Постановление от 17.07.2003 № 1065 О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 липня 2003 р. N 1065

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 серпня 2019 року N 727

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.08.2019 р. N 727)

2. У Положенні про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. N 584 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 22, ст. 996; 2003 р., N 9, ст. 390):

абзац дев'ятий пункту 2 після слів "для надання кредитів" доповнити словами "а також для надання часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла";

пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

"Молоді вчені, подружжя, в якому чоловік або дружина є молодим вченим, та неповні сім'ї, в яких мати або батько є молодим вченим, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на отримання кредиту до досягнення молодими вченими віку 35 років включно, якщо вони є громадянами України, працюють на державних підприємствах, у державних науково-дослідних (науково-технічних) установах та організаціях, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III - IV рівня акредитації на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників, зазначених у переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій, перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплати грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2001 р. N 1571 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2103), або навчаються за денною формою в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі";

пункт 37 викласти у такій редакції:

"37. Фонд щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Мінекономіки звіт про обсяг бюджетних коштів, отриманих для надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла".

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.08.2019 р. N 727)

 

Прем'єр-міністр України

В. ЯНУКОВИЧБУДСТАНДАРТ Online