Постановление от 30.05.1985 № 224 О генеральном плане развития города Запорожье

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 30 травня 1985 р. N 224
                Київ
         Про генеральний план розвитку
             міста Запоріжжя

   З метою забезпечення  дальшого  планомірного,  економічно
обгрунтованого і комплексного розвитку міста Запоріжжя, підвищення
рівня його благоустрою і створення найсприятливіших умов для
праці, побуту  і  відпочинку  населення  Рада  Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Схвалити розроблені інститутом "Діпроміст" Держбуду УРСР
генеральний план розвитку міста Запоріжжя і проект планування його
приміської та зеленої зон.
   Затвердити Основні  положення генерального плану розвитку
міста Запоріжжя і проекту планування його приміської та зеленої
зон, що додаються.
   2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову  Ради
Міністрів УРСР від 13 травня 1966 р. N 381.

      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
   Інд. 24

                       ЗАТВЕРДЖЕНІ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 30 травня 1985 р. N 224
            ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
      генерального плану розвитку міста Запоріжжя
        і проекту планування його приміської
             та зеленої зон

                I
   Генеральним планом розвитку міста Запоріжжя передбачається:
   1. По основних напрямах розвитку міста:
   а) дальше  зростання  м. Запоріжжя як адміністративного,
промислового і  культурного  центру  Запорізької  області  з
чисельністю населення  на  розрахунковий  період  2005  рік)
1000 тис. чоловік (на початок 1984 року - 844,1 тис. чоловік);
   б) всемірне зміцнення ролі міста як одного  з  центрів
металургії, машинобудування та енергетики з одночасним розвитком
промислових  підприємств,  необхідних  для  безпосереднього
обслуговування населення міста і приміської зони та забезпечення
потреб житлово-цивільного будівництва.
   2. По територіальному розвитку міста і його забудові:
   а) дальший  територіальний  розвиток  міста  на  площі
31,3 тис.  га  переважно  за  рахунок  освоєння  900  га
сільськогосподарських земель на правому березі р. Дніпра та 100 га
сільськогосподарських земель в межах лівобережної частини міста;
   б) розміщення нового житлового будівництва переважно  на
вільних від забудови ділянках у лівобережній і правобережній
частинах міста, а також за рахунок намиву території у Дніпровській
заплаві та часткової реконструкції існуючої малоцінної забудови;
   в) забудова міста 9-поверховими житловими будинками, а на
найважливіших у містобудівному відношенні ділянках - будинками
більшої  поверховості  з  одночасним  спорудженням  закладів
культурно-побутового   обслуговування   населення,   повним
благоустроєм, інженерним обладнанням та озелененням території.
   3. По архітектурно-планувальній організації міста:
   а) удосконалення  і  розвиток  архітектурно-планувальної
структури міста відповідно до вимог сучасного містобудування;
   б) реконструкція існуючого загальноміського центру, дальший
розвиток центрів обслуговування міських районів;
   в) упорядкування  житлових  районів  і  мікрорайонів  із
створенням необхідного комплексу закладів культурно-побутового
обслуговування  населення  та  зелених  насаджень;  поступова
реконструкція і благоустрій забудованих кварталів та існуючих
промислових районів, дальший розвиток комунально-складських зон;
   г) організація санітарно-захисних зон між промисловими і
житловими районами відповідно до діючих норм;
   д) розвиток системи зелених насаджень з організацією парків і
скверів уздовж набережної Дніпра та міського парку в центральній
частині  острова  Хортиця  зі збереженням історико-культурного
заповідника та заказника "Дніпровські пороги".
   4. По зовнішньому транспорту:
   а) по залізничному транспорту - дальший розвиток Запорізького
залізничного вузла;
   б) по автомобільному транспорту й автошляховій мережі -
реконструкція автомобільних шляхів загальнодержавного значення
Москва - Сімферополь, Донецьк - Запоріжжя та республіканського
значення  Запоріжжя  -  Жданов, Запоріжжя - Дніпропетровськ,
Запоріжжя - Кривий Ріг; будівництво міжміських автовокзалів;
   в) по річковому транспорту - розширення вантажного порту та
будівництво нової гавані для відстою пасажирського флоту;
   г) по  повітряному  транспорту  - реконструкція міського
аеропорту.
   5. По міському транспорту і магістральній мережі:
   а) створення на базі існуючої мережі вулиць системи міських
транспортних магістралей, що дасть змогу забезпечити підвищення
швидкості і безпеки руху автомобільного транспорту та поліпшити
зв'язок житлових масивів з центром міста і промисловими районами;
   б) будівництво  мостового  переходу  через  р. Дніпро і
реконструкція існуючого Преображенського мосту;
   в) дальший  розвиток  масового  пасажирського  міського
транспорту із збільшенням протяжності трамвайної, тролейбусної та
автобусної мереж і будівництво метрополітену;
   г) будівництво  автобусних  парків,  тролейбусного  та
трамвайного депо.
   6. По інженерному обладнанню території:
   а) дальший  розвиток  водопостачання  міста  за  рахунок
розширення існуючих міських водозабірних споруд на правому та
лівому берегах р. Дніпра та мережі водопостачання;
   б) розширення міських каналізаційних  очисних  споруд  з
використанням стічних вод після повної біологічної очистки і
знешкодження для технічного водопостачання та поливу;
   в) будівництво сміттєпереробного заводу за межами міста;
   г) дальший розвиток зливової каналізації;
   д) газопостачання від магістрального газопроводу Шебелинка -
Одеса;
   є) теплопостачання житлових і промислових районів від ТЕЦ,
промислових та районних котелень;
   ж) електропостачання від енергосистеми "Дніпроенерго";
   з) дальший розвиток телефонізації та радіофікації міста.
   7. По інженерній підготовці території:
   а) намив територій у Дніпровській заплаві в південній частині
міста для будівництва нового житлового масиву;
   б) благоустрій пляжів, берегоукріплення,  регулювання  та
благоустрій малих річок.
   8. По поліпшенню зовнішнього середовища і охороні природи:
   а) ліквідація  забруднення  зовнішнього середовища шляхом
впровадження на існуючих промислових підприємствах технологічних
заходів по очистці шкідливих викидів і доведенню їх показників до
нормативних параметрів;
   б) винесення  промислових  підприємств,  комунальних  та
складських об'єктів, які знаходяться в сельбищній зоні міста і
погіршують  її  санітарно-гігієнічний стан, на нові ділянки,
передбачені генеральним планом у промислових районах міста і в
приміській зоні;
   в) організація санітарно-захисних  зон  між  промисловими
підприємствами і сельбищними територіями відповідно до діючих
норм,  з  урахуванням  проведення  необхідного  комплексу
санітарно-захисних заходів на підприємствах, поступове винесення з
цих зон існуючого житлового фонду;
   г) створення в межах міста водоохоронних зон Дніпра та річок
Мокрої і Сухої Московки;
   д) закриття гранітного кар'єру в районі Щавельової балки з
дальшою рекультивацією території для створення міського парку;
   є) розширення  існуючого  кладовища  в  правобережній та
створення нового в лівобережній частинах міста.
   9. Першочергові заходи:
   а) реконструкція та доведення  до  проектної  потужності
промислових  підприємств  відповідно до плану економічного і
соціального розвитку;
   б) здійснення житлового будівництва переважно на вільних від
забудови ділянках у лівобережній і правобережній частинах міста, а
також за рахунок часткової реконструкції існуючої малоцінної
забудови в центральній частині міста з одночасним спорудженням
закладів культурно-побутового обслуговування населення, повним
благоустроєм, інженерним обладнанням та озелененням території;
   в) будівництво  та  реконструкція  магістральних  вулиць,
розвиток трамвайних, тролейбусних і автобусних ліній, спорудження
підземних переходів і транспортних розв'язок у різних рівнях;
   г) реконструкція автомобільних шляхів Донецьк - Запоріжжя,
Запоріжжя - Жданов;
   д) дальший розвиток залізничних станцій Запорізького вузла;
   є) розширення системи інженерного забезпечення міста;
   ж) здійснення заходів, спрямованих на охорону та поліпшення
зовнішнього середовища.
                II
   Проектом планування приміської та зеленої зон м. Запоріжжя
передбачається:
   1. По організації території та розселенню населення:
   а) утворення навколо м. Запоріжжя приміської зони загальною
площею 760 тис. га з населенням 391 тис. чоловік у складі
Запорізького, Вільнянського,  Оріхівського,  Василівського  та
Кам'янсько-Дніпровського районів з використанням її для розміщення
зв'язаних з народногосподарським комплексом міста промислових
підприємств,  розвитку  приміського  сільського  господарства,
організації позаміського масового відпочинку населення, створення
лісопаркового поясу;
   б) розселення  населення,  яке  має  трудові  зв'язки з
м. Запоріжжя у прилеглих населених пунктах.
   2. По розміщенню промислових підприємств і спеціалізації
приміського господарства:
   а) розміщення промислових підприємств, складів та баз, які
виносяться з м. Запоріжжя, у приміській зоні на передбачених для
цього ділянках;
   б) будівництво  нових  та  розвиток існуючих підприємств
машинобудування, будівельної та харчової промисловості в містах
Вільнянську, Василівці, Оріхові, Дніпрорудному, смт Енергодарі та
інших;
   в) забезпечення  потреб населення м. Запоріжжя у ранніх
овочах, картоплі, фруктах, молочній та м'ясній продукції, яйцях
шляхом виробництва їх у приміських спеціалізованих господарствах.
   3. По організації зеленої зони і місць відпочинку:
   а) створення зеленої зони навколо м. Запоріжжя загальною
площею зелених  насаджень  75,5  тис.  га,  агромеліоративне
упорядкування комплексної системи зелених насаджень;
   б) розвиток системи закладів і місць масового відпочинку
населення з організацією зон відпочинку вздовж р. Дніпра, а також
біля лісових масивів.
   4. По організації транспортних зв'язків:
   а) реконструкція автомобільних шляхів,  дальший  розвиток
транспортної мережі та залізничних станцій приміської зони;
   б) будівництво  пасажирських  автобусних  станцій  для
обслуговування міжміських сполучень;
   в) будівництво та реконструкція пасажирських причалів  у
місцях масового відпочинку населення.
   5. По інженерному обладнанню території:
   а) водопостачання  населених пунктів - централізоване, з
підземних вод місцевих джерел, а також вод р. Дніпра;
   б) каналізування з повною біологічною очисткою стічних вод;
   в) теплопостачання  міст  і  селищ  міського  типу  -
централізоване, від районних і групових котелень;
   г) електропостачання від енергосистеми "Дніпроенерго";
   д) газопостачання від магістрального газопроводу Шебелинка -
Одеса;
   є) здійснення  комплексу  заходів  по  реконструкції  та
розширенню зрошувальних систем, захисту територій від повені та
заходів по благоустрою Каховського водосховища.
   6. По поліпшенню зовнішнього середовища і охороні природи:
   а) проведення робіт по ліквідації забруднення водоймищ та
повітряного басейну, створення водоохоронних зелених насаджень;
   б) організація  переробки  та  повторного  використання
промислових і побутових відходів;  створення  полігонів  для
захоронення шкідливих промислових відходів, які не підлягають
утилізації;
   в) збереження  цінних природних ландшафтів і відновлення
ландшафтів, порушених господарською діяльністю.
   7. Першочергові заходи:
   а) спорудження і реконструкція промислових підприємств, а
також будівництво житла та закладів обслуговування населення у
населених пунктах відповідно до плану економічного і соціального
розвитку;
   б) дальший розвиток транспортної мережі;
   в) збільшення площі зелених насаджень за рахунок насадження
лісів, закладання садів, ягідників, виноградників, залісення ярів,
балок та інших не придатних для сільського господарства земель;
   г) організація місць та закладів масового відпочинку.
                III
     Основні техніко-економічні показники розвитку
             міста Запоріжжя

Найменування показників Одиниця виміру Існуючий стан (на 01.01.84 р.) Перша черга (1990 р.) Розрахун- ковий період (2005 р.)
Населення тис. чол. 844,1 890 1000
Територія міста тис. га 30,3 30,6 31,3
Житловий фонд тис. кв. м загальної площі 11880 13683 17800
Середня житлозабезпеченість на одного жителя кв. м загальної площі 14,1 15,4 17,8
Рівень культурно-побутового обслуговування:        
дитячі дошкільні заклади тис. місць 46,9 53,4 65
загальноосвітні школи - " - 96,2 108 130
Будинки культури, клуби, кінотеатри лікарні - " - тис. ліжок 23,9 10,8 25,5 12,3 45,7 19
магазини продовольчих товарів тис. кв. м торгової площі 68 75 100
магазини непродовольчих товарів - " - 58 69 118
підприємства громадського тис. посадочних      
харчування місць 10,3 17,3 38,5
підприємства побутового обслуговування тис. робочих місць 5,4 6,1 11,1
Інженерне обладнання території:        
водопостачання:        
потужність споруд водопостачання тис. куб. м на добу 440 614 750
протяжність водопровідної мережі км 917 987 1137
каналізація:        
потужність споруд каналізації тис. куб. м на добу 312 551 630
протяжність колекторів та мережі км 758 848 963
теплопостачання:        
потужність джерел Гкал на годину 4950 6661 8195
протяжність мережі км 610 635 660
газопостачання км мереж 600 675 745
електропостачання мегават 2630 3112 4046
Протяжність міських транспортних ліній:        
автобусних км 190 215 221
тролейбусних км 61,5 85 137
трамвайних км 50 69,5 56
метрополітену км - - 20,3


БУДСТАНДАРТ Online