Приказ от 10.06.2003 № 78 Об утверждении Временного положения по рассмотрению обращений относительно завершения строительства и введения в эксплуатацию жилых домов, строительство которых начат до 01.07.1995

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

Про затвердження Тимчасового положення з розгляду звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, будівництво яких розпочато до 1 липня 1995 року

Наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури
від 10 червня 2003 року № 78

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 липня 2003 р. за № 537/7858

Дію Тимчасового положення, затвердженого цим наказом,
 продовжено до 31 грудня 2006 року
 (згідно з наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури
 від 31 грудня 2004 року № 246)

Додатково див. наказ
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
 від 10 липня 2006 року № 235

Відповідно до Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури, затвердженого Указом Президента України від 20.08.2002 № 725/2002, та враховуючи, що за станом на 01.01.2003 ще залишилась значна кількість будинків, не завершених будівництвом, які підлягають уведенню в експлуатацію у відповідності до затверджених місцевими органами виконавчої влади Переліками таких будинків, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасове положення з розгляду звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, будівництво яких розпочато до 1 липня 1995 року (далі - Положення) (додається).

2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення (Авдієнко О. П.) забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України цього наказу та доведення зазначеного Положення до Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Присяжнюка В. Ф.

Голова Комітету 

В. І. Череп

   

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
 Державного комітету України
з енергозбереження

О. М. Суходоля

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури
від 10 червня 2003 р. № 78

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 липня 2003 р. за № 537/7858

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
з розгляду звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, будівництво яких розпочато до 1 липня 1995 року

1. Це Положення розроблено відповідно до Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури, затвердженого Указом Президента України від 20.08.2002 № 725.

2. Дія Положення поширюється на житлові будинки, будівництво яких розпочато до введення в дію наказу Мінбудархітектури від 10.01.95 № 5 "Про реалізацію заходів по впровадженню у проектуванні та житлово-цивільному будівництві енергоефективних огороджуючих конструкцій", ступінь будівельної готовності яких за станом на 01.07.2001 становила 50 і більше відсотків, що занесені до Переліків, складених Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими держадміністраціями і наданих Держбуду України в установленому порядку до 01.09.2001 (далі - Переліки).

3. До 50-відсоткової готовності житлового будинку слід відносити завершені обсяги будівельних робіт основних несучих та огороджувальних конструкцій - стін, перекрить, даху та встановлення віконних і балконних дверних блоків.

4. Звернення замовників (власників незавершеного об'єкта) щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію вказаних будинків розглядають спеціальні технічні (робочі) комісії, які створюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими держадміністраціями. До заяви (звернення) додається копія дозволу на виконання будівельних робіт, складеного відповідно до Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Держбуду України від 05.12.2000 № 273 та зареєстрованого у Мін'юсті України 25.12.2000 за № 945/5166.

До складу комісій входять представники Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, районної держадміністрації, органу місцевого самоврядування (за згодою), проектної організації та місцевих органів Держархбудконтролю і Держкоменергозбереження.

5. Технічні (робочі) комісії розглядають подані документи, обстежують будинок та у двотижневий термін складають і підписують пооб'єктно відповідний акт з наведенням характеристики будинку, терміну початку будівництва об'єкта, ступеня його будівельної готовності, запропонованих компенсувальних заходів, прийнятого терміну введення будинку в експлуатацію та наявних відступів від Нормативів опору теплопередачі огороджуючих конструкцій житлово-цивільних будинків і споруд для нового будівництва, реконструкцій та капітальних ремонтів, затверджених наказом Мінбудархітектури від 27.12.93 № 247 (далі - Нормативи опору теплопередачі).

Акт затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими держадміністраціями і направляється до Держбуду України для одержання дозволу на введення будинку в експлуатацію без дотримання зазначених в акті Нормативів опору теплопередачі.

6. У разі, якщо замовник будівництва житлового будинку зі ступенем будівельної готовності більше 50 відсотків з технічних і фінансових причин не може забезпечити дотримання вищеназваних Нормативів опору теплопередачі, уведених у дію після затвердження проектно-кошторисної документації (додаткове утеплення зовнішніх стін, заміна встановлених вікон на теплоефективні), Держбуд, як виняток, розглядає обґрунтоване звернення від Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій та у двотижневий термін приймає відповідні рішення щодо введення в експлуатацію житлових будинків, які включені до Переліків, з окремими вимушеними відступами від Нормативів опору теплопередачі.

7. Термін дії Положення - до 31 грудня 2004 року.

(дію Тимчасового положення продовжено до 31 грудня 2006 року згідно з наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 31.12.2004 р. № 246)

Начальник Управління
 архітектурно-конструктивних
 та інженерних систем будинків
і споруд житлово-цивільного
призначення Держбуду України

 
 
 
 
О. П. Авдієнко

Начальник Державної
 архітектурно-будівельної
 інспекції України

  
 
В. В. Папка

БУДСТАНДАРТ Online