

15. Цільові програми у відповідній сфері. 

Управління науково-технічної політики у будівництві (Д. В. Барзилович)

16. Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти.

17. Відомості про наявні вакансії.

Відділ кадрів (Н. В. Осяєва)

18. Дані про результати діяльності організацій та підприємств галузі (квартал, рік).

Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Т. О. Шарапова)

19. Поточні матеріали (новини, проведення виставок, семінарів, конференцій).

Управління організаційно-аналітичного забезпечення (А. Ф. Григор)
Управління науково-технічної політики у будівництві (Д. В. Барзилович)4. Створення, технічна підтримка та супровід веб-сайта

4.1. Створення, технічна підтримка та супровід веб-сайта здійснюється організацією, призначеною Держбудом України.

4.2. Технічна підтримка та супровід веб-сайта включають:

- реєстрацію та підтримку доменного імені веб-сайта в службі доменних імен протягом терміну його функціонування;

- створення спеціального програмно-технічного комплексу (серверу) для розміщення на ньому веб-сайта;

- забезпечення цілодобового (без вихідних днів) доступу до веб-сайта користувачів мережі Інтернет;

- розміщення та періодичне оновлення інформації на основі отриманих первинних документів на машинних та паперових носіях;

- забезпечення збереження, копіювання, відновлення після аварійних ситуацій та захисту від несанкціонованої модифікації інформаційних ресурсів, розміщених на сервері;

- збір та обробка статистичної інформації про кількість відвідувань веб-сайта користувачами мережі Інтернет;

- забезпечення функціонування пошукової системи для швидкого доступу користувачів до потрібної інформації на веб-сайті;

- підтримку функції зворотного зв'язку відвідувачів веб-сайта та апарату управління Держбуду України засобами електронної пошти;

- модернізацію та подальший розвиток веб-сайта.

5. Фінансування робіт з інформаційного наповнення та технічної підтримки веб-сайта

5.1. Фінансування робіт з інформаційного наповнення та технічної підтримки веб-сайта здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1302 "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади" та постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 208 "Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд".

5.2. З метою скорочення бюджетних витрат додатково на фінансування робіт з інформаційного наповнення та технічної підтримки веб-сайта можуть спрямовуватись кошти, отримані на договірній основі, за:

- надання організаціям і підприємствам платних інформаційних послуг з використанням накопичених інформаційних ресурсів;

- розміщення та супровід на веб-сайті інформації про діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держбуду України, сторінок базових організацій з науково-технічної діяльності;

- розміщення на веб-сайті інформації та посилань на веб-ресурси про діяльність організацій, які працюють за профілем Держбуду України.

5.3. З метою скорочення терміну інформаційного наповнення веб-сайта та зменшення бюджетних витрат на підготовку необхідних для цього інформаційних ресурсів можуть (за згодою) залучатись для цього інформаційні ресурси, створені іншими організаціями, з визначенням механізмів часткового відшкодування їх вартості.БУДСТАНДАРТ Online