Приказ от 05.07.1994 № 59/82/129 Об утверждении Положения о порядке предоставления государственного долгосрочного льготного кредита индивидуальным застройщикам

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
   МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 59/82/129 від 05.07.94       Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   4 серпня 1994 р.
                   за N 181/390
 
     Про затвердження Положення про порядок надання
     державного довгострокового пільгового кредиту
          індивідуальним забудовникам
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26
червня  1993  року  N 483    "Про сприяння
індивідуальному  житловому  будівництву  за  рахунок  надання
державного довгострокового пільгового кредиту" Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Положення про порядок  надання  державного
довгострокового пільгового кредиту індивідуальним забудовникам, що
додається.
   2. Прийняти до відома і керівництва, що Законом України "Про
Державний бюджет України на 1994 рік" призупинена на
1994 рік дія нормативних актів Кабінету Міністрів України в
частині надання за рахунок бюджету кредитів, і, відповідно,
асигнувань  для надання державного довгострокового пільгового
кредиту  індивідаульним забудовникам Державним бюджетом на 1994
рік не передбачено.
   3. Управлінню фінансів  будівельного комплексу і інвестицій
Міністерства фінансів, відділу економіки житлового і комунального
господарства разом з відділом економіки сільського господарства
Міністерства економіки  та  Управлінню  кошторисних  норм  і
ціноутворення у будівництві Міністерства у справах будівництва і
архітектури установити контроль за виконанням Положення.
   4. Управлінню фінансів будівельного комплексу і інвестицій
разом з Управлінням справами Міністерства фінансів України довести
зазначене  Положення до відома і керівництва Ради Міністрів
Республіки Крим, державних адміністрацій областей, мм. Києва,
Севастополя та Міністерства фінансів Республіки Крим, фінансових
управлінь  державних  адміністрацій  областей,  мм.  Києва,
Севастополя, міністерств і відомств.
 
 Заступник Міністра фінансів України     П.К.Германчук
 Заступник Міністра економіки України     Ю.І.Єхануров
 Заступник Міністра у справах будівництва
 і архітектури України            В.М.Русаков
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  наказом Міністерства фінансів,
                  Міністерства     економіки,
                  Міністерства   у   справах
                  будівництва   і  архітектури
                  України  від 05 липня  1994
                  року N 59/89/129
              ПОЛОЖЕННЯ
     про порядок надання державного довгострокового
     пільгового кредиту індивідуальним забудовникам
   Це Положення розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 26 червня 1993 року N 483 "Про
сприяння індивідуальному житловому будівництву за рахунок надання
державного довгострокового пільгового кредиту".
           I. Загальні положення
   1. Громадяни України, що здійснюють індивідуальне житлове
будівництво для постійного проживання або переселення на постійне
місце проживання за власні кошти, надалі - забудовники), можуть
використовувати для будівництва державний довгостроковий пільговий
кредит (надалі - кредит, кредити).
   Це Положення не поширюється на  громадян  України,  які
отримують для цілей індивідуального житлового будівництва державні
довгострокові пільгові кредити або банківські кредити з пільгами
за рахунок бюджетних коштів відповідно до окремих законодавчих
актів України та інших нормативних актів Кабінету Міністрів
України.
   2. Кредити надаються за рахунок  коштів,  передбачених у
Державному бюджеті України, у межах лімітів надання, визначених на
бюджетний рік для Республіки Крим, областей, мм.  Києва  і
Севастополя.
   Зазначені ліміти визначаються Міністерством  економіки  і
Міністерством фінансів після затвердження у встановленому порядку
Державного бюджету України.
   3. Рішення про видачу кредиту та обсяг кредиту, що видається
забудовнику за рахунок коштів  Державного  бюджету  України,
визначається  органами, уповноваженими на це Радою Міністрів
Республіки Крим, виконавчими комітетами обласних, Київської і
Севастопольської  міських Рад народних депутатів ( надалі -
уповноважені органи), і не повинен перевищувати 90 відсотків
вартості споруджуваного житла.
   Обсяг кредиту визначається з розрахунку розміру загальної
площі на одну особу відповідно до встановлених норм.
   Міністерство у справах будівництва і архітектури розробляє і
доводить  у вигляді обов'язкових вказівок порядок визначення
вартості житлового будівництва відповідно до діючих норм  і
нормативів,  регіону  та типу населеного пункту, а також в
залежності від способу виконання будівельно - монтажних робіт.
   4. Кредит надається терміном на 30 років з початком погашення
з третього року після одержання першої частини кредиту.
   5. Процентні ставки  по кредиту визначаються Міністерством
фінансів щорічно після затвердження Державного бюджету України.
   Протягом дії кредитного договору процентна ставка, визначена
при його укладанні, не переглядається.
   II. Порядок обслуговування, видачі і погашення кредиту
   6. Кошти Державного бюджету України для надання кредиту, що
виділяються Раді Міністрів Республіки Крим, виконавчим комітетам
обласних,  Київської і Севастопольської міських Рад народних
депутатів у межах лімітів надання, визначених на бюджетний рік,
надаються у межах лімітів надання, визначених на бюджетний рік,
надаються у вигляді бюджетної позички терміном на 30 років за
процентною ставкою, зменшеною порівняно із ставкою, зазначеною у
пункті 5  цього  Положення,  на  три  процентні  пункти  і
перераховуються  Міністерством  фінансів  України Міністерству
фінансів Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському
міським фінансовим управлінням.
   Виділення коштів і оформлення бюджетної позички провадиться
щоквартально відповідно до діючого порядку виконання державного
бюджету.
   Бюджетна позичка  погашається  у  міру погашення кредиту
забудовниками.
   7. Рада Міністрів  Республіки  Крим,  виконавчі комітети
обласних, Київської і Севастопольської міських Рад  народних
депутатів укладають договір з комерційними банками про надання
банкам повноважень щодо видачі, обслуговування і погашення кредиту
(надалі - уповноважені банки), в якому передбачаються права і
обов'язки сторін, в тому числі передбачені пунктами 10; 18; 19; 21
цього Положення.
   Уповноважені банки діють від імені і за дорученням Ради
Міністрів  Республіки  Крим,  виконавчих  комітетів обласних,
Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів.
   За виконання операцій по видачі, обслуговуванню і погашенню
кредиту банкам виплачується винагорода, що визначається у договорі
і  встановлюється  у процентному відношенні до суми залишку
фактичної заборгованості по кредитах.
   Виплата винагороди  здійснюється  за  рахунок  різниці у
процентних ставках, визначених відповідно до пунктів 5 і 6 цього
Положення, а в частині, що перевищує зазначену суму, за рахунок
бюджету Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя. У
випадку, якщо сума винагороди, виплачена банку, менше суми різниці
у процентних ставках, різниця зараховується до бюджету Республіки
Крим, областей, мм. Києва і Севастополя.
       III. Порядок видачі і погашення кредиту
   8. Для прийняття рішення про видачу кредиту індивідуальний
забудовник подає до уповноважених органів такі документи:
   - рішення виконавчого комітету  місцевої  Ради  народних
депутатів про відведення земельної ділянки під індивідуальне
будівництво;
   - акт відведення земельної ділянки під забудову;
   - будівельний паспорт на забудову садибної ділянки, виданий
районним (міським) архітектором;
   - дозволений до застосування проект  будинку,  завірений
районним (міським) архітектором;
   - кошторис вартості будівництва, погоджений з  підрядною
організацією, а при спорудженні будинку силами індивідуального
забудовника - розрахунок  орієнтовної  вартості  будівництва,
погоджений  з  місцевим  управлінням  (відділом) капітального
будівництва. Кошторисні розрахункові документи складаються по
формі і в порядку, розробленому Мінбудархітектури України;
   - довідку з місця  роботи  забудовника  із  зазначенням
одержуваного  доходу  (середньомісячного  заробітку)  та суми
утримань, що з нього провадиться, а у разі коли забудовник отримує
доходи і не за місцем основної роботи (служби, навчання) -
декларацію про доходи за рік, погоджену з податковою інспекцією за
місцем проживання громадянина; якщо забудовник не працює - довідку
з органів соціального захисту про суму пенсії та суму утримань, що
з неї провадиться.
   Кредит не надається особам, у яких утримання по виконавчих
документах  складають  50  чи  більше відсотків одержуваного
середньомісячного доходу.
   Після прийняття  рішення  про  видачу кредиту відповідний
фінансовий орган перераховує уповноваженому банку відповідну суму
коштів за рахунок сум, отриманих із Державного бюджету України
разом із  визначенням  конкретного  переліку  осіб,  які  є
забудовниками, про що повідомляє забудовників.
   9. Для отримання кредиту забудовник подає до уповноваженого
банку заяву про отримання кредиту, копію рішення виконавчого
комітету місцевої Ради народних депутатів про видачу кредиту та
інші документи, визначені банком і необхідні для оформлення
кредиту і здійснення контролю за його цільовим використанням.
   10. При видачі кредиту між забудовником і уповноваженим
банком укладається договір кредитування ( банківської позички на
індивідуальне житлове будівництво в рахунок державного кредиту), в
якому в тому числі передбачаються санкції, визначені у пункту 18
цього Положення. Крім того, уповноважений банк від імені Ради
Міністрів Республіки  Крим,  виконавчих  комітетів  обласних,
Київської  і Севастопольської міських Рад народних депутатів
укладає з забудовником договір про іпотеку будівлі (споруди), що
споруджується  за рахунок кредиту, а у випадку, якщо житло
споруджується на земельній ділянці, яка належить забудовнику за
правом приватної власності, - також і про іпотеку земельної
ділянки. Ця іпотека виступає як забезпечення вимоги, що випливає з
договору банківської позички на індивідуальне житлове будівництво
в рахунок державного кредиту.
   Забудовник зобов'язаний застрахувати предмет іпотеки і подати
уповноваженому банку копію договору страхування. Банк у свою чергу
повідомляє страховику про укладений договір про іпотеку.
   11. Видача кредиту здійснюється в міру виконання робіт згідно
з актами на виконані роботи.
   При спорудженні житла та господарських будівель підрядним
способом кошти в рахунок оформленого кредиту направляються на
сплату рахунків підрядної організації за виконані роботи.
   При спорудженні  житла  та господарських будівель силами
індивідуального забудовника кошти в рахунок оформленого кредиту
можуть видаватися в безготівковому порядку на оплату розрахункових
документів за матеріали, обладнання, транспортні витрати та ін., а
також готівкою за чеком.
   При необхідності підряднику може бути наданий аванс у розмірі
25 відсотків від суми, передбаченої кредитним договором на даний
рік.
   12. Термін використання кредиту забудовником обумовлюється у
договорі кредитування ( банківської позички на індивідуальне
житлове будівництво в рахунок державного кредиту), але не повинен
перевищувати 2 років з дня одержання першої суми кредиту.
   13. Уся сума кредиту, що передбачена договором, оформлюється
зобов'язанням  на  конкретні  терміни  погашення.  Платежі
розподіляються рівними частинами протягом усього періоду сплати.
Погашення розпочинається з третього року після одержання першої
частини кредиту.
   14. Уповноважені банки щодекадно (10, 20 та 30 числа кожного
місяця) перераховують суми, які надійшли у погашення кредиту і
сплату процентів по ньому в доход місцевого бюджету, який в свою
чергу в десятиденний термін перераховує відповідні кошти на
погашення бюджетної позички і сплату процентів по ній в доход
Державного бюджету України.
            IV. Облік і контроль
   15. Видача  бюджетної  позички  здійснюється   шляхом
перерахування відповідних сум з державного бюджету на окремий
рахунок  "Кошти  бюджету  для  надання  державного  кредиту
індивідуальним забудовникам", що відкривається в уповноважених
банках на ім'я місцевих фінансових органів на балансовому рахунку
N 740 "Кошти довгострокового кредитування за рахунок бюджету". Ця
сума відображається в обліку та звітності про виконання державного
бюджету по розділу 90 "Соціальний захист населення", параграф 35
"Надання пільгового кредиту індивідуальним забудовникам" та в
обліку виконання місцевих бюджетів по розділу 34 "Довгострокові
позички, одержані з вищестоящого бюджету" Класифікації доходів і
видатків державного та місцевих бюджетів України.
   16. При прийнятті рішення про видачу кредиту індивідуальному
забудовнику  згідно з пунктом 8 цього Положення відповідний
фінансовий орган перераховує уповноваженому банку необхідну суму
коштів  за рахунок сум, отриманих із державного бюджету на
балансовий рахунок N 740 "Кошти довгострокового кредитування за
рахунок бюджету". Видача коштів забудовникам проводиться банками з
рахунку 778 "Державним підприємствам, організаціям, колективним
сільськогосподарським  підприємствам,  переселенцям,  членам
садівницьких товариств і населенню на  будівництво  житлових
будинків".
   17. Суми в погашення кредиту, виплаті процентів по ньому та
суми пені і штрафних санкцій перераховуються банками в доходи
місцевих бюджетів на розділ 12 "Збори і різні неподаткові доходи",
параграф  17  "Повернення бюджетних позичок підприємствами і
організаціями та одержання з них доходів", символ звітності банку
59. Визначена відповідно до абзацу 3 пункту 7 цього Положення
частина процентів, що надходить,  зараховується  банками  на
балансовий рахунок 960 "Операційні і різні доходи".
   Суми в погашення бюджетної позички, виплаті процентів по ній
та суми пені штрафних санкцій, визначені відповідно до пункту 20
цього Положення, перераховуються фінансовим органом в  доход
Державного бюджету на розділ 12 "Збори і різні неподаткові
доходи", параграф 17 "Повернення бюджетних позичок підприємствами
і організаціями та одержання з них доходів" та відображаються в
обліку виконання місцевих бюджетів по розділу 34 "Довгострокові
позички, одержані з вищестоящого бюджету" Класифікації доходів і
видатків державного та місцевих бюджетів України.
   18. Міністерство  фінансів  України, відповідні фінансові
органи та уповноважені банки здіснюють контроль за цільовим
використанням забудовниками коштів кредиту.
   Уповноважені банки   проводять   дострокове   утримання
заборгованості по кредитах у разі порушення умов кредитного
договору та при використанні кредиту не за цільовим призначенням.
   У разі несплати в строк кредиту та процентів за користування
ним позичальник сплачує пеню у розмірі 0,03 від несплаченої суми
за кожен день прострочки.
   19. Міністерство фінансів і відповідні фінансові  органи
здійснюють контроль за виконанням уповноваженими банками функцій
по видачі, обслуговуванню і погашенню кредиту.
   За затримку видачі кредиту при умові надходження від бюджету
необхідних коштів та поданні оформлених документів, необхідних для
видачі кредиту, а також порушення строків, зазначених у пункті 14
цього Порядку, з уповноважених банків стягується штраф за кожний
день затримки згідно з діючим законодавством.
   20. Суми пені та штрафних санкцій, вказані у пунктах 18 та
19, зараховуються порівну до державного та місцевих бюджетів.
   21. Комерційні банки щоквартально до 10  числа  місяця,
наступного  за  звітним  періодом,  повідомляють  відповідний
фінансовий орган про видані кредити за формою згідно з додатком N
1 до цього Положення.
   Після перевірки правильності сум, зазначених у повідомленнях
банків,  Міністерство  фінансів  Республіки  Крим,  фінансові
управління виконавчих комітетів областей, мм.Києва і Севастополя
до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надсилають до
Міністерства фінансів України довідку про використання бюджетних
позичок у розрізі процентних ставок, за якими вони надані згідно з
додатком N 2 до цього Положення.
 
 Погоджено:
 Заступник Голови Правління
 Національного банку України          В.С.Стельмах.
                      Додаток N 1
                 до Положення про порядок надання
                 державного    довгострокового
                 пільгового кредиту індивідуальним
                 забудовникам
               ДОВІДКА
   про суми виданих кредитів та витрати _________________.
                    (найменування банку)
   пов'язані з обслуговування кредитів на індивідуальне
   житлове будівництво, наданих відповідно до постанови
   Кабінету Міністрів України від 26 червня 1993 р. N 483
   "Про сприяння індивідуальному житловому будівництву за
   рахунок надання державного довгострокового пільгового
        кредиту" за __ квартал 19 __ року
 
 
 ————————————————————————————————————————————————————————————————-
 N |Прізви-|Дата |Термін,|Сума |Процент-|Суми, виплачені|Залишок
 п/п|ще  та|та но-|на який|кре -|на став-|забудовнику в |невико-
  |ініціа-|мер  |виданий|диту |ка, за |рахунок кредиту|риста-
  |ли   |рішен-|кредит |   |якою на-|———————————————|ної за-
  |забудо-|ня про|(роки) |   |даний  |за  |наростаю-|будов-
  |вника -|видачу|    |   |кредит |квар-|чим під- |ником
  |одержу-|креди-|    |   |(%)   |тал |сумком  |суми
  |вача  |ту  |    |   |    |   |     |кредиту
  |кредиту|   |    |   |    |   |     |(стр.6-
  |    |   |    |   |    |   |     |стр.9)
 ———|———————|——————|———————|—————|————————|—————|—————————|———————
 1 |  3  |  4 |  5  | 6 |  7  | 8 |  9  | 10
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
            Продовження таблиці
     ——————————————————————————————————————————————
      Суми,виплачені|Виплата процен-|Суми пені за
      забудовником в|тів за користу-|несплачені в
      погашення кре-|вання кредитом |строк  пла-
        -диту /* |        |тежі
     ———————————————|———————————————|——————————————
      за  |нарос- |за  |наростаю-|за  |нарос-
      квар-|таючим |квар-|чим під- |квар-|таючим
      тал |підсум- |тал |сумком  |тал |підсум-
        | ком  |   |     |   |ком
        |    |   |     |   |
     ——————|————————|—————|—————————|—————|————————
       11 |  12  | 13 |  14  | 15 | 16
     ——————————————————————————————————————————————
            Продовження таблиці
                  (тис.крб.)
         —————————————————————————————
          Процентна |Сума процентів
          ставка, за|за обслугову-
          якою відш-|вання кредитів,
          кодовуються|сплачена банкам
          витрати ко-|————————————————
          мерційних |за  |нароста-
          банків  по|квар-|ючим
          обслугову -|тал |підсумком
          ванню кре-|   |
          дитів  (у |   |
          відсотках) |   |
         ————————————|—————|——————————
            17  | 18 |  19
         —————————————————————————————
       ____________
       Всього
                     М.П. Голова Правління
                       Головний бухгалтер
 
 /* - в тому числі дострокові утримання відповідно до абзацу
другого пункту 22 Положення . Виділяються окремим рядком.
                      Додаток N 2
                 до Положення про порядок надання
                 державного    довгострокового
                 пільгового кредиту індивідуальним
                 забудовникам
               ДОВІДКА
   про  видатки,  пов'язані  з  наданням  пільгових
   довгострокових державних кредитів на індивідуальне
   житлове будівництво відповідно до постанови Кабінету
   Міністрів України від 26 червня 1993 року N 483 "Про
   сприяння індивідуальному  житловому будівництву за
   рахунок надання державного довгострокового пільгового
   кредиту, по _________________________________________
            (Республіка Крим, область)
           за __ квартал 19__ року
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Процентна|Сума  |Суми, перера- |Суми  |Виплата від-|Кількість
 ставка,за|отрима-|ховані до дер-|непога-|сотків по  |забудовни-
 якою на- |ної  |жавного бюдже-|шеної |бюджетній  |ків (чол.)
 дана бюд-|бюджет-|ту в погашення|бюджет-|позиці   |——————————
 жетна по-|ної по-|бюджетної по- |ної  |————————————|за  |на-
 зичка (у |зички |зички     |позички|за  |нарос-|квар-|рос-
 відсот- |    |——————————————|    |квар-|таючим|тал |таю-
 ках)   |    |за  |нароста-|    |тал |під- |   |чим
      |    |квар-|ючим  |    |   |сум- |   |під-
      |    |тал |підсум- |    |   |ком  |   |сум-
      |    |   |ком   |    |   |   |   |ком
      |    |   |    |    |   |   |   |
 ——————————|———————|—————|————————|———————|—————|——————|—————|————
   1  |  2  | 3 |  4  |  5  | 6 |  7 | 8 | 9
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
            Продовження таблиці
                         (млн.крб.)
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Сума нада-|Ставка |Суми, пере-|Сплачені за-|Сума пені за неспл-
 них кре- |відсот- |раховані в |будовниками |ачені в строк
 дитів   |ка,  за|погашення |відсоткі за|платежі
 ——————————|якою на-|кредитів  |користуван- |———————————————————
 за  |на- |дані  |———————————|ня кредитом |за квар- |наростаю-
 квар-|рос-|кредити |за  |на- |————————————|тал   |чим під-
 тал |таю-|індиві- |квар-|рос- |за  |нарос-|—————————|сумком
    |чим |дуальним|тал |таю- |квар-|таючим|у |з них |—————————
    |під-|забудов-|   |чим |тал |під- |с |до  |у |з них
    |сум-|никам  |   |під- |   |сумком|ь |держа-|с |до
    |ком |(у від-|   |сум- |   |   |о |вного |ь |держа-
    |  |сотках) |   |ком |   |   |г |бюдже-|о |вного
    |  |    |   |   |   |   |о |ту  |г |бюдже-
    |  |    |   |   |   |   | |   |о |ту
 ——————|————|————————|—————|—————|—————|——————|——|——————|——|——————
  10 | 11 |  12  | 13 | 14 | 15 | 16 |17| 18 |19| 20
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
            Продовження таблиці
     ————————————————————————————————————————————————
     Процентна |Сума відсот- |Сума штрафних санкцій
     ставка, за|ків за обслу-|до банків
     якою відш-|говування  |——————————————————————
     кодовують-|кредитів, сп-|за квартал|наростаючим
     ся витрати|лачена банкам|——————————|підсумком
     комерцій- |—————————————| у|з них |———————————
     них банків|за  |нарос- | с|до   | у|з них
     по обслу- |квар-|таючим | ь|дар-  | с|до дер-
     говуванню |тал |підсум-| о|жавно- | ь|жавного
     кредитів |   |ком  | г|го   | о|бюджету
     (у відсот-|   |    | о|бюдже- | г|
     ках)   |   |    | |ту   | о|
     ———————————|—————|———————|——|———————|——|————————
       21  | 22 | 23  |24| 25  |26|  27
     ————————————————————————————————————————————————

БУДСТАНДАРТ Online