Приказ от 05.08.1994 № 73 Об утверждении Положения о порядке проведения бесплатного капитального ремонта жилых домов (квартир) инвалидов войны, лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной, членов семей по...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

 
 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
              Н А К А З
 
 N 73 від 5.08.94           Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   12 серпня 1994 р.
                   за N 194/404
 
    Про затвердження Положення про порядок проведення
    безплатного капітального ремонту жилих будинків
    квартир) інвалідів війни,  осіб,  які  мають
    особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей
    загиблих військовослужбовців та прирівняних до них
                осіб
 
   На виконання Законів України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні"  та постанови Кабінету Міністрів
України від 16.02.94 N 94 "Про порядок надання пільг,
передбачених законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту" Н А К А З У Ю:
   Затвердити Положення  про  порядок проведення безплатного
капітального ремонту жилих будинків (квартир) інвалідів війни,
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей
загиблих військовослужбовців та прирівняних до них осіб, погоджене
з Міністерством  соціального  захисту населення, Міністерством
оборони, Міністерством фінансів України (додається).
 
 
 Перший Заступник Голови Комітету          В.І.Ляшко
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  наказом  Державного  комітету
                  України по житлово-комунальному
                  господарству від 5.08.94 N 73
              ПОЛОЖЕННЯ
     про порядок проведення безплатного капітального
     ремонту жилих  будинків (квартир) інвалідів
     війни, осіб, які мають особливі заслуги перед
     Батьківщиною,   членів   сімей  загиблих
     військовослужбовців та прирівняних до них осіб
           1. Загальні положення
   1.1. Положення  про  порядок  проведення  безплатного
капітального ремонту жилих будинків (квартир) інвалідів війни,
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей
загиблих військовослужбовців та прирівняних до них осіб (надалі -
Положення) розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 16.02.94 N 94 "Про порядок надання пільг,
передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту"
   1.2. Положення  регламентує  умови  виконання безплатного
капітального ремонту жилих будинків (квартир), що перебувають у
власності осіб, які користуються пільгами згідно із Законами
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" та "Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"
.
   1.3. Безплатний капітальний ремонт здійснюється лише одного
жилого будинку (квартири) за місцем постійного проживання особи,
якій надається зазначена пільга.
   1.4. Для вирішення питання  про  проведення  безплатного
капітального ремонту власник житла подає заяву до місцевого органу
влади і самоврядування за формою згідно з додатком N 1 до
Положення.
   Питання про необхідність виконання  капітального  ремонту
вирішується у місячний термін після подання заяви.
   1.5. Місцеві органи влади і самоврядування ведуть Книгу
обліку виконання безплатних капітальних ремонтів жилих будинків
(квартир), що перебувають у власності осіб, яким надаються пільги,
за формою згідно з додатком N 2 до Положення.
        2. Визначення видів та обсягів робіт
   2.1. Види і обсяги робіт з капітального ремонту будинку
(квартири), визначаються спеціальною комісією, яка створюється при
місцевому органі влади і самоврядування із залученням спеціалістів
житлово-експлуатаційних,   ремонтно-будівельних   організацій,
представників  місцевого органу влади, що фінансує виконання
ремонтних робіт, органу технічної  інвентаризації  та  інших
уповноважених осіб, у присутності власника житла.
   2.2. На основі обстеження будинку (квартири) визначається
перелік робіт,  які  необхідно  виконати під час безплатного
капітального ремонту (згідно з додатком N 3), що обгрунтовується
необхідність  їх  проведення з урахуванням строку останнього
капітального ремонту та виходячи із тривалості  експлуатації
елементів будинку, обладнання, комунікацій і т.ін. та їхнього
технічного стану відповідно до Положення про систему технічного
обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель в містах і
селищах України, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України
від 31.12.91 N 135.
   У цьому разі не враховуються роботи, пов'язані з підвищенням
рівня благоустрою житла, які повинні виконуватися за рахунок
коштів власника будинку (квартири).
   За результатами обстеження складається  розцінковий  опис
робіт.
   2.3. За визначеними обсягами робіт складається кошторисний
розрахунок і визначається вартість капітального ремонту будинку
(квартири) згідно з діючим порядком визначення вартості ремонту
жилих будівель.
   Кошторисний розрахунок і  вартість  капітального  ремонту
будинку (квартири) затверджуються рішенням місцевого органу влади
і самоврядування і не підлягають подальшій зміні.
   2.4. Вартість капітального ремонту 1 кв.м будинку (квартири)
не повинна перевищувати середньої вартості аналогічного ремонту 1
кв.м житла державного житлового фонду у даному регіоні.
   2.5. Загальна  площа будинку (квартири), що ремонтується
безплатно, не повинна перевищувати встановленого розміру - 21
квадратний метр на кожного члена сім'ї що має право на зазначену
пільгу.
   Ремонт надлишків загальої площі здійснюється на загальних
умовах.
   Періодичність ремонту - в міру необхідності, але не частіше
одного разу за 10 років.
   3. Виконання капітального ремонту і приймання будинків
      (квартир) після закінчення ремонтних робіт
   3.1. Капітальний ремонт жилих  будинків  (квартир)  може
проводитись    господарським,   підрядним,   а   також
господарсько-підрядним способом ремонтними, ремонтно-будівельними
організаціями  різних  форм  власності на замовлення служби,
уповноваженої місцевим органом влади і самоврядування.
   Строки проведення  ремонту  обумовлюються  договором  між
замовником та виконавцем робіт, узгоджуються з власником житла і
не повинні перевищувати: 6 місяців - для ремонту будинку, 3 місяці
- для ремонту квартири.
   3.2. Приймання  будинків  (квартир)  після  закінчення
капітального ремонту здійснюється комісією,  яка  створюється
місцевим органом влади і самоврядування у складі представників
місцевого органу влади і самоврядування, виконавця робіт, власника
житла та інших уповноважених осіб.
   Приймання відремонтованих будинків (квартир)  здійснюється
відповідно до Правил приймання в експлуатацію відремонтованих
житлових будівель, об'єктів культурно-побутового призначення, їх
частин та   окремих   елементів,   затверджених   наказом
Держжитлокомунгоспу від 31 грудня 1992 року N 92.
   3.3. У  технічному  паспорті будинку (квартири) робиться
відмітка про виконання капітального ремонту.
     4. Покриття витрат на проведення капітального
         ремонту жилих будинків (квартир)
   Фінансування витрат  на  проведення  капітального ремонту
будинків (квартир) здійснюється за рахунок  коштів  місцевих
бюджетів у порядку, визначеному пунктом 6 постанови Кабінету
Міністрів України від 16 лютого 1994 р. N 94  "Про
порядок надання пільг, передбачених законом України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
    5. Контроль за виконанням безплатного капітального
          ремонту будинків (квартир)
   Контроль за виконанням  і  дотриманням  порядку проведення
безплатного капітального  ремонту  будинків  (квартир),  що
перебувають у власності громадян, яким надається зазначена пільга,
здійснюється місцевими органами влади і самоврядування.
     6. Порядок проведення першочергового поточного
         ремонту жилих будинків (квартир)
   6.1. Першочерговий поточний ремонт жилих будинків (квартир),
де мешкають особи, які мають право  на  зазначену  пільгу,
здійснюється незалежно від того, хто є наймачем і яка форма
власності житлового фонду.
   6.2. Поточний ремонт проводиться в міру необхідності, але не
частіше одного разу за 5 років.
   Перелік основних  робіт,  що  виконується при проведенні
першочергового поточного ремонту, наведено у  додатку  4  до
Положення.
   6.3. Незалежно від форми власного житлового фонду поточний
ремонт жилих будинків (квартир) виконується за рахунок коштів
квартиронаймачів, у приватному житловому фонді - за рахунок коштів
власника житла.
   6.4. Ціноутворення, визначення вартості ремонтних  робіт,
порядку їх виконання і приймання, облік виконання першочерговий
поточного ремонту жилих будинків і квартир здійснюється  за
принципом, що застосовується під час проведення капітального
ремонту.
   6.5. Контроль за виконанням і дотриманням порядку проведення
першочергового поточного ремонту здійснюється місцевими органами
влади і самоврядування.
                      Додаток N 1
                до Положення про порядок проведення
                безплатного капітального  ремонту
                жилих будинків (квартир) інвалідів
                війни, осіб, які мають особливі
                заслуги перед Батьківщиною, членів
                сімей загиблих військовослужбовців
                та прирівняних до них осіб
 
 Главі місцевого органу влади і самоврядування ___________________
 _________________________________________________________________
 власник будинку (квартири) ______________________________________
 _________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 _________________________________________________________________
         (адреса постійного проживання)
 назва ___________________________________________________________
 N ______________ документу на підставі чого надається пільга
               ЗАЯВА
   Прошу виконати  капітальний ремонт будинку (квартири) за
місцем постійного проживання з _____ року. Склад сім'ї ____
чоловік.
   Будинок збудовано у _____ році (для квартири не вказувати),
зареєстровано в органі технічної інвентаризації __________________
 _________________________________________________________________
   Документ, яким  встановлено  право  власності на будинок
(квартиру) _______________________________________________________
   Останній капітальний ремонт проводився у ________ році.
 
 Підпис власника будинку (квартири)     __________________
                Дата     __________________
 
                      Додаток N 2
                до Положення про порядок проведення
                безплатного капітального  ремонту
                жилих будинків (квартир) інвалідів
                війни, осіб, які мають особливі
                заслуги перед Батьківщиною, членів
                сімей загиблих військовослужбовців
                та прирівняних до них осіб
              КНИГА ОБЛІКУ
     виконання безплатних капітальних ремонтів жилих
     будинків (квартир), що перебувають у власності
     осіб, яким надаються пільги згідно із Законами
     України "Про статус ветеранів війни, гарантії
     їх соціального захисту" та "Про основні засади
     соціального захисту ветеранів праці та інших
        громадян похилого віку в Україні"
 _________________________________________________________________
     (назва місцевого органу влади і самоврядування)
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |N |Прізвище,|Підстава |Адреса |Коротка |Рішення міс|Фактичні |
 |п/п|ім'я та |для надан-|місця |характе-|цевого орга|витрати |
 |  |по бать- |ня пільги,|постій-|ристика |ну влади і |на капі- |
 |  |кові   |посвідчен-|ного  |будівлі |самовряду- |тальний |
 |  |     |ня (N,дата|прожи- |    |вання про |ремонт  |
 |  |     |видачі)  |вання |    |проведення |(млн.крб)|
 |  |     |     |    |    |ремонту (N,|     |
 |  |     |     |    |    |дата, за- |     |
 |  |     |     |    |    |тверджена |     |
 |  |     |     |    |    |вартість  |     |
 |———|—————————|——————————|———————|————————|———————————|—————————|
 | 1 |  2  |  3   |  4  |  5  |  6   |  7  |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Продовження таблиці
 —————————————————————— 
 |Відмітка про |Примітка|
 |виконання  |    |
 |капремонту  |    |
 |(акт приймаль|    |
 |ної комісії, |    |
 |дата)    |    |
 |—————————————|————————|
 |   8    |  9  |
 —————————————————————— 
   Примітка. Книга обліку постійного строку зберігання повинна
бути пронумерована, прошнурована, завірена печаткою.
                      Додаток N 3
                до Положення про порядок проведення
                безплатного капітального  ремонту
                жилих будинків (квартир) інвалідів
                війни, осіб, які мають особливі
                заслуги перед Батьківщиною, членів
                сімей загиблих військовослужбовців
                та прирівняних до них осіб
               ПЕРЕЛІК
    основних робіт, що виконуються під час проведення
    безплатного капітального ремонту жилих будинків
              (квартир)
   1. Часткова зміна зношених елементів будинку:
   - конструкцій даху;
   - віконних рам, дверних коробок і полотен;
   - підлоги.
   2. Ремонт, заміна  пошкодженої  покрівлі,  переобладнання
солом'яних стріх.
   3. Ремонт, переобладнання ветхих печей для обігріву жилих
приміщень, кухонних плит, димоходів до них.
   4. Ремонт, заміна пошкодженого технічного обладнання систем
водопроводу, каналізації, гарячого водопостачання, центрального
(місцевого)   спалення   та   інших   внутрішньобудинкових
(внутрішньоквартирних) комунікацій, вартість яких врахована з
балансової вартості будинку (квартири).
   5. Ремонт,  заміна  непридатних до експлуатації приладів
газового обладнання (плит, колонок, водопідігрівачів).
   6. Ремонт  освітлювальної  електропроводки  із  заміною
установлювальної  арматури  (вимикачів,  розеток  і  т.ін.),
непридатної для експлуатації.
   7. Ремонт, заміна пошкодженого покриття підлоги.
   8. Ремонт штукатурки, стін, стелі, перегородок.
   9. Ремонт дверей з перев'язкою і заміною окремих частин,
ремонт стулок віконних рам.
   10. Роботи з внутрішнього опорядження будинку (квартири) без
підвищення існуючого рівня благоустрою: відновлення штукатурки,
фарбування, часткова заміна облицювальної плитки, обклеювання
шпалерами (звичайними).
   11. Роботи  із  зовнішнього  опорядження  одноповерхових
одноквартирних жилих будинків (не пов'язані з виконанням нових
робіт): відновлення штукатурки, облицювання, фарбування, ремонт і
заміна пошкоджених водостічних жолобів, ринв.
   Примітка. У переліку зазначені основні роботи, які можуть
виконуватися під час проведення безплатного капітального ремонту
жилих будинків (квартир). У разі необхідності виконання інших
робіт комісією, що визначає обсяги робіт, приймається відповідне
рішення.
                      Додаток N 4
                до Положення про порядок проведення
                безплатного капітального  ремонту
                жилих будинків (квартир) інвалідів
                війни, осіб, які мають особливі
                заслуги перед Батьківщиною, членів
                сімей загиблих військовослужбовців
                та прирівняних до них осіб
               ПЕРЕЛІК
    основних робіт, що виконуються під час проведення
    першочергового поточного ремонту жилих будинків
              (квартир)
   1. Відновлення штукатурки стін, стелі, перегородок всередині
квартири, будинку.
   2. Вибірковий ремонт покрівлі будинку із заміною до 10%
загальної площі покрівлі.
   3. Ремонт електропроводки.
   4. Дрібний ремонт опалювальних печей.
   5. Ремонт покриття підлоги.
   6. Ремонт  сантехнічної арматури і обладнання, технічних
пристроїв.
   7. Заміна віконних і дверних скоб'яних приладів, скління.
   8. Фарбування стелі і стін жилих та підсобних приміщень.
   9. Обклеювання стін шпалерами.
   10. Фарбування віконних рам і балконних дверей з внутрішньої
сторони,  фарбування  підлоги  жилих  і підсобних приміщень,
циклювання паркетної підлоги.
   11. Фарбування  радіаторів, труб центрального (місцевого)
опалення, газопроводу, водопроводу та каналізації.
   12. Фарбування  зовнішніх  стін,  віконних рам і дверей
(ззовні), покрівлі.

БУДСТАНДАРТ Online