О порядке возмещения сумм НДС на работы по строительству отдельных объектов

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

 
      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
            Р О З'Я С Н Е Н Н Я
 
 N 10-330/10-4192 від 04.10.94
   м.Київ
 
             
                   Державні податкові інспекції
                   по Республіці Крим,
                   областях, мм. Києву та
                   Севастополю
                   Міністерства, відомства,
                   державні корпорації,
                   концерни, об'єднання,
                   асоціації за списком)
 
      Про порядок відшкодування сум ПДВ з робіт
         по будівництву окремих об'єктів
 
   Головна державна податкова інспекція України та Державний
комітет України  у  справах  містобудування  і  архітектури
повідомляють порядок  відшкодування з бюджету сум податку на
добавлену вартість, сплаченого за послуги, будівельні матеріали,
паливо та устаткування, які застосовуються при будівництві окремих
об'єктів.
   Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня
1994 року N 504 "Про встановлення пільг щодо
оподаткування вартості робіт з будівництва окремих об'єктів"
вартість робіт з будівництва об'єктів виробничого і не виробничого
призначення, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету
всіх рівнів і бюджетних позичок (по актах робіт, прийнятих
замовником в установленому порядку, починаючи з 26.07.94р.), а
також вартість робіт з будівництва об'єктів житла та соціальної
сфери незалежно від  джерел  фінансування  звільняються  від
оподаткування податком на добавлену вартість (вартість робіт з
будівництва - це всі складові загальнї вартості будівництва, що
формується у відповідності з додатками 1, 2, 3, 4 "Порядку
визначення вартості будівництва, що здійснюється на території
України в 1994 році", затвердженого наказом Мінбудархітектури від
14.02.94 N 27).
   При цьому, суми податку, що  сплачені  з  26.07.94  за
устаткування, вартість  якого  входить в кошториси будов, що
звільнені від оподаткування (технологічне, енергетичне, засоби
автоматизації і зв'язку, газові плити, ліфти тощо), послуги,
паливо і будівельні матеріали, які застосовуються при будівництві
таких об'єктів, відшкодовуються з бюджетів за рахунок загальних
надходжень доходів щомісячно у  порядку,  передбаченому  п.44
інструкції "Про порядок обчислення і сплати податку на добавлену
вартість", затвердженої наказом Головної державної  податкової
інспекції України від 10 лютого 1993 року N 3.
   Що стосується податку на добавлену вартість, сплаченого до
26.07.94 за устаткування, послуги, паливо та будівельні матеріали,
то при відповідному документальному підтвердженні підрядчиком дату
їх придбання та їх вартості, вказані витрати відносяться на
собівартість будівництва таких об'єктів і оплачуються замовником.
   Обладнання, вартість якого не входить в кошториси будов
(автомобілі, вагони, локомотиви, морські річні судна, будівельні і
дорожні машини тощо) оподатковуються на загальних підставах і не
підлягають відшкодуванню із бюджету.
 
 Перший заступник начальника
 Головної державної податкової
 інспекції України                   О.І.Шитря
     04.10.94               N 1-330/10-4192
 
 Перший заступник голови
 Держкоммістобудування України            А.В.Беркута
     04.10.94                   N 12/318

БУДСТАНДАРТ Online