Постановление от 09.12.1985 № 427 О генеральном плане развития города Саки Крымской области

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 9 грудня 1985 р. N 427

         Про генеральний план розвитку
          міста Саки Кримської області


   З метою  забезпечення  дальшого  планомірного, економічно
обгрунтованого і комплексного розвитку міста  Саки  Кримської
області,  підвищення  рівня  його  благоустрою  і  створення
найсприятливіших умов для праці, побуту й відпочинку населення
Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:

   1. Схвалити розроблений інститутом "Діпроміст" Держбуду УРСР
генеральний план розвитку міста Саки Кримської області і проект
планування його приміської та зеленої зон.

   Затвердити Основні  положення генерального плану розвитку
міста Саки Кримської області і проекту планування його приміської
та зеленої зон, що додаються.

   2. Покласти на Кримський облвиконком і Сакський міськвиконком
контроль за всіма видами будівництва, що здійснюється на території
міста  Саки, і регулюванням цього будівництва відповідно до
генерального плану.


      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО

   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

   Інд. 24


                       Затверджені
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 9 грудня 1985 р. N 427

            ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
       генерального плану розвитку міста Саки
      Кримської області і проекту планування його
          приміської та зеленої зон

                I

   Генеральним планом розвитку міста Саки передбачається:

   1. По основних напрямах розвитку міста:

   а) дальший  розвиток  м. Саки як кліматобальнеологічного
курорту загальносоюзного значення  із  збільшенням  місткості
санаторно-курортних  і   оздоровчих  закладів  цілорічного
функціонування на кінець розрахункового періоду 2005 рік) в 3 до
7,5 тис. місць, у тому числі 1 черга (1990 рік) - 3,9 тис. місць,
і чисельності постійного населення з 33,1 до 38 тис. чоловік, у
тому числі 1 черга - 35 тис. чоловік;

   б) заборона в межах міста будівництва нових і розширення
діючих промислових підприємств та інших об'єктів, не зв'язаних
безпосередньо з задоволенням потреб осіб, що прибувають на курорт
для лікування і відпочинку, а також місцевого населення та потреб
санаторно-курортного і житлово-цивільного будівництва;

   в) розвиток  мережі культурно-побутового обслуговування з
урахуванням забезпечення осіб, що прибувають на курорт,  та
місцевого населення усіма видами послуг.

   2. По територіальному розвитку міста і його забудові:

   а) дальший територіальний розвиток міста в північно-східному
напрямку на площі 2,87 тис. га за рахунок включення до міської
території 17 га малопродуктивних сільськогосподарських земель та
використання 23 га в межах міста мілководної частини озера Чокрак;

   б) розвиток Центральної та Південно-західної курортних зон за
рахунок освоєння вільних від забудови територій в межах міста;
створення санаторно-курортних закладів цілорічної дії на базі
існуючих сезонних закладів;

   в) розміщення нового житлового будівництва  переважно  в
північно-західній частині міста на вільних від забудови ділянках,
а також за рахунок часткової реконструкції існуючої малоцінної
забудови в центральній частині міста;

   г) забудова міста 5-поверховими будинками, а на окремих
найважливіших у містобудівному відношенні ділянках - 9-поверховими
будинками    з    одночасним   спорудженням   об'єктів
соціально-культурного, побутового та комунального обслуговування
населення,  з повним інженерним обладнанням, благоустроєм та
озелененням території.

   3. По архітектурно-планувальній організації міста:

   а) удосконалення  і  розвиток  архітектурно-планувальної
структури міста відповідно до вимог сучасного містобудівництва;

   б) формування  курортних  зон  за  рахунок  створення
санаторно-курортних комплексів;

   в) реконструкція існуючого загальноміського центру, створення
центрів курортних зон і промислового району міста;

   г) упорядкування  житлових  районів  і  мікрорайонів  із
створенням необхідного комплексу закладів культурно-побутового
обслуговування населення та зелених насаджень;

   д) упорядкування    існуючих    промислових    та
комунально-складських зон;

   є) дальший розвиток системи зелених насаджень з організацією,
скверів та бульварів у житлових районах міста і курортних зонах.

   4. По зовнішньому і міському транспорту та магістральній
мережі:

   а) по залізничному  транспорту  -  дальший  розвиток  і
реконструкція залізничної станції;

   б) по автомобільному транспорту і автошляховій мережі -
будівництво за межами міста об'їзного автошляху для пропуску
транзитного транспорту та нового автовокзалу;

   в) створення на базі існуючої мережі вулиць системи міських
транспортних магістралей для забезпечення зручного зв'язку між
житловими, промисловими районами та курортними зонами, будівництво
шляхопроводу, розв'язок у різних рівнях і підземних переходів;

   г) винесення  автошляху   загальнодержавного   значення
Сімферополь - Євпаторія за межі житлової забудови;

   д) дальший розвиток пасажирського міського транспорту із
збільшенням протяжності автобусної мережі.

   5. По інженерному обладнанню території:

   а) дальший  розвиток  водопостачання  міста  за  рахунок
будівництва нового водозабору на Міжгірному водосховищі;

   б) розширення системи міської каналізації з подачею стічних
вод на очисні споруди м. Євпаторії;

   в) теплопостачання житлових, промислових районів і курортних
зон  за рахунок будівництва районної котельні та розширення
існуючої ТЕЦ;

   г) газопостачання від магістрального газопроводу Шебелинка -
Одеса;

   д) електропостачання від енергосистеми "Крименерго";

   є) дальший розвиток системи телефонізації та радіофікації.

   6. По інженерній підготовці території:

   а) впорядкування поверхневого стоку за рахунок будівництва
системи зливової каналізації; спорудження дренажу для зниження
рівня грунтових вод;

   б) підсипка мілководної частини озера Чокрак для розміщення
міських культурно-побутових  закладів  та  створення  зелених
насаджень загального користування;

   в) здійснення  комплексу  заходів по інженерному захисту
морського узбережжя.

   7. По охороні навколишнього середовища  та  раціональному
використанню природних ресурсів:

   а) ліквідація забруднення навколишнього середовища за рахунок
впровадження на існуючих промислових підприємствах технологічних
заходів по очистці шкідливих викидів і доведенню їх показників до
нормативних параметрів;

   б) винесення  промислових  підприємств,  комунальних  та
складських об'єктів, які знаходяться в першій та другій зонах
санітарної охорони курорту,  на  нові  ділянки,  передбачені
генеральним планом у промислових районах міста та в приміській
зоні; винесення Сакського хімічного  заводу  та  Всесоюзного
науково-дослідного  інститут  "Йодобром"  за  межі  Сакського
курортного району;

   в) ліквідація дрібних котелень;

   г) організація санітарно-захисних зон між промисловими і
житловими районами, курортною зоною.

   Першочергові заходи:

   а) будівництво і реконсткукція промислових підприємств та
інших об'єктів, зв'язаних безпосередньо з задоволенням потреб
осіб, що прибувають на курорт для лікування і відпочинку, а також
місцевого  населення,  та  потреб  санаторно-курортного  й
житлово-цивільного будівництва відповідно до плану економічного і
соціального розвитку;

   б) здійснення  житлового  будівництва   переважно   в
північно-західній частині міста на вільних від забудови територіях
з  одночасним  спорудженням  закладів  культурно-побутового
обслуговування  населення,  з  повним інженерним обладнанням,
благоустроєм та озелененням території;

   в) розвиток Сакського курорту за рахунок будівництва нових та
розширення існуючих санаторно-курортних закладів із створенням
необхідного  комплексу  медичного  та  культурно-побутового
обслуговування;

   г) поступове винесення з першої та другої зон санітарної
охорони курорту промислових підприємств, комунальних та складських
об'єктів у промислову зону міста та за його межі;

   д) будівництво  об'їзного  автошляху,  шляхопроводу  на
перехрещенні об'їзного автошляху з  залізницею,  автостанції,
станції технічного обслуговування, відкритих автостоянок;

   є) розширення  системи   водопостачання,   каналізації,
теплоелектропостачання,   газопостачання,   радіофікації  та
телефонізації;

   ж) розвиток зелених насаджень загального користування;

   з) здійснення заходів, спрямованих на охорону навколишнього
середовища.

                II

   Проектом планування приміської та зеленої зон  м.  Саки
передбачається:

   1. По організації території та розселенню населення:

   а) утворення навколо м. Саки приміської та зеленої зон
загальною площею 221,6 тис. га з використанням її для розміщення
зв'язаних з народногосподарським комплексом міста промислових
підприємств, комунальних  та  складських  об'єктів,  розвитку
приміського  сільського господарства, організації позаміського
масового відпочинку населення, створення лісопаркового поясу;

   б) розселення населення, яке має трудові зв'язки з м. Саки, у
прилеглих населених пунктах.

   2. По розміщенню промислових підприємств і спеціалізації
приміського господарства:

   а) розміщення  промислових  підприємств,  комунальних і
складських об'єктів, які виносяться з м. Саки, у приміській зоні
(Кутурські кар'єри) на непридатних для сільськогосподарського
використання землях;

   б) забезпечення потреб населення м. Саки у ранніх овочах,
картоплі, фруктах,  молочній  та  м'ясній  продукції  шляхом
виробництва їх у приміських спеціалізованих господарствах.

   3. По організації зеленої зони і місць відпочинку:

   а) створення зеленої зони навколо м. Саки з загальною площею
зелених насаджень 9,2 тис. га;

   б) розвиток  системи  закладів  і  місць  короткочасного
відпочинку населення з організацією зон відпочинку в районі озер
Михайлівське, Донузлав, Сасик-Сиваш, села Штормового  та  на
території між Каламітською затокою і оз. Сасик-Сиваш.

   4. По організації транспортних зв'язків:

   а) дальший розвиток транспортної мережі приміської зони для
організації зручного зв'язку з центрами обслуговування населення
та місцями масового відпочинку;

   б) будівництво автобусних станцій та павільйонів.

   5. По інженерному обладнанню території:

   а) водопостачання  населених пунктів - централізоване, з
підземних вод місцевих джерел, а  також  підземних  джерел,
розташованих на північ від с. Уютного;

   б) каналізація селищ міського типу і частково сільських
населених пунктів - з повною біологічною очисткою стічних вод;

   в) теплопостачання - централізоване, від районних, групових
та індивідуальних котелень;

   г) газопостачання селищ міського типу і частково сільських
населених пунктів - від газопроводу Щебелинка - Одеса і місцевих
родовищ;

   д) електропостачання - від енергосистеми "Крименерго";

   є) здійснення   комплексу   робіт   по   зрошенню
сільськогосподарських   угідь,   протиповеневому   захисту,
берегозахисних і гідромеліоративних заходів.

   6. По  охороні навколишнього середовища та раціональному
використанню природних ресурсів:

   а) проведення робіт по ліквідації  забруднення  водоймищ
повітряного басейну, створення водоохоронних зелених насаджень
навколо озер, в яких є родовища лікувальних грязей; організація і
впорядкування звалищ побутових відходів;

   б) винесення з території першої і другої зон санітарної
охорони курорту ряду сільськогосподарських підприємств;

   в) здійснення комплексу заходів по збереженню і збагаченню
цінних природних ландшафтів і відновленню ландшафтів, порушених
господарською діяльністю.

   7. Першочергові заходи:

   а) спорудження і реконструкція промислових підприємств, а
також  будівництво  житла  та  закладів  культурно-побутового
обслуговування населення в населених пунктах відповідно до плану
економічного і соціального розвитку;

   б) розвиток систем інженерного забезпечення та транспорту;

   в) організація  місць  і  закладів  масового  відпочинку
населення;

   г) збільшення площі зелених насаджень за рахунок насадження
садів і виноградників, полезахисних смуг, залісення пісків та
інших не придатних для сільського господарства земель;

   д) здійснення   комплексу   заходів   по   зрошенню
сільськогосподарських угідь, зниженню рівня грунтових вод, захисту
від паводків.

                III

   Основні техніко-економічні показники розвитку міста Саки:

Найменування показників Одиниця виміру Існуючий стан (1984 р.) Перша черга ( 1990 р.) Розрахун- ковий період (2005 р.)
Населення міста тис. чоловік 33,1 35 38
Територія міста тис. га 2,85 2,86 2,87
Місткість курорту цілорічної дії тис. місць 3 3,9 7,5
Житловий фонд тис. кв. м загальної площі 341,1 388 545
Середня житлозабезпеченість на одного жителя кв. м. загальної площі 10,3 11,1 14,3
Рівень культурно- побутового обслуговування:        
дитячі дошкільні заклади місць 1830 2600 3000
загальноосвітні школи місць 3260 4200 4600
Будинки культури, клуби, кінотеатри -"- 1600 2000 3000
підприємства громадського харчування посадоч- них місць 1000 1000 1520
підприємства побутового обслуговування робочих місць 500 500 530
магазини продовольчих товарів кв. м торгової площі 1740 2800 3420
магазини непродовольчих товарів - " - 3380 3670 5320
лікарні ліжок 300 350 380
поліклініки відвіду- вань на день 600 910 1330
Інженерне обладнання території:        
водопостачання:        
потужність споруд водопостачання тис. куб. м на добу 32,2 44,5 41,4
протяжність водопровідної мережі км 119,6 128,5 131
каналізація:        
потужність споруд каналізації тис. куб. м на добу 6 32,1 32,5
протяжність колекторів та мережі км 42,7 48,5 53,5
теплопостачання:        
потужність джерел Гкал на годину 135 155 233
протяжність мережі км 39,5 46 56
газопостачання км мереж 40 47 57
електропостачання мегават 37,4 46,7 41,2
Протяжність міських автобусних ліній км 21 22 32
БУДСТАНДАРТ Online