Приказ от 24.07.2003 № 121 О приоритетных мероприятиях на 2003 год к отраслевой программе Госстроя Украины Улучшение состояния безопасности, гигиены труда и производственной среды на 2001-2005 года

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
              Н А К А З
 
            24.07.2003 N 121
 
 
   Про пріоритетні заходи на 2003 рік до галузевої програми
  Держбуду України "Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
      виробничого середовища на 2001-2005 роки"
 
 
   З метою виконання завдань, визначених галузевою програмою
Держбуду України "Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища на 2001-2005 роки" далі -
Галузева програма), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити пріоритетні заходи на 2003 р. до Галузевої
програми, погоджені Держнаглядохоронпраці України.
 
   2. Структурним підрозділам апарату  Комітету,  визначеним
відповідальними за виконання пріоритетних заходів, щоквартально,
до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати
інформацію  про  реалізацію  пріоритетних  заходів Управлінню
науково-технічної політики у будівництві.
 
   3. Управлінню науково-технічної  політики  у  будівництві
(Д.Барзилович):
   - передати затверджені пріоритетні заходи у Фонд соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України для здійснення їх фінансування;
   - щоквартально,  протягом  місяця, наступного за звітним
періодом, готувати звіт про реалізацію пріоритетних заходів та
надавати Голові Комітету.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Комітету А.Беркуту.
 
 Голова Комітету                      В.Череп
 

БУДСТАНДАРТ Online