Решение от 04.07.2003 № 43 О мероприятиях по недопущению нарушений исполнительской дисциплины, которые вытекают из постановления Кабинета Министров Украины от 19 мая 2003 года № 737 О состоянии выполнения зад...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             04.07.2003 N 43
 
 
    Про заходи щодо недопущення порушень виконавської
   дисципліни, що витікають із постанови Кабінету Міністрів
  України від 19 травня 2003 року N 737 "Про стан виконання
   завдань, визначених актами законодавства, документами
    Президента України та Кабінету Міністрів України,
        у Міністерстві охорони здоров'я та
        Міністерстві промислової політики"
 
 
   Розглянувши постанову Кабінету Міністрів України від  19
травня 2003 року N 737 "Про стан виконання завдань,
визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та
Кабінету Міністрів України, у Міністерстві охорони здоров'я та
Міністерстві  промислової  політики"  та  відповідну  довідку
Секретаріату  Кабінету Міністрів України, заслухавши доповідь
начальника Управління  організаційно-аналітичного  забезпечення
апарату Григора А.Ф. щодо порядку організації роботи центрального
апарату Держбуду  з  виконання  завдань,  визначених  актами
законодавства,  дорученнями  Президента  України  та Кабінету
Міністрів України у Державному комітеті України з будівництва та
архітектури, колегія Держбуду відзначає, що питання забезпечення
належної виконавської дисципліни займають пріоритетне місце в
діяльності апарату Комітету.
   Колегією Комітету та центральним апаратом Держбуду послідовно
проводяться організаційні та практичні заходи, спрямовані на
посилення відповідальності всіх без винятку посадових осіб за стан
виконавської  дисципліни.  Постійно  вживаються  заходи  щодо
підвищення персональної відповідальності як керівників, так і
безпосередніх  виконавців за реалізацію визначених завдань у
встановлені терміни. Введено в практику щотижневе проведення
аналізу стану виконання завдань, визначених актами законодавства і
дорученнями Президента України та Уряду, стосовно яких Держбуд
визначений головним виконавцем, та їх розгляд на апаратних нарадах
у Голови Комітету та нарадах у Першого заступника Голови, а також
розгляд питань виконавської дисципліни на засіданнях колегії двічі
на рік.
   На постійному  контролі знаходяться питання відпрацювання
депутатських запитів і звернень, робота структурних підрозділів
Комітету щодо розгляду звернень громадян.
   Разом з тим, ряд питань внутрішнього моніторингу та контролю
за  виконанням  завдань,  визначених  актами  законодавства,
дорученнями Президента України й Уряду, залишаються для Комітету
актуальними.
   В їх числі - опрацювання питання стосовно утворення окремого
структурного  підрозділу  для здійснення дієвого контролю за
виконанням актів законодавства, доручень Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також наказів і доручень Голови;
підключення  комп'ютерної  мережі  Комітету  до  АС  КВД
автоматизованої системи контролю виконання доручень) Секретаріату
Кабінету Міністрів України за постійно діючою схемою.
   З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 19 травня 2003 року N 737 "Про стан
виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями
Президента України та Кабінету Міністрів України, у Міністерстві
охорони здоров'я та Міністерстві промислової політики", підвищення
виконавської дисципліни в Комітеті колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Взяти до керівництва в роботі постанову Кабінету Міністрів
України від 19 травня 2003 року N 737 "Про стан
виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями
Президента України та Кабінету Міністрів України, у Міністерстві
охорони здоров'я та Міністерстві промислової політики".
 
   2. Відзначити, що встановлений порядок та рівень організації
і контролю роботи центрального апарату Комітету дозволяють в
цілому забезпечити виконання поставлених перед Держбудом завдань,
доручень, визначених актами законодавства, документами Президента
України та Кабінету Міністрів України.
 
   3. Заступникам Голови Комітету підвищити рівень вимогливості
до керівників структурних підрозділів апарату Держбуду України,
зокрема в частині застосування до винних у порушенні встановлених
строків  виконання  завдань, визначених актами законодавства,
дорученнями Президента України та Уряду, відповідних заходів
дисциплінарного впливу.
 
   4. Керівникам структурних підрозділів налагодити чітку роботу
та встановити дієвий внутрішній контроль у  підрозділах  за
підготовкою і поданням інформації, що носить регулярний характер.
 
   5. Керівникам структурних підрозділів (В.Папка, О.Авдієнко,
Д.Барзилович, В.Лісничук, Т.Шарапова) прискорити завершення роботи
з розроблення проектів законодавчих актів, нормативно-методичних
та методичних документів, терміни яких закінчуються у I півріччі
2003  року,  та  забезпечити спільне з народними депутатами
опрацювання їх з метою винесення на розгляд Верховної Ради
узгоджених законопроектів, зокрема:
   - проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань,
установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування";
   - проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до
Кодексу України про адміністративні правопорушення";
   - проект  постанови  Кабінету  Міністрів  України  "Про
затвердження "Положення про порядок прийняття в експлуатацію
закінчених  будівництвом об'єктів" та "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України "Положення про державний
архітектурно-будівельний контроль в Україні";
   - проект постанови Кабінету Міністрів України "Про правила
підтвердження придатності нових матеріалів, виробів, конструкцій і
будівельних систем для застосування у будівництві";
   - проект  постанови  Кабінету  Міністрів  України  "Про
затвердження порядку проведення професійної атестації виконавців
робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури";
   - проект положення про Порядок консервації та розконсервації
об'єктів будівництва;
   - проект ДБН "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади";
   - проект ДБН "Житлові будинки";
   - проект ДБН "Склад, порядок розроблення, узгодження  і
затвердження проектної документації на об'єкти будівництва".
 
   6. Заступникам Голови Комітету:
 
   6.1. Організувати якісне та своєчасне подання матеріалів та
опрацювання спільно з парламентськими комітетами проектів постанов
за результатами парламентських слухань та днів Уряду у Верховній
Раді України;
 
   6.2. Посилити контроль за якісною  підготовкою  проектів
законодавчих актів та їх супроводженням під час розгляду у
Верховній Раді України.
 
   7. Юридичному  сектору  (О.Лазука)  в  місячний  термін
підготувати Порядок організації підготовки та подання на державну
реєстрацію нормативно-правових  актів  Держбуду  України,  що
зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають
міжвідомчий характер.
 
   8. З метою усунення причин, що викликають звернення громадян:
 
   8.1. Державній архітектурно-будівельній інспекції  України
(В.Папка):
   8.1.1. В двомісячний термін підготувати  і  погодити  в
установленому порядку зміни до Кодексу України про адміністративні
порушення ( 80731-10, 80732-10 );
   8.1.2. Посилити  інформаційно-роз'яснювальну  роботу  щодо
застосування будівельного законодавства та будівельних норм і
правил;  запровадити  постійні  публікації  роз'яснень  в
Інформаційному бюлетені Держбуду України та інших ЗМІ;
   8.1.3. Разом з місцевими органами самоврядування посилити
державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням при
будівництві   (реконструкції)   вимог   щодо  забезпечення
безперешкодного доступу людей з інвалідністю до об'єктів житлового
та громадського призначення; переобладнання житлових приміщень та
використання їх в інших цілях.
 
   8.2. Управлінню  архітектурно-конструктивних та інженерних
систем  будинків  і  споруд  житлово-цивільного  призначення
(О.Авдієнко):
   8.2.1. Проаналізувати  причини  звернень,  що  стосуються
порушень  будівельних вимог при будівництві (реконструкції з
переплануванням) житлових будинків і вжити заходів щодо поліпшення
нормативної бази з цих питань, роз'яснення існуючих нормативних
положень;
   8.2.2. Підготувати зміни до п.3.3 ДБН. В.2.2-9-99 "Громадські
будинки та споруди" щодо влаштування тамбурів на входах об'єктів
громадського призначення (вересень 2003 року);
   8.2.3. Організувати розроблення ДБН "Заклади  соціального
захисту населення" та ДБН "Проектування середовища життєдіяльності
інвалідів і маломобільних груп населення" (2003-2004 р.р).
 
   8.3. Рекомендувати Раді  міністрів  АР  Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям,
органам  місцевого  самоврядування  прискорити  роботи  щодо
своєчасного оновлення відповідної містобудівної документації.
 
   9. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату
(А.Григор):
   - внести пропозиції щодо виділення окремих кімнат для прийому
громадян у зручному для них місці;
   - постійно проводити перевірки структурних підрозділів з
питань виконавської дисципліни та роботи зі зверненнями громадян;
   - підготувати протягом двох місяців на основі Положення про
Держбуд України та Тимчасового Регламенту Кабінету
Міністрів України Регламент роботи Комітету, в якому відобразити
управлінські,   організаційні,   адміністративні,  технічні,
виконавські та інші аспекти діяльності центрального апарату.
 
   10. Фінансово-економічному   управлінню   (Т.Щавінська)
встановити ефективний моніторинг за виконанням рішень, прийнятих
під час проведення балансових комісій з розгляду результатів
роботи підприємств, установ і організацій, що належать до сфери
управління Комітету, за результатами роботи у 2002 році.
 
   11. Першому  заступнику  Голови  Комітету  (А.Беркута),
начальнику Управління  організаційно-аналітичного  забезпечення
апарату (А.Григор),  начальнику  Відділу  кадрів  (Н.Осяєва),
начальнику  Фінансово-економічного  управління  (Т.Щавінська)
опрацювати питання доцільності утворення окремого структурного
підрозділу для здійснення дієвого контролю за виконанням актів
законодавства, доручень Президента України та Кабінету Міністрів
України.
 
   12. Першому  заступнику  Голови  Комітету  (А.Беркута),
начальнику Управління  організаційно-аналітичного  забезпечення
апарату (А.Григор), начальнику Фінансово-економічного управління
(Т.Щавінська), начальнику Управління науково-технічної політики у
будівництві (Д.Барзилович) разом з Державним науково-дослідним
інститутом автоматизованих систем у будівництві  (Б.Волобоєв)
опрацювати питання підключення комп'ютерної мережі Комітету до АС
КВД (автоматизованої  системи  контролю  виконання  доручень)
Секретаріату Кабінету Міністрів України за постійно діючою схемою.
 
 Голова Колегії                      В.Череп
 

БУДСТАНДАРТ Online