Приказ от 20.05.2003 № 130 Об утверждении форм объявлений относительно государственных закупок и инструкций относительно их заполнения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            20.05.2003 N 130
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 червня 2003 р.
                   за N 427/7748
 
    Про затвердження форм оголошень стосовно державних
      закупівель та інструкцій щодо їх заповнення
 
   Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти"  та постанови Кабінету
Міністрів України від 27.09.2000 N 1469 "Про
організаційні заходи щодо  функціонування  системи  державних
закупівель" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити:
   форму оголошення про проведення відкритих та двоступеневих
торгів на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
додається);
   форму оголошення про проведення попередньої кваліфікації
(додається);
   форму  оголошення  про  результати проведення торгів на
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти (додається)
;
   інструкції  щодо їх заповнення  (додаються)  ( 
0429-03 ).
   2. Установити, що оголошення стосовно державних закупівель
надаються для публікації за формами та інструкціями щодо їх
заповнення, затвердженими цим наказом.
   3.  Скасувати  наказ Міністерства економіки України від
09.10.2000 N 215  "Про  затвердження  форми
оголошення про проведення відкритих та двоступеневих торгів на
закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів,
форми оголошення про попередню кваліфікацію та форми повідомлення
про результати проведення торгів".
   4. Управлінню державних закупівель та юридичному департаменту
забезпечити в установленому порядку реєстрацію цього наказу в
Міністерстві юстиції України.
   5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після реєстрації
у Міністерстві юстиції України.
 
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції України          В.Хорошковський
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   20.05.2003 N 130
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 червня 2003 р.
                   за N 427/7748
 
              ІНСТРУКЦІЯ
     щодо заповнення форми оголошення про проведення
     відкритих та двоступеневих торгів на закупівлю
      товарів, робіт і послуг за державні кошти
 
   Оголошення подається лише стосовно одного окремого предмета
закупівлі, що зазначається у пункті 3 форми.
   Оголошення готується державною мовою, засвідчується печаткою
замовника. Дата заповнюється у порядку: число, місяць, рік, час.
   Щодо пункту 1
   Головний  розпорядник  коштів зазначається відповідно до
бюджетного  законодавства.  Джерело  фінансування  закупівлі
визначається відповідно до абзацу п'ятого статті 1 Закону України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за  державні  кошти"
. Розмір бюджетного призначення або очікувана вартість
закупівлі зазначається у гривнях (цифрами та прописом).
   Щодо пункту 2
   Замовник  визначається  відповідно до абзаців другого і
третього статті 1 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" . При цьому замовником
вважається суб'єкт, тендерний комітет якого проводить процедуру
закупівлі.
   У підпункті 2 зазначається найменування населеного пункту,
району,  адміністративно-територіального  суб'єкта  (область,
Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця,
номер будинку, поштовий індекс.
   Щодо пункту 3
   Інформація про предмет закупівлі зазначається відповідно до
законодавства. Детальна інформація про вид, кількість, місце
поставки товарів, проведення робіт, надання послуг, строк поставки
товарів,  виконання робіт або надання послуг зазначається у
тендерній документації.
   Щодо пункту 5
   Щодо  підпункту  1. Зазначається найменування населеного
пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область,
Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця,
номер будинку, поштовий індекс.
   Щодо підпункту 2. Зазначається спосіб отримання тендерної
документації (особисто або поштою), яка надається замовником.
   Щодо підпункту 3. Розмір плати за тендерну документацію у
гривнях (цифрами та прописом), що відповідно до частини третьої
статті 20 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти"  не повинен  перевищувати  суму,
необхідну для покриття витрат на її підготовку та розсилання,
зазначається лише у тому випадку, коли така плата вимагається
замовником.
   Якщо замовник не вимагає плати за тендерну документацію,
робиться запис "Плата не вимагається".
   Щодо пункту 6
   Щодо підпункту 1. Спосіб надання тендерного забезпечення
визначається замовником відповідно до абзацу вісімнадцятого статті
1 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти".
   Щодо підпункту 2. Розмір тендерного забезпечення визначається
відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" у
гривнях (цифрами та словами). Якщо замовник не вимагає тендерного
забезпечення,  робиться  запис  "Тендерне  забезпечення  не
вимагається".
   Щодо пункту 7
   Щодо    підпункту    1.    Зазначається    назва
адміністративно-територіального  суб'єкта  (область,  Автономна
Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), населений пункт,
поштовий індекс, вулиця, номер будинку.
   Щодо підпункту 2. Зазначається спосіб подання тендерних
пропозицій (особисто або поштою).
   Щодо  підпункту  3. Термін подання тендерних пропозицій
установлюється в межах 45 календарних днів від дати опублікування
оголошення про проведення торгів. В окремих випадках цей строк
може бути скорочено до 21 календарного дня. При застосуванні
процедури двоступеневих торгів строк подання попередніх пропозицій
не може бути меншим, ніж 30 календарних днів з дня опублікування
оголошення про здійснення процедури двоступеневих торгів.
   Щодо пункту 8
   Зазначається  найменування  населеного  пункту,  району,
адміністративно-територіального  суб'єкта  (область,  Автономна
Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер
будинку, поштовий індекс, номер кімнати. Відповідно до частини
першої статті 26 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти"  розкриття  тендерних
пропозицій здійснюється у день закінчення строку їх подання у час
та у місці, зазначених у тендерній документації.
   Щодо пункту 9
   У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:
   способи зв'язку для отримання додаткової інформації;
   щодо застосування умов захисту вітчизняного ринку;
   щодо  відповідної  належності  закупівлі, якщо закупівля
здійснюється  у  межах  державного замовлення або державного
оборонного замовлення;
   основні кваліфікаційні вимоги відповідно до статті 15 Закону
, яким  повинні  відповідати  учасники  процедури
закупівлі.  Детальна  інформація  зазначається  у  тендерній
документації;
   перелік критеріїв, що висуваються замовником під час оцінки
тендерних пропозицій, у разі застосування процедури двоступеневих
торгів.
 
 Заступник начальника управління
 державних закупівель                  С.Яременко
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   20.05.2003 N 130
 
               ФОРМА
        оголошення про проведення відкритих
        та двоступеневих торгів на закупівлю
      товарів, робіт і послуг за державні кошти
 
   Перед заповненням уважно ознайомтеся з інструкцією щодо
заповнення  форми  оголошення  про  проведення  відкритих та
двоступеневих торгів на закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти
   1. Інформація не для друку
   1.1.  Головний  розпорядник  коштів  (повна  назва  та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
   1.2. Джерело фінансування закупівлі
   1.3. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або
очікувана вартість закупівлі
   2. Замовник торгів
   2.1. Повна назва
   2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку)
   2.3. Адреса
   2.4. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по
батькові, номер телефону та факсу із зазначенням коду міжміського
телефонного зв'язку, E-mail)
   3. Інформація про предмет закупівлі
   3.1. Предмет закупівлі
   3.2. Кількість (у разі закупівлі товару)
   3.3. Місце і строк (поставки, виконання робіт або надання
послуг)
   4. Процедура закупівлі
   5. Отримання тендерної документації
   5.1. Місце
   5.2. Спосіб
   5.3. Розмір плати за тендерну документацію
   6. Тендерне забезпечення
   6.1. Спосіб (форма) надання
   6.2. Розмір
   7. Умови подання тендерних пропозицій
   7.1. Місце
   7.2. Спосіб
   7.3. Кінцевий строк
   8. Розкриття тендерних пропозицій
   8.1. Місце
   8.2. Дата
   9. Додаткова інформація
   10. Посада, прізвище та ім'я особи, що підписує оголошення
 
_____________________
підпис, М.П.
 
 Заступник начальника управління
 державних закупівель                  С.Яременко
 

БУДСТАНДАРТ Online