Приказ от 20.05.2003 № 129 Об утверждении форм отчетов о результатах осуществления процедур закупок товаров, работ и услуг за государственные средства и инструкций относительно их заполнения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            20.05.2003 N 129
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 червня 2003 р.
                   за N 447/7768

      Про затвердження форм звітів про результати
       здійснення процедур закупівель товарів,
         робіт і послуг за державні кошти
         та інструкцій щодо їх заповнення

   Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти"  та постанови Кабінету
Міністрів України від 27.09.2000 N 1469 "Про
організаційні заходи щодо  функціонування  системи  державних
закупівель" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити:
   форму звіту про результати здійснення процедур відкритих і
двоступеневих торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за
державні кошти додається);
   форму звіту про результати здійснення процедури торгів з
обмеженою участю щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за
державні кошти (додається);
   форму звіту про результати здійснення  процедури  запиту
цінових пропозицій (котирувань) щодо закупівлі товарів, робіт і
послуг за державні кошти (додається);
   форма звіту про результати здійснення процедури закупівлі у
одного учасника товарів, робіт і послуг за державні  кошти
(додається);
   інструкції щодо їх заповнення  (додаються)  (  
z0449-03, z0450-03 ).
   2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
економіки  України від 03.11.2000 N 235  "Про
затвердження форм звітів про результати здійснення  процедур
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та інструкцій
щодо їх заповнення".
   3. Управлінню державних закупівель та юридичному департаменту
забезпечити в установленому порядку реєстрацію цього наказу в
Міністерстві юстиції України.
   4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після реєстрації
у Міністерстві юстиції України.

 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції              В.Хорошковський

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   20.05.2003 N 129
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 червня 2003 р.
                   за N 447/7768

              ІНСТРУКЦІЯ
   щодо заповнення форми звіту про результати здійснення
     процедур відкритих і двоступеневих торгів щодо
    закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

   Звіт готується державною мовою.
   Дата заповнюється у порядку: число, місяць, рік.
   1. Щодо пункту 1
   Головний розпорядник коштів  зазначається  відповідно  до
бюджетного  законодавства.  Джерело  фінансування  закупівлі
визначається відповідно до абзацу п'ятого статті 1 Закону України
"Про закупівлю  товарів,  робіт і послуг за державні кошти"
. Розмір бюджетного призначення або очікувана вартість
закупівлі зазначається у гривнях (цифрами та словами).
   2. Щодо пункту 2
   Щодо підпункту 2.1 Замовник визначається  відповідно  до
абзаців другого і третього статті 1 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти". При цьому
замовником вважається суб'єкт, тендерний комітет якого проводить
процедуру закупівлі та який є стороною договору про закупівлю.
   Щодо підпункту  2.3  Зазначається найменування населеного
пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область,
Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця,
номер будинку, поштовий індекс.
   3. Щодо пункту 3
   Інформація про предмет закупівлі зазначається відповідно до
законодавства.
   4. Щодо пункту 4
   Якщо замовник додатково розміщував оголошення про здійснення
процедури відкритих торгів у міжнародному виданні чи міжнародній
мережі електронного зв'язку, зазначається назва видання (адреса в
електронній мережі), у якому було розміщено оголошення, а також
дата розміщення оголошення.
   5. Щодо підпункту 5.1
   Кінцевий строк подання тендерних пропозицій для процедури
відкритих  торгів  становить  45  календарних днів від дати
опублікування оголошення про проведення  процедури  відкритих
торгів. В окремих випадках цей строк може бути скорочено до 21
календарного дня, у цьому разі потрібно викласти в пункті 11
причини скорочення строку.
   У разі проведення процедури двоступеневих  торгів  строк
подання  попередніх  пропозицій  не може бути менше ніж 30
календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення
процедури двоступеневих торгів.
   6. Щодо пункту 7
   У разі вибору кількох переможців торгів, якщо в тендерній
пропозиції  замовник передбачав можливість подання учасниками
тендерних пропозицій тільки стосовно частини товарів, робіт чи
послуг,  що  закуповуються, зазначається інформація про всіх
переможців торгів, визначених за результатами розгляду й оцінки
тендерних пропозицій.
   У підпункті 7.3 зазначається найменування населеного пункту,
району,  адміністративно-територіального  суб'єкта  (область,
Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця,
номер будинку, поштовий індекс.
   7. Щодо пункту 9
   Пункт 9 заповнюється лише в разі відміни торгів або визнання
їх такими, що не відбулися, із зазначенням причин відповідно до
статті 28 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти".
   8. Щодо пункту 11
   У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:
   застосування умов захисту вітчизняного ринку;
   причини скорочення строку подання тендерних пропозицій;
   відомості про  запити  щодо роз'яснення змісту тендерної
документації, відповіді  на  них  та  будь-які  зміни  цієї
документації;
   відомості щодо призупинення процедури закупівлі внаслідок
оскарження дій замовника;
   якщо залучались експерти для участі в процедурі закупівлі, -
коротка інформація про них та умови їх участі;
   щодо відповідної  належності  закупівлі,  якщо  закупівля
здійснюється  у  межах  державного замовлення або державного
оборонного замовлення;
   інші необхідні,  з  точки зору замовника, зауваження та
коментарі.

 Заступник начальника управління
 державних закупівель                  С.Яременко

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   20.05.2003 N 129

                ЗВІТ
      про результати здійснення процедур відкритих
     і двоступеневих торгів щодо закупівлі товарів,
         робіт і послуг за державні кошти
         N ___________ від ______________

   Перед заповненням форми уважно ознайомтеся з інструкцією щодо
заповнення форми звіту про  результати  здійснення  процедур
відкритих і двоступеневих торгів щодо закупівлі товарів, робіт і
послуг за державні кошти
   1. Загальна інформація
   1.1. Головний  розпорядник  коштів  (повна  назва  та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
   1.2. Джерело фінансування закупівлі
   1.3. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або
очікувана вартість закупівлі
   2. Замовник торгів
   2.1. Найменування
   2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
   2.3. Місцезнаходження
   2.4. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по
батькові, номер телефону, факсу)
   3. Опис предмета закупівлі
   3.1. Предмет закупівлі
   3.2. Кількість (у разі закупівлі товару)
   4. Інформування про процедуру закупівлі
   4.1. Дата і номер бюлетеня "Вісник державних закупівель", у
якому було опубліковано оголошення про торги
   4.2. Дата і номер бюлетеня "Вісник державних закупівель", у
якому було опубліковано оголошення про результати торгів
   4.3. Дата відправлення повідомлення учасникам про результат
проведеної процедури
   5. Інформація щодо тендерних пропозицій
   5.1. Кінцевий строк приймання тендерних пропозицій (дата і
час)
   5.2. Кількість отриманих тендерних пропозицій
(протокол розкриття тендерних пропозицій (форма - 2 зв - додаток
2) зберігається у замовника 1)
_______________
   1) Замовник  також  зберігає  відомості про кваліфікацію
учасників, що подали тендерні пропозиції, стислий виклад умов їх
тендерних  пропозицій  та  додаткових  умов,  запропонованих
учасниками.
   5.3. Кількість тендерних пропозицій, поданих на другому етапі
   5.4. Кількість відхилених тендерних пропозицій
(якщо принаймні одна тендерна пропозиція була  відхилена,  -
заповнюється форма  - 3 зв (додаток 3), яка зберігається у
замовника)
   6. Інформація щодо оцінки тендерних пропозицій
   6.1. Ціни тендерних пропозицій :
найнижча ціна тендерної пропозиції (з ПДВ) ________________грн.
найвища ціна тендерної пропозиції (з ПДВ) ________________грн.
номер ___ та ціна обраної тендерної пропозиції (з ПДВ)_______грн.
словами ____________________________гривень
   6.2. Дата акцепту тендерної пропозиції
(протокол оцінки зберігається у замовника 2)
_______________
   2) Протокол оцінки складається замовником у довільній формі,
але обов'язково має містити опис критеріїв оцінки, їх вагу та опис
методики оцінки тендерних пропозицій.
   У разі суттєвих розбіжностей між найменшою ціною та ціною
обраної тендерної пропозиції органи Державного казначейства та
інші фінансові  установи, які здійснюють оплату договорів на
закупівлю, можуть вимагати від замовника надання протоколу оцінки.
   7. Інформація про переможця торгів
   7.1. Найменування
   7.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
   7.3. Місцезнаходження, телефон, факс
   8. Дата укладення договору про закупівлю
   9. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися
(заповнюється лише в разі відміни торгів або визнання торгів
такими, що не відбулися)
   9.1. Дата прийняття рішення
   9.2. Причини
   10. Кількість поданих оскаржень, позовів (якщо було подано
принаймні 1 скаргу чи позов, - заповнюється форма - 4 зв (додаток
4), яка  разом з копією відповіді на скаргу зберігається у
замовника)
   11. Інша інформація
   12. Склад тендерного комітету
(зазначити прізвища,  імена,  по  батькові  та посади членів
тендерного комітету)
   13. Голова тендерного комітету
 Посада, прізвище, ім'я, по батькові ____________________________
                        підпис, М.П.

 Заступник начальника управління
 державних закупівель                 С.Яременко

                   Додаток 1
                   до форм звітів про
                   результати здійснення
                   процедур закупівель
                   товарів, робіт і послуг за
                   державні кошти
                   Форма - 1 зв

               ПРОТОКОЛ
        проведення попередньої кваліфікації
           N ______ від _________

   1. Підстави для застосування попередньої кваліфікації.
   2. Опис критеріїв та процедури оцінки відповідності вимогам
попередньої кваліфікації.
   3. Інформація про учасників попередньої кваліфікації:

Номер і дата реєстрації замовником заявки на участь Повне найменування учасника Місцезнаходження, телефон/факс Критерії відбору та перелік поданих документів Запити учасників попередньої кваліфікації 1) Результат попередньої кваліфікації 2)
           
           
           
           
           


 Підпис голови тендерного комітету _______________________________


 Заступник начальника управління
 державних закупівель                  С.Яременко

_______________
   1) Необхідно зазначити стислий виклад запитів учасників щодо
роз'яснення умов  здійснення  попередньої  кваліфікації  та
відповідностей на них у разі надання таких запитів.
   2) Зазначити: задовольнив чи незадовольнив учасник вимоги
щодо попередньої кваліфікації.

                   Додаток 2
                   до форм звітів про
                   результати здійснення
                   процедур закупівель
                   товарів, робіт і послуг за
                   державні кошти
                   Форма - 2 зв

               ПРОТОКОЛ
       розкриття тендерних (цінових) пропозицій
          N ________ від _____________

   1. Замовник торгів
   1.1. Найменування
   1.2. Місцезнаходження
   1.3. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по
батькові, телефон, факс)
   2. Інформація про предмет закупівлі
   3. Розкриття тендерних пропозицій відбулось:
   Дата_____________ Час______________
   Місце розкриття _____________________________________________
   4. Перелік тендерних пропозицій, запропонованих учасниками
процедури закупівлі:

Номер і дата реєстрації замовником тендерної пропозиції Повне найменування учасника процедури закупівлі, місцезнаходження, телефон/факс Інформація про наявність та правильність оформлення всіх необхідних документів, передбачених тендерною документацією Ціна тендерної пропозиції Примітки
         
   5. Присутні:
   5.1. Від замовника (члени тендерного комітету):
_______________________________________   ________________
 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)     (підпис)
   5.2. Від учасників процедури закупівлі:
_______________________________________   ________________
  (найменування організації, посада,      (підпис)
   прізвище, ім'я, по батькові)

 Підпис голови тендерного комітету _______________________________

 Заступник начальника управління
 державних закупівель                  С.Яременко

                   Додаток 3
                   до форм звітів про
                   результати здійснення
                   процедур закупівель
                   товарів, робіт і послуг за
                   державні кошти
                   Форма - 3 зв

               ПЕРЕЛІК
         відхилених тендерних пропозицій


Номер і дата реєстрації замовником тендерної пропозиції Причина відхилення обґрунтування
  Учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим замовником відповідно до статті 15 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", а саме:
Тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації, а саме:
Учасник, який подав тендерну пропозицію, не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки
Учасник своїми діями призвів до виникнення обставин, зазначених у статті 7 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", а саме:

 Підпис голови тендерного комітету ______________________________


 Заступник начальника управління
 державних закупівель                  С.Яременко

                   Додаток 4
                   до форм звітів про
                   результати здійснення
                   процедур закупівель
                   товарів, робіт і послуг за
                   державні кошти
                   Форма - 4 зв

             СКАРГИ (ПОЗОВИ),
     подані під час проведення процедури закупівлі


Номер і дата реєстрації скарги Повне найменування учасника процедури закупівлі Суб'єкт, що розглядав скаргу (засновник, спеціально уповноважений орган з питань координації державних закупівель, судова інстанція Зміст скарги Прийняте рішення щодо скарги
         

 Підпис голови тендерного комітету _______________________________

 Заступник начальника управління
 державних закупівель                  С.Яременко


БУДСТАНДАРТ Online