Приказ от 21.05.2003 № 158/246/60/81/137/85 О приведении проектной документации на объекты систем жизнеобеспечения в соответствие с фактическим состоянием этих объектов и требований нормативных документов сис...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
        21.05.2003 N 158/246/60/81/137/85
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 червня 2003 р.
                   за N 445/7766
 
       Про приведення проектної документації
       на об'єкти систем життєзабезпечення у
       відповідність до фактичного стану цих
       об'єктів та вимог нормативних документів
       системи страхового фонду документації
 
   Відповідно до Закону України "Про страховий фонд документації
України", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13
березня 2002 року N 319 "Про затвердження Положення
про порядок формування, ведення та  використання  галузевого
страхового фонду документації" та постанови Кабінету Міністрів
України від 13 березня 2002 року N 320  "Про
затвердження  Положення  про  порядок формування, ведення та
використання  обласного  регіонального)  страхового  фонду
документації", з метою забезпечення створення страхового фонду
документації   України    на об'єкти систем життєзабезпечення
Н А К А З У Є М О:
   1. Департаменту стратегічної політики  та  перспективного
розвитку паливно-енергетичного комплексу, Департаменту з питань
електроенергетики,  Департаменту  з  питань  нафтогазової  та
нафтопереробної  промисловості,  Головному  управлінню  АЕС,
Управлінню реструктуризації підприємств Міністерства палива та
енергетики  України, Управлінню експлуатації водогосподарських
систем Державного комітету України по водному  господарству,
другому відділу Державного комітету зв'язку та інформатизації
України:
   1.1. Організувати проведення на підприємствах, в установах і
організаціях, які є постачальниками документації для формування
галузевих  та  обласних  (регіональних)  страхових  фондів
документації,  перевірок  щодо  наявності і технічного стану
проектної документації на  об'єкти  систем  життєзабезпечення
(електро-, тепло-, водо-, газопостачання, водовідведення, зв'язку)
та відповідності їх фактичному стану цих об'єктів.
   1.2. За результатами перевірок до 1 вересня 2003  року
розробити та після погодження з Державним департаментом страхового
фонду документації затвердити програми  приведення  проектної
документації на об'єкти систем життєзабезпечення, яка підлягає
закладанню  до  страхового  фонду  документації  України,  у
відповідність  до  фактичного  стану  цих об'єктів та вимог
нормативних документів системи страхового фонду документації,
передбачивши фінансування відповідних робіт.
   1.3. Інформувати щороку до 1 лютого, починаючи з 2004 року,
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи про хід
реалізації зазначених програм.
   2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним,  Київській  та  Севастопольській  міським державним
адміністраціям доручити відповідним республіканським комітетам і
управлінням  державних адміністрацій організувати розробку та
виконання заходів, передбачених пунктами 1.1-1.3 цього наказу.
   3. Державному комітету України з будівництва та архітектури,
Державному  комітету  України  з  питань житлово-комунального
господарства  і  Державному  департаменту  страхового  фонду
документації МНС України в межах своїх повноважень надавати
відповідним центральним і місцевим органам виконавчої влади,
підприємствам, установам та організаціям методичну допомогу щодо
приведення проектної документації, яка підлягає закладанню до
страхового  фонду  документації  України, у відповідність до
фактичного стану об'єктів систем життєзабезпечення та  вимог
нормативних документів системи страхового фонду документації.
   4. Державній  технічній інспекції Державного департаменту
страхового фонду документації МНС України здійснювати інспекційні
перевірки діяльності міністерств, інших центральних і місцевих
органів виконавчої влади щодо додержання законодавства у сфері
формування і ведення страхового фонду документації України та
інформувати щороку до 1 лютого,  починаючи  з  2004  року,
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи,
Міністерство палива та енергетики України, Державний комітет
України з будівництва та архітектури, Державний комітет України з
питань  житлово-комунального  господарства,  Державний комітет
України по водному господарству, Державний комітет зв'язку та
інформатизації України про стан справ у цьому напрямку.
   5. Голові  Державного  департаменту  страхового  фонду
документації МНС України Степаненку В.Л. забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   6. Начальнику   управління  справами  Адміністративного
департаменту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи Дяченко Г.П. у 10-денний термін після реєстрації цього
наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його тиражування
та надсилання Міністерству  палива  та  енергетики  України,
Державному  комітету  України  з будівництва та архітектури,
Державному комітету  України  з  питань  житлово-комунального
господарства, Державному комітету України по водному господарству,
Державному комітету зв'язку та інформатизації України,  Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям.
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного
секретаря МНС України Луцька В.С.
 
 Міністр України з питань
 надзвичайних ситуацій та
 у справах захисту населення
 від наслідків
 Чорнобильської катастрофи                Г.В.Рева
 
 Міністр палива та енергетики
 України                        С.Ф.Єрмілов
 
 Голова Державного комітету
 України з будівництва
 та архітектури                     В.І.Череп
 
 Голова Державного комітету
 України з питань
 житлово-комунального
 господарства                      Г.М.Семчук
 
 Голова Державного комітету
 України по водному
 господарству                      В.М.Хорєв
 
 Голова Державного комітету
 зв'язку та
 інформатизації України                 М.В.Гончар
 

БУДСТАНДАРТ Online